Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 4 - 1998:
Tirsdag 4. Februar, 24. Årgang

Læsehesten - Forsiden
Klubinformation - Referat fra bestyrelsesmøde - Klubturneringen - Klubmesterskabet - Holdturneringen - Fynsmesterskabet 1997 - Pokalskak - K-Skak

Klubinformation
-
Klubbladsinformation:
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Bo Sørensenaddresse5240 Odense NØtlf.e-post

Ovenstående personer modtager gerne indlæg til klubbladet, såvel via brev, telefonisk aftale eller i
klubben på spilleaftener. Hvis du har et spændende parti, så kom blot med det - meget gerne
kommenteret - men gerne i god tid, hvis du vil være sikker på at få det med i næste nummer.

Bestyrelsens medlemmer modtager gerne indlæg og sørger for den videre leverance til klubbladsredaktionen.

Klubbens bestyrelse:

Formand:
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Kasserer:
Esben Andersenaddresse5270 Odense SØtlf.e-post
Næstformand:
Johnny Holler Johansenaddresse tlf.e-post
Sekretær:
Bo Sørensenaddresse5240 Odense NØtlf.e-post
Menigt medlem:
Robert Vollertsenaddresse5000 Odense Ctlf.e-post

Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Tirsdag kl. 19-?

Top

Referat fra bestyrelsesmøde den 14/1 hos Carsten
 1. Godkendelse af referat
 2. Siden sidst
 3. Fynsmesterskabet
 4. Klubmesterskabet
 5. Holdturneringen
 6. Pokalturneringen
 7. Klubbladet
 8. Pinseturneringen
 9. Brugerhuset
 10. Eventuelt
 11. Næste møde
Ad. 1)
Referatet fra 20 august (!) blev godkendt!

Ad. 2)
Vis dit parti aften droppes, idet klubbens medlemmer ikke viste speciel megen interesse for denne nyskabelse. Der har været problemer med kommunikationen til FSU og dermed også DSU med hensyn til indmeldelser osv. Det har blandt andet bevirket, at nogle medlemmer ikke har fået Skakbladet, men det skulle der være rettet op på nu.

Ad. 3)
Fynsmesterskabet gik godt, men der var ikke så mange deltagere muligvis fordi vi kom for sent i gang. FSU skal være tidligere ude med udelegeringen af Fynsmesterskabet. Carsten berettede, at der var for få medhjælpere, nogle aftener måtte han lave det hele alene. Især bestyrelsesmedlemmer forventes af være med til arbejdet under en sådan turnering, uden at de skal gøres opmærksom herpå!

Ad. 4)
Vi forlængede som det nok er de fleste bekendt efterårsdelen af Klubmesterskabet med en uge, fordi der var mange ikke-færdigspillede partier. Det ser ud til at øverste gruppe i forårsdelen af klubmesterskabet kan blive ELO ratet og derfor vil der være 9 runder for øveste gruppe. I sæsonprogrammet er der taget hensyn til dette.
Bestyrelsen fastsatte følgende oprykningsregler mellem grupperne i de to dele af Klubmesterskabet:

Gruppe 1: nr. 2 rykker ikke ned.

Gruppe 2: nr. 1 rykker op, nr. 2 og 3 rykker ikke ned.

Gruppe 3, 4, 5: nr. 1 og 2 rykker op, og nr. 3 rykker ikke ned.

Ved ligestilling om oprykning spilles 2 hurtigskakpartier (½ times betænkningstid) og ved eventuel ligestilling igen spilles lynskak efter 'sudden death' princippet. Bemærk at reglerne kun gælder mellem efterårs- og forårsdelen, man kan således ikke 'gemme' sit resultat til det efterfølgende år.

Ad. 5)
Der har været problemer med at skaffe kampledere og ofte også kantinehjælp til divisionshjemmekampene, det bliver et problem den 22 februar og specielt den 15 marts, hvor vi holder afslutningsrunden for 3 division, så hvis der allerede nu er nogen, der kunne tænke sig at hjælpe, så sig endelig til. Man behøver ikke at have turneringsleder licens for at virke som kampleder - og som regel skal man bare holde øje med tidnøden.
Med tredjeholdet går det ikke helt så godt idet man havde fire (!) afbud til kampen den 13 januar. Bestyrelsen finder, at der er vigtigt for klubben at tredjeholdet bliver i Fynsserien, hvilket andre holdledere bør tage til efterretning, når kampen om de sidste ikke allerede opbrugte reserver indfinder sig!

Ad. 6)
Carsten berettede om svære problemer med at finde transport og folk til pokalholdene!

Ad. 7)
Bestyrelsen valgte at præmiere folkene, der kopierer, folder og hæfter klubbladet med en flaske ikke afhentet Generalforsamlingsrødvin for hvert nummer fremover.

Ad. 8)
Igen i år arrangerer vi Pinseturneringen, som falder i slutningen af maj måned. Vi kan ikke forvente at Brugerhuset stiller med kantinepassere i Pinsen, derfor mangler vi igen hjælp fra de rare medlemmer. Indbydelsen vil være i Skakbladet nr. 4 og i Fyns Skak. Der vil også blive omdelt reklamer for Pinseturneringen under DM I Tåstrup i påsken.

Ad. 9)
Vi skal igen tage Cafepassertjansen — og igen regner vi med at klare os med en gang om måneden. Under den første cafepassertjans (11. februar) holder vi også bestyrelsesmøde og briksortering. Robert har allerede været til et Brugermøde, men vi behøver nok ikke at være til alle sammen, bare vi engang imellem viser flaget i Brugerhuset. Der har været problemer med at åbne/lukke vagterne — bestyrelsen blev enige om, at Carsten altid har den ene nøgle og lukker, mens personen, der har den anden nøgle søger for at åbne eller sørger for at der bliver åbnet.

Ad. 10)
Bestyrelsen fremkom med følgende geniale forslag: Efter briksorteringen den 11. februar bliver brikkerne hørende til hvert sæt brikker påført et nummer eller bogstav skrevet med tush udner filten således bliver det nu muligt hurtigt at identificere brikkerne, hvis blandes. Derfor: se efter nummeret i bunden, hvis I er i tvivl, når brikkerne lægges i æsken (f.eks. efter en gang voldsom børneskak).
Bo nævnte, at han pga. studie ikke kunne være specielt meget med i klubben frem til maj måned.

Ad. 11)
Næste møde er onsdag d. 11. februar i Brugerhuset klokken 19.00, hvor vi slår tre fluer med et smæk. Bestyrelsesmøde, briksortering og cafepassertjans.
Top

Klubmesterskabet

Efterårsdelen af klubmesterskabet blev specielt for den øverste gruppes vedkommende ramt af en hel del afbud, desværre var Jørgen Kvisthøj nødt til at trække sig pga. arbejdspres. Men selvom vi så skulle spille færre partier var der stadig problemer med at nå det, så turneringen blev forlænget og partiet Moestrup - Friis blev ikke spillet, det blev ikke rated og vi aftalte senere remis.
Jeg selv vandt turneringen, som sædvanligt havde jeg de største problemer mod Robert Vollertsen, se blot her:

Carsten Bank Friis - Robert Vollertsen

Men i det følgende parti kom jeg absolut også ud for lidt af hvert:

Carsten Bank Friis - Johnny Holler

Morten Rud blev en sikker nummer 2, medens Moestrup og Robert delte tredje pladsen, Jørn spillede alt for mange remiser — en gevinst er for lidt til en turneringssejr.

Mestergruppen

Gruppe 2 blev et kapløb mellem en hel flok, men til sidst blev det Jens Rasmussen og Espen Slavensky der kom øverst begge med 5, derefter skulle de spille omkamp om hvem der skulle med i den øverste gruppe og her vandt Espen, så nu får han sin debut i en ret stærk mesterklasse. Niels Henrik Cappelen, Uffe Petersen og Kurt Ploug. Følgende parti havde en meget interessant stilling undervejs:

Niels Henrik Cappelen - Helge Madsen

Mestergruppen

Gruppe 3: Mads B Svendsen startede meget hårdt med 3 gevinster, men til sidst blev turneringssejren kørt sikker hjem med remiser, i sidste runde ville en remis sikre at der ikke kunne tabes rating, så meget fornuftig tog Mads en hurtig remis. Peter Haslund startede skidt, men spillede sig op med 3½ points i de sidste 4 runder og besatte dermed andenpladsen. Palle Jørgensen blev godt nok placeret som en delt nummer 7, men alligevel var han ene om at score mere end dobbelt så meget som den forventede score. Masoud var tæt på, da han scorede 4 med en forventet score på 2,1!

Mestergruppen

I Gruppe 4 var vi også ude for en del mandefald, da Thomas og Miguel tabte deres partier uden kamp, da de ikke mødte frem. Vinder af gruppen blev Brian Kristiansen, der allerede i tredje runde vandt topopgøret mod Thormine, der måtte nøjes med andenpladsen.

Mestergruppen

Anden halvdel af klubturneringen starter i aften, der spilles med 2 timer til 40 træk og derefter 1 time til resten.

Oprykningsregler:
Gr. 1:  Nr. 1 går til omkamp mod vinderen af efterårsturneringen
           Nr. 2 kan ikke rykke ned.

Gr. 2.: Nr. 1 rykker op
           Nr. 2 + 3 kan ikke rykke ned

Ved ligestilling om en oprykningsplads spilles der 2 partier hurtigskak med 30 minutters betænkningstid, ved fortsat ligestilling spilles et parti sudden-death lyn parti (6 minutter til hvid og 5 minutter til sort — ved remis vinder sort). Ved ligestilling om 2 (/3) plads bibeholder alle deres placering i gruppen.

En oprykning kan gemmes én gang


Top

Holdturneringen
af Carsten Bank Friis


Det efterfølgende referat skulle have været med i sidste nummer af klub- bladet, men det havde forvildet sig ud på de store vide datafiler!! Og efter at kampen er blevet annulleret, da Fribonde "til dels" udeblev i tredje runde mod andetholdet ledte jeg nu heller ikke så meget, men kampen er jo spillet, så lad os alligevel få referatet (NB: enkeltresultaterne kan ses i sidste nummer af Læsehesten).

Læseforeningen 1 skulle i anden runde en tur til Flensborg, og vi havde besluttet, at turen derned skulle tages med tog og hjemad skulle halvdelen med tog, og resten skulle køre i bil med Robert!
Det startede fint da vi stort set var samlet til det aftalte tidspunkt på Odense Banegård, men da vi skulle købe billetter opstod de første problemer, der var ingen kø i billetsalget, så det skulle jo egentlig gå let, men det gjorde det nu ikke, personalet begyndte nemlig med at finde ud af, hvordan vi kom billigst derned — så skrønen med at DSB ikke forsøger at sælge kunden den billigste billet, kan der godt skydes en hvid pind efter! - men denne kæmpen med at finde den billigste rejse måde tog lang tid, og da vores togafgang blev annonceret over højttalerne var de stadig ikke ved at udstede vores billetter! Så den kolde sved var ved at brede sig hos holdlederen! Det endte med, at resten af holdet holdt toget tilbage, og at de ringede fra billetsalget ned til toget for at holde toget tilbage. Så til sidst nåede vi toget!!
Vores næste problem opstod, da vi var ankommet til Flensborg ca. 10 minutter forsinket, Robert kørte os i pendulfart til spillestedet, men der var noget længere end vi havde forventet, så først lidt over halv et var hele holdet fremme, men flensborgfolkene var meget venlige, og udskød starttidspunktet, så vi først startede 12.30, en utrolig flot sportslig gestus!
Her kan jeg så med det samme godt afsløre, at vi ikke var specielt flinke ved flensborgfolkene, meget hurtigt stod vi bedst alle de steder vi havde hvid, og vel kun Robert havde problemer med sort. De 2 første afgørelser kom lige efter hinanden, det var Jørn og Kent der vandt, lad os se hvordan Kent myrdede sin modstander:

Kent Poulsen - Thomas Dietze

Kort tid efter tog Espen remis, hvorefter Jørgen og Jan vandt — et specielt tillykke til Jan, der endelig fik vendt sin scoringskrise, lad os se hans parti:

Jan Stage - Sven Bardow

Morten spillede et meget interessant parti, hvor parterne i tidnøden skiftedes til at stå bedst, men da tidnøden var overstået havde Morten en let gevinst, så inden de sidste to marathonpartier var stillingen 5½-½ til os — ikke helt ringe! De sidste 2 partier så ud til at kunne give os 1½ point. Robert havde reddet sig ud af den elendige stilling, og skulle ret let kunne holde slutspillet remis. Carsten stod bedre, men stillingen var meget vanskelig, men lad os se hele partiet, der sker mange sjove ting undervejs:

(omtalte parti er ikke med i papirudgaven)

Kort efter afslutningen på dette parti accepterede Roberts modstander, at partiet ikke længere kunne vindes og de tog remis.
Kampen var færdig og så kørte Robert 4 mand ind til banegården, hvor vi var ca. 18.30, hvor vi så fandt ud af, at der lige var kørt et tog 18.17, nå men vi kunne jo bare spise i Flensborg og så tage det næste tog, som gik kl. ca. 22.30!! Det kom jo unægtelig som lidt af et chok for os, hvis vi det tog var det jo ikke engang sikkert, at der var en forbindelse fra Fredericia til Odense! Nu var gode råd rådne, så vi gik ind i billetsalget, hvor vi spurgte, om der måske gik tog fra Padborg, men nej, men vi kunne tage en taxi til Klibæk — det sted var der ikke rigtigt nogen af os, der kendte, men vi fik at vide, at det var en stationsby mellem Sønderborg og hovedlinen, og den station, der lå tættest på Flensborg, så vi tog så en taxi til Klibæk, selvom taxichaufføren var ret skeptisk med om der overhovedet lå en station i Klibæk, men det gjorde der nu altså, og næsten lige så utroligt, så standsede IC2 toget også i Klibæk, så vi kom da hjem og var hjemme omkring 22.30 altså nogenlunde samtidig med at toget skulle køre fra Flensborg. Ja se det var en rigtig historie!

4. runde: Læseforeningen 1 - Sydøstfyn 2
For nogle år siden spillede vi i 1. Division, medens Sydøstfyn spillede i tredje, nu er der lavet en del om på det, så Sydøstfyn nu spiller i første og deres andethold i tredje, medens begge vores bedste hold må nøjes med tredje division, så det var lidt af et prestige opgør. Det startede ret skidt for os, da jeg selv på topbrættet spillede som et barn i åbningen, det mest rystende er sådan set, at jeg har spillet præcist det samme i en hel del partier tidligere, men Jan Nordenbæk var altså den første der fandt ud af at straffe det, jeg kan da lige vise de første 4 træk - jeg har sort — desværre: 1. e4 d6 2. d4 e5 3. Sf3 Sd7 4. Lc4 Le7 sådan har jeg som sagt stået før, men nu fandt Jan det enkle dxe5, og nu taber sort en bonde, hvis sort slår med springeren bytter hvid og spiller Dh5, og slås der med bonden følger der Dd5! Men ellers begyndte Læseforeningen at stå ret behageligt rundt omkring. Første gevinst gik til Læseforeningen, da Per Stentebjerg efter at have vundet en bonde kørte partiet roligt hjem godt hjulpet af modstanderens tidsnød. Sydøstfyn udlignede i partiet mellem Jan og Jacob Mikkelsen, da Jacob fik et meget ubehageligt fremstød med en springer ind på Jan, truslen var mat og officersgevinst. Men Læseforeningen kom hurtigt igen et par stillinger blev vundet i tidnøden. Peter Grau vandt et sjovt parti - men kunne nu godt af hensyn til holdkammeraternes nerver have taget afviklingen, der gav klar fordel! Til sidst holdt Kent et svært slutspil, så vi fik en ret komfortabel sejr:

Læseforeningen 1 Sydøstfyn 1 3-5
Carsten Bank Friis Jan Nordenbæk 0-1
Morten Rud Lars Wilton 1-0
Kent Poulsen Jan du Jardin ½-½
Per Stentebjerg Frits Ørbæk Hansen 1-0
Jørn Moestrup Christian Jakobsen 1-0
Jan Stage Jakob Mikkelsen 0-1
Robert Vollertsen Martin S Hansen 1-0
Peter Grau Thomas Kaas 1-0

Peter Grau - Thomas Kaas (fra FSU-bladet, 1998, nr. 1. Ikke med i papirudgaven af Læsehesten)

I femte runde skulle vi til Aabenraa, hvor vi både skulle styrke vores egne oprykningschancer og hjælpe andetholdet i bunden, men det skulle hurtigt vise sig, at vi havde lidt af en offday. Kent satte en officer nærmest direkte i slag og på det tidspunkt stod vi et par steder noget tvivlsomt, Jørn havde blot tabt en bonde og som "kompensation" havde han en ringe bondestilling, Jørn formåde da heller ikke at rette op på skuden og måtte give sig dog først efter tidskontrollen. I mellemtiden havde vi dog fået nogle point, Jørgen fik en halv i et lidt dårligere tårnslutspil, Jan vandt et pænt parti:

Anders Nielsen - Jan Stage

Per vandt et interessant, men viste det sig senere ukorrekt parti, hvor modstanderen faktisk kunne have vundet en officer. Jeg vandt efter en mystisk åbning, hvor der var et enkelt træk jeg absolut ikke havde set på, men derefter gav jeg ikke flere chancer. Mortens parti blev som sædvanligt meget seværdigt:

Frank Petersen - Morten Rud

Aabenraa Læseforeningen 1 3-5
Rune Ljungmann Carsten Bank Friis 0-1
Frank Petersen Morten Rud 0-1
Tommy Olesen Kent Poulsen 1-0
Axel Kusch Per Stentebjerg 0-1
Michael Andersen Jørn Moestrup 1-0
Anders Nielsen Jan Stage 0-1
Mogens Grethe Robert Vollertsen ½-½
Jørn Erik Nielsen Jørgen Lynggård ½-½

Top

2. Holdet
af Carsten Bank Friis

Læseforeningen 2 var ude på lidt af en håbløs opgave med et afbudsramt hold mod Haderslev, men det blev til 3 remiser, og alle steder var der tale om klare overraskelser.
Enkeltresultaterne:

Haderslev Læseforeningen 2 6½-1½
Bjarne Light Rene Rauer Hansen ½-½
Allan Hermannsen Jørn Vesterdal 1-0
Kai C Bjørnskov Johnny Holler Johansen 1-0
Claus Mogensen Uffe Pedersen 1-0
Carsten Hansen Niels Henrik Cappelen 1-0
Allan Hye Mads B Svendsen ½-½
Christian Andersen Esben Andersen 1-0
Niels Vognsen Helge Madsen ½-½

Sydøstfyn 2 Læseforeningen 2 4½-3½
Jan Nordenbæk Rene Rauer Hansen 1-0
Lars Wilton Per H Lundbech ½-½
Jan du Jardin Alan Drost ½-½
Christian Jacobsen Jannick B Skow ½-½
Jakob Mikkelsen Johnny Holler Johansen 1-0
Martin S Hansen Uffe Pedersen ½-½
Henning Nielsen Mads B Svendsen 0-1
Thomas Kaas Helge Madsen ½-½

Et flot resultat af andetholdet! Og så skulle de endda have haft flere points, da både Helge og Uffe stod til gevinst undervejs. Det var meget fornemt, at Per og Allan opnåede remis, det er trods alt et par 2100 folk, der sad på den anden side af brættet! Mads gjorde det godt som reserve, denne gang gik det ud over en tidligere mesterspiller!

Stillingen: 1. Læseforeningen 1 22, 2. Haderslev 21½, 3. Sydøstfyn 2 20*, 4. Tønder 17½, 5. Søndersø 16, 6. Aabenraa 13*, 7. Læseforeningen 2 10, 8. Fribonde udgået
* = mangler kun en kamp.

Oprykningschancer: Kapløbet må nok siges at stå mellem LF 1 og Haderslev. Førsteholdet mangler i de to sidste kampe Haderslev og Tønder, hvor Haderslev foruden os mangler Søndersø, så det resterende program for de 2 klubber er nogenlunde lige hårdt. Vi har den fordel, at vi har 2 matchpoints mere end Haderslev, men hvis vi taber indbyrdes…

Nedrykningsrisiko: Fribonde er rykket ned, så den en nedrykningsplads er der sat navn på, den anden må vi håbe, at Aabenraa kan overtage! Læseforeningen 2 mangler Tønder og Aabenraa, medens Aabenraa kun mangler kampen mod andetholdet — så en vinder i sidste rundes opgør vil nok blive i rækken.
Top

3. Holdet

Læseforeningen 3 Nyborg 1 1-7
Jesper M. S. Nielsen Stig Gorm Jensen ½-½
Jannick B. Skow John Frederiksen 0-1
Kurt Ploug Jørgen Hansen 0-1
Niels Henrik Cappelen Jess K. Madsen ½-½
Jens Rasmussen Claus Pedersen 0-1
Rene Christiansen Jørn Schmidt 0-1
Brian Kristiansen Rene Poulsen 0-1
Leo M. Rasmussen Svend Veise 0-1


Fåborg 1 Læseforeningen 3 2½-6½
Ove Matras Jesper M. S. Nielsen 1-0
Poul H. Nielsen Jannick B. Skow 0-1
Willy Abrahamsen Johnny Holler Johansen 0-1
Jørgen Krog Uffe Petersen 0-1
Lars Mortensen Espen Slavensky 0-1
Jørgen Chr. Hansen Kurt Ploug ½-½
Hans Møller Niels Henrik Cappelen 1-0
Svend Åge Hansen Jens Rasmussen 0-1

Stillingen IP+MP:
1. Frem 2 26, 2. Nr. Aby Junior 1 25, 3. Nyborg 1 24½, 4, Tårnet 1 22, 5. Midtfyn 1 22, 6-8. Fåborg 1 13½, Læseforeningen 3 13½ og Indslev 1 alle 13½.
Top

4. Holdet
af Bo Sørensen

Læseforeningen 4 Nyborg 2 3½-4½
Bo Sørensen Christian Winther 0-1
Mads B. Svendsen Erik Arnfast 1-0
Esben Andersen Jimmy Sørensen 0-1
Ole Larsen Erling Pedersen 0-1
Helge Madsen Zijad Trumic 1-0
Peter Haslund Erik G. Andresen 1-0
Claus Børsen Jens Frederiksen ½-½
Benny Pedersen Bjarne Nymo 0-1

Den 2 februar spillede vi femte holdkamp og denne gang var det ude mod Arslev 1. Men heldigvis er Årslev jo ikke så langt fra Odense! Det viste sig dog at der kun var en bil (Esbens selvfølgelig) til otte mennesker - så jeg planlagde at nogle af os skulle tage toget. Der var bare den lille hage, at det eneste (og sidste) hjemtog vi kunne gøre os håb om at nå først gik klokken 0.58! Lidt kedeligt at sidde så lang til og vente på Årslev 'banegård'! Men heldigvis viste det sig, at Benny alligevel kunne låne en bil, og af sted kom vi.
Desværre var der to afbud, men som sædvanlig var Brian og Benny friske til at hjælpe til - tak for det! De har begge været reserver tre gange nu! Brian havde det noget nemmere end han er vant til som førstebræt på femteholdet i samme serie - han spillede 7. bræt og terminerede da også sin modstander efter godt en times spil og kun 16 træk:

Brian Kristiansen - Niels Nielsen

Herefter gik en rum tid, hvor vi alle enten bare stod lige eller kom til at stå bedre og bedre, der var ingen, der stod direkte dårligt. Helge havde terrænfordel og 3 f, g, h bønder på 4. række og var i gang med et ordentligt kongeangreb. Mads stod som sædvanlig godt, og medvirkede da også til den næste pind efter at have spillet sin modstander elegant ud af banen i en hård Pirc med forskellige rokader:

Mads Svendsen - Johannes Almar

Ole hapsede en kvalitet og vandt derefter sikkert. Jeg selv havde forsøgt at spille den Lukkede Sicilianer, men kom til at stå næstbest efter et åndssvagt e5 stød. Peter endte i et slutspil, der så remisagtigt ud, men han vandt alligevel. Esben, der havde siddet og ventet på sin modstander, og som derfor havde fordel på uret, vandt sikkert med et flot kongeangreb (han lever ikke rigtig op til bondegnasker titlen mere?!).
Med rette begyndte Årslev folkene nu at blive bange for, om de overhovedet skulle have points i denne match! Men det var først efter at havde være bagud 6-0 at de fik lidt, idet Benny alligevel måtte smide håndklædet i ringen. Jeg selv var overbevist om, at min modstander ville vinde, men han spillede formålsløst i en overlegen stilling, og jeg hev derfor med slid og slæb en remis i land til allersidst. Samlet resultat 6½-1½ til os — det kan man da godt være bekendt ikke?

Årslev Læseforeningen 4 6½-1½
Peter Volder Bo Sørensen ½-½
Johannes Almar Mads B. Svendsen 0-1
Jakob Jensen Esben Andersen 0-1
Aksel Hansen Ole Larsen 0-1
Jan Nielsen Helge Madsen 0-1
Bent Hansen Peter Haslund 0-1
Niels Nielsen Brian Kristiansen 0-1
Henrik Andersen Benny Pedersen 1-0

Stillingen IP+MP:
1. Nyborg 2 32, 2. Læseforeningen 4 31, 3. Vejle-Allested 1 28½, 4. Rudkøbing 1 26½, 5. Sydøsttyn 3 25, 6. Arslev 1 24½, 7. Tårnet 2 21, 8. Frem 4 11½.
Top

5. Holdet
af Benny Pederesen

Børnepasning, madlavning og eksamen gjorde, at der på forhånd var mange afbud! Omstændighederne gjorde imidlertid, at vi fik reserverne ovenfra, så vi var godt rustet til at møde rækkens nr. 2, Odense Skakklubs 1. hold.
Peter Rasmussen var forrygende spillende, jeg nåede ikke engang at se, hvordan det gik til, men efter en times spil havde han vundet — god start. Odense fik desværre hurtigt reduceret da Claus var kommet ind i noget snavs og tabte efter 1½ time. Jeg havde fået godt angreb, vundet en bonde i modstanderens kongestilling. Min dronning var pludselig kommet for langt frem, og det bedste for mig var at bytte den for tårn og løber. Jeg havde dog stadig væk gode chancer, så da min modstander fandt en evigskak, turde han ikke andet end tage remis. Peter Frank, der var trådt hjælpende til i sidste time, var desværre ikke i form til serie 1 og tabte. Men det er alligevel rart at have en mand, der vil hjælpe os, når det kniber. Leo sad i en mørk krog af lokalet, og det er beundringsværdigt, at han kunne se en smart kombination til sidst, der vandt dronning, så 2½ - 2½. Det var ikke så ringe endda. Vore sidste 3 spillere havde brugt alt for megen tid, og stod ikke specielt godt. Men, 5.-holdets topscorer gennem mange år, Brian, fandt også en smart kombination og vandt en dronning. Hans modstander ærgrede sig godt nok, for han havde måske følt sig for sikker for tidligt. Der skulle meget held til, hvis vi skulle få mere, Helge og Esben tabte da også. Esben kom godt nok over tidnøden og kæmpede bravt for en remis. Så for tredje gang fik LF V 3½ points. Vi må håbe, at det holder til at blive i rækken.

Odense 1 Læseforeningen 5 4½-3½
Per Jørgensen Esben Andersen 1-0
Knud Age Rasmussen Helge Madsen 1-0
Keld Boysen Claus Børsen 1-0
Cipriano Sande Carceres Brian Kristiansen 0-1
Søren Agerbo Jensen Peter B. Rasmussen 0-1
Jesper Frederiksen Leo M. Rasmussen 0-1
Peder Rasmussen Benny Pedersen ½-½
Jerry Rosenberg Peter Frank Jørgensen 1-0

Inden denne runde førte Frem kredsen, og vi lå på 3. sidst med 15½, Tommerup-Vissenbjerg og Nr. Åby delte sidstepladsen med hver 11 points, så det var med bange anelser, at vi tog imod Frem 3 — Men hvad skete der? !! Da klokken var et kvarter over ni, førte vi 3 - 0. Palle, Masoud og Danny vandt så hurtigt, at jeg ikke så hvordan, (men det gjorde redaktøren, så lad os lige se Palles parti:)

Palle Jørgensen - Viggo Christensen

Det gav jo en vis optimisme, da vi stod pænt de fleste steder. Jeg røg imidlertid pludselig ind i en mat. Leo, der ellers stod bedst, kom i tidnød og nåede ikke det sidste træk. Villy solgte alt for gavmildt ud af træbeholdningen. Thomine stod dårligt hele tiden, men kæmpede videre — det kunne jo være… Brian kæmpede flot på 1. brættet, og det så længe ud til, at vi for fjerde gang skulle have 3½ points, men det gik desværre heller ikke.
Inden kampen ville jeg have været tilfreds med 3 points, men som aftenen forløb, havde jeg lugtet match points.
Det ser ud til, at vi har gode chancer for at undgå de to nederste pladser. Tommerup-Vissenbjerg og Nr. Åby skal møde hinanden i næste, og vi møder selv Tommerup-Vissenbjerg i sidste, så vi er selv med til at afgøre bundpladserne. Denne gang stillede vi med det ordinære 5. Hold, der var ingen reserver ovenfra. De sidste to runder spilles alle hold samme aften, så der bliver ikke mulighed for forstærkning. Holder vi os oppe, er det altså fuldt fortjent.

Læseforeningen 5 Frem 3 3-5
Brian Kristiansen Karsten Fyhn 0-1
Danny Rasmussen Erik Mathiesen 1-0
Masaud TavaIli Kent Heegaard 1-0
Leo M. Rasmussen Claus Skjærning 0-1
Benny Pedersen Steen Midholm 0-1
Palle H. Jørgensen Viggo Christensen 1-0
Thomine Hansen Hans Christensen 0-1
Willy Nielsen Anton Kjeldsen 0-1

Stillingen IP+MP:
1. Frem 3 28½, 2. Odense 1 25½, 3. Middelfart 1 24, 4. Søndersø 2 24, 5. Assens 1 20½, 6. Læseforeningen 15½, 7. Tommerup-Vissenbjerg 1 11, 8. Nr. Åby Junior 2 11.

Top

Fynsmesterskabet 1997
af Carsten Bank Friis

For tiende gang lykkedes det mig at blive Fynsmester!!! Turneringen begyndte ellers elendigt for mig, da jeg i første runde tabte et meget vildt parti til Robert Vollertsen — jeg brugte alt for megen tid og blev straffet til sidst, hvor jeg overså en skak, der tabte en løber — jeg førte ellers med tre bønder!!! Men derefter var det slut med smøleriet, de næste 5 runder blev vundet, der imellem bl.a. en gevinst over John Rendboe, hvor jeg med sort vandt i løbet af blot 25 træk - og det var rart ovenpå en aften, der udover at spille skak også bestod i turneringsledelse og kaffebrygning?! Sjette runde bød på de optimale resultater, så allerede inden sidste runde var mesterskabet hjemme, ellers havde jeg muligvis ikke spillet så friskt mod Johnny:

Johnny Holler Johansen - Carsten Bank Friis

Mestergruppen
Som man ser af stillingen var det ikke kun undertegnede, der klarede sig godt, for det blev til ratingfremgang for alle de tre øvrige! ELO-rating mæssigt gik det suverænt for mig, da jeg vandt over de 3 der havde ELO-rating!. Robert fik 2½ af 4 og får dermed muligvis et deltal.
I basis 1 gik det også glimrende, da Mads B Svendsen vandt gruppen, med en stor ratingfremgang til følge, men Jens Rasmussen må ratingmæssigt også være godt tilfreds!:
Basis 1

I basis 2 kom Esben Andersen ind på en delt tredjeplads med 4 points, dette medførte en lille ratginfremgang, da Esben gik fra 1570 til 1586.

Basis 2

Så vandt vi igen en gruppe, det var Peter Haslund, der suverænt tog sig af basis 3, dette betød samtidig en ratingfremgang på ikke mindre end 135!!

Basis 3

I basis 4 var vi muligvis mere suveræne, da Læseforeningen rendte med både første- og andenpladsen. Thomas Boesen måtte kun af med det halve mod Thormine, medens Thormine måtte af med yderligere et point. Miguel Martinez havde det hårdt i sin første koordinerede turnering — men Miguel tog det med oprejst pande!!

Basis 4
Top

Pokalskak
af Carsten Bank Friis

Kvartfinalen i pokalturneringen var henlagt til Søndersø, og efter en del forsinkelser kom vores folk frem. Vi havde som den eneste klub stadig 3 hold med, så der var jo en ret stor risiko for, at 2 af holdene skulle mødes indbyrdes. Det skete da også, da LF 1 og LF 6 trak hinanden, som det kunne forventes vandt LF 1 rimeligt let, selvom LF 6 gjorde fin modstand. Men overmagten var for stor, Peter Grau kom stille og roligt til at stå bedre og bedre indtil matten ikke kunne hindres, og Jans parti fulgte stort set samme list, alle Dannys forsvarsbrikker stod i vejen for hinanden på damefløjen medens kongen blev mattet! Ved stillingen 2-0 til førsteholdet satte Morten slutkombinationen ind:

Morten Kristensen - Morten Rud

Mit eget parti var faktisk også ret sjovt:

Carsten Bank Friis - Peter Haslund

Så resultatet blev den ventede sejr til førsteholdet.

Andetholdet var absolut ikke heldige med deres lodtrækning, da de gik hen og trak Frem 1 — heldigvis uden John Rendboe — men alligevel! Men vores folk gik friskt til sagerne: Jørn stod tidligt noget presset mod Kim Skaanning, men på et tidspunkt havde han faktisk chancen for at få remis, men desværre for Jørn havde han set en gevinst, der desværre ikke var, dette medførte at han fik et uholdbart slutspil. Jesper spillede et meget interessant parti, se blot her:

Jesper M S Nielsen - Svend Jepsen

Jannick og Lars Munk Jensen spillede et forholdsvis kedeligt parti, men på et tidspunkt lykkedes det for Jannick at vinde en kvalitet, og senere blev partiet også vundet. Johnny kom helt skævt ud af åbningen og tabte ret hurtigt. Altså blev det 2-2, så der måtte en omkamp til.
Her var det kun Johnny der rigtigt kom med i kampen og han revancherede sig da også og vandt, medens de 3 andre måtte bøje sig for overmagten. Så altså endnu engang må LF 2 se sig slået af et af de stærke hold efter omkamp, men igen var det tæt på.

Læseforeningen 6 Læseforeningen 1 0-4
Peter Haslund Carsten Bank Friis 0-1
Brian Kristiansen Morten Rud 0-1
Danny Rasmussen Jan Stage 0-1
Willy Nielsen Peter Grau 0-1

Læseforeningen 2 Frem 1 2-2
Jørn Vesterdal Kim Skaanning 0-1
Jesper M S Nielsen Svend Jepsen 1-0
Jannick B Skow Lars Munk Jensen 1-0
Johnny Holler Michael Jensen 0-1

Omkamp:

Læseforeningen 2 Frem 1 1-3
Jørn Vesterdal Kim Skaanning 0-1
Jesper M S Nielsen Svend Jepsen 0-1
Jannick B Skow Lars Munk Jensen 0-1
Johnny Holler Michael Jensen 1-0

Michael Jensen - Johnny Holler (fra FSU-bladet, 1998, nr. 2. Ikke med i papirudgaven af Læsehesten)


Øvrige resultater:
Nr. Åby Junior 1 - Søndersø 1 1½ - 2½ og Midtfyn 1 - Frem 2 3 - 1

Så i semifinalen er der altså følgende 4 hold med: Læseforeningen 1, Midtfyn 1, Frem 1 og de forsvarende mestre fra Søndersø 1.
Top

K-Skak
af Jens Rasmussen

Da LÆSEHESTEN søgte indlæg kom jeg i tanke om, at det var længe siden jeg havde lavet et sådant, så her et om et par K-SKAK partier, der viser, at man i disse computertider stadig kan snyde modstanderen i åbningen (det første) og omvendt få point på vilje og fight! (det sidste). Begge er fra Mester 97-01, en gruppe der stadig er i gang og hvor jeg sandsynligvis ender på 4.0 points af 6.

Jens Rasmussen - Carl E Nielsen

Tom Petri Pedersen - Jens Rasmussen


Læseforeningens Logo

  forsiden | tilbage | til toppen

  Siden redigeret 8/2/2014 af webmaster