Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 5 - 1998:
Tirsdag 21. April, 24. Årgang

Læsehesten - Forsiden
Klubinformation - Indkaldelse til generalsforsamling - Referat fra bestyrelsesmøde - Klubturneringen - Hvad er skak? - Holdturneringen - Pokalskak - DM 1998 - Odensemesterskabet - Indbydelser

Klubinformation
-
Klubbladsinformation:
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Bo Sørensenaddresse5240 Odense NØtlf.e-post

Ovenstående personer modtager gerne indlæg til klubbladet, såvel via brev, telefonisk aftale eller i
klubben på spilleaftener. Hvis du har et spændende parti, så kom blot med det - meget gerne
kommenteret - men gerne i god tid, hvis du vil være sikker på at få det med i næste nummer.

Bestyrelsens medlemmer modtager gerne indlæg og sørger for den videre leverance til klubbladsredaktionen.

Klubbens bestyrelse:

Formand:
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Kasserer:
Esben Andersenaddresse5270 Odense SØtlf.e-post
Næstformand:
Johnny Holler Johansenaddresse tlf.e-post
Sekretær:
Bo Sørensenaddresse5240 Odense NØtlf.e-post
Menigt medlem:
Robert Vollertsenaddresse5000 Odense Ctlf.e-post

Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Tirsdag kl. 19-?

Forsinkelse
Klubbladet skulle egentlig have været
udkommet tirsdag 4-4, men dette
var ikke specielt smart pga. påsken,
hvor bl.a. jeg selv spillede med i DM. Derfor
kommer klubbladet først i dag den 21-4.

Venligst Carsten Bank Friis

NB: Indkaldelse til generalforsamlingen
har hængt i klubben siden 14-4!


Top

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes til Læseforeningens ordinære generalforsamling tirsdag den 5 maj 1998 klokken 19.30 i Bolbro Brugerhus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse, og næste års budget til orientering

 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

 5. Valg af:
    a. Kasserer - Esben Andersen
    b. 2 bestyrelsesmedlemmer - Johnny Holler og Bo Sørensen
    c. 2 bestyrelsessuppleanter. Brian Kristiansen 1. suppleant, Jøm Moestrup 2. suppleant.
    d. 2 revlsorer. Jørgen Kvisthøj og Niels Andersen
    e. 1 revisorsuppleant - Kurt Ploug

 6. Eventuelt.

Ad. 5b Bo Sørensen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen opfordrer alle til at vise interesse for klubben ved at møde op på generalforsamlingen, hvor klubben i øvrigt er vært ved en forfriskning.
Forslag til, hvordan klubben kan gøres endnu bedre end den er, modtages med glæde!

På bestyrelsens vegne

Carsten Bank Friis

Regnskab på de følgende sider:

Regnskab 1 Regnskab 2
Top

Referat fra bestyrelsesmøde den 25/3 hos Esben

 1. Godkendelse af referat
 2. Siden sidst
 3. Pinseturneringen - indbydelser etc.
 4. Generalforsamling - indbydelser nye bestyrelsesmedlemmer Esben og Bo holder op
 5. Odense Mesterskabet 1999 - det er vores tur
 6. Holdturneringen - evaluering
 7. Pokalturneringen - evaluering
 8. Klubturneringen - evaluering
 9. Brugerhuset
 10. Eventuelt
 11. Næste møde
Ad. 1)
Referatet blev godkendt med et par ændringer.

Ad. 2)
Femte holdet blev nødt til at tage en Taxi til Assens, da der lige pludselig manglede kørermulighed for 4 personer, det kostede klubben 443 kroner,
men bestyrelsen finder al det var rigtigt at bruge penge på en taxi i stedet for at hele holdet ikke kunne spille Sidste runde.

Robert Vollertsen befinder sig hver tirsdag fra klokken 17-19 i Brugerhuset, hvor han træner et par meget unge og håbefulde børn. Bestyreisen finder
dette initiativ meget prisværdigt, og vi skulle hilse og sige at alle er velkomne, ikke kun børn!

Ad. 3)
Carsten sørger for indbydelser. Det bliver samme tidspunkter som sidste år.

Indskuddet bliver på 150 kroner per person, og der spilles i 8 mands alle mod alle grupper. Præmierne bliver 500,300,200 kroner, så er der, efter at EMT afgiften er betalt, 80 kroner tilovers i hver gruppe. Disse penge bliver f.eks. brugt til en præmie for bedste parti, pæneste offer eller noget i den retning.

Ad. 4)
Generalforsamlingen afholdes den 5 maj.
På valg er:

Herefter diskuterede vi, hvem der eventuelt kunne tænkes at ville overtage posterne

Ad. 5)
Det er vores tur til at holde Odensemesterskabet i 1999. Det ville være rart, hvis vi kunne finde et par sponsorer og måske derved forhøje præmierne. En ELO ratet øverste gruppe er også en mulighed. Vi skal bare være ude i god tid med forberedelserne.

Ad. 6)
Der var igen store problemer med for mange afbud på 2 og 3 holdet, hvilket tildels skyldes de mange inaktive spillere der figurerer på styrkelisten. Dette bør man tage hensyn til, når holdene sættes. Der har ikke være problemer med afbud på 1, 4 og 5 holdet Vi har desværre også haft en del problemer med manglende chauffører, så når holdene sættes til næste sæson, bør man også overveje hvem der kan køre.

Ad. 7)
Carsten havde store anstrengelser med at få samlet holdene og finde chauffører. Det er naturligvis ikke meningen at det er Carsten, der skal lave dette arbejde. Pokalholdene bør være lige så selvstyrende som 8 mandsholdene. Næste år bliver det således faste pokalhold.

Ad. 8)
Forårsdelen af klubturneringen er færdig, og den fungerede godt. Rent praktisk fungerede den også fint, bortset fra at folk har lidt svært ved at rydde op efter sig selv. Det er endda blevet endnu lettere at sortere brikkerne efter en heftig tidnød, idet brikkerne hørende til hvert sæt nu kan identificeres ved et nummer i bunden. Dette nummer findes også på den tilhørende kasse! Fremover skal nederste gruppe spilles indefor 10 uger, idet man så kan regne ratingtallene ud på forhånd.

Ad. 9)
Det passer vist nogenlunde med Brugerhusets forventninger, at vi tager en cafe-passertjans om måneden. Brugerhuset har udtrykt ønske om at måtte annoncere arrangementer vederlagsfrit i Læsehesten, hvilket bestyrelsen selvfølgelig har accepteret. Vi bør også benytte muligheden for at annoncere i Brugerbladet vederIagsfrit. Dette distribueres i lokalområdet.

Ad. 10)
Vi holder igen i år en 7 runders Forårsturnering, som starter 12 maj og slutter den 30 juni, den er koordineret og åben for alle. Inskuddet er 100 kroner og præmierne er 400,250,150. Klubben betaler EMT afgiften, idet Forårsturneringen jo ofte næsten kun består af klubbens egne medlemmer

Næste møde afholdes ultimo april måned
Top

Klubmesterskabet
af Michael D. Sørensen

Ja, så er forårets klubturnering netop overstået, og jeg har det egentlig meget fint. Det skyldes jo selvfølgelig det faktum, at jeg sejrede i turneringen. Så er man selvfølgelig også forpligtet til at skrive lidt om hvordan det nu kunne lade sig gøre, men det er nu ikke så svært at sætte sig til tastaturet, når man er glad!
Hvordan det kunne lade sig gøre, handler måske i lige så høj grad om, hvorfor det Ikke kunne lade sig gøre for Carsten at vinde, men når man spiller så mange partier, som Carsten konstant gør, kan det nu engang Ikke lade sig gøre at vinde hver gang! Men det er da lidt uretfærdigt el eller andet sted, at han skal straffes med et minus på 23 ratingpoints for at have scoret + 4!
Det er kun min anden turnering på Fyn, og jeg holder da foreløbig statistikken meget fint, for første gang sejrede jeg også. Det var helt tilbage i 1984, hvor jeg som 1 klassesspiller deltog i en sommerturnering hvor jeg vandt mesterklassen, og blev mesterspiller med hele 1973 i rating (det var dengang, der stadig var rigtig bonus til!)
Om mig selv kan jeg kort fortælle, at jeg netop ved årsskiftet flyttede til Odense fra Århus, da jeg fik arbejde på Tietgenskolen, hvor jeg underviser datamatikere. Min chef hedder faktisk Jørn Vesterdal!. Jeg er dog ingen edb-nørd, da jeg underviser i stort set alt andet end edb. Jeg er cand. Jur og har også en HD i Organisation, så mine fag er især ledelse, organisation, jura og økonomi.
Jeg har ikke spillet så forfærdeligt meget skak de seneste par år, da jeg simpelthen ikke har haft tid, men jeg håber faktisk, der kan blive lidt tid igen, da jeg kan mærke, at lysten er ved at vende tilbage. Bortset fra divisionsturneringen, har jeg sidst spillet skak sommeren 1996, hvor jeg, ligesom Morten Rud, fik et ELO-tal i SK 68's sommerturnering.
Mit primære mål for turneringen var 6 points for dermed atter at komme over 2100 i rating. Allerede i 1 runde kom jeg godt på vej med et flot dronningeoffer mod Morten - Jeg gik ubesejret igennem turneringen, og det skal jeg nok især takke Kent for, da jeg i 5. runde blev udsat for følgende:

Michael D. Sørensen - Kent Poulsen

Vi var begge i tidnød, og jeg var selvføllelig lettet over ikke at blive sat mat, ligeom Kent var dybt frustreret af samme årsag, hvorfor jeg tilbød remis, hvilket han traks tog imod. Ingen af os havde da opdaget, at hvid faktisk står tykt til gevinst i slutstillingen!! Hvordan skal sort undgå at gå mat uden at ofre et tårn? Dog ville det måske ikke have været helt retfærdigt, hvis jeg havde fået et helt point for det parti?!
Ellers var jeg aldrtg i egentlig tabsfare i turneringen. Langt hen af vejen var stillingen rimeligt lige mod Peter, Per og Espen, og specielt Per virker meget frustreret over at have foræret mig et helt point. Og det er da også rigtigt, at han lavede en særdeles grov fejl i træk 24 i en lige stilling (mat i to!). Men selvom stillingen var lige, kunne vi måske have spillet 70 træk mere, hvor der var sket andre fejl, så…, men okay det gik da rimeligt smertefrit for mig, og jeg har da også efterfølgende lovet Per en øl — den får du snarest! Jeg håber ikke, turneringslederen nu dømmer mig for bestikkelse…?
Nå, nok snak! Lad os lige se det måske mest stilrene parti, jeg spillede, nemlig det mod Robert:

Michael D. Sørensen - Robert Vollertsen

Ellers har mange spurgt, om jeg bliver A­medlem i Læseforeningen næste år. Det er nok 90 % sandsynligt. Det afhænger dog meget af hvad der sker i min nuværende klub, Århus Skakklub, hvor jeg i denne sæson spillede på 1. holdet i 1 division. Jeg ved, at man i Århus arbejder intenst på forstærkning til næste sæson, og ryger jeg af 1. holdet spiller jeg helt klart for LF. Når jeg nu også har bosat mig permanent i Odense, ville det selvfølgelig også på sigt være den mest naturlige løsning. Omvendt er det selvfølgelig mere tillokkende at spille i 1. division end i 3. division, og når man i Århus Skakkklub betaler min transport til Århus, samt Diætpenge, så tror jeg da, at mange andre end jeg også ville sige ja tak hertil.

Vi skal lige have nogle flere partier fra mesterskabsklassen:

Jan Stage - Kent Poulsen

Espen Slavensky - Carsten Bank Friis


Top

Hvad er skak?
af Espen Slavensky

"Hvad er skak?", spurgte den simple mand og kiggede forventningsfuldt over på fire alvorsforvredne ansigter. Filosofen, psykologen, matematikeren og sportsatleten skulede tilbage på den simple mand og gentog spørgsmålet "HVAD ER SKAK?". De fire mænds halshvirvler grinede og deres øjne udvekslede skælmske blikke, hvorefter sportsatleten tog ordet i sin veltrænede torso. "Skak er sport. Den ultimative form for konkurrence, hvor adrenalinen boltrer sig i blodet og fremtvinger et behov for at vinde og tilføre modstanderen nederlag. Sejrsgudinden Nike begunstiger vinderen og foragter taberen." Sportsatleten havde næppe fuldført sit sidste ord før han blev afbrudt' af psykologen som fnyste: "Sport! Hvad er det for almuesnak. Skak er en sygelig form for protektionisme, en angst for at miste kongen. Et klokkeklart faderkompleks og samtidig en misundelse overfor modstanderens kongen. Et psykisk forhold som allestedsnærværende Freud ville have set som et kastrationskompleks, hvor faderen skræmmer barnet på det seksuelle område eller bremser den tidlige infantile seksualaktivitet. Derfor ser skakspilleren også kongen som fallossymbol." Psykologen strålede stolt og kiggede udfordrende over på matematikeren som med rolig stemmeføring og lakonisk ordvalg overtog. "Der er ingen grund til at gå så dybt til værks for at beskrive skak. Skak er krystalklar matematik og bygger på nogle fastlagte grundprincipper som skal overholdes. Inden for denne ramme arbejder skakspilleren. Vinderen er den som forstår at udfylde rammen mest mulig". Matematikerens kølige blik mødte filosoffen, som med kærlige og undersøgende øjne svarede matematikerens oplæg med en indlevende og forførende stemme: "Skak er det ypperligste bevis på menneskets søgen efter fuldkommenhed. Søgen efter det skønne. Skak er æstetik, ikke matematik, Derfor kære matematiker, skal skak ikke ses som, et kvantitativt jerngitter, men derimod som en kvalitativ spiral." Efter disse fire indlæg lænede filosoffen, psykologen, matematikeren og sportsatleten sig veltilfredse tilbage og stirrede hånligt på den simple mand og hindanden. Den simple mand kløede sig i nakken og så meget forvirret ud, hvorefter han gik ind ved siden af og spillede følgende parti skak:

Espen Slavensky - Paul H. Lundbech

Karakterbogen (af Carsten Bank Friis): Michael D Sørensen spillede en rimelig sikker turnering, hvor der ikke blev taget de helt store risici. Carsten Bank Friis havde det svært med en forventet score på 7.55, og efter en god start gik det galt i 3 udsatte partier, et parti blev remis i ringere stilling, medens de sidste 2 gav 2 lovende stillinger — der indbragte ½ point, ret skuffende. Kent Poulsenkunne have vundet turneringen, men en katastrofal Odenseturnering sad stadig i "benene", nederlaget til Jørn var helt fortjent, men som vi allerede har set kunne partierne mod Jan og Michael have indbragt 2, men gav kun ½. Jan Stage spillede en fin turnering, resultatet er nok ikke helt urimeligt, selvom pointene godt kunne have været fordelt anderledes. Jørn Moestrup spiller simpelthen for mange remiser til at kunne vinde turneringen! Morten Rud havde en ret skidt turnering, men fik spoleret min turnering! Robert Vollertsen skuffede fælt efter et par flotte turneriner i efteråret, men det er normalt med et dyk efter en kraftig stigning. Peter Grau fik generelt for lidt ud af sine stillinger. Espen Slavensky havde allerede opnået sin forventede score efter 3 runder, men så blev det ikke til så mange point i resten af turneringen, selvom han var tæt på at få en afgørende indflydelse på turneringen, da han i sidste runde pressede Michael, men så spillede for kraftigt på gevinst. Per H Lundbech fik slet ikke sit spil til at fungere, der var vist for meget respekt.

Jan Stage har talt med Leif Jensen og klubben skulle få to nye mand med ELO, nemlig Kent Poulsen 2115 og Jan Stage 2100, Tillykke til begge!


Michael D Sørensen til højre, billedet er fra sidste runde, hvor han vandt over Espen Slavensky, dette parti blev nu mere vundet, fordi Espen spillede for kraftigt på gevinst.

Manglende billede

I Gruppe 2 er det afgjort hvem, der rykker op i mesterskabsklassen, og det blev — meget overraskende — Peter Haslund, der i efteråret rykkede op i gruppe 2, meget imponerende gået.
Meget mere i næste nr.


Manglende billede

Peter Haslund. En meget imponerende vinder af gruppe 2! I sidste runde gik det ud over Jannick B Skow


Top

Holdturneringen
af Carsten Bank Friis

Så var det blevet tid til topopgøret mod Haderslev, vi var ½ point foran og desuden 2 matchpoint, så uafgjort ville give os en fin udgangsposition inden sidste runde, sejr til os ville stort set betyde oprykning inden sidste runde! — Ja, det var drømmen — men lad os fortsætte med mareridtet! For det skulle vise sig, at Læseforeningen 1 havde lidt af en kollektiv offday i toppen. Jeg selv stod ganske udmærket efter åbningen, men spillede for hårdt, i tidnøden var der mulighed for at opnå en remisstilling, men derefter var det slut. Carsten Krog spillede en uspillelig åbning med sort, men da Morten ikke kendte det hele - og også kom i tidnød blev stillingen sat overstyr. Kent stod presset det meste af partiet. Per stod ganske pænt, men afviklede forkert og var derefter faktisk heldig med det halve point! Jørn fik en lidt presset stilling, der til sidst brød sammen. Robert vandt dagens længste parti, der nok kun burde have indbragt et ½ point. Og så til dagens mest spændende parti:

Peter Grau - Jan Garbrecht

Læseforeningen 1 Haderslev 3-5
Carsten Bank Friis Bjarne Light 0-1
Morten Rud Carsten Krog 0-1
Kent Poulsen Allan Hermannsen 0-1
Per Stentebjerg Kai C Bjørnskov ½-½
Jørn Moestrup Claus Mogensen 0-1
Jan Stage Carsten Hansen ½-½
Robert Vollertsen Chr. N Andersen 1-0
Peter Grau Jan Garbrecht 1-0

Divisionsafslutningen tegnede meget lys, da morgenavisen blev åbnet, og det fremgik, at Curt Hansen — Tønders normale førstebræt — havde 2 af 3 i en turnering i Island, han kunne dermed jo dårligt være med mod Læseforeningen senere på dagen!
Men det skulle desværre vise sig, at vi absolut ikke havde nogen god dag — vi var ikke i stand til at udnytte noget som helst. På bræt 1 stod jeg hurtigt noget trykket, Kent stod skidt på bræt 3 og tabte da også ret hurtigt. Og da Jan pludselig tabte en ellers svagt fordelagtig stilling i tidnøden, så så det slet ikke godt ud. Jørgen havde ofret en officer for 3 bønder og havde chancen for trækgentagelse, men vi skulle jo have nogle hele point, så han spillede videre og det gik desværre galt. Nogenlunde samtidig vandt Per et ret spændende parti, men vores oprykningsdrømme var væk, for Morten smed sin stilling væk i tidnøden og tabte, så' Roberts og Peters gevinster var kun trøstmål, og til sidst fik jeg fusket ½ point ud min ellers tabte stilling. Vi var ellers tættere på oprykningen end man skulle have forventet, da Haderslev tabte 5½-2½ til Søndersø — en helt igennem ringe indsats fra vores side, men vi er næppe gode nok til 2. division.

Læseforeningen 1 Tønder 3½-4½
Carsten Bank Friis Arne Matthiesen ½-½
Morten Rud Jens Chr. Lund 0-1
Kent Poulsen Johnny Harboe 0-1
Per Stentebjerg Helge Andersen 1-0
Jan Stage Egon Laugesen 0-1
Robert Vollertsen Leif Bregnedal 1-0
Jørgen Lynggård Peter E Larsen 0-1
Peter Grau Hans Pedersen 1-0

Peter Grau - Hans Pedersen (fra FSU-bladet, 1998, nr. 4. Ikke med i papirudgaven af Læsehesten)


Top

2. Holdet
af Carsten Bank Friis

2. holdet fik et meget fint resultat mod Tønder, der i modsætning til kampen mod Læseforeningen 1 stillede op med Curt Hansen, og Laurits gjorde faktisk en fin indsats mod Curt, Laurits forsøgte sig med Marshall-angrebet i spansk, og det fik da Curt i tænkeboksen, men efterhånden fik tjek på stillingen og så havde Laurits mistet matertale og tabte efter ca. 4 timer. Men en fin indsats af Laurits. Kampen kunne faktisk let være blevet 4-4, for der blev satset til sidst for at stå bedre, inden sidste rundes opgør mod Aabenraa.

Læseforeningen 2 Tønder 3½-4½
Laurits Knudsen Curt Hansen 0-1
Rene Rauer Hansen Arne Matthiesen 0-1
Per H Lundbech Jens Chr. Lund 1-0
Allan Drost Johnny Harboe ½-½
Jesper M S Nlelsen Helge Andersen 0-1
Jahnick B Skow Egon Laugesen ½-½
Uffe Petersen Leif Bregnedal ½-½
Espen Slavensky Asger Olesen 1-0

Alt gik galt for Læseforeningen, både for førsteholdet og så sandelig også for andetholdet, første problem opstod, da Allan Drost ikke dukkede op, han havde misforstået aftalen og troede først det var ugen efter, Mads sprang til, men odds var ikke gode med ½ time mindre på uret og det gik da heller ikke. Aabenraa vandt yderst fortjent og dermed må andetholdet ned i fynsserien efter ca. 10 år i den fine række.

Læseforeningen 2 Aabenraa 3-5
Rene Rauer Hansen Rune Ljungmann 1-0
Per H Lundbech Frank Petersen ½-½
Mads B Svendsen Tommy Olesen 0-1
Jesper M S Nielsen Christian Bøhlke 0-1
Jannick B Skow Axel Kusch 1-0
Johnny HollerJohansen Michael Andersson ½-½
Uffe Petersen Anders Nielsen 0-1
Kurt Ploug Mogens Grethe 0-1


Slutstillingen i 3. division, gr. 3:
1. Haderslev 29 (8), 2, Læseforeningen 1 28½ (8), 3. Tønder 26½ (10), 4. Søndersø 25½ (6), 5. Sydøstfyn 2 24 (7), 6. Aabenraa 18 (2), 7. Læseforeningen 2 16½ (1), 8. Fribonde udgået.

Top

3. Holdet

Læseforeningen 3 Nr. Aaby Junior 1 2-6
Gert Aagaard Henrik Vorager 0-1
Jesper M. S. Nielsen Carsten Sørensen 0-1
Jannick B. Skow Jan Kaas ½-½
Johnny Holler Johansen Michael østergaard 0-1
Kurt Ploug Arne Bech Madsen 0-1
Niels Henrik Cappelen Steen Dahlberg 1-0
Jens Rasmussen Martin Jørgensen ½-½
Rene Christensen Benny Sørensen 0-1


Midtfyn 1 Læseforeningen 3 2½-5½
Mikael Rask Jesper M. S. Nielsen ½-½
Mads Borup Johnny Holler Johansen 1-0
Martin Hansen Espen Slavensky 0-1
Vagn Hansen Kurt Ploug ½-½
Ole E. Pedersen Niels Henrik Cappelen ½-½
Hans Hansen Jens Rasmussen 0-1
Per Andersen Rune Christensen 0-1
Gunnar Andersen Masoud Tavalli 0-1

Slutstillingen i fynsserien (IP+MP):
1. Nyborg 1 47½, 2. Nr. Aby Junior 1 42, 3. Frem 2 40, 4. Tårnet 1 35½, 5. Midtfyn 1 34½, 6. Læseforeningen 3 30½, 7. Indslev 1 27, 8. Fåborg 1 23.

Dermed overlevede 3. holdet deres meget vekslende sæson i fynsserien!

Rudkøbing 1 Læseforeningen 4 3½-4½
Poul Eriksen Bo Sørensen 1-0
Herluf Lykkegård Mads B. Svendsen ½-½
Martin Schädler Esben Andersen 1-0
Erik Glenthøj Ole Larsen ½-½
Kim Hansen Dan Smidstrup 0-1
Arne Gregersen Helge Madsen 0-1
Hjalmar Petersen Peter Haslund 0-1
Jacob Riis-Jakobsen Claus Børsen ½-½
Tirsdag den 24 februar spillede vi så igen holdkamp. Denne gang foregik det hjemme mod Tårnet 2 fra Svendborg. Det viste sig, at der samme tirsdag skulle være flere arrangementer end sædvanligt, hvilket betød at vi derfor kun havde et lokale til rådighed til både LF3 og os! Heldigvis fandt vi en løsning, og vores hold blev 'amputeret', så 6., 7. og 8 bræt sad i væve lokalet ved siden af. Om denne opdeling af vort hold påvirkede Peter ved jeg ikke, men der gik ikke lang tid efter kampstart før han havde forladt brættet og havde tabt, hvilket jo plejer at være en sjældenhed for hans vedkommende! Men på trods af, at vi allerede hurtigt var bagud, blev der kæmpet godt. Mads vandt med en officer i overskud, og Esben fik endda lov til at sætte Erling Andersen mat. Jeg selv blev lullet i søvn af min modstander, der overhovedet ikke gjorde noget for at tage initiativet i åbningen, hvorefter han afgjorde det hele med et e5 stød mod min kongestilling, hvilket resulterede i, at jeg allerede efter 2½ times samlet spilletid smed håndklædet i ringen. Dan vandt på tid i en stilling, der så meget langvarig og positionel ud, så han var godt tilfreds. Ole kom i voldsom modvind, og fightede til sidste brik (næsten da), men alligevel forgæves. Helge kom (som sædvanlig?) i tidnød, men overlevede:

Helge Madsen - Jens Eriksen

Så med stillingen 3½-3½ skulle det hele afgøres i Børsens parti. Undervejs havde Børsen fordel, men derefter byttede han damer og fordelen blev mindre. Men den gode Børsen forblev cool som vi kender ham, og løb til sidst af med sejren. Altså slutresultat 4½-3½ til os.

Læseforeningen 4 Tårnet 2 4½-3½
Bo Sørensen Jens Erik Pedersen 0-1
Mads B. Svendsen John Holst 1-0
Esben Andersen Erling Bech Andersen 1-0
Ole Larsen Bjørn Fuglsang 0-1
Dan Smidstrup Martin Houmølle 1-0
Helge Madsen Jens Eriksen ½-½
Peter Haslund Rune Toft Nielsen 0-1
Claus Børsen Frank Bendtsen 1-0

Fællesafslutningen i serie 1 kreds 1 blev afholdt i Svendborg. Vi skulle spille mod Rudkøbing 1, og lå faktisk nummer 1 i serien, men kun et halvt point foran Nyborg 2, der således også bejlede til oprykning i Fynsserien. Afsted kom vi, med næsen vendt mod Svendborg. Det viste sig, at spillestedet ikke spillede det samme sted som vi troede, så vi måtte spørge om vej, hvilket resulterede i at halvdelen af holdet kom cirka 20 minutter for sent. Men vi trøstede os med, at det jo altid var favoritterne, der kom for sent. Selve kampene gik fint, og allerede efter 20 minutter havde Peter Haslund grabset en officer. Lidt senere havde Helge fået en officer for en bonde, og Ole havde allerede gang i et tårnslutspil, der så lovende ud. Esben var desværre kommet en officer under for 2 bønder, men havde samtidig en dårlig løber, hvilket til sidst tabte. Mads spillede remis ret hurtigt, derefter vandt Peter som sædvanligt fristes man til at sige. Helge var efterhånden ved at komme i tidnød, men klarede sig sikkert i gennem og vandt også. Dan sad med en kvalitet samt en merbonde, og hev sejren sikkert i hus. Børsen fuskede som sædvanlig det bedste han havde lært, men måtte alligevel tage til takke med remis. Jeg selv havde den udsøgte fornøjelse at blive flået af en 2100 mand — troede jeg — men det viste sig at jeg faktisk havde ret mange chancer undervejs, se selv:

Bo Sørensen - Poul Eriksen

Vi vandt altså 4½-3½ over Rudkøbing, og selvom Nyborg 2 ikke var færdig endnu, stod det klart, at vi ville rykke op i Fynsserien, Men da var det, at en 'venlig' sjæl gjorde mig opmærksom på, at en klub højst må have to hold med i Fynsserien — og da 2 holdet var rykket ned to dage forinden, måtte vi erkende at vi havde anstrengt os forgæves. Et stort øv, når vi nu havde kvalificeret os til oprykning med hele 3½ points forspring! Men flot af os alligevel, vi har spillet en glimrende sæson, hvor vi aldrig er blevet jordet, de gange vi har tabt har det altid været med meget lille margin. Vi ses til næste år.

Rudkøbing 1 Læseforeningen 4 3½-4½
Poul Eriksen Bo Sørensen 1-0
Herluf Lykkegård Mads B. Svendsen ½-½
Martin Schädler Esben Andersen 1-0
Erik Glenthøj Ole Larsen ½-½
Kim Hansen Dan Smidstrup 0-1
Arne Gregersen Helge Madsen 0-1
Hjalmar Petersen Peter Haslund 0-1
Jacob Riis-Jakobsen Claus Børsen ½-½


Slutstillingen i serie 1, kreds 1 (IP+MP):
1. Læseforeningen 4 44, 2. Nyborg 2 40½, 3. Vejle-Allested 1 38, 4. Rudkøbing 1 36½, 5. Sydøstfyn 3 36, 6. Arslev 1 34, 7. Tårnet 2 31½, 8. Frem 4 19½.
Top

5. Holdet
af Benny Pederesen

Slut med de rimeligt pæne resultatet. Leo reddede klubbens ære, så vi undgik et æg. Men Søndersøs spillere lå alle steder flere hundrede points over os i rating, og vi stod faktisk ikke på noget tidspunkt til mere end det halve. De andre resultater i kredsen gjorde, at vi skulle slå Tommerup-Vissenbjerg i sidste runde for at blive 3-sidst.

Søndersø 2 Læseforeningen 5 7½-½
Arne Rasmussen Brian Kristiansen 1-0
Hans Chr. Nielsen Danny Rasmussen 1-0
Mikael Nielsen Peter B. Rasmussen 1-0
Jeppe Knudsen Leo M. Rasmussen ½-½
Kaj Hansen Senny Pedersen 1-0
Carsten Andreasen Palle H. Jørgensen 1-0
Thorkild Yndgård Thomine Hansen 1-0
Sebastian Yndgård Villy Nielsen 1-0

Det startede meget godt, Danny vandt hurtigt, men lidt efter tabte Peter. Så gik der lang tid, Leo fik nok en remis, desværre så det ikke godt ud på de andre brætter. Jeg blev tilbudt remis men afslog, da jeg kunne se, at kun en gevinst kunne hjælpe os. Efterhånden blev det klart, at vi ikke kunne vinde og Brian fik remis.
Vi klarede altså ikke skærene — bare næstsidst — og skal nu spille kvalifikationskamp mod Søndersø III. Jeg tror det bliver svært at vinde, vi får se, men der er ikke mange af vore spillere på holdet, der kan score 50% i en sæson i serie 1. Rykker vi ned i serie 2 kommer vi nok til at blande os i den nederste ende af tabellen.

Slutstillingen i serie 1, kreds 2 (IP+MP):
1. Søndersø 2 48, 2. Frem 3 46½, 3. Odense 1 43½, 4. Middelfart 1 37, 5. Assens 1 36½, 5. Tommerup-Vissenbjerg 1 29½, 7. Læseforeningen 5 21, 8. Nr. Aby Junior 2 18

Top

Pokalskak
af Carsten Bank Friis

I semifinalen skulle Læseforeningen 1 en tur til Ringe, hvor Midtfyn var aftenens vært. Ud over de 2 nævnte førstehold deltog også Frem 1 og Søndersø 1. Søndersø, der var de forsvarende mestre, var noget svækket til denne kamp, så vi håbede, at de skulle møde enten os eller Frem, men således skulle det desværre ikke gå, da Søndersø trak aftenens formodede prygelknabe, og dermed var den anden kamp altså Frem 1 mod Læseforeningen 1.
Frem havde hvid på bræt 1, men det fik John Rendboe ikke særligt meget ud af. Jeg fik hurtigt udlignet. Partiet blev aftenens hurtigste med en remis efter et par timer.
På bræt 2 fik Morten ikke noget ud af et lidt satset åbningsspil, stille og roligt kom Kim til at stå bedst, og det hjalp heller ikke, at Morten som sædvanligt havde brugt alt for megen tid, så til sidst måtte Morten ned. Inden Morten havde tabt, så havde Jørn vundet over en noget modløs Svend Jepsen. Ved stillingen 1½-½ var det følgende parti der skulle afgøre det hele:

Jan Stage - Lars Munk Jensen

Frem 1 Læseforeningen 1 1½-2½
John Rendboe Carsten Bank Friis ½-½
Kim Skaaning Morten Rud 1-0
Svend Jepsen Jørn Moestrup 0-1
Lars Munk Jensen Jan Stage 0-1

Svend Jepsen - Jørn Moestrup (Fynsk Skak, 1998, nr. 3. Ikke med i papirudgaven af Læsehesten)

Dermed var vi i finalen!

Ikke overraskende blev det Søndersø 1 vi skulle møde i finalen, da de vandt 2½-1½ over Midtfyn.
Finalen var henlagt til Sparekassen Faaborgs afdeling på Bogensevej i Næsby. Vores hold var ikke helt det samme som i semifinalen, da Jørn Moestrup havde meldt fra i sidste øjeblik. Men meget flot havde Per Stentebjerg sprunget til med kort varsel, så vores hold ikke blev svagere i finalen. Men Søndersø var også stærkere i finalen, da de kunne råde over Steen Brydegaard.
Nå, men nok snak, lad os komme til kampen:

På bræt 1 fik vi sort — efterhånden har jeg haft sort mod alle de stærkeste i hele sæsonen — så jeg fik altså også sort mod Kaj Rosell, og så måtte jeg jo se, om ikke det kunne blive lidt bedre end sidst vi mødtes, og det kunne det absolut, jeg overrasskede ham med et smart modstød i åbningen og kom derefter til at stå bedre, men det lykkedes ikke at vinde partiet, men remis blev det til.

På bræt 2 blev Morten presset hårdt i åbningen af Steen, men Merten modstod presset og brugte mindst tid Helt fantastisk! Steen havde svækket bondestrukturen i forsøget på at overløbe Morten, så Morten begyndte at stå bedre, og en afvikling gav Morten en bonde, og derefter fik Morten T+T+S for D, et ret godt bytte, og det vandt da også.

Manglende billede

Et meget atypisk billede af Morten Rud — Han har brugt mindst tid!!!

Bræt 3 var det parti, der blev først færdigt: Per blev noget presset af Henning Lund fra start, men stille og roligt blev Pers stilling bedre og Hennings tid meget ringere! Til sidst brød Hennings stilling sammen, så vi kom til at føre 1-0, mit eget parti var nummer 2, og Mortens sejr gav den samlede sejr, derefter var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse!

Manglende billede

Jans konge er på vej til b3, mens Per interesseret.

På bræt 4 ofrede Ulrik Nash en officer mod Jan, der sendte Jans konge ud på en vandring fra g1 til b3! Men her så den ud til at stå sikkert, så det så ud til, at Jan bare havde vundet en officer, men det skulle vise sig, at det slet ikke var så sikkert for Jan, for det lykkedes Ulrik gennem et stort uvejr for Jans konge at få 3 bønder i kompensation for officeren. Jan fandt en smart redning af det direkte kongeangreb, og så fandt Ulrik slet ikke de rigtige træk, og spillede alt for passivt, så det var rimeligt nemt for Jan at vinde.

Enkeltresultaterne:

Læseforeningen 1 Søndersø 1 3½-½
Carsten Bank Friis Kaj Rosell ½-½
Morten Rud Steen Brydegaard 1-0
Per Stentebjerg Henning Lund 1-0
Jan Stage Ulrik Nash 1-0

NB: Nedenstående tre partier er sakset fra Fynsk Skak, 1998, nr. 5 og var altså ikke med i papirudgaven af dette nummer

Henning Lund - Per Stentebjerg - Morten Rud - Steen Brydegaard - Jan Stage - Ulrik Nash

Top

DM 1998
af Carsten Bank Friis

I år havde vi kun 3/(4) mand med ved DM, der foregik i ganske udmærkede rammer i Taastrup. Lad os tage parentesen først, for i landsholdsklassen deltog Curt Hansen, der jo officielt spiller for Tønder, men han spiller jo pokalskak for os. Curt var aldeles suveræn, idet han startede med at vinde de 4 første runder og i slutstillingen var han 1½ point foran nærmeste konkurrent! T I L L Y K K E!
I kandidatklassen deltog Jeg selv, og det blev en meget speciel turnering, da jeg startede med at spille de første 6 runder remis, der var nu ingen bløde remiser undervejs. Jeg fik f.eks. reddet nogle fuldstændigt håbløse stillinger undervejs og jeg havde da også et par gode stillinger undervejs, men dem formåede jeg altså ikke at udnytte, lad os se et meget atypisk parti fra turneringen:

Carsten Bank Friis - Mikkel Antonsen

De 4 points rakte til en 6. Plads, og desuden vandt jeg lidt rating, nemlig 12, så jeg nu har (havde) 2324, det højeste i mange år.
I mester monrad 1 havde vi en spiller med, da Allan Drost var så heldig, at blive trukket op fra basisklassen til mesterklassen pga. ulige deltagertal i mesterklassen, det startede blødt med et tab og 2 remiser, men derefter blev slutspurten godt nok sat ind, for i de sidste 4 runder blev det til 3½ point!! Gevinsterne gik ud over: Per Aucnenberg, AS04, Meri Grigoryan, Øbro og Henning B Sørensen, K 41, det skulle give en pæn ratingfremgang, så Allan nu har 1953 en fremgang på 56! Resultatet giver nok også en del ELO, da Allans scorer mod ELO-folk var således: 1 mod 2080, 1 mod 2115, ½ mod 2120 og ½ mod 2135 - ret godt gået!!
I B-a5-6 deltog Helge Madsen, men Helge havde ikke nogen speciel god turnering, han måtte nøjes med 1½, det skulle betyde et ratingtab på 49 til 1415.

Top

Odensemesterskabet
af Carsten Bank Friis

Mestergruppen

Jan Stage blev en flot nr. 2 i Odensemesterskabet. Her er han yderst til venstre sammen med den nye Odensemester, Kim Skaaning og Lars Munk Jensen.

Manglende billede

(Bemærk at nedenstående partier alle er fra Fynsk Skak 1998, nr.2 og 3. De var altså ikke at finde i papirudgaven af Læsehesten.)

Kent Poulsen - Jan Stage - Jan Stage - Lars Munk Jensen - Jørgen Hansen - Kent Poulsen

Lars Munk Jensen - Kent Poulsen - Kent Poulsen - Kim Skaanning

Basisgruppen

Allan Drost - Johnny Holler Johansen

(Nedenstående partier er ligeledes fra Fynsk Skak 1998, nr.2 og 3 og optræder derfor ikke i papirudgaven af Læsehesten.)

Allan Drost - Ingrid Pedersen - Peter Grau - Johnny Holler Johansen

Peter Grau - Allan Drost - Erling Jørgensen - Allan Drost

Basisgruppen

Bemærk: tabel for Basis 3 mangler fra bladet

Basisgruppen

En dybt frustreret chefredaktør — anlægget er lige gået ned, og vi ser hvad der kan reddes af reddes af flere timers arbejde og det var ikke meget?!
Computeren mente Ikke at der havde været gemt i 2½ time — autosave, der skal gemme hvert 10 minut havde heller ikke gemt — så er det sgu ikke så sjovt - billeder og diagrammer er krydser og skal hentes ind igen?! Øv-øv-øv!

Manglende billede

Top

Indbydelser

Læseforeningens Forårsturnering

Læseforeningen indbyder til 7 runders koordineret forårsturnering.

Sted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5000 Odense C.
Spilledag:Tirsdagene: 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6 og 30/6.
Alle dage spilles der fra 19.00 til 24.00
Turneringsform:8 mands grupper efter rating, nederste gruppe evt. som monrad
Betænkningstid:40 træk i 2 timer derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet
Indskud:100,-
Præmier: 1. pr. 400,- 2. pr. 250,-, 3.pr. 150,- ens præmier i alle grupper.
Forplejning:Kaffe, te, sodavand, brød mm, kan købes på spillestedet.
Tilmeldingsfrist:Senest 7/5
Tilmelding til :Carsten Bank Friis | Bo Sørensen

Læseforeningens Pinseturnering (29/5-1/6-98)

Læseforeningen indbyder til den traditionelle pinseturnering.

Sted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5000 Odense C.
Spilledage:29. Maj  19.00 - 01.00
30. Maj  10.00 - 16.00 og 16.00 - 22.00
31. Maj  10.00 - 16.00 og 16.00 - 22.00
 1. Juni   10.00 - 16.00 og 16.00 - 22.00
Turneringsform:8 mands grupper efter rating, nederste gruppe evt. som monrad
Betænkningstid:40 træk i 2 timer derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet
Indskud:150,-
Præmier: 1. pr. 500,- 2. pr. 300,-, 3.pr. 200,- ens præmier i alle grupper.
Desuden specielpræmier!
Forplejning:Der forefindes kantine på spillestedet med lidt af hvert!
Tilmeldingsfrist:Senest lørdag 15. Maj
Tilmelding til :Carsten Bank Friis | Bo Sørensen

Vel Mødt I pinsen


Læseforeningens Logo

  forsiden | tilbage | til toppen

  Siden redigeret 8/2/2014 af webmaster