Ind- og udmeldelse

Indmeldelse:

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.
Under kontingent kan du se, hvad
det koster at være medlem, og hvilke fordele du får i Læseforeningen!

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel inden et kvartals udløb, dvs. senest den 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december. Ved udmeldelse efter disse terminer skal kontingentet for det følgende kvartal betales.

Såfremt der er betalt kontingent for løbende halvår, refunderes kontingentet for et kvartal, hvis udmeldelse sker senest 1. juni eller 1.december.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren

 

Samarbejdspartnere