Læsehesten

Læsehesten var Læseforeningens klubblad, der udkom i et varierende antal numre årligt, i perioden 1985 til 2006 og indeholdte (som klubblade jo gør) referater fra klubturneringen, holdturneringen, øvrige turneringer, partier, klubinformation, kalender, medlemsliste, etc. Den umiddelbare forløber var Nyt fra Læseforeningens Skakklub (1983-85), mens det alleførste klubblad (1974-1983) slet og ret hed Skak Nyt. Takket være Claus Børsens venlige udlån af sit arkiv er stort set samtlige numre af disse klubblade (vi mangler kun Læsehesten, Nr. 2, årgang 24, fra 11. November 1997! Tak Per!) nu blevet indscannet og foreligger som billedfiler. Men der resterer jo noget af et arbejde med at få gjort dette materiale tilgængeligt på nettet.
Det var Carsten Bank Friis der i sin tid startede, hvad man kunne kalde digitaliseringen af klubbladet, da han lagde et antal numre af Læsehesten ud på nettet, et arbejde som Johnny Holler Johansen så siden videreførte. En del af materialet havde man imidlertid valgt at opsplitte på mange individuelle filer: Dette er nu blevet samlet og konsolideret i enkeltfiler, der er så identiske med de relevante numre af papirudgaven af bladet, som det har syntes muligt at opnå. Herudover er yderligere 7 numre blevet konverteret til html og gjort tilgængelige og endelig er partimateriale fra Fynsk Skak som syntes relevant blevet inkorporerert. Som antydet er det dog et tidskrævende arbejde — særligt når der skal konverteres fra billedformat vha. OCR — men det er tanken, at endnu flere gamle numre (evt. også fra perioden forud for Læsehesten) på lidt længere sigt vil blive blive lagt herop og allerede nu er det da lykkedes os, at få gjort en hel del numre klar, så god læselyst!

Ken Rasmussen

Læsehesten 2006 - Læsehesten 2005 - Læsehesten 2004 - Læsehesten 2003 - Læsehesten 2002 - Læsehesten 2001 -
Læsehesten 2000 - Læsehesten 1999 - Læsehesten 1998 - Læsehesten 1989/90Læsehesten 2006:

Læsehesten nr. 1/06 (og i pdf) nytLæsehesten 2005:

Læsehesten nr. 1/05 - Læsehesten nr. 2/05 - Læsehesten nr. 3/05Læsehesten 2004:

Læsehesten nr. 1/04 - Læsehesten nr. 2/04 - Læsehesten nr. 3/04 - Læsehesten nr. 4/04Læsehesten 2003:

Læsehesten nr. 1/03 - Læsehesten nr. 2/03 - Læsehesten nr. 3/03 - Læsehesten nr. 4/03Læsehesten 2002:

Læsehesten nr. 1/02 - Læsehesten nr. 2/02 - Læsehesten nr. 3/02 -

Læsehesten nr. 4/02 - Læsehesten nr. 5/02 - Læsehesten nr. 6/02Læsehesten 2001:

Læsehesten nr. 1/01 - Læsehesten nr. 2/01 - Læsehesten nr. 3/01 -

Læsehesten nr. 4/01 Læsehesten nr. 5/01 -Læsehesten 2000:

Læsehesten nr. 1/00 - Læsehesten nr. 2/00 - Læsehesten nr. 3/00 - Læsehesten nr. 4/00 -

Læsehesten nr. 4a/00 - Læsehesten nr. 5/00 - Læsehesten nr. 6/00Læsehesten 1999:

Læsehesten nr. 1/99 - Læsehesten nr. 2/99 - Læsehesten nr. 3/99 -

Læsehesten nr. 4/99 - Læsehesten nr. 5/99 - Læsehesten nr. 6/99Læsehesten 1998:

Læsehesten nr. 4/98 - Læsehesten nr. 5/98 - Læsehesten nr. 6/98

Læsehesten nr. 7/98 - Læsehesten nr. 8/98 - Læsehesten nr. 9/98Læsehesten 1989/90:

Læsehesten nr. 1/89/90 - Læsehesten nr. 2/89/90