Kontingent

Kontingent pr. halvår (gældende fra primo 2019):

(NB: man kan ikke være B-medlem som barn/junior, kun A-medlem).

 

A-medlemmer (ikke medlem i andre skakklubber)
Seniorer (herunder efterlønsmodtagere) kr. 500,-
Førtids- og folkepensionister kr. 375,-
Juniorer (15 – 21 år) kr. 280,-
Børn (under 15 år) kr. 225,-
B-medlemmer (for A-medlem i anden klub) kr. 100,-
Passive medlemmer kr. 300,-

 

Spiller du allerede i en anden klub, men har lyst til at komme hos os, hvor du kan
spille med i interne turneringer, så kan du blive B-medlem for 100,- pr. år. (Kun A-medlemmer kan
deltage i DSU’s og FSU’s officielle holdturneringer, og kun A-medlemmer kan blive klubmester.)


Kontingent kan betales til kasserer Kristen Sørensen på en klubaften eller
indbetales på klubbens konto i Danske Bank:

Kontonummer: 1551 – 8224862


Hvad får jeg for mit kontingent?

 

  • Godt kammeratskab!
  • Medlemskab af klubben!
  • Medlemskab af Dansk Skak Union
  • Skakbladet – Dansk Skak Unions medlemsblad (6 numre pr. år)
  • Gratis transport til holdkampe
  • Mulighed for at deltage i koordinerde turneringer
  • Mulighed for at deltage i korrespondanceskak
  • Du skal ikke selv medbringe spil og ure
  • Der skal ikke investeres i specielt tøj eller sko!

Samarbejdspartnere