Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 1:

Tirsdag 25. januar 2000, Årgang 27


Formanden har ordet - Holdturneringen - 2. GP-lyn - 3. GP-lyn - Pokalskak kval. - Pokalskak 1. runde -

Årsskifteturneringen - OM-om-kamp - Ny styrkeliste - ELO-rating - Nyt materiale - Oprydningsregler i Læseforeningen - Indbydelser - Klubinformation


Tilbage til Læsehesten - Forsiden

Formanden har ordet:

vores lokale situation! – Spilleaften tirsdag eller torsdag?

I forbindelse med afviklingen af diverse skakarrangementer her i efteråret, er vi desværre stødt på det problem, at et af de lokaler vi oprindeligt rådede over, er blevet tildelt en anden aktivitetsgruppe, nemlig Paarup aftenskoles blomsterbindere.
Vi har i den forbindelse erfaret at alle arrangementer som Paarup aftenskole må finde nyttigt at oprette har fortrinsret. De har nemlig råderet over Bolbro brugerhus, mens vi blandt andre aktiviteter regnes for en åben aktivitet, og derfor ikke har rettigheder til at vælge lokaler, men må tage de lokaler som evt. er i overskud. Konsekvensen af dette er, at vi har kontaktet kommunen fritidsforvaltning for at hører om det kan være rigtigt, og det er det desværre. Vi er dog blevet lovet, at hvis man fremover fra Paarup aftenskoles side ligger nogle aktiviteter i Bolbro brugerhus, så vil vi få besked i god tid. Desuden har lederen af Paarup aftenskole - Anne Krÿger og den daglige leder af Bolbro brugerhus - Elsa Knuden, lovet os at de vil gøre alt praktisk muligt for at vi forsat kan forblive i huset. Som nogle sikkert ved har vi nu fået tildelt lokale 36 og 37 ved indgang H hver 2. tirsdag, da der i stuelokalet er dans hver 2. tirsdag. Disse nye lokaler opfylder langtfra vores behov.
For det første ligger lokalerne langt fra vores materiale. De kan være svære at finde for nyankomne medlemmer og gæster udefra. Ligger desuden langt fra kantinen med analyse muligheder, hvorved klubben føles opsplittet på en klubaften. Belysningen er dårlig. Borde og stole ligeså, men hvad værre er, så er der simpelthen for få borde og stole i de 2 lokaler til at vi kan være der, med det nuværende høje turneringsaktivitetsniveau. Vi har spurgt om muligheden for enten at låne borde i andre lokaler, eller at brugerhuset køber nogle. Begge dele er blevet afvist, så vi hutler os for øjeblikket igennem klubaftenerne hver 2. tirsdag.
Lokalesituationen er den, at vi er mange aktiviteter i brugerhuset om tirsdagen, og vores udsigter for at få bedre og større lokaler denne dag må betragtes som lig 0.
Vi er fra brugerhusets side blevet tilbudt, at hvis vi flytter klubaften til torsdag i stedet for tirsdag, så vil vi kunne få det store lokale i stuen ved indgang G hver torsdag. Desuden er der ikke mange aktiviteter, dvs. vi har mulighed for at bruge kantinen som hyggerum og lynspil, idet vi ikke forstyrrer andre. I dag kan vi først bruge kantinen til skak efter kl. 21 på klubaftenerne, når de andre aktiviteter går hjem.
Vi rundsendte d. 11/1-2000 en lille undersøgelse blandt de 30 medlemmer af Læseforeningen som deltager i Årsskifteturneringen, hvori vi bad dem tage stilling til om de pga. ovennævnte ville skifte klubaften, og hvis ikke hvorfor de ikke kunne torsdag.
Tilbagemelding var overvejende positiv. Af de 28 sedler vi fik retur svarede 20 ja til klubaften torsdag, mens 8 helst ville beholde tirsdag. Af disse 8 mente halvdelen, at de kunne få ændre deres nuværende aftaler, hvis torsdag blev ny klubaften efter sommerferien. De resterende 4 mente at arbejde kunne give problemer.
Jeg ville egentlig gerne have ændre klubaften allerede midt i sæsonen, nemlig fra begyndelsen af forårsklubmesterskaber, men 8 er mange. I samråd med den øvrige bestyrelse, er vi blevet enige om at udskyde beslutning herom til vores generalforsamling i Maj.
Jeg vil personligt mene, at der skal et minimum 2/3 flertal (dvs. kvalificeret flertal) for vedtagelse af ny klubaften i Læseforeningen, men det ligger ikke fast endnu.
Jeg vil kraftigt anbefale medlemmerne at stemme herfor og opfordrer derfor jer til i mellemtiden, at forsøge og ændre jeres torsdagsprogram efter sommerferien, så I forsat kan spille skak i Læseforeningen i den nye sæson. Vi kan som nævnt få faste lokaler hver torsdag med god belysning. Nok spilleplads til alle i samme lokale. Socialt set er det af stor betydning for klubben at vi ser hinanden og skakspillere kan jo godt lide at følge med i hinandens partier.
Alternativet er ligetil. Hvis ikke vi kan skifte klubaften, må vi søge efter nye spillelokaler, hvilket jeg egentlig synes er synd, for Bolbro brugerhus har gode faciliteter og i Elsa Knudsen en god og meget fleksibel daglig ledelse, som ofte har lånt os huset i weekender med kort varsel til skakturneringer.
Men, men, men - tænk jer om hvad i ønsker og hvad som er praktisk muligt for jer, for vi vil hellere lede efter nye lokaler til klubben end se 1/3 af vores medlemmer stoppe med at spiller skak, fordi de ikke kan torsdag.

MVH.
Morten Rud

Top

Holdturneringen
1. holdet - 2. holdet - 3. holdet - 4. holdet

1. holdet


3. runde (4. runde)

af Robert Vollertsen

Søndag, den 12. december, skulle vi spille i Aabenraa. Altså måtte vi stå tidlig op. Dels ville de ene handle lidt ind til julen lige syd for grænsen. Dels var holdlederen bekymret for glatte veje og havde anvist de andre om at tage af sted klokken halv ti. Det var heldigvis ikke glat, men til gengæld måtte vi så vente halvanden time på kampens start. C’est la vie...
Som sagt var det i tredje runde Aabenraa, som stod på menuen... og vi spiste dem levende. Undervejs så det ellers ud, som om vi var på vej til at kikse vores gode sæsonstart. Både Teemu og Jørn havde en kritisk position. Men så hed det sig pludselig, at Carsten havde vundet en dronning. Han havde muligvis spændt buen lidt for hårdt, men det er jo ikke altid lige nemt at få øje på Carstens fejl.
0 - 1.
Jannick havde ind til da ikke haft så megen glæde ved sit parti. Ikke fordi han stod speciel dårlig, men mere fordi der ikke skete det store på brættet. Han endte med at have det aktive tårn i slutspillet, hans intuition lod ham dog tage imod modstanderens remistilbud. (Jeg er sikker på, at mange kan kende den slags situationer. Du står lidt bedre, men er egentlig ikke rigtig oplagt... og taber.)
½ - 1½.
Jørn hev endnu en halv i land og det var meget flot. Det så længe ud, som om han ville ende op i et slutspil med en bonde nede. Men i stedet for at forsvare bonden desperat, gik han over til at spille aktivt og fik efterhånden pæn kompensation.
1 - 2.
På dette tidspunkt havde Morten godt fat i modstanderens konge. Han var lidt nervøs for at have lavet samme slags fejl som mod Nyborg, hvor han måtte give remis efter at have haft en sikker gevinst. Men sat satte han sig ned og regnede lidt dybere på tingene og ”hovsa, det måtte modstanderen da slet ikke spille!”.
1 - 3.
Per havde forsøgt sig med noget, der lignede skandinavisk. Men da hans angrebschancer svandt, stod han tilbage med en ”sårbar” bondestruktur. Men Per er ikke uden grund topscorer igennem de sidste par år: Han fandt vejen til remis.
1½ -3½.
René havde spillet sin modstander rigtig og stod fremragende. Der var godt nok to uligefarvede løbere på brættet. Men modstanderen måtte så desværre erkende, at det ikke er nok, hvis der også er noget tungt på brættet. René vandt i sikker stil.
1½ - 4½.
På dette tidspunkt havde Teemu vundet en bonde og endnu en gang vendt et ret kritisk parti. Tårnslutspillet voldte ham ingen problemer.
1½ - 5½.
Han tager desværre tilbage til Finland lige inden jul. Men 3 ud af 3 mulige siger jo noget op, hvor godt han har været for vores hold. Tak for det og måske ses vi jo igen engang. Robert fik en bonde og en stilling foræret, men gav dem pænt tilbage. Men i tidsnøden gav modstanderen endnu en gang en bonde. Efterfølgende sørgede han endda for at bytte de resterende officerer af, men bondeslutspillet gad han dog ikke at spille. Hvor nemt kan det være.
1½ - 6½.
Dermed ligger vi i toppen af 3. division med Nyborg og Tønder 4 points bag os. Men vi er ikke en gang nået halvvejs endnu, så det er for tidlig at fejre.

Enkeltresultater

Top

4. runde


af Robert Vollertsen

I denne runde skulle vi vise, hvad vi duer til på hjemmebane. Nr. Åby junior skulle slagtes, helst med 6-2. Det så det ikke ud til, selv om både Jannick og Jørn V. samt Jørn M. kom rigtig godt fra starten. Specielt Jannicks stilling lod formode, at modstanderen ikke kendte så forfærdelig meget til fransk eftersom hans konge spadserede rundt på brættet. Jannick høstede da også det første hele point. Forinden måtte både Carsten og Per give remis. Det var begge to ikke sønderlig tilfredse med, men det er da altid bedre end en bolle på scoretavlen. På dette tidspunkt havde Jørn V. satset sin stillingsfordel på matangreb… troede han. Der var desværre ingen mat og heller ej en stilling. 2-2. Nr. Åby havde udlignet og hvordan så det så ud på de resterende brætter? René havde lidt af en off-day. Han stod solidt en overgang og ville have haft gode chancer i slutspillet. Men desværre glemte han at holde den eneste åbne linie og resten var bare teknik. I en solid stilling vandt Robert to lette for et tårn og en bonde, samtidig med at modstanderens brikker var total uorganiserede. Men så tabte han en officer og det blev spændende igen. Modstanderen fandt dog aldrig ud af, hvordan slutspillet skulle spilles og måtte til sidst modvilligt erkende dette. Morten regnede med at have lovende chancer, ren og skær illusion. Han havde ikke blot ingenting, modstanderen kunne op til flere gange have fanget dronningen i få træk. Han valgte heldigvis at vinde en bonde. I slutspillet udnyttede Morten de chancer, han ikke havde og holdt en flot remis. Jørn M. bidrog med den sidste pind på scoretavlen. Modstanderen glemte at udvikle sine brikker og det går jo bare stille og roligt galt mod professoren.

Bvadrrr. 4½-3½. Det var godt nok ikke mesterligt. Nr. Åby har godt nok haft samme resultat mod Tønder, men et hold med ambitioner må simpelthen få mere ud af bundhold.

Enkeltresultater

Stillingen

Top

2. holdet

3. runde (4.runde)

af Mads B Svendsen

Topopgøret i fynsserien lignede på forhånd en jævnbyrdig affære med os som svage favoritter, grundet at vi lige som sidste gang havde (FM) Grau med på førstebrættet. Med den gang var også Per Lundbech, der efter en længere pause, gav holdet endnu en forstærkning i denne vigtige kamp.
Johnny var ikke kommet efter en tre kvarter, derfor måtte holdleder Lars Bo ud og lede efter en ny mand på sjettebrættet. Valget faldt på Niels Andersen Jr. Han skulle egentlig have spillet på fjerdeholdet, men de var i stedet blevet forstærket af to nye stærke juniorer. Nu til kampens gang:
Kurt Ploug spillede remis i et stille og roligt parti, der endte i et lige slutspil, hvor ingen rigtig så ud til at kunne foretage sig noget.
Niels havde spillet et vildt parti og ofret to bønder, og var grundet sin sene indtræden kommet i et gevaldigt tidspres. Han overså derfor et spændende offer og tabte. Per så ud til at stå lidt presset, men fik viklet af og det endte i remis.
Jeg valgte at spille en fuskervariant som min modstander gudskelov ikke kendte, og jeg vandt efter nogle unødvendige forviklinger. Kent smadrede sin modstanders kongestilling med en Sxf7, der ikke kunne tages, og vandt herefter dronningen og partiet. Mikkels modstander solgte en bonde, fik intet pres, og Mikkel vandt slutspillet. De to sidste partier så kritiske ud. Fynsmesteren stod klart under, efter at have villet prøve at gendrive kongegambitten. Lars Bo havde formøblet (hvad der lignede) et nemt vundet slutspil, til noget der lignede remis. Han vandt dog utoligt nok. I det sidste parti fuskede fynsmesteren i tidnødden, og da modstanderen glemte en fribonde, fik vi også der fuld gevinst.
Med en samlet gevinst på 6-2 bibeholdt vi vores førsteplads i fynsserien, og da Frem 2 "kun" vandt 6½-1½ mod Søndersø 2, som vi jo slog 7-1 ser det lyst ud.
Næste holdkamp er ude mod Midtfyn 1.

Enkeltresultater


4. runde

af Mads Svendsen


Midtfyn 1- LF 2

En udekamp mod Midtfyn lignede ikke den sværeste opgave, og vi regnede derfor ikke med at det normale førstebræt Peter Grau ikke ville blive savnet stort.
Vi havde i stedet Christian Winther med på ottendebrættet. Han var den første, der var færdig. I en (for ham) meget kritisk stilling var han kommet til at røre et tårn, hvilket bare tabte. Lidt efter gik også Johnny galt i byen. Efter at have spillet et fornuftigt parti, hvor han var kommet foran med en bonde, gik han på kongejagt, men i den sidste ende blev hans egen konge den mest udsatte, og vi kom bagud med 2-0. Lars Bo tog herefter en remis i et parti, hvor han havde været presset i bund det meste af tiden og aldrig rigtig kom igang.
Kiggede man på dette tidspunkt på de resterende brætter, lignede det en storsejr til Midtfyn.
Men så vendte heldet for midtfynboerne. Fra klokken 22.31 - 22.35 indkom tre resultater i LF's favør. Først vandt Uffe på tid i en stilling, der var blevet bedre og bedre for ham, jo mere hans modstander kom i tidsnød. Kent var den næste "vinder". Efter aftenens mest stilrene parti, måtte modstanderen resignere et kongerige nede. Endelig kunne Mikkel sætte endnu en pind på sit plankeværk, efter et parti hvor han forvirrede begreberne og lod sin modstander begå fejlene. (Han er nu den eneste med max for alle kampene!)
Tilbage var nu kun Kurt, der var bagud med en officer og "undertegnede".
Kurt havde været under med den officer det meste af partiet, og havde med nød og næppe undgået mat op til flere gange. Men pludselig fik han officeren tilbage og stod bedst. Med mindst en remis i det parti, kunne vi med en remis i mit parti vinde samlet og få matchpoint, så jeg tilbød remis...
- med et tabstræk!! I begyndende tidsnød modtog min modstander. ( Jeg ville i bedste fald kun have tabt et tårn). Kurt vandt senere sit parti, og det endte med en lidt ufortjent samlet sejr på 5-3.
Næste kamp er ude mod Tårnet 1.

Enkeltresultater

Stillingen

Top

3. holdet

3. runde

Enkeltresultater

4. runde


Enkeltresultater

Stillingen

Top

4. holdet

3. runde

af Benny Pedersen

Da 2., 3. og 4. holdet spillede samme aften, var det ikke lykkedes mig at samle mere end 3 mand. Det er naturligvis ikke særlig rart for en holdsamler at være i den situation. Samme aften var der også en del uro i brugerhuset med hensyn til lokalesituationen. Heldigvis var der dukket et par af vores nye medlemmer op i klubben, og de var straks parat til at gå i krig for klubben, og det reddede vores 4. hold i tredje runde. Troels og Mads satte sig uimponeret til brættet, kæmpede stille, roligt og fornuftigt, og de vandt begge deres parti - godt gået!! Peter var trådt til, og som sædvanlig ydede han en god indsats og vandt. Villy kunne intet stille op mod det stærke køn, og måtte strække våben. Holdsamleren spillede ukoncentreret og tabte hurtigt. Men trods alt er vi stadig ubesejret i serie 3, og tophold.

Enkeltresultater


4. runde

af Benny Pedersen

4. runde skulle vi til Fåborg, der var vores nærmeste forfølger. Igen stillede vi med nogle af vores nye medlemmer, og de gjorde det atter godt på vores serie 3 hold. Det er helt sikkert godt for de nye, at de ikke straks skal spille holdskak på et serie 1 hold, hvor de ville få svært ved at vinde. Rasmus brugte kun godt en halv time til at sætte sin mod-stander mat, fin debut! Holdlederen spillede igen ukoncentreret og tabte for hurtigt. (Da vi kom til spillestedet ville jeg lige kontrollere, at det var det rigtige sted. Jeg lod nøglen sidde i bilen, steg ud, for senere at komme tilbage og parkere. Mine pligtopfyldende holdkammerater var imidlertid hurtigt steget ud også og havde smækket bilen - - så hvad nu??? Ringe til Falck, vente - og spille - men hjælpen var dog hurtigt på stedet, så problemet blev klaret, med bilen, men ikke med partiet.) Mads spillede solidt, men måtte dog nøjes med remis. Jeppes kondition er blevet bedre, og han kan nu også vinde en vunden stilling. Alt afhang nu af Claus, der tilbød remis. Det ville fåborgmanden dog ikke nøjes med. Det var godt for os, for Claus fik stille og roligt kringlet slutspillet, så det hele point blev halet hjem.
Vi fører nu klart serie 3, og et pænt resultat i sidste runde mod Midtfyn vil gøre os til kredsvindere.
 

Enkeltresultater

Stillingen

Top

2. GP-lyn

af Carsten Bank Friis

Til 2. del af GP-lyn var der endnu flere deltagere end til første del, så hurtigt blev det besluttet at dele op i to nogenlunde lige stærke grupper,  hvor der blev spillet efter Vollertsens tyske rotationssystem, som efterhånden er ved at blive accepteret som en ikke helt ringe løsning! Herfra ville de 2 første i hver gruppe gå videre til en finale, hvor der igen blev spillet alle mod alle, rækkefølgen i gruppen ville så afgøre GP-point. De 2 næste på samme måde etc...

Gruppe 1 kom til at bestå af 14 deltagere med hele 6 over 2000, heraf en af vores gamle medlemmer Carsten Pedersen, der var hjemme på en kort ferie fra England.
Ikke uventet var det Lars Borbjerggaard, der vandt suverænt med 11½ af 13, 2 point foran nærmeste konkurrent. Her var der derimod mere kamp om pladserne, Jørn Moestrup og Carsten Pedersen måtte ud i omkamp som Carsten vandt. Kim Skaanning var meget tæt på at komme i det bedste selskab, men nederlag til bl.a. Villy Nielsen ødelagde drømmen! Men Villys sejr over Kim var ikke turneringens eneste overraskelse, for Villy var også i stand til at vinde over Kent Poulsen! Kent Poulsen havde i det hele taget en elendig turnering, han måtte nøjes med 3½, men med sejr over Carsten Pedersen var han tæt på at få indflydelse på hvem der skulle i den øverste finale! Jon Bonde Eriksen var en stor positiv overraskelse, da det lykkedes ham at besætte 6 pladsen, pladsen blev bl.a. sikret gennem sejre over Jørn Moestrup og Carsten Pedersen!

Turneringstabel gruppe 1

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
I alt
 
1
Lars Borbjerggaard
X
1
½
1
½
½
1
1
1
1
1
1
1
1
11½
I
2
Carsten Pedersen
0
X
½
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
I
3
Jørn Moestrup
½
½
X
0
1
0
1
1
1
½
1
1
1
1
II
4
Kim Skaanning
0
0
1
X
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
9
II
5
Teemu Laasanen
½
0
0
0
X
½
½
1
1
1
1
1
1
1
III
6
Jon Bonde Eriksen
½
1
1
0
½
X
0
0
0
1
1
1
1
1
8
III
7
René Rauer Hansen
0
0
0
0
½
1
X
1
1
0
1
1
1
1
IV
8
Lars Bo Sørensen
0
0
0
1
0
1
0
X
0
1
1
1
1
1
7
IV
9
Karl Åge Thomsen
0
0
0
0
0
1
0
1
X
1
0
1
1
1
6
V
10
Jens Rasmussen
0
0
½
0
0
0
1
0
0
X
½
1
1
1
5
V
11
Kent Poulsen
0
1
0
0
0
0
0
0
1
½
X
0
0
1
VI
12
Peter Kinggaard
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
1
1
3
VI
13
Villy Nielsen
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
X
1
3
VII
14
Mads Kjersgaard
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
VII

 

Omkampe: Carsten vandt som skrevet over Jørn, medens Peter Kinggaard vandt over Villy Nielsen.

Gruppe 2 bestod af 13 spillere med 5 spillere over 2000, heraf både fynsmesteren (PCG) og fynsmesteren i lyn (CBF)!
Gruppe 2 var ikke garneret med så mange store overraskelser som gruppe 1, men det må siges ikke at være hverdagskunst, at Thomine Hansen var i stand til både at vinde over Robert Vollertsen og Jannick Skow, Robert måtte også ned mod Palle Halkier Jørgensen. I toppen blev Carsten Bank Friis en klar vinder, kun 2 remiser blev afgivet, men det kunne sagtens have været blevet til flere... i partiet mod Per Stentebjerg røg der pludselig en officer, men senere var det Carsten, der vandt et tårn - sådan er lynskak jo! Jannick Skow blev nr. 2, og det kan jo ikke ligefrem siges at være en overraskelse, da Jannick blev en samlet nr. 4 i første afdeling.

Turneringstabel gruppe 2

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
I alt
 
1
Carsten Bank Friis
X
½
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11½
I
2
Jannick B Skow
½
X
1
½
1
1
1
1
0
1
1
1
1
10
I
3
Per Stentebjerg
0
0
X
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
II
4
Morten Rud
0
½
1
X
½
0
1
½
1
1
1
1
1
II
5
Johnny Holler Johansen
0
0
0
½
X
1
1
0
1
1
½
1
1
7
III
 
Mads B Svendsen
0
0
0
1
0
X
1
0
1
1
1
1
1
7
III
7
Peter Grau
0
0
0
0
0
0
X
1
1
1
1
1
1
6
IV
8
Robert Vollertsen
0
0
0
½
1
1
0
X
0
0
1
1
1
IV
9
Thomine Hansen
0
1
0
0
0
0
0
1
X
0
1
1
1
5
V
10
Palle Halkier Jørgensen
0
0
0
0
0
0
0
1
1
X
½
1
1
V
11
Claus Børsen
0
0
0
0
½
0
0
0
0
½
X
1
1
3
VI
12
Troels Kjersgaard
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
1
1
VI
13
Palle Guldberg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
VII

I øverste finalegruppe startede Lars Borbjerggaard med at gå alene i spidsen med en rimelig let sejr over Carsten Bank Friis, medens de 2 øvrige spillede remis. I anden runde vandt Jannick Skow meget overraskende over Lars Borbjerggaard. Carsten Pedersen tabte til Carsten Bank Friis i et uskønt parti, der blev afgjort på "sluppet brik"-reglen. I sidste runde vandt Lars over Carsten Pedersen efter at Carsten havde stået bedst. Det andet parti blev helt utroligt. Carsten Bank Friis stod klart bedst mod Jannick Skow, først flyttede Jannick en springer, hvor Carsten bare kunne have slået en vital bonde. I det efterfølgende træk truede Jannick Carstens dronning, dronningen blev meget naturligt flyttet - men Carsten kunne have indskudt tårn slår udækket tårn med skak - helt utroligt ringe af begge! Til sidst endte det med at Jannick havde en evigskak, men kort før havde Carsten mulighed for at sætte mat i 3 træk...
Da Jannick havde vundet det indbyrdes parti mod Lars, havde han naturligvis bedst korrektion, og dermed vandt han 2. GP cyklus!

Finalegruppe 1

 
 
 
1
2
3
4
I alt
GP
1
Jannick B Skow
X
1
½
½
2
100
2
Lars Borbjerggaard
0
X
1
1
2
85
3
Carsten Bank Friis
½
0
X
1
70
4
Carsten Pedersen
½
0
0
X
½
65

Finalegruppe 2

 
 
1
2
3
4
I alt
GP
1
Morten Rud
X
½
1
1
60
2
Jørn Moestrup
½
X
½
1
2
55
3
Kim Skaanning
0
½
X
1
50
4
Per Stentebjerg
-
-
-
X
-
45

Finalegruppe 3

 
 
 
1
2
3
4
I alt
GP
1
Teemu Laasanen
X
1
1
1
3
40
2
Jon Bonde Eriksen
0
X
1
0
1
31
3
Johnny Holler Johansen
0
0
X
1
1
31
4
Mads B Svendsen
0
1
0
X
1
31

Finalegruppe 4

 
 
 
1
2
3
4
I alt
GP
1
Lars Bo Sørensen
X
0
1
1
2
26
2
Peter Grau
1
X
½
0
24
3
Robert Vollertsen
0
½
X
1
22
4
René Rauer Hansen
0
1
0
X
1
20

Finalegruppe 5

 
 
 
1
2
3
4
I alt
GP
1
Jens Rasmussen
X
0
1
1
2
18
2
Palle Halkier Jørgensen
1
X
½
0
16
3
Thomine Hansen
0
½
X
1
14
4
Karl Åge Thomsen
0
1
0
X
1
12

Finalegruppe 6

 
 
 
1
2
3
4
I alt
GP
1
Kent Poulsen
X
1
1
1
3
10
2
Troels Kjersgaard
0
X
0
1
1
6
 
Claus Børsen
0
1
X
0
1
6
 
Peter Kinggaard
0
0
1
X
1
6

 Finalegruppe 7 

 
 
 
1
2
3
I alt
GP
1
Villy Nielsen
X
1
1
2
2
2
Mads Kjersgaard
0
X
1
1
1
3
Rasmus Guldberg
0
0
X
0
1

Top
3. GP-lyn

af Carsten Bank Friis

3. afdeling af GP-lyn var knapt så stærkt besat som 2. afdeling, der var f.eks. "kun" 8 mesterspillere i det 19 mands store felt!
Turneringen blev den helt store succes for Carsten Bank Friis, der gik igennem med maksimum 18/18!! Der var naturligvis problemer undervejs - størst i partiet mod Jon Bonde Eriksen, hvor Jon havde kæmpefordel med officer i overskud. Derimod var spillet rimeligt sikkert mod de andre mesterspillere. Jannick Skow, som vandt 2. del, havde gevaldige problemer og efter 4 runder måtte han tage til takke med kun 1 point, men så kom der gang i pointene, men efter hans eget udsagn stod han elendigt den ene gang efter den anden!
Men den dårlige start gjorde, at Jannick blev sat tilbage på 4. pladsen. Kim Skaanning blev nummer 2, der blev kun afgivet 2 halve ud over nederlaget til Carsten. Per Stentebjerg besatte 3. pladsen med ½ point mere end Jannick.
Jon Bonde Eriksen var den eneste, der kunne kile sig ind blandt mesterspillerne, da han kom ind på en delt 6. plads, og det havde været ganske rimeligt, hvis han havde været blevet bedre placeret!

Turneringstabel

Med sejren kom Carsten i spidsen for GP-serien, men Lars Borbjerggaard kan stadig nå at vinde, da det kun er de 3 bedste resultater, der tæller med, Lars har brug for mindst en andenplads, og samtidig skal Carsten blive dårligere placeret. Jannick Skow kan også vinde, men det kræver sejr i sidste afdeling og samtidig må hverken Lars eller Carsten blive nummer 2!

Samlet stilling

Top

Pokalskak kvalifikationsrunden

  Søndersø 3 Læseforeningen 1
0
4
1.
Erling Rasmussen Carsten Bank Friis
0
1
2.
John Jensen Morten Rud
0
1
3.
Martin Kristensen Kent Poulsen
0
1
4.
Lars Christensen Jannick B Skow
0
1

Pokalskak kvalifikationsrunden

  Søndersø 3 Læseforeningen 1
0
4
1.
Erling Rasmussen Carsten Bank Friis
0
1
2.
John Jensen Morten Rud
0
1
3.
Martin Kristensen Kent Poulsen
0
1
4.
Lars Christensen Jannick B Skow
0
1

Efter et tidsforbrug på kun ti minutter havde Jørn Vesterdal reelt afgjort kampen på 1.brættet med en overbevisende indsats. Holdlederen, der i dag spillede i slow motion, spurgte duperet Jørn om det var en variant han kendte. Ellers spillede man vel ikke så hurtigt? Da blev det opklaret, at Jørn kun troede at have 30 min. til sin disposition til hele partiet! Men det skulle han ikke høre noget for. Det var rart at have en føring tidligt i matchen. Mads vandt rimeligt hurtigt en dronning, og havde ikke nogen problemer med at hive stikket hjem. Mikkel leverede også en overbevisende indsats. Dagens store synder, der snød læsedrengene for et ydmygende "æg", var Peter, der ikke spillede op til sit bedste mod en velspillende Niels Henrik Sørensen, der kvitterede for Peters dårlige træk ved decideret at udspille ham. Alt i alt viste holdet gode takter før de næste runder.
 
 
Læseforeningen 2 Frem 3
3
1
1.
Jørn Vesterdal Kent Heegaard
1
0
2.
Peter Christian Grau Niels Henrik Sørensen
0
1
3.
Mads B Svendsen Jesper Bruun
1
0
4.
Mikkel Clausen Hans Christensen
1
0

 
 
Læseforeningen 3 Indslev 2 
4
0
1.
 
 
 
 
2.
uden
kamp
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 

 
 
Læseforeningen 4 Nyborg 5 
4
0
1.
Niels Henrik Cappelen Jakob Wihan
1
0
2.
Esben Andersen Bjarne Nymo
1
0
3.
Thomine Hansen Peter H. Kristiansen
1
0
4.
Leo M. Rasmussen Thomas Bondgård
1
0

 
 
Læseforeningen 5 Nr. Åby 2 
2
2
1.
Palle Jørgensen Steen Dahlberg
0
1
2.
Claus Børsen Benny Sørensen
1
0
3.
Villy Nielsen Martin Jørgensen
0
1
4.
Peter Frank Jørgensen Uffe Lauridsen
1
0

1. lynomkamp
 
 
Nr. Åby 2  Læseforeningen 5
2
2
1.
Steen Dahlberg Palle Jørgensen
1
0
2.
Benny Sørensen Claus Børsen
0
1
3.
Martin Jørgensen Villy Nielsen
1
0
4.
Uffe Lauridsen Peter Frank Jørgensen
0
1

2. lynomkamp
 
 
Læseforeningen 5 Nr. Åby 2
1
3
1.
Palle Jørgensen Steen Dahlberg
0
1
2.
Claus Børsen Benny Sørensen
1
0
3.
Villy Nielsen Martin Jørgensen
0
1
4.
Peter Frank Jørgensen Uffe Lauridsen
0
1

Øvrige resultater fra første runde:

Nr. Åby Junior 1 - Frem 2  1½ - 2½
Nyborg 4  - Søndersø 2 ½ - 3½
Frem 4  - Sydøstfyn 1 0 - 4
Frem 1  - Sydøstfyn 2 3 - 1
Midtfyn   - Højby   2½ - 1½
Nr. Åby Junior 3 - Nyborg 3  2 - 2 - hvorefter Nr. Åby Junior 3 vandt omkampen 3-1
Indslev 3  - Søhus   1½ - 2½
Søndersø 4  - Nyborg 2  1½ - 2½
Indslev 4  - Nyborg 1  0 - 4
Frem 5  - Søndersø  1 ½ - 3½
Middelfart  - Indslev 1  1 - 3

Top

Pokalskak 1. runde

 
Søhus Læseforeningen 1
0
4
1.
- Carsten Bank Friis
0
1
2.
Kristen Sørensen Kent Poulsen
0
1
3.
Peder Elkjær Jørn Moestrup
0
1
4.
Tino Henriksen Jannick B Skow
0
1

 
 
Læseforeningen 2 Midtfyn 1
1.
Peter Christian Grau Michael Rask
½
½
2.
Mads B Svendsen Martin Hansen
1
0
3.
Mikkel Clausen Karsten Frederiksen
½
½
4.
Kurt Ploug Hans P W Hansen
½
½

 
 
Læseforeningen 3 Nr. Åby 2
1
3
1.
Johnny Holler Johansen Sten Dahlberg
0
1
2.
Jens Rasmussen Martin Jørgensen
0
1
3.
Ebbe Mortensen Martin Lund
1
0
4.
Christian Winther Henrik Lund
0
1

 
 
Indslev 1 Læseforeningen 4
1.
Kurt Olsen Niels Henrik Cappelen
1
0
2.
Hans Ole Andersen Esben Andersen
0
1
3.
Dennis Jespersen Mads Auning
½
½
4.
Ulrik Eriksen Thomine Hansen
1
0
Top

Årsskifteturneringen 2000

Turneringen spilles i perioden 4. januar - 7. marts 2000.

Tabel gruppe 1

Tabel gruppe 2

Top

OM-om-kamp

af Carsten Bank Friis

Kim Skaanning og Carsten Bank Friis spillede omkamp om Odensemesterskabet tirsdag den 18. januar.
Der blev spillet 2 hurtigpartier med 30 minutters betænkningstid, ved ligestilling skulle der derefter spilles 6 lynpartier og ved fortsat ligestilling et enkelt sudden-death lynparti.
Lodtrækningen gav Carsten hvid i det første parti, der blev meget spændende, men til sidst trak Carsten det længste strå og førte dermed 1-0.
Presset var derfor lagt over på Kim, der fik hvid i det andet matchparti. Dette parti blev ikke nær så velspillet som det første, Carsten kom stille og roligt til at stå lidt bedre, og et tårnoffer, der ikke kunne modtages, vandt en bonde, og da Kim forsøgte at vinde tårnet trækket efter havde Carsten et "dameoffer", der vandt yderligere en bonde, Carsten tilbød så remis, efter at have givet en springergaffel, der vandt damen tilbage, hvilket Kim modtog, og dette betyder så, at

Carsten Bank Friis er Odensemester 1999

Partierne

Top

Styrkelisten for Læseforeningen (revideret 3/1-2000)
1. Carsten Bank Friis
2. Per Stentebjerg
3. Jens O. Pedersen
4. Morten Rud
5. Jørn Moestrup
6. Laurits Knudsen
7. Robert Vollertsen
8. Jørgen Lynggård
9. Axel Nielsen
10. Jannick B. Skow
11. René Rauer Hansen
12. Jørn Vesterdal
13. Peter C. Grau
14. Kent Poulsen
15. Jørgen Kvisthøj
16. Allan Drost
17. Bruno Jørgensen
18. Mads B. Svendsen
19. Mikkel Clausen
20. Lars Bo Sørensen
21. Johnny Holler Johansen
22. Per Lundbech
23. Kurt Ploug
24. Uffe Petersen
25. Christian Winther
26. Jens Rasmussen
27. Ebbe Mortensen
28. Niels H. Cappelen
29. Jens Skjoldborg
30. Karl Aage Thomsen (ny)
31. Esben Andersen
32. Bo Sørensen
33. Niels Andersen senior
34. Niels Andersen junior
35. Mads Auning Hansen
36. Thomine Hansen
37. Leo Rasmussen
38. Peter B. Rasmussen
39. Palle H. Jørgensen
40. Benny Pedersen
41. Claus Børsen
42. Peter F. Jørgensen
43. Villy Nielsen
44. Troels Kjersgaard (ny)
45. Mads Kjersgaard (ny)
46. Jeppe Jørgensen
47. Benjamin Kjersgaard (ny)
48. Emil Kjersgaard (ny)
49. Rasmus Guldberg (ny)

Listen er dd. gældende som Læseforeningens nye styrkeliste. De skrevne med kursiv er enten nye spillere eller ændringer i forhold til rækkefølgen på sidste styrkeliste. Bemærk Teemu Laasanen, Lars P. Knudsen og Hans-Ole Larsen er ikke længere A-medlemmer af Læseforeningen.

Holdinformation

Top

ELO-ratingliste pr. 1. januar 2000

                                        Rn        Ro
  1    Hansen,Curt                  GM 2618 ( 6) 2607 +11
 29    Borbjerggaard,Lars           IM 2389 (20) 2417 -28
115    Bank Friis,Carsten              2269 (20) 2269 = 0
123    Pedersen,Jens Otto              2265 ( 0)
125    Stentebjerg-Hansen,Per          2265 ( 0)
259    Grau,Peter                      2163 ( 7) 2109 +54
262    Moestrup,Jorn                   2161 ( 9) 2178 +17
265    Skow,Jannick                    2159 ( 9) 2189 -30
276    Sorensen,Michael D              2150 ( 9) 2135 +15
288    Rud,Morten                      2141 (20) 2137 + 4
330    Poulsen,Kent                    2111 ( 0)
343    Hansen,Rene Rauer               2100 ( 0)
366    Rasmussen,Per Arnt              2080 ( 0)
367    Skaaning,Kim                    2077 ( 9)
377    Vollertsen,Robert               2065 ( 9) 2065 = 0
403    Johansen,Johnny Holler          2025 ( 7) 2057 -32

Første tal angiver placering på ELO-listen i Danmark, tal i parentes angiver antal spillede partier, sidste kolonne er udviklingen siden sidste liste.

Top

Nyt materiale


– Hvordan indstiller man de nye elektroniske skakure?

 

Hvordan indstilles de nye elektroniske skakure?

I forbindelse med indkøbet af vores nye materiale kan vi i bestyrelsen se, at en del har problemer med at tænde/slukke urene, samt indstille dem korrekt. Her er en lille hurtig instruktion.

1. Anvendelige programnumre til turneringsskak

Under bunden finder man en ramme, hvori der står hvilke programnumre som automatisk indstiller uret med den ønskede betænkningstid. De mest anvendte til almindelig turneringskak er:
Program 1 – almindelig lynskak 5 min.
Ved Andre betænkningstider, men ingen ekstra tillægstid program 3. Man bruger dette program i holdturneringen for 5 mandshold og i pokalskak. Dette program er også til hurtigskak eller lyn med varierende betænkningstid.
Program 4 – 2 timer + 1 time resten af partiet.
Program 5 - ? tid + ? tid til resten. (oftest 2 timer + ½ time til resten) Disse to programmer bruges til normal koordineret skak og holdskak.
Program 6 er 2 timer + 1 time + ½ resten, som man spiller i divisionsturneringen.
Ellers findes et væld af sjove mere eller mindre seriøse tidstillægsregler, men dem må du selv læse om i instruktionsbogen, eller spørg omkring dig.

2. Tænd og sluk

Dette gøres under bunden. Her finder man i siden en hvid knap, når den trykkes giver uret et bib og er tændt. Husk at slukke uret når du har spillet færdig!!!!

3. Programindstilling

Nu er uret tændt. I displayet til venstre blinker et tal, dette vil være det sidst anvendt programnummer. For at opnå det ønskede programnummer, som passer til den betænkningstid som du skal bruge trykker du +1 knappen til displayet viser det ønskede program. Tryk derefter OK. Displayet vil vise buz i venstre side og on/off i højre. Her skal uret vise buz off før du trykker OK, ellers vil det afgive biblyde ved tidsnøden, hvilket ikke er tilladt. Tryk en enkelt gang på +1, hvis uret ikke viser buz off. Hvis du har valgt...


4. Finindstilling af tid ved manuel indstilling

Herefter blinker 0:00 i venstre display, mens der står 0:00 i højre. 0 før : står for timer, derefter 10 min, derefter minutter. Yderligere herefter blinker .00, hvilket står for henholdsvis 10 sekunder og sekunder. Man indstiller det 0 som blinker ved at trykke +1, indtil tallet passer derefter tryk OK.

Eks. 2 timer + ½ resten: Find program 5 og tryk OK. Indstil tallet i venstre display før : til 2, nemlig 2 timer ved at trykke +1, derefter OK. Hvis de følgende tal viser 0, så tryk ok., ellers ændre dem til 0. Efter du har trykket OK 5 gange. Nu blinker tallet i højre display, gør som før.

Der viser sig et 2 tal stationært i venstre display, mens højre display blinker. 2 står for perioden efter 1 tidskontrol, den skal indstilles til 0:30.00, efter samme opskrift som før. Efter sidste OK viser begge displayene 2:00.

Hvis uret har været indstillet før vil det huske den sidste tidsindstilling, dvs. hvis det er indstillet efter klubturneringen, så 2 timer + ½ time til resten. Du skal her selv tjekke at uret er indstillet korrekt, er det det kan du trykke OK hele vejen til displayet viser 2:00 i begge sider.

5. Start og afbrydelse i partiet

Partiet startes ved at trykke start/stop knappen. Ved afbrydelse af partiet, i forbindelse med tvister som skal vurderes af turneringsleder, rekinstruktion og lign. Skal betænkningstiden stoppes på samme knap. Man kan ikke stoppe tiden ved at balancere vippeanordningen, kun start/stop knappen virker!

6. Tidsforbrug, -overskridelse og tillægstid

Ved tidsforbrug tæller uret ned mod 0. : blinker ved den spiller som er i trækket. Når en spillers resterende tid bliver mindre end 20 minutter ændre displayet sig og viser
20.00, hvor tallene før . er minutter og efter . er sekunder.

Ved 1. tidsoverskridelse viser der sig et - udfor den spiller som overskrider tiden først, samtidig tillæges hans tillægstid. Dette sker uanset om man har nået de 40 træk, uret tæller ikke træk, hvilket er en udbredt misforståelse. Man skal altså, hvis modstanderen har udført mindre end 40 træk stoppe uret på start/stop knappen. Selvom han har tid taber han så pga.,- som viser at han har opbrugt sin 1. tidsperiode.

Dette forsvinder efter kort tid. Ved tidsoverskridelse uden ekstra tillægstid vil - blinke, også selvom man trykker start/stop.

Man skal altså ikke indstille på uret eller anskaffe et nyt undervejs i partiet, dette skulle uret, hvis det er rigtigt indstillet selv gøre.

God fornøjelse

 

 

Top

Oprydningsregler i Læseforeningens Skakklub:

Her er en lille huskeliste hvad medlemmerne selv skal gøre for at rydde op efter sig.

- Spillerne stiller til klubturneringen, lynturneringer og lign. selv op til partiet, indstiller ure etc. I forbindelse med holdkampe står materialeforvalteren for denne opgave.

- Efter endt afvikling af partierne rydder man selv kopper, tallerkener, papir ol. Væk, dvs. i kantinen i de røde kasser.

- Man medbringer sit bræt + brikker, brikkasse og ur fra spillelokalet og ind i analyselokalet. Lad være med at pakke bræt, brikker og ur sammen i spillelokalet det larmer for meget! Efter endt analyse pakker man bræt, brikker og ur i kasserne og returner materialet i skakskabene (husk at slukke for skakuret inden det puttes i kassen!!!!). Man rydder i øvrigt også op efter sig selv i analyselokalet. Dette gælder selvfølgelig alle klubaftener.

- Hvis nogle skulle være til stede til sidst på klubaftenen, hvor alle partier er afviklede er man mere end velkomne til at hjælpe bestyrelsen med at stille borde på plads igen, ligesom man ikke vil blive blankt afvist hvis man tilbyder sin hjælp når vi skal stille bordene op før rundens start.

Overholder du ovennævnte skulle der være en større chance for at du går fri, næste gang der skal vælges ny bestyrelse.

Top

Turneringsindbydelser

Klubmesterskabet - forårsturneringen
Klubmesterskabets forårsturnering starter tirsdag d. 21. marts 2000 kl. 19.
(bemærk ændret startdato).

For ELO gruppen 9 runder:
21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5 og 23/5

De andre grupper 7 runder i alt:
28/3, 4/4, 11/4, 25/4, 2/5, 9/5 og 23/5

Grupperne inddeles så vidt muligt som alle mod alle, primært efter rating. Dog har vinder­
ne af en undergruppe i efteråret 1999, ret til at deltage i gruppen herover uanset ratingtal.
Nr. 2 i en gruppe sidste turnering/sæson, har ligeledes ret til at deltage i den gruppe
han/hun deltog i uanset ratingtal. Alle andre spillere inddeles efter dansk rating. Turnerin­
gen ELO rates.

Spillestartstidspunktet de nævnte datoer er k1.19, med mindre man før turneringens start
anmoder om dispensation herfor og ens modstandere på dagen er indforståede hermed.

Der spilles med betænkningstiden 2 timer 40 træk, 1/2 time + opsparet tid til resten af parti­
et.

Der spilles efter FIDE's regler for skak.

Der er rygeforbud i spillelokalerne.

For at deltage i klubturneringen kræves et A- eller B-medlemskab af Læseforeningen. Det
koster desuden 50 kr. at deltage i turneringen. Indskuddet går til præmier og EMT-afgiften.
Præmierne overrækkes i forbindelse med generalforsamlingen.

Tilmelding til René Rauer Hansen, med oplysninger om ratingtal og fødselsdato, senest
tirsdag d. 14. marts enten på tlf: 65 90 88 92 eller e-mal: rauer@vlp.cyperclty.dk

Vel mødt i Læseforeningen


Kvalifikationsstævne til FM i lyn

Fyns Skakunion afholder i slutningen af marts måned Fynsmesterskabet i lynskak i Ro­
sengårdscenteret.

For at kvalificerer sig hertil skal man deltage i et af kvalifikationsstævnerne i:
Faaborg skakklub 24/1, Nyborg skakklub 14/2, Skakklubben Frem 21/2,
Odense skakklub 6/3.
Læseforeningen afholder ligeledes et kvalifikationsstævne til FM tirsdag d. 14. marts kl.
19.30, tilmelding senest på aftenen kl. 19.15. Turneringen afvikles efter FIDE's regler for
lynskak.

Du kan kvalificerer dig i din ratinggruppe fra 1000-1599, 1600-1899 og 1900 - opefter. I
hver ratinggruppe kvalificerer de to bedste sig videre til finalestævnet i Rosengårdscente-
ret.

Ved ligestilling i points afgøres kvalifikationen ved: Først indbyrdes opgør i turneringen.
Ved flere spillere på ligestilling, deres samlede score i indbyrdes opgør. Ved forsat ligestil­
ling, 1 omkampsparti efter lodtrækning om farver, hvor hvid får 6 min. sort 5 min.'s be­
tænkningstid og hvid skal vinde, ved remis går sort videre. Ved flere spillere: knockout
omkamp, eller alle mod alle pulje.

Der er 20 kr. i indskud, som går ubeskåret til præmier. De fordeles som ovennævnt. Stør­
relserne afgøres af aftens deltager antal.

Alle spillere uanset klubforhold kan deltage i kval., dvs. du må også gerne deltage i de an­
dre klubbers kval. stævner, hvis du brænder for at kvalificere dig til FM i lyn.

Vel mødt i LæseforeningenKlubinformation

Klubbladsinformation:
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Robert Vollertsenaddresse5000 Odense Ctlf.e-post

Ovenstående personer modtager gerne indlæg til klubbladet, såvel via brev, telefonisk aftale eller i
klubben på spilleaftener. Hvis du har et spændende parti, så kom blot med det - meget gerne
kommenteret - men gerne i god tid, hvis du vil være sikker på at få det med i næste nummer.


Webmaster:  Hjemmeside
Carsten Bank Friisepost http:/home6.inet.tele.dk/lf-skak/

Klubbens bestyrelse:

Formand:
Morten Rudaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Kasserer:
Robert Vollertsenaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Næstformand:
René Rauer Hansenaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Sekretær:
Jørn Moestrupaddresse5000 Odense Ctlf.e-post
Menigt medlem:
Johnny Johansenaddresse5220 Odense SØtlf.e-post

Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Tirsdag kl. 18.30-24.00


Tilbage til Læsehesten - Forsiden