Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 3 - 2004:
Torsdag 19. August

Læsehesten - Aktivitetskalender - Forsiden
Formandens Felt - Generalforsamling - Klubmesterskabet - DSU's pokalfinale - 4. afdeling af grandprix-lyn - 20/7: Carlsens Kvarter - 13/8: Lundeborg - Augustturneringen - Politiken Cup - Indbydelser -

Formandens Felt

Så banker skakbrikkerne atter på døren. Med dette nummer af Læsehesten vil jeg gerne byde dig velkommen til den nye sæson.

Der er sket et par udskiftninger i klubben i sommerens løb. Som de fleste vel ved, har Carsten Bank Krøldrup Friis forladt Fyn og har begivet sig nordpå til Aalborg. Desuden har Lene Kuntz og Kim Skaaning meldt sig ud. Vi håber, at I senere får lyst til og mulighed for at vende tilbage.
Ny spiller på brættet er Johnny Harboe. Velkommen til Johnny.

I den kommende sæson vil vi implantere et par beslutninger fra generalforsamlingen i klubturneringen. For det første vil mestergruppen kun komme til at bestå af 8 spillere, der samlet spiller 7 runder. Vi garanterer dog alle mesterspillere en plads i øverste gruppe, så hvis der kommer flere end 8 mesterspillere, udvider vi gruppen og spiller i stedet 9 runder som sædvanligt.
Baggrunden for at reducere gruppen er, at det i de forgangne sæsoner har været svært at fylde gruppen op med mesterspi liere. Ved at reducere gruppen satser vi derfor på at kunne lave to basisgrupper a 8 deltagere i stedet for en stor basisgruppe. Dette vil give mindre ratingspredning og gøre det lettere at afvikle turneringen, idet alle runder er lagt inden start, så udsatte partier kan afvikles i forvejen. Derved skulle vi gerne undgå sidste sæsons til tider kaotiske situation med alt for mange udsatte partier.
På generalforsamlingen blev det også besluttet at invitere andre skakspillere fra Odense til klubturneringen efter devisen, at første gang deltager man uden at skulle være medlem af Læseforeningen, men ønsker man at deltager igen, kræves B-medlemskab.

I mit sidste nyhedsbrev inden sommerferien skrev jeg fejlagtigt, at Augustturneringen strækker sig over 4 torsdage. Det korrekte antal skulle have været 3. Torsdag d, 26, august spiller vi i stedet Fischer Random, hvor brikkernes udgangsposition bestemmes ved lodtrækning, Efter sigende en ganske underholdende variation, hvor man ikke kan klamre sig til sin teoretiske viden, men udelukkende må holde sig til sin skakmæssige forståelse.

Vi satser stærkt på at kunne stille 4 ottemandshold i holdturneringen. men det kræver et par tilmeldinger niere end sidste år så husk at stille op, sfi du kan være med til at forsvare klubbens stolte farver. Og når du alligevel sidder og krydser af på sæsontilmeldingen, så husk at jeg skal have den i hænde senest lørdag d. 4. september.

Vi ses i klubben.

I håbet og ønsket om en god sæson
Jakob Grauslund, formand


Top

Generalforsamling
Af Mads Bilde Svendsen

Referat fra Læseforeningens Skakklubs generalforsamling den 17. juni 2004

Tilstedeværende: Jakob Grauslund, Jens Peter Møller, Jeppe Jørgensen, Peter Madsen, Claus Børsen, Peter Grau, Johnny Holler Johansen, Dan Wulf, Villy Nielsen, jørn Moestrup, Rene Rauer Hansen, Kurt Ploug, Jens Rasmussen, Carsten Bank Krøldrup Friis, Peter Frank Jørgensen, Christian Winther, Morten Topholm Rud og Mads Svendsen

 1. Valg af dirigent: Jørn Moestrup foreslået og enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning: Enstemmigt vedtaget uden bemærkninger:
  Hvad vil vi huske sæsonen 2003-2004 for, når krøniken om Læseforeningen om mange år skal skrives? De flotte resultater? De store skuffelser? Det gode spil eller de forfærdelige træk? De nye medlemmer, eller måske dem, vi tog afsked med?
  Da jeg forsøgte at indsamle sæsonens resultater, slog det mig, hvor mange turneringer - ikke bare i Odense eller på Fyn - men i hele landet, der har haft fornøjelsen af, at uddele præmier til læsedrenge i den forgagne sæson.

  Mads B. Svendsen startede med at vinde Horsens Lang Weekend. Herefter løb Carsten Bank Krøldrup Friis og Per Stentebjerg med de to første pladser i Lundeborg, hvorefter Morten Topholm Rud sluttede sommeren af med en delt førsteplads i mester 3 i Vesterhavsturneringen.
  I Søhus Skakmatch sejrede Robert Vollertsen med læsedrenge på de fire næste pladser og Brian Kristiansen som vinder af basis l. Kerteminde EMT blev vel nok årets bedste turnering for Læseforeningen. Sejre til Erik Mathiesen i mester 4, Rene Rauer i basis l, maxirnumpoint til Johnny Holler i basis 2 og sejr til Brian Kristiansen i basis 4, blev det samlede udbytte.
  Mellem jul og nytår vandt Lene Kuntz basis 4 i Odense Energi Cup, og årets Fynsmesterskab havde Carsten Bank Krøldrup Friis som vinder af mesterskabsklassen og Jens Rasmussen som sejrherre i basis 1.

  Holdturneringen fastslog Læseforeningens status som en elevatorklub. l. holdet var på en svær opgave - især idet der skulle findes hele fire nedrykkere fra gruppen. Desværre blev I. holdet en af disse. En god start kunne ikke følges op, og i sidste runde måtte holdet endeligt strække gevær. Eneste lyspunkt var Morten Topholm Ruds flotte kandidatresultat, der sikrede ham en plads i årets kandidatgruppe ved DM - men efter sigende ingen plads i næste års landsholdsklasse.
  En af holdets modstandere i næste års 3. division bliver såmænd Læseforeningen 2, der havde en helt suveræn sæson. Alle kampe blev vundet, og kun i en kamp afgav holdet mere end to point.
  Til gengæld måtte 3. holdet forlade Fynsserien efter en skuffende sæson. Sidste års tredjeplads havde givet håb om endnu en god sæson, men holdet kom slet ikke i gang. Det er næsten overflødigt at nævne det, men 4, holdet vandt som sædvanlig holdets række. Jeg håber, vi kan samle otte spillere til næste sæson, for holdet er for længst vokset fra serie 3.

  I årets løb har vi afholdt en del arrangementer i klubben. Vi startede på Carlsens i juli, hvorefter vi ændrede augustturneringen til en handicapturnering. Det er min opfattelse, at folk tog godt imod denne nyskabelse. Det blev også til en julefrokost og en lidt anderledes juleafslutning.
  Årets stormatch er netop afholdt, og det blev en stor succes, hvis man ser bort fra det alt for store nederlag, som selv en gavmild formand ikke kunne ændre.

  Årets vel nok største succes var pokalturneringen. I den fynske pokalturnering sejrede Læseforeningen I sikkert i finalen over Sydøstfyn. Størst problemer havde holdet såmænd i semifinalen mod Læseforeningen 2, der var tæt på at sikre sig omkamp. Efter en vellykket kvalifikation fik vi to hold med til DM i pokalskak. Her gjorde Eliteholdet det uventet godt med en sensationel bronzeplads som resultat. En god slutspurt var stærkt medvirkende hertil.

  Fra den største succes skal vi til den største fiasko. Tilmeldlngerne til årets hurtigskakturnering var desværre alt for få, så vi blev nødt til at aflyse. Om turneringen vender tilbage til næste sæson i uændret form er nok yderst tvivlsomt, men bestyrelsen arbejder på et godt alternativ.
  Vi har naturligvis også afholdt vore sædvanlige to klubturneringer og Årsskifteturneringen. Især klubturneringerne er desværre fortsat ramt af et skuffende lavt deltagerantal. Forhåbentlig vil en række nye initiativer, såsom at klubben betaler EMT-afgiften, så hele indskuddet tllbagebetales, være med til at ændre på dette triste forhold.

  I den forgangne sæson har vi flIet ct par nye nnslgter i klubben, Velkommen til Tarek Sulaiman og Morten Espersen. Jeg håber, I er faldet godt til i klubben, Desværre har vi også måtte tage afsked med vores tidligere formand Palle Jørgensen, der er flyttet til København efter Job og med en lille ny på armen, Desuden er Esben Andersen, Lars Bo Sørensen, Jan Kuntz og Karl Aage Thomsen stoppet i klubben. Vi håber, at I alle vil vende tilbuge. når lysten til skak atter melder sig.

  Jeg vil personligt huske sæsonen for alle de, der ydede et stort arbejde for klubben. I få klubber hjælper så mange medlemmer til med klubbens drift, som hos os. Det er måske vores allerstørste styrke,
  Jeg vil især nævne Carsten Bank Krøldrup Friis, der med vanligt flid har holdt hjemmesiden opdateret næsten dagligt, Også tak til Robert Vollertsen for sit store arbejde med klubbladet og Kurt Ploug, der atter i denne sæson har fået grå hår over holdturneringen.
  Peter Madsen har valgt at afslutte sit store arbejde for bestyrelsen, Tak for din indsats, Peter. Du er altid velkommen, hvis du en dag vil stille op igen. Mange er ikke nævnt, men ingen er af den grund glemt. Tak til alle jer, der har været med til at løfte Læseforeningen. I har gjort forskellen. Tak for en god sæson.

 3. Fremlæggelse af regnskab og kommende budget (se bilag 2): Efter en meget præcis gennemgang af regnskab (som blev rost af dirigenten), blev regnskabet godkendt enstemmigt af forsamlingen. Jens Peter oplyste herefter om nogle skrivelser, han havde fået fra kasseren fra Fynsk Skak Union. Den første omhandlede at klubberne skulle sørge for at begrænse udmeldinger i sommerperioden, du dette kostede unionen penge. Den anden at man som medlem selv skal gøre opmærksom på når man bliver pensionist, eftersom dette unionskontingent er mindre.
 4. Indkomne forslag:

  1. Bestyrelsen stillede forslag om oprettelse af passivt medlemsskab.
   Forslag om tilføjelse til vedtægter:
   §5, stk.1

   "Passivt medlemskab: Ønske om passivt medlemskab for et allerede aktivt medlem skal ske ved henvendelse til kassereren senest den 30/11 for medlemskab i 1. halvår og 31/5 for 2. halvår Ved deltagelse i en turnering i klub eller DSU­regi genaktiveres medlemskabet. Et passivt medlem har stemmeret på klubbens generalforsamlinger og modtager klubbladet. Som passivt medlem må man i meget begrænset omfang besøge klubben på klubaftner"

   Forslag om kontingent for passiv medlemskab:
   225 kr. pr, halvår

   Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  2. Morten Topholm Rud stillede ændringsforslag til de gældende oprykningsregler fra basisklasse til mesterklasse.

   De ratingtal der er nævnt, er et snit på de tre bedste spillere.

   < 1700 i rating 0 oprykkere
   >= 1700 1 oprykker
   >= 1800 2 oprykkere
   >= 1900 3 oprykkere

   Jørn Moestrup stillede modforslag gående på at den nedre grænse blev ændret fra 1700 til 1600. Rud accepterede at trække sit forslag, da han fandt logik i Moestrups argumentation.
   Rene Rauer Hansen stillede nu et modslag. der var lig det oprindelige.
   Dan Wulff stillede et modforslag lydende på at alle grupper skulle sættes kun efter rating.
   Først blev stemt mellem disse forslag, og Rud-og-Moestrup-forslaget vandt, med fem stemmer. Derefter blev stemt om dette forslag (altså det ovenstående, hvor de to syvtaller er ændret til sekstaller) mod uændret.

   Med stemmerne ti mod een blev det nye oprykningssystem Moestrups og Ruds.

  3. Jens Peter Møller stillede forslag til vedtægtsændring.
   Forslag om stemmeret til Generalforsamling
   Det foreslås, at klubbens B-medlemmer ikke har stemmeret til Læseforeningens generalforsamling.
   §7. Ordinær Generalforsamling:

   "Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige foreningens medlemmer undtagen foreningens b-medlemmer."

   Forslaget blev dog trukket, da der blev rejst tvivl om det var muligt, at modtage aktivitetstilskud på b-medlemmer, der ikke havde stemmeret.

  4. Jakob Grauslund stillede forslag om spillere fra Skakklubben Fiber kunne deltage i vores klubturnering uden at have et b-medlemsskab.

   Morten Topholm Rud stillede modforslag omhandlende at alle spillere fra klubber i Odense området, kunne deltage i een klubturnering uden et b-medlemsskab. Dette forslag blev vedtaget med stemmerne: 10 for - 3 i mod.

 5. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet forblev uændret.
 6. Valg af:
  	Kasserer: Jens Peter Møller valgt uden modkandidater,
  	Næstformand: Jeppe Jørgensen valgt uden modkandidater.
  	Sekretær: Mads Silde Svendsen valgt uden modkandidater. Han bemærkede dog, at han kun ønskede posten for et år.
  	Materialeforvalter: Peter Madsen genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Søren Kristiansen, der blev valgt enstemmigt.
  
  	2 bestyrelsessuppleanter: Peter Grau og Jørn Moestrup blev enstemmigt valgt.
  
  	2 revisorer: Niels Andersen og Jørgen Kvisthøj blev enstemmigt genvalgt.
  
  	1 revisorsuppleant: Jens Rasmussen blev enstemmigt valgt.
  	
 7. Eventuelt
  Christian Winther foreslog at klubben lavede en med medlemskampagne omkring studiestarten på Universitetet, Han søgte derfor interesserede blandt klubbens medlemmer der gerne ville give en hånd med.
  Jens Rasmussen mente at klubbens bestyrelse burde gøre noget ved den lange proces, det havde været at rate den fynske holdturnerlng. Mads Svendsen svarede, at han havde tiltro til at man i FSU nok skulle sørge for at der skete noget, og at de nok var (mindst) lige sa kede af hele miseren. Den mangeårige klubmester tidligere formand og nykårede "Årets Læsedreng" Carsten Bank Krøldrup Friis takke for de år han havde haft i klubben.

Her er nogle billeder fra aftenen:

Topscorerne i holdturneringen:

1. holdet: Morten Topholm Rud, 2. holdet: Johnny Holler Johansen, 3. holdet: Jens Rasmussen, 4. holdet Villy Nielsen

Årets Læsedreng:

Carsten Bank Krøldrup Friis

Top

Klubmesterskabet

af Carsten Bank Krøldrup Friis
Mester:

Sidste runde blev en meget kompromisløs runde!
Rundens vildeste parti var partiet mellem Mads og Carsten, Carsten vidste ikke rigtigt hvordan man spillede rigtigt i åbningen, i stedet kom et lidt forkølet træk, men det fik også Mads lidt ud af kurs, og så havde Carsten et yderst interessant skinoffer, der gav løberparret, til gengæld fik Mads et kraftigt kongeangreb, som Carsten med nød og næppe fik pareret. Mads fandt efterfølgende ikke det bedste, så Carsten kunne slutte af med et sødt træk, hvor Mads var tvunget til at bytte damer og dermed få et klart tabt slutspil. Mads overså dog at hans tårn stod i slag, og så gik det endnu hurtigere!
Selv Moestrup spillede vildt og voldsomt, et kvalitetsoffer i en for ham lidt ulden stilling, Alex tog imod, men skulle nok have nøjes med at tage en bonde - den næste bonde skulle Alex ihvertfald have holdt fingrene fra, for pludselig fik Jørn 2 løbere for tårn og 2 bønder, og da han samtidig var kommet til at stå mest aktivt, så gik det hurtigt ned ad bakke for Alex.
Jannick forsøgte godt mod René, men når René er tilfreds med remis, så er han meget svær at vinde over, og det endte da også til sidst med en pointdeling.
Johnny fik pludselig lidt pres, som blev konverteret til en bonde, og så var det op af bakke for John i resten af partiet, som Johnny vandt sikkert.
Det sidste parti blev lidt af en gyser, Jens fik pæn fordel mod Torben - der igen brugte for megen tid - men da Jens ikke fandt det rette, så overlevede Torben, efterhånden fik Torben gevinststilling, L+S+2b mod T+b, men da Torben så placerede sin springer på h5, så gik der et gip gennem tilskuerne, for hvis Jens havde slået den med tårnet, så havde Torben pludselig kun haft 2 randbønder + forkertfarvet løber og dermed klar remis... Men Jens så det heller ikke, nu gik det altså også over stok og sten for begge, og det endte med, at Jens tabte på tid i en klart tabt stilling.

Slutstillingen:
 
 
Klub-ELO-forår
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
I alt
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis, LF (2)
2300
2303
X
1
½
1
1
½
1
1
1
1
8
2.
Jannick B Skow, LF (10)
2016
+
0
X
1
1
½
½
1
1
1
0
6
3.
Torben Østergreen-Johansen, LF (3)
2175
-
½
0
X
½
0
1
1
½
1
1
 
Jørn Moestrup, LF (9)
2058
-
0
0
½
X
½
1
1
1
½
1
5.
René Rauer Hansen, LF (5)
1889
+
0
½
1
½
X
½
0
1
½
1
5
6.
Johnny Holler Johansen, LF (4)
1890
+
½
½
0
0
½
X
0
½
1
1
4
 
Mads B Svendsen, LF (8)
2085
-
0
0
0
0
1
1
X
½
½
1
4
8.
Alex Sørensen, Frem (1)
1712
+
0
0
½
0
0
½
½
X
1
1
9.
John E Nielsen, LF (6)
1750
+
0
0
0
½
½
0
½
0
X
1
10.
Jens Rasmussen, LF (7)
1662
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
X
1

Basis:


 

Top

DSU's pokalfinale

af Carsten Bank Krøldrup Friis
Eliterækken:

I første runde mødte vi en af de gamle kendinge nemlig Nordre. Holdene er vel næsten lige stærke, og det blev da også en ret lige kamp.
Torben kom til at stå helt ok mod Nina, men så tabte han en bonde, men derefter fik han et meget fint aktivt spil, og selv om Nina var foran med en bonde i et tårnslutspil, så var det helt klart Torben, der spillede på gevinst, og det endte da også med at give en streg. Carsten stod fint mod Poul Erik, der blev snydt for en bonde, men Poul Erik er god til at holde gryden i kog, Carsten vandt yderligere en bonde, men samtidig blev tårnet deplaceret, men værst af alt - det kostede for megen tid - pludselig røg der en kvalitet, og alligevel var der stadig gevinschancer, men så begyndte tiden for alvor at trykke, og det gik helt galt.
Så en sejr kunne det godt have blevet til, nu måtte vi nøjes med et knebent nederlag.
 
 
Nordre Læseforeningen
1.
Poul Erik Nielsen Carsten Bank Krøldrup Friis
1
0
2.
Nina Høiberg Torben Østergreen-Johansen
0
1
3.
Jan Christensen Per Stentebjerg
½
½
4.
Per Holst Michael D F Sørensen
1
0

Torben blev igen rundens helt, da han vandt med et tidsforbrug på kun 3 minutter - ja man tror det er løgn, men Torben kan faktisk godt spille hurtigt...
Derimod var det hårdt at følge afslutningen i partiet mellem Søren og Michael, med meget lidt tid tilbage spillede de ret langsomt, men for Michael var det egentligt helt fint, da han vel havde 30 sekunder mere, Michael endte da også med at vinde på tid, men han førte nu også med en officer, utroligt at hans modstander spiller så langsomt, så kunne han jo lige så godt give op, når man nu er materielt klart bagud!!
Det blev til dagens første sejr, da Carsten også vandt.
 
 
Odysseus Læseforeningen
1
3
1.
Jacob Sylvan Carsten Bank Krøldrup Friis
0
1
2.
Lars Aaes Torben Østergreen-Johansen
0
1
3.
Jan Brønnum Per Stentebjerg
1
0
4.
Søren Klausen Michael D F Sørensen
0
1

Endnu en kending stod på programmet efter frokosten, det blev til et mega stort nederlag, kun Torben var i stand til at få en halv, men vi havde stillinger til meget mere, mindst 2 point mere havde været rimeligt - øv...
 
 
Læseforeningen Nørresyndby
½
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis Per Andreasen
0
1
2.
Torben Østergreen-Johansen Tommy Nielsen
½
½
3.
Per Stentebjerg Jørgen Jørgensen
0
1
4.
Michael D F Sørensen John Nielsen
0
1

Vi fortsatte mod de kendte, og endnu engang gik det galt. Per kom på tavlen med dagens første pind, medens de 2 første brætter spillede deres hidtil ringeste partier, et nederlag på 1½-2½ sendte os langt ned i rækkerne.
 
 
Læseforeningen Kjellerup
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis Leif Kristensen
0
1
2.
Torben Østergreen-Johansen Johnny Veng
0
1
3.
Per Stentebjerg Paw Christensen
1
0
4.
Michael D F Sørensen Kim Lund Jensen
½
½

Så i femte runde måtte vi helt ned på den bagerste række, hvor dagens prygelknabe Haderslev stod for tur, mine holdkammerater gjorde det godt og vandt ret hurtigt, medens mit spil var rimeligt miserabelt, men heldigvis holdt jeg balancen og til sidst lykkedes det for mig at vinde partiet, så 4-0!!
 
 
Haderslev Læseforeningen
0
4
1.
Claus Mogensen Carsten Bank Krøldrup Friis
0
1
2.
Allan Hye Torben Østergreen-Johansen
0
1
3.
Anders Munch Per Stentebjerg
0
1
4.
Ole Wrang Michael D F Sørensen
0
1

I sidste runde var vi så kommet op midt i feltet, hvor Ringsted vendte os, deres førstebræt havde 4½/5 og muligvis chancen for en topscorerpræmie, så lidt var der da at spille om i den match!!
Det kom til at gå rigtigt godt for os, Torben og Michael vandt med de hvide brikker, carsten spillede et helt vildt parti, hvor begge havde chancer undervejs, heldigvis blev det Carsten, der stod bedst til sidst! Og da Per holdt balancen, så endte det med en storsejr på 3½-½.
 
 
Læseforeningen Ringsted
½
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis Brian Jørgensen
1
0
2.
Torben Østergreen-Johansen Hans Henrik Hansen
1
0
3.
Per Stentebjerg Poul Buhl
½
½
4.
Michael D F Sørensen Morten Madsen
1
0

Topscorere:
Torben 4½, Michael 3½, Carsten og Per begge 3

Efterfølgende kom Michael så at sagde, at vi var belvet nummer 3, det var der vidst ikke rigtigt nogen af os andre, der troede på, men det var rigtigt!!
Nogle af de mest ufortjente bronzemadaljer skal man nok lede efter...

Slutstillingen:
 
 
Klub
1
2
3
4
5
6
I alt
MP
Placering:
1.
Kjellerup
/02
15/1
3/04
/06
16/
/14
13
8
4-6
2.
Nørresundby
01/
2/03
06/
0/09
07/3
/15
12½
7
8-9
3.
Sydøstfyn
/04
02/2
2/14
2/11
12/½
/13
12½
7
8-9
4.
Odysseus
03/
1/06
01/1
3/10
3/13
/08
13
6
7
5.
Nordre
/06
16/3
1/07
15/3
09/
1/12
13
8
4-6
6.
Læseforeningen
05/
04/3
½/02
01/
10/4
/16
14
6
3
7.
Ålborg
/08
09/
05/3
12/0
1/02
/10
12½
6
10
8.
Helsingør
07/½
0/11
/10
13/
/15
04/½
4
14
9.
Brønshøj
4/10
/07
12/2
02/4
/05
4/11
18
9
2
10.
Haderslev
09/0
½/13
08/½
04/1
0/06
07/½
0
16
11.
Dianalund
1/12
08/4
2/15
2/03
3/14
09/0
12
6
11
12.
Skolerne
11/3
14/
2/09
4/07
/03
05/3
19
11
1
13.
Birkerød
½/14
10/
½/16
½/08
04/1
03/½
2
15
14.
Evans
13/
½/12
03/2
16/
11/1
01/
11
5
12
15.
Herning
2/16
3/01
11/2
1/05
08/
02/
13
8
4-6
16.
Ringsted
15/2
1/05
13/
/14
/01
06/½
10
3
13

Vi havde også et hold med i bredderækken, de klarede sig ikke nær så godt som vi nok havde forventet, men utroligt mange af bredderækkeholdene har et ratingsnit på mellem 1790 og 1799, mange som vort eget med et par 2000 folk i spidsen!!

Holdet scorede 10½ efter denne kampfølge: 3-1; 1-3; 0-4; 4-0; 1½-2½; 1-3

Top

4. afdeling af grandprix-lyn

af Robert Vollertsen 

Under opvarmningen havde Robert og Per store problemer med deres sparringspartnere. Emil Deleuran, én af Kims mange skoleskakelever, sendte Robert flere gange ud i voldsomt stormvejr, og resultatet af matchen blev da også fortjent uafgjort 2:2 - et resultat, som Per i sin match mod Dan også ville have været tilfreds med. Dans åbningsspil var nemlig rigtig giftig, og gang på gang blev Pers kongestilling smadret.

Dan fortsatte sit formidable spil under turneringen. Han udspillede blandt andre Torben på det groveste. Men Dans store problem var, at han aldrig rigtig fik taget sig sammen til at lukke sækken - hverken mod Torben eller mod... tja, adskillige andre. Per fortsatte også stilen fra opvarmningen og blev plaget af dårlige stillinger. Per fik alligevel fusket sig til nogle Point. (Mod selve fuskmesteren var det dog ikke nok, og Claus vandt fortjent over Per.) Alt i alt satte Per 4½ point til og var lidt bekymret for, om Mads kunne nå at indhente ham i den samlede stilling og snuppe titlen som klubmester for næsen af ham. Afgørelsen faldt i 11. runde i partiet mellem Torben og Mads. Til Pers store glæde vandt Torben og tog med sin førsteplads i 4. afdeling af grandprix-lyn en del vigtige grandprix-point fra Mads, som måtte nøjes med en tredjeplads.. Robert fik andenpladsen, men var efter tidlige og ikke mindst fortjente nederlag til Peter og Torben aldrig rigtig med i Topkampen. Peter havde en dårlig start og tabte til Christian i første runde, men han holdt live i sine chancer ved at vinde over Robert og Torben. I niende og tiende runde blev han dog slået ud af 1-2 kombinationen Per og Mads. Per fik som sagt forholdsvis meget ud af sine stillinger - eller mangel på samme- og var i sidste ende meget tilfreds med femtepladsen, især fordi det var nok til at vinde klubmesterskabet i lyn 2003/2004. TILLYKKE... altså med mesterskabet, ikke femtepladsen. Jannick havde en fornuftig turnering, lige indtil de to sidste runder, hvor han satte to damer i slag. Christian og Brian endte begge på 5½ point, hvilket var nok til henholdsvis bedst under 1900 og bedst under 1700. Brian havde en spøjs turnering; efter blot 7 runder havde han allerede scoret 4½ point - eller med Brians egne ord "det, jeg ville". Om det var en sovepude skal undertegnede ikke kunne sige, men de resterende kampe blev det altså blot til et enkelt point mere.
 
Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Point
GPP
1.
Torben Østergreen-Johansen
X
1
1
0
1
½
1
1
1
1
1
1
1
10½
100
2.
Robert Vollertsen
0
X
1
0
½
1
1
1
1
1
1
1
1
85
3.
Mads Bilde Svendsen
0
0
X
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
9
70
4.
Peter Christian Grau
1
1
0
X
0
1
0
1
1
1
1
1
1
9
65
5.
Per Stentebjerg-Hansen
0
½
0
1
X
1
1
1
1
0
1
1
0
60
6.
Jannick Benneth Skow
½
0
0
0
0
X
1
1
1
1
1
1
1
55
7.
Christian Winther
0
0
0
1
0
0
X
½
1
1
1
1
1
50
8.
Brian Kristiansen
0
0
0
0
0
0
½
X
1
1
1
1
1
45
9.
Johnny Holler Johansen
0
0
1
0
0
0
0
0
X
1
1
1
1
5
40
10.
Jens Rasmussen
0
0
0
0
1
0
0
0
0
X
1
1
1
4
35
11.
Dan Wulff Kristensen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
1
1
2
30
12.
Villy Nielsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
1
1
28
13.
Claus Børsen
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
X
1
26

Top

Carlsens Kvarter
af Carsten Bank Krøldrup Friis
1. afdeling - 2. afdeling - 3. afdeling
1. afdeling:
Traditionen utro spillede vi for første gang efter tyskersystemet, 21 mand stod klar bag startskamlerne og så var det ellers bare med at komme i gang i 3 grupper, der traditionen tro blev delt efter rating - hele 10 mesterspillere var der mødt op, så umiddelbart så det ud til, at de sidste 3 mesterspillere ville sætte sig på de 3 første pladser i basis 1 - men stakkels dr. Elo ville have blevet meget skuffet...
 
 
 
 
 
Mester - 2119
Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis, Læseforeningen
2289
X
½
1
1
½
1
1
5
2.
Jannick B. Skow, Læseforeningen
2065
½
X
½
0
1
1
½
3.
Kim Skaanning, Frem
2116
0
½
X
½
1
1
0
3
 
Jørn Moestrup, Læseforeningen
2046
0
1
½
X
½
0
1
3
 
Per Stentebjerg, Læseforeningen
2176
½
0
0
½
X
1
1
3
6.
Brian Nielsen, Frem
2007
0
0
0
1
0
X
1
2
7.
Morten Topholm Rud, Læseforeningen
2137
0
½
1
0
0
0
X

 
 
Basis 1 - 1798
Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Jesper Knudsen, Frem
1928
X
½
1
½
1
0
1
4
2.
Brian Kristiansen, Læseforeningen
1596
½
X
0
½
1
1
½
  John Erling Nielsen, Læseforeningen
1757
0
1
X
1
½
0
1
4. 
Jesper Bruun, Frem
1981
½
½
0
X
0
1
1
3
  Jens Rasmussen, Læseforeningen
1721
0
0
½
1
X
1
½
3
  Johnny Holler Johansen, Læseforeningen
1911
1
0
1
0
0
X
1
3
6.
Erling Rasmussen, Søndersø
1695
0
½
0
0
½
0
X
1

 
 
Basis 2 - 1427
Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Cipriano Sande, O.S.
1591
X
0
1
1
1
1
0
4
  Dan Wulff, Læseforeningen
1243
1
X
0
1
0
1
1
4
  Søren Kristiansen, Læseforeningen
1426
0
1
X
0
1
1
1
4
4.
Claus Børsen, Læseforeningen
1531
0
0
1
X
½
½
1
3
  Jakob Jensen, Søhus
1509
0
1
0
½
X
½
1
3
6.
Peter Ulrikkeholm, Frem
1441
0
0
0
½
½
X
1
2
7.
Frits Lund, Vejle-Allested
1250
1
0
0
0
0
0
X
1

2. afdeling:
 
 
 
Mester 1 - 2115
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis, Læseforeningen
2289
X
½
½
1
1
1
4
2.
Mads B Svendsen, Læseforeningen
2035
½
X
1
1
0
½
3
3.
Morten Topholm Rud, Læseforeningen
2137
½
0
X
0
1
1
 
Per Stentebjerg, Læseforeningen
2176
0
0
1
X
½
1
5.
Brian Nielsen, Frem
2007
0
1
0
½
X
½
2
6.
Jørn Moestrup, Læseforeningen
2046
0
½
0
0
½
X
1

 
 
 
Basis 1 - 1886
Ro
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Michael Jensen, Brønshøj
1987
X
1
1
1
½
1
2.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1721
0
X
1
1
0
1
3
 
Jesper Bruun, Frem
1981
0
0
X
1
1
1
3
4.
Erik Mathiesen, Læseforeningen
1924
0
0
0
X
1
1
2
5.
Niels Erik Nielsen, Frem
1948
½
1
0
0
X
0
  John Nielsen, Læseforeningen
1757
0
0
0
0
1
X
1

 
 
 
Basis 2 - 1544
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Christian Winther, Læseforeningen
1561
X
1
0
1
0
1
1
1
5
 
Brian Kristiansen, Læseforeningen
1596
0
X
0
1
1
1
1
1
5
3.
Peter Ulrikkeholm, Frem
1441
1
1
X
0
1
0
½
1
4.
Erling Rasmussen, Søndersø
1695
0
0
1
X
1
0
1
1
4
 
Cipriano Sande, O.S.
1591
1
0
0
0
X
1
1
1
4
6.
Søren Kristiansen, Læseforeningen
1426
0
0
1
1
0
X
0
1
3
7.
Jakob Jensen, Søhus
1509
0
0
½
0
0
1
X
0
8.
Claus Børsen, Læseforeningen
1531
0
0
0
0
0
0
1
X
1

 
 
 
Basis 3 - 1264
Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Dan Wulff, Læseforeningen
1243
X
0
1
1
1
0
1
4
2.
Peter Morling, Frem
1223
1
X
1
0
0
1
½
 
Fritz Lund, Vejle-Allested
1250
0
0
X
1
1
½
1
4.
Peter Kinggaard, Frem
1429
0
1
0
X
1
1
0
3
 
Jan Nielsen, Fiber
1290
0
1
0
0
0
1
1
3
6.
Emil Deuleran, Frem
1118
1
0
½
0
0
X
1
7.
Torsten Baden, Frem
1292
0
½
0
1
0
0
X

3. afdeling:
Spilles mandag 26/7-2004

Top

Lundeborg
af Carsten Bank Krøldrup Friis
7. august blev dette års Lundeborgturnering afviklet, denne gang for 24. gang, og i pragtfuldt vejr som det har været de fleste gange!

Mesterskabsgruppen var som sædvanlig stærk - 5 af spillerne havde tidligere været øverst på sildekasserne, nemlig Tom, Jan, Kim, Lars og Carsten, desuden måtte Esben også siges at være blandt favoritterne. John og Mads er begge gode spillere, men realistisk set var deres chancer for at ende i toppen ikke store.
Turneringen startede som ren lyn og torden for Esben, Jan og Carsten, specielt startede det perfekt for Esben, der i første runde over den absolutte favorit, nemlig IM Lars Borbjerggaard. Dette slog nu ikke Lars ud, da han vandt de næste 2 runder, Esben, Jan og Carsten vandt alle deres partier i de første 3 runder, og så kom det næste topopgør, hvor Jan og Carsten skulle mødes, det blev seværdigt:

Jan Nordenbæk - Carsten Bank Krødrup Friis

Esben tabte meget overraskende til Tom i fjerde runde, dermed kom Carsten alene i spidsen med 4 af 4, foran trekløveret Jan, Esben og Lars med hver 3 points.
5. runde gav endnu et topopgør, og endnu engang gik det galt for Jan, der denne gang tabte til Esben, men denne gang var det nu spil til et mål, da Jan gik helt galt i byen med damen... Samtidig tabte Lars på en frygtelig overseelse mod Tom, pludselig røg der 2 lette for et tårn og de endte i et rent bondeslutspil med merbonde til Tom! Carsten havde kæmpe problemer mod Mads, da Mads bare stjal en bonde, som Carsten ikke engang havde set det fjerneste af. Men så var chancen der pludselig, da Mads lige undlod at bytte damer, men lige skulle spille et smart træk, så slog Carsten konta, Mads havde ikke bedre end at give damen for løber og tårn, og da Carsten samtidig fik initiativet, så var chancerne der og til sidst lykkedes det da også at score et yderst heldigt point!!
6. runde bød på endn et topopgør, da Carsten og Esben tørnede sammen, Esben skulle vinde for at forhindre Carsten i at komme øverst på sildekasserne, omvendt kunne Carsten med en sejr sikre sig en udelt førsteplads. Carsten startede fint med de hvide, men da han så undlod at beholde initiativet, så kom Esben drønende ind i stillingen, og vandt en kvalitet, men så var Carsten inde i sit yndlings spil, nemlig forsvar, og det blev et sejt forsvar, hvor Esben nok ikke fandt det aller skarpeste, så til sidst måtte Esben tage sig til takke med en halv. Jan havde fundet det fornuftige spil frem igen og fik uden de store problemer remis mod Lars.
I sidste runde kunne Esben stadig nå Carsten, det krævede, at han vandt over Mads, der havde haft en elendig turnering, og sidste runde var ingen undtagelse for Mads, så Esben endte på 5½. Samtidig havde Carsten sort mod Lars, og efter lidt upræcist spil fra Carstens side lykkedes det stille og roligt for Lars at komme til at stå bedst, og da Carsten så tabte 2 tempo, så var løbet kørt - og Carsten indhentet.

Slutstillingen:
 
 
Mester 1 - 2192
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Esben Kjems Hove, Lyngby-Virum
2297
X
½
1
1
0
1
1
1
 
Carsten Bank Krøldrup Friis, Læseforeningen
2289
½
X
0
1
1
1
1
1
3.
Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn
2368
0
1
X
½
0
1
1
1
 
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn
2220
0
0
½
X
1
1
1
1
5.
Tom Frantsen, Frem
2090
1
0
1
0
X
0
1
½
6.
John Frederiksen, Nyborg
2093
0
0
0
0
1
X
0
1
2
 
Kim Skaanning, Sydøstfyn
2116
0
0
0
0
0
1
X
1
2
8.
Mads B Svendsen, Læseforeningen
2062
0
0
0
0
½
0
0
X
½

Som man kan se af slutstillingen, så fik Tom en meget afgørende indvirkning på mesterskabsgruppen! medens Mads slet ikke fik spillet til at køre.

Peter Grau tabte desværre lige et enkelt parti, og måtte derfor nøjes med den delte andenplads i Frem-gruppen!
 
 
Mester 2 - 1959
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Mathias Meunier, Frem
1919
X
1
½
0
1
1
1
1
2.
Kristoffer Dyrgaard, Frem
1938
0
X
1
1
0
1
1
1
5
 
Peter Grau, Læseforeningen
1993
½
0
X
½
1
1
1
1
5
4.
Martin S Hansen, Sydøstfyn
2055
1
0
½
X
0
1
1
½
4
 
Michael Jensen, Frem
1987
0
1
0
1
X
0
1
1
4
6.
Brian Nielsen, Frem
2007
0
0
0
0
1
X
0
1
2
 
Jens Lund, Årslev
1918
0
0
0
0
0
1
X
1
2
8.
Hans Hansen, Frem
1853
0
0
0
½
0
0
0
X
½

Jens Rasmussen startede med at tabe i første runde og i tredie runde gik det galt igen, så ved frokostpausen efter 4. runde, så var der nok ikke mange, der ville have sat penge på, at Jens med 50% skulle gå hen og vinde udelt, men sådan kom det alligevel til at gå!! - Flot kæmpet!
 
 
Basis 1 - 1697
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1721
X
1
1
0
1
1
0
1
5
2.
Preben Sig, Nyborg
1803
0
X
0
1
½
1
1
1
3.
Alex Sørensen, Frem
1731
0
1
X
0
1
1
1
0
4
4.
Erik Hansen, Tårnet
1713
1
0
1
X
0
0
½
1
 
Michael Timling, Sydøstfyn
1720
0
½
0
1
X
0
1
1
 
Jørgen Frank Hansen, Tårnet
1626
0
0
0
1
1
X
½
1
7.
Cipriano Sande, O.S.
1692
1
0
0
½
0
½
X
0
2
 
Anton Kjeldsen, Frem
1636
0
0
1
0
0
0
1
X
2

Brian Kristiansen startede også ret roligt, men efter 2 indledende remiser, så blev tempoet sat op og i de sidste 5 runder blev der kun afgivet et halvt point!
Christian Winther kom også på sildekasserne, da han besatte en delt 3. plads - så efterfølgende er det lidt hårdt at se, at man har tabt til nummer 6 og 7.
 
 
Basis 2 - 1545
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Brian Kristiansen, Læseforeningen
1596
X
½
1
½
1
½
1
1
2.
Erik René Nielsen, Sydøstfyn
1492
½
X
½
1
½
½
1
1
5
3.
Knud Koudahl, Årslev
1590
0
½
X
0
1
1
1
0
 
Christian Winther, Læseforeningen
1566
½
0
1
X
1
0
0
1
 
Jens Erik Pedersen, Tårnet
1524
0
½
0
0
X
1
1
1
6.
Ejvind Funch, O.S.
1469
½
½
0
1
0
X
0
1
3
7.
Leif Larsen, Enkeltmedlem
1500
0
0
0
1
0
1
X
0
2
 
Erik Arnfast, Nyborg
1621
0
0
1
0
0
0
1
X
2

 
 
Basis 3 - 1434
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Kris Munk, Sydøstfyn
1422
X
1
1
1
1
1
1
1
7
2.
Kaj Pedersen, Vejle-Allested
1464
0
X
0
1
1
1
1
1
5
3.
Niels Nielsen, Årslev
1422
0
1
X
1
½
1
1
0
4.
Erwin Jensen, Nyborg
1467
0
0
0
X
1
1
1
1
4
5.
Peter Kinggaard, Frem
1429
0
0
½
0
X
0
1
½
2
 
Carsten Larsen, Enkeltmedlem
1400
0
0
0
0
1
X
0
1
2
 
Bjarne Brunhøj, Nyborg
1450
0
0
0
0
0
1
X
1
2
8.
Lene Kuntz, Frem
1419
0
0
1
0
½
0
0
X

Jeppe Jørgensen startede som Carsten i mesterskabsgruppen med 5 af 5, men her var nederlaget i 6. runde nærmest kun kosmetisk, da han sluttede af med at vinde i sidste runde og dermed vandt gruppen suverænt!
 
 
Basis 4 - 1374
Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Jeppe Jørgensen, Læseforeningen
1382
X
1
1
1
1
0
1
5
2.
Jan Nielsen, Sydøstfyn
1385
0
X
0
1
1
1
1
4
3.
Svend Pedersen, Faaborg
1371
0
1
X
0
1
0
1
3
 
Bo Frandsen, Korup-Ubberud
1387
0
0
1
X
0
1
1
3
 
Jens Frederiksen, Nyborg
1382
0
0
0
1
X
1
1
3
6.
Peter Petersen, Enkeltmedlem
1400
1
0
1
0
0
X
0
2
7.
Poul Hansen, Årslev
1314
0
0
0
0
0
1
X
1

 
 
Basis 5 - 1197
Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Anders P Holstebro, Sydøstfyn
1181
X
0
0
1
1
1
1
4
2.
Jacob Buur, Indslev
1294
1
X
0
½
0
1
1
 
Allan Hansen, Sydøstfyn
1300
1
1
X
0
½
1
1
4.
Daniel Krog, Sydøstfyn
1123
0
½
1
X
½
0
0
3
 
Samuel Stougaard, Nyborg
1203
0
1
½
½
X
0
1
3
 
Brian Andersen, Korup-Ubberud
1127
0
0
0
1
1
X
1
3
7.
Casper Collenburg, Nyborg
1149
0
0
0
1
0
0
X
1

 
 
 
Basis 6 - 
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
I alt
1.
Knud Hvilsted, Faaborg
1091
X
1
1
1
1
1
1
 
1
 
 
 
7
2.
Sander Ehmsen, Faaborg
1100
0
X
1
1
1
1
 
1
1
 
 
 
6
3.
Emil Deleuran, Frem
1118
0
0
X
1
 
1
 
1
1
 
 
1
5
4.
Andreas Heitmann, Faaborg
1011
0
0
0
X
1
 
1
 
 
1
1
 
4
 
Torben Bo Nielsen, Frem
1000
0
0
 
0
X
 
1
1
 
1
 
1
4
6.
Jesper Larsen, Enkeltmedlem
1000
0
0
0
 
 
X
1
 
 
0
1
1
3
 
Christian Kromann, Indslev
1000
0
 
 
0
0
0
X
1
 
1
1
 
3
 
Magnus Aagaard, Indslev
1000
 
0
0
 
0
 
0
X
1
 
1
1
3
9.
Poul Jørgensen, Indslev
1000
0
0
0
 
 
 
 
0
X
1
0
1
2
 
Mads Larsen, Enkeltmedlem
1000
 
 
 
0
0
1
0
 
0
X
1
0
2
 
Morten Madsen, Indslev
1000
 
 
 
0
 
0
0
0
1
0
X
1
2
12.
Rasmus Madsen, Indslev
1000
 
 
0
 
0
0
 
0
0
1
0
X
1

Den efterfølgende lynturnering blev spillet med en ratinggrænse på 1700. I den øverste del blev de 16 spillere inddelt i 2 stort set lige stærk grupper, der spillede alle mod alle.
I den ene gruppe, der havde Carsten og Esben som de 2 favoritter til de 2 semifinalepladser vandt Carsten med 6 foran Kim Skaanning 5½, men de 2 var først og fremmest hårdt presset af Kristoffer Dyrgaard der endte på 3. pladsen med 5 point efter bl.a. at have vundet over Kim.
I den anden gruppe, der havde Lars og Jan som de 2 favoritter til de 2 semifinalepladser, der gik det slet ikke som præsten prædiker, da Jens Frederiksen gik hen og vandt foran Jacob et eller andet fra Brønshøj, da Jacob vandt over Jan i en omkamp, hvor under Jan nu havde haft kraftig matchbold - foran 1-0 havde han mindst evigskak, men skulle lige spille et "smart" mellemtræk, det var Jacob ikke sen til at udnytte, da der var mat i 1 træk...
I semifinalerne trak Carsten og Kim de længste strå mod henholdsvis Jacob og Jens.
I finalen fik Carsten intet ud af de hvide klodser, men da Carsten så tabte en bonde, så vågnede han op til dåd, og spillede derefter egentligt meget kreativt med smarte finesser, så Kim til sidst tabte en officer. I det andet parti bølgede partiet lidt frem og tilbage, for så at gå over til Kims side, men da Kim så så en mat der ikke var der, så kom Carsten ind på banen igen, og da han overlevede tidnøden ved at slå Kims sidste brik, så var lynmesterskabet en realitet!

Top


Augustturneringen

Otte spillere var alt, hvad der stillede til start ved den første runde af årets Augustturnering, Tallet steg godt nok i løbet af aftenen, men det var dog stadig ikke imponerende. Turneringen afvikles med et tidshandicap, hvilket har gjort enkelte af opgørene mere lige, men de højestratede har nu alligevel i slutningen for det meste nappet pointet.

Hvis man lader øjnene glide ned af ovenstående tabel. Er der nok et navn, der får brynene til at samle sig. Den første dag slentrede Johnny Harboe (tidligere Tønder og Kolding) ind i Brugerhuset, og inden aftenen var omme, var han indmeldt. Efter 6 runder fører Jannick turneringen efter at være kommet fra baghjul. På de næste pladser følger Moestrup og Mads, der dog begge har spillet mod hele toppen. Det der afgører, hvem der skal have titlen som Augustmester, bliver nok om Jannick får kvalificeret modstand, altså om enten Johnny eller Peter dukker op til den sidste afdeling, Efter at have været nede og være oversidder i den sidste runde af første afdeling, mødte Villy op med en spillelyst, der afgjort var helt uimodståelig. Først havde han Brian helt nede, men slap så grebet. Dan var yderst gavmild og måtte resignere, da hele hæren manglede. Det sluttede dog ikke her, for runden efter blev Søren næsten helt mundlam, da Villy pludselig havde en kombinatze af rang.

Tabel med den 14-mand store gruppeFynboer til Politiken Cup
af Mads Bilde Svendsen

Fire fynboer deltog i årets udgave af Politiken Cup. Kvartetten, der alle havde betalt 800 kroner for deltagelsen i Danmarks uden sammenligning største skakturnering, var Marie Frank­ Nielsen (Nr. Aaby Junior Skakklub), der lige var hjemvendt fra et udvekslingsophold i USA, og hun var ganske sikkert opsat på at vise, at hun (også) havde fået noget skakligt ud af opholdet derovre, Erik Mathiesen, Rene Rauer Hansen og undertegnede, alle læsedrenge.
Politiken Cup eller Copenhagen Open havde siden sidste år ændret udseende og form, Flytningen til et hotel i Høje Taastrup 15 km uden for bymidten, samt nedskæring fra elleve til ti runder var de mest mærkbare. Flytningen til Qality Hotel betød, at der ikke var plads til noget kommentatorrum, og det var en stor mangel. Alle GM-girafferne sad godt nok bag en afskærmning af en blå snor spændt ud mellem nogle skraldespande, men når man som tilskuer fulgte et parti, var der ikke langt hen til de næste brætter, hvor folk så sad med ryggen til.
Den helt store tilskuermagnet var selvfølgelig fænomenet Magnus Carlsen, hvis tilstedeværelse i turneringen gjorde, at en masse af hans landsmænd også spillede med, og selvfølgelig fulgte hans partier. Mange GM-opgør var der ikke i turneringen, og de, der var, endte gerne tilskuerfjendsk uden vinder. Indtil sidste runde var der i opgør mellem GM'ere kun faldet 3 hele point, men på finaledagen blev dette antal fordoblet, lidt ærgerligt egentligt....
Turneringen blev vundet af Darmen Sadvakasov, der havde bedre korrektion end Nick de Firmian og Leif Johannessen.

De fynske præstationer var meget blandede, men ingen faldt dog igennem i det københavnske, hvor ratingen gerne er lidt mere værd.
Her følger en gennemgang af fynske spilleres formåen.

Marie Frank-Nielsen 4/10:
Spillede en rigtig god turnering skakligt, men havde ikke just heldet på sin side. I de første seks runder stod den på elevatortur mellem højere ratede spillede, som hun tabte til, og derefter ned og smadre (hvilket faktisk er et dækkende ord) en lavere rated spiller.
I første runde havde hun faktisk den bedste stilling med sort mod en WIM på 2268, men spillede upræcist. I femte runde var en 2100-mand nede i sækken, men lidt for dynamisk spil, og et lidt uforståeligt bonde- offer kostede hele pointet.
To hurtige remis'er mod folk omkring 2100 i runde syv og otte brød "den onde elevatorstil". Hun lugtede sejren i klassen "bedste kvinde uden titel", men et sammenbrud i niende og en kæmpe matchbold, der blev misset i tiende, hvor en officer nemt kunne vindes, gjorde at succesen udeblev

Rene Rauer Hansen 6/10:
Leverede uden tvivl den bedste præstation. Efter et par koks i de første par runder, hvilket var remis i et vundet tårnslutspil med en 1200-mand, og et tårn der blev sat rent i slag (godt nok i en tabt stilling, men alligevel), fandt han den coole stil frem, og så den stod på tørt forsvars spil, og kontraskak, hvilket følgende parti, der blev vendepunktet, er et eksempel på.

Jan brønnum - René Rauer Hansen

Rene sluttede turneringen godt af, og med 3/4 endte han på 6 point. I ottende runde fik han ramt på WFM Sofie Tidman, der spillede alt for hårdt og blev positionelt udspillet. Sejren i sidste runde over WIM Heather Richards var endnu mere over­ bevisende, hun ofrede/gav først en bonde derefter en mere, og til sidst en officer.

Erik Mathiesen 5/10:
Havde en langtfra optimal turnering. Det så ellers godt ud efter fire runder, hvor han havde to point. Der var gode takter mod en WIM, hvor han virkelig spillede sin chance og overspilningen af en 1800-mand var efter bogen. Derefter blev han nok en tand for kreativ i sin spillestil, og var samtidig uheldig at løbe ind i en masse unge folk mellem 1600 og 1850. Sådan nogle er tit underratede, så de'næste fire runder indbragte kun 1 ½ point.
Lidt oprejsning var der dog o niende runde, hvor Erik fightede sig til en sejr i et meget lige tårnslutspil. I sidste runde havde han et par chancer, men endte med at skulle holde remis i et svært slutspil med en let officer til hver.

Mads B. Svendsen 6/10:
Min turnering startede med kæmpehøj feber på startdagen. Jeg kæmpede mig til Sjælland alligevel, og var heldigvis helt frisk efter et par dage. Jeg tabte sensationelt (tør jeg godt sige) i første runde til en færøsk dreng på 1600. Han fangede mig taktisk, på et tidspunkt hvor jeg troede, det var mig, der var den smarte. Det mest ærgerlige ved tabet var, at jeg missede et møde med GM-Nick (de Firmian).
De næste fem runder bød på fire point, og momentvis usikkert spil, der indebar matchbolde til modstanderne. De fire point blev scoret mod lavere ratede spillere aftypen som man skal slå, hvis man vi I noget i sådan en turnering, og tabet var mod en tysk FM'er, hvor jeg bare ikke var god nok.

Runde 7 blevet vendepunkt, da jeg spillede remis (10 træk) med "Gausdal dynamoen" Lahlum (elo 2250), Lidt tøset - men stimen skulle brydes.

Mod en tysker på 2260 runden efter udførte jeg fuldbyrdet voldtægt på et slutspil med to merbønder, og fik kun remis.
Det efterfølgende parti er noget af det mest vanvittige bluff jeg længe har spillet.

Mads B. Svendsen - Andreas Moen (2267)

Morale:

Der er ingen grund til at vente til stillingen er helt tabt med at kaste alt frem. (Lånt fra Tigerskak af Simon Webb.)

I sidste runde fik jeg så ambitionene, der havde lokket mig til deltagelse, opfyldt: At møde en titelholder, og endda en GM'er!
Jeg spillede følgende parti, hvor den opmærksomme læser bemærker at jeg begår samme cirka fejl som runden før, efter faktisk at have haft åbningsfordel med sort!?

GM Arkadi Vul (2438) - Mads B. SvendsenIndbydelser
Læseforeningens Klubturnering Efterår 2004

Alle skakspillere fra Odense indbydes hermed til Læseforeningens klubturnering. Klubturneringen vil blive afviklet i grupper á 8 personer, der spiller alle mod alle og derved samlet spiller 7 runder. Dog har enhver tilmeldt mesterspiller ret til at deltage i øverste gruppe (mestergruppen). Såfremt antallet af mesterspillere overstiger 8, udvides mestergruppen derfor og antallet af runder i mestergruppen bliver ved 10 deltagere sat op til 9 (alle mod alle), Såfremt mere end 10 spillere deltager i mestergruppen, spilles 7 runders Monrad. I basisgrupperne spilles - uanset deltagerantal - 7 runder, Vi satser på 8-mands grupper, men kan - afhængigt at deltagerantallet - udvide nederste gruppe, der således afvikles som 7 runders Monrad. Læseforeningen har besluttet at invitere alle spillere i Odense til klubturneringen. Første gang man deltager i Læseforeningens klubturnering, behøver man ikke være medlem af Læseforeningen. Senere deltagelse vil dog kræve B-medlemskab. Ovenstående gælder ikke med tilbagevirkende kraft, så har du tidligere deltaget i vores klubturnering, må du gerne spille med igen en gang uden at være B-medlem.

Turneringen ELO-rates, og der spilles i røgfri lokaler.
Spilletid:Torsdag aften kl. 19.00-24.00
Tid2 timer til 40 træk og så 30 minutter samt opsparet tid til resten
Indskud:kr. 50,- (betales ved 1. rundes start)
Præmier: 100% af indskuddet som præmier (LF gi'r EMT-afgiften)
Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 4. september
Spilledatoer: 9., 16., 23 og 30. sept. 7. og 28. Okt. samt 18. Nov

Såfremt mestergruppen afvikles over 9 runder inddrages følgende datoer:
21/10 og 11/11.

Alle spillere fra Læseforeningen tilmeldes via sæsontilmeldingen senest lørdag d. 4. september.

Spillere fra andre odenseanske klubber tilmeldes til…
Jakob Grauslund 
 
 
Læseforeningens
Skakklub