Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 4 - 2003:
20. november 2003

Læsehesten - Aktivitetskalender - Forsiden

Formandends felt - Bestyrelsesmøde - Simultanskak - Augustturneringen - GP-lyn - 17/11: Klubturneringen - 17/11: Holdturneringen - 12/11: Pokalskak - Styrkeliste - Nyborg Open - ELO-liste -

Undervisning - Indbydelse til Julefrokost - 15/11: 3. Søhus Skakmatch - Indbydelser -


Formandens Felt

Efterårsvejr er skakvejr.

Vi er i gang med skakkens højsæson. Kan det mærkes i klubben? Ja, det kan det. Det er dejligt at opleve, at der kommer mere og mere liv i klubben for hver torsdag, der går. Især er det dejligt at se helt nye ansigter på den anden side af brættet. Jeg vil byde et stort velkommen til Tarek, Carsten, Morten og Simon. Jeg håber, I falder godt til i klubben, og jeg ved, at alle vi gamle medlemmer vil hjælpe jer med at finde jer godt til rette.
For tre år siden droppede jeg selv forbi en aften, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg følte mig velkommen lige fra starten, og jeg var aldrig i tvivl om, at det var her jeg skulle spille. Allerede dengang syntes jeg, at stemningen i Læseforeningen var utrolig god, og den er efter min bedste overbevisning bare blevet bedre og bedre.
Tak til jer alle for at være med til at gøre Læseforeningen til et godt sted at være!

For alle jer nye – og også for gamle medlemmer med max 1250 i rating – har Mads og Palle startet deres egen lille skakskole. Dette gode initiativ er omtalt andetsteds i bladet. Jeg håber, der dukker rigtig mange op. Man lærer meget af selv at spille, men for at udvikle nye ideer og strategier er det godt at få disse formuleret og præsenteret af stærkere spillere.

Når disse linier læses er klubturne-ringen ved at have fundet en afgørelse. Det ærgrer mig, at deltagerantallet fortsat er lavt. Dette har vi dog forsøgt undgået ved at aftale med FREM, at spillerne fra de to klubber må deltage i hinandens klubturneringer. Dette initiativ har dog indtil videre ikke været noget succes. Antallet af Frem-spillere hos os er nul, og vi er såmænd ikke bedre repræsenteret hos dem.

Vi måtte desværre aflyse hurtigskak-turneringen. Da tilmeldingsfristen var udløbet, havde vi kun modtaget 14 tilmeldinger. Dette antal var naturligvis alt for lavt, og vi blev desværre nødt til at tage konsekvensen heraf.
Vi vil senere i bestyrelsen evaluere de tiltag, vi foretog os for at udbrede kendskabet til turneringen. Var vi ikke synlige nok i vor markedsføring for turneringen, eller er det fynske marked for weekendturneringer simpelthen ved at være mættet?

Holdturneringen er begyndt. Min personlige målsætning for klubbens fire hold er oprykning til 2. og 4. holdet og solide midterplaceringer til 1. og 3. holdet. Om den holder, vil kun tiden vise.
Under alle omstændigheder glæder jeg mig til at læse nogle spændende kampreferater her i bladet – gerne krydret med en masse gode partier.

På et afholdt aktivitetsmøde i Bolbro Brugerhus blev alle aktiviteter – altså også Læseforeningen – opfordret til at stille med en cafévagt ca. 1 aften månedligt. Cafévagten skal sørge for at passe caféen i tidsrummet 18.30 til 21.00.
Hvis du har lyst til at prøve at stå i caféen kan du enten skrive dig på skemaet, der hænger i caféen, eller henvende dig til mig. Man må gerne stå to sammen.

Vi ses i klubben!

Med venlig hilsen
Jakob Grauslund, formand


Bestyrelsesmøde
Af Mads Bilde Svendsen

Bestyrelsesmøde den 01.10 hos Jakob
Tilstede: Jakob, Palle, Jens Peter, Mads

  1. I anledning af H.C. Andersens kommende 200 års fødselsdag i 2005, har alle foreninger i Odense faet en forespørgsel, hvorvidt de ønsker at bruge begivenheden til at profilere sig selv - og til at fejre digteren selvfølgelig. Bestyrelsen nåede frem til at melde ud, at vi gerne ville lave et arrangement. Kommunen skal først senere have de nærmere detaljer.
  2. Palle har undersøgt hvad der er af andre lokaler ude i byen, ikke fordi klubben på nogen måde absolut skal flytte, men vi diskuterede på sidste møde, om der mon fandtes noget der kunne tilfredsstille vores behov et andet sted. Palles tilbagemelding var, at alle steder kostede det penge i en størrelsesorden, hvor vi slet ikke kunne være med, så den ide er lagt i bero igen.
  3. Augustturneringen og Klubturnering blev evalueret. Augustturneringen forløb uden de store problemer, eneste problem var deltagerantallet, men da det er generelt problem, blev dette tillagt den store vægt. Klubturneringen kører efter alles mening godt, og specielt linien med at starte præcis klokken 19:00 fungerer. Eneste minus var det store antal af udsatte i basisklassen.
  4. Det var de sidste par år været oppe og vende på generalforsamIingerne at lave en ordning med passivt medlemskab, det er imidlertid blevet forkastet. Nu prøver derimod igen, og Jens Peter har allerede sat sig for at lave et udkast til næste generalforsamling.
  5. Hurtigskakturneringen: Vi blev enige om at lave forberedelserne til denne torsdagen inden. Det blev dog besluttet at kom der ikke minimum 45 deltager ville turneringen ikke blive afholdt.
  6. Der skal i disse dage ikke så meget til at starte en tradition, så at kalde julefrokosten det, ville nok være at stramme den. Men i klubben er på eget initiativ(!!) blevet nedsat et udvalg til dette arrangement. Bestyrelsen takker!
  7. Næste bestyrelsesmøde 24/11-03


Simultanskak
af Carsten Bank Krøldrup Friis
Simultanskakken var kun planlagt til en simultan mod vores nye FIDE-Master, men da denne var overstået, så dukkede der lige en International Mester op, og så kunne han også lige få lov til at prøve kræfter med forsamlingen!

Fremmødet var ikke så stort, men til gengæld var det et meget stærkt felt!! FM Krøldrup spillede mod 10 mand, hvoraf de 4 var mesterspillere og et par stykker lige under, til denne stærke flok enedes vi om 45 minutter til både simultanspilleren og udfordrerne - ret hårdt, normalt får simultanspilleren (- naturligvis -) mere tid!!
Det blev en rimelig spændende match, hvor der kun i nogle få partier var tale om spil til et mål.

Mads snød Carsten i åbningen, hvorefter Carsten brugte en del tid - det gjorde Mads nu også - på at finde en fornuftig fortsættelse, det lykkedes da også rimeligt godt, men et officersoffer fra Mads' side tvang Carsten til at give evigskak.
Carsten fik hurtigt fat i Villy, men Villy kæmpede godt videre og var med til at sørge for, at Carsten brugte tid, selvom der ikke kunne rokkes ved Carstens sejr.
Kim fik hurtigt behageligt spil med sort, og efter at Carsten åbnede stillingen, så var det hurtigt nat i Barcelona - udfordrernes første sejr!
Partiet mod Robert blev ret spændende, sandsynligvis stod Carsten ganske fint under vejs, men en lille fordel er ikke altid nok i simultan, for efter et par iderige træk fra Roberts side, så gik det hurtigt ned af bakke.
Dan satsede meget kraftigt med officersofre, men der var vist ikke rigtigt bund i det, Carsten tog det meste af det der kom flyvende og vandt.
Peter Grau snød ret hurtigt Carsten for en bonde og stod samtidig klart bedst, Carstens bedste chance var, at Peter havde brugt lige lovlig lang tid, tårnslutspillet så forholdsvis lige ud, med 2 tårne på brættet kan man tit tillade sig at være under med en bonde uden det nødvendigvis er katastrofalt, men Carsten spillede lige lovligt sorgløst og pludselig stod kongen ret ubekvemt, og med 1½ minut tilbage lavede Grau et smart bondetræk, og da Carsten tog bonden, så var der lige pludselig mat i 3!! Et lidt dumt nederlag for simultanspilleren...
Brian tog en "ligegyldig" h-bonde, medens Carsten fik fat i Brians c-bonde, fint bytte set med Carstens øjne - eller var det nu også det? Efterhånden skulle det vise sig, at Brian fik en yderst farlig fribonde i h-linien, medens Carsten ikke skabte noget som helst på den anden fløj. Brian havde nok noget der lignede klar gevinst, men så spillede han forkert, hvorefter Carsten kunne ofre sin løber på Brians sidste 2 bønder - der var bare lige et alvorligt problem for Carsten, nemlig at han her overskred tiden...
Carsten vandt en bonde fra Peter og herefter var det stort set spil til et mål, bortset ligefra, at slutstillingen, hvor Peter opgav faktisk efterfølgende viste sig at være remis...
Johnny kom helt skidt fra åbningen og derefter forbedrede Carsten stille og roligt stillingen for til sidst at sætte mat.
Carsten top en meget farlig bonde mod  Jacob, og da han ikke hurtigt gav tilbage, så kunne Jacob faktisk have vundet Carstens dame, men sådan en chance får man jo kun en gang, efterfølgende så det ud til, at Carsten fik overtaget, men i slutspillet med dame og ligefarvede løbere havde Carsten nu kun en enkelt bonde i overskud. Jacob fik vundet Carstens løber, men prisen var et par farlige bønder, og da Jacob så kom til at sætte løberen næsten direkte i slag, så var det sket.
Alt i alt 5½-4½ til Carsten, hvilket med det meget stærke felt må siges at være ret pænt.

Efterfølgende spillede IM Borbjerggaard simultan mod næsten samme felt.
Mads kom til at stå godt, og selv om han dummede sig i en stilling med officer mere, så var stillingen så god, at sejren alligevel kom i hus.
Villy kæmpede godt og holdt længe.
Kim stod meget hurtigt rigtigt godt, og igen var han udfordrernes første sejrherre!
Partiet mod Robert var mere spændende, men efterhånden kom Robert til at stå bedst og stille og roligt afviklede han til et vundet slutspil.
Carsten stod positionelt lidt bedre, da Lars kom til at lave en fejl, der kostede en kvalitet, og det holdt hans stilling ikke til ret længe.
Lars levnede ikke Peter Grau nogen chance overhovedet, skånselsløst blev partiet vundet.
Brian var meget tæt på at lave the double, men i et klart vundet tårnslutspil, valgte Brian en helt forkert plan, der endte med at give T+a+c mod tårn og da Lars havde fået placeret sine brikker helt perfekt, så var remisen helt klar.
Peter Frank var også tæt på at vinde, men han brugte alt for megen tid, så han tabte på tid i en stilling, hvor Lars absolut havde problemer.
Johnny vandt  ret hurtigt.
Jacob stod lidt presset, da Lars kom til at stille løber og springer på samme diagonal, og da tårnet ikke kunne dække springeren, så vandt Jacob bare en officer, men Lars gav ikke op af denne grund, og det var yderst klogt, for da Jacob begyndte at blive presset på tiden, så begyndte han at spille klart dårligere, så partiet endte remis, da Jacob kun havde 3/4 minut tilbage, stadig med en gevinst på brættet.
Alt i alt tabte Lars 4-6, men feltet må retfærdigvis siges at det var lidt stærkere end Carstens felt.

Enkeltresultaterne:
 
Resultat:
FM Krøldrup Friis
IM Borbjerggaard
Resultat:
½
Mads B Svendsen
Mads B Svendsen
1
0
Villy Nielsen
Villy Nielsen
0
1
Kim Skaanning
Kim Skaanning
1
1
Robert Vollertsen
Robert Vollertsen
1
0
Dan Wulff Kristensen
Carsten B K Friis
1
1
Peter Christian Grau
Peter Christian Grau
0
1
Brian Kristiansen
Brian Kristiansen
½
0
Peder Madsen
Peter Frank Jørgensen
0
0
Johnny Holler Johansen
Johnny Holler Johansen
1
0
Jacob Grauslund
Jacob Grauslund
½
Carsten: 5½
Lars: 4
6

Top

Augustturneringen
af Carsten Bank Krøldrup Friis
I år spilles augustturneringen som en handicapturnering, med tidshandicap alt efter diferencen i rating.
Men det er næppe derfor, at fremmødet til de første 3 runder var så ringe som 14, men hvad turneringen mangler i antal, det har den til gengæld i styrke 6 mesterspillere deltager, og heraf har de 5 over 2100 i rating! Desuden har 2 af de sidste 8 tidligere været mesterspillere.
Overraskelser kommer der - med dette system - nærmest helt sikkert!
I første runde var den største overraskelse, at Per tabte til Johnny, det var da også dybt urimeligt, da Per havde spillet Johnny ned under gulvbrædderne, men Johnny gjorde det eneste rigtige - han gav ikke op!!! Først overlevede Johnny et vildt kongeangreb, hvor der simpelhen må have været et eller andet, så kom de ud i et slutspil, hvor Johnny bare kunne håbe på at holde en halv, og til sidst gik Per i en selvmat!!
Første runde var tæt på at byde på en endnu større overraskelse, da Brian havde Carsten i alvorlige problemer, men til sidst lod han Carsten slippe med en halv i en stilling, der var noget lukket, men hvor Brian havde en kvalitet, efteranalyserne viste, at der nok var gevinst for Brian, men det var absolut ikke enkelt.
En mindre overraskelse var Eriks remis mod Mads.
2. rundes eneste overraskelse var Thomines yderst fortjente gevinst over Robert.
3. runde var uden desiderede overraskelser. Carsten var mest heldig mod Jakob, da stillingen flere gange i partiet var yderst kritisk. På vej mod slutspillet var Carsten endelig ved at komme til at udligne, da han brølede og tabte 2 bønder (bagefter fortalte Per, at Carsten faktisk kunne have vundet en kvalitet...). Slutspillet var så naturligvis klart tabt, men igen: ingen har fået point ved at opgive. Jakob fandt ikke det rigtige, og pludselig befandt kombetanterne sig i et tårnslutspil, hvor Jakob godt nok stadig havde 2 bønder i overskud, men til gengæld stod Jacobs brikker meget inaktivt og bønderne spredt. I efteranalyserne fandt man længe efter frem til, at der var gode gevinstchancer for Jakob, men på vej i tidnød fandt han ikke gevinsten og måtte ufortjent nøjes med remis.
Nå, en turnering er ikke kun overraskelser, og for førerhunden Peter, er der tale om lutter favoritsejre!!
2. aften:
4. runde bød på flere spændende partier. Topopgøret mellem Jakob og Peter blev helt vildt, først vandt Peter en officer, men efterfølgende fik Jakob adskillige bønder for den, så partiet igen blev yderst spændende, en lille kombi gav Peter en bonde. Men alligevel endte det i et vildt tidnødsdrama, hvor Peter endte med at tage det sidste stik.
Robert mod Per blev også helt vildt, Robert lavede et skinoffer, der vandt et par bønder, men til gengæld fik Per et godt modangreb, og efter et yderst spndende parti endte det med, at Per vandt, da Robert til sidst gik helt galt i byen.
Rundens største overraskelse var Peters sejr over Johnny. Peter Frank tilbød remis i en helt lige stilling, Johnny afslog, men spillede derefter helt forfærdeligt, så de gik fra 5 bønder og tårn på hver side til at Peter Frank pludselig havde 4 bønder plus tårn mod et enligt tårn! Så Peter Frank vandt naturligvis.
En anden stor overraskelse var, at Claus vandt over Jacob. Jacob spillede lidt vel sorgløst i en lidt ringere stilling, og så havde Claus et afgørende kvalitetsoffer, der nærmest ryddede Jacobs officerer af banen - flot spillet.
5. runde gav sejr til Peter over Erik i topopgøret, så Peter stadigvæk har ubrudt stakit!!
Per og Carsten spillede et yderst spændende parti, hvor Per nok kunne have fået en pæn fordel tidligt, i stdet blev stillingen ret lige, men på et vist tidspunkt lykkedes det for Carsten at få initiativet og afslutningen på partiet blev et smart dronningeoffer.
Thomine spillede lige lovligt smart mod Jakob, så hun måtte give dronningen for tårn plus løber, men aktivt risikofyldt spil gav en halv i det kraftige tidnødsdrama, efteranalyserne viste, at Jakob sagtens kunne have undgået trækgentagelsen, men om han havde nået det er jo en helt anden sag...
Peter Frank havde John helt nede i sækken, men så blev der brugt for megen tid, så John fik et yderst heldigt point.
6. rundes topopgør blev en lidt flad affære, da Peter spillede et for hurtigt bondefremstød, der direkte tabte en bonde og i forsøget på at få lidt aktivt spil blev det blot endnu værre og Peter opgav et par træk senere, hvor dronninge- eller kongetab var uundgåeligt.
Erik spillede helt forkert i åbningen og pludselig havde Per en skak, der gav en officer, dermed var det parti færdigt... ja, det vil sige ikke helt, for så blev Per lidt for grådig og tog testamentebonden, dronningen var dermed helt ude af spil, da Erik satte et yderst farligt kongeangreb ind, først måtte Per give damen for et tårn, men alligevel gik det galt, men det var også nærmest en umulig situation, for ud over den dårlige stilling, så var der jo også lige tiden, hvor Per på et tidspunkt havde 36 mod Eriks 21, problemet for Per var bare at hans tid var i sekunder, medens Eriks var i minutter...
Peter Frank fik endnu et flot resultat, da det lykkedes for ham at vinde over Thomine.
3. aften:
Carsten fortsatte tempoet fra runde 4-6 med 3 gevinster og vandt turneringen uden i de sidste 3 partier reelt at have været i problemer.
Men aftenens nok største præstation stod John for, da han ligeledes vandt og det gik endda ud over Jannick, der undervejs førte med en kvalitet..., Peter Grau, hvor John blot tog imod det materiale, som Peter ofrede og i sidste runde gik det ud over Erik - en meget flot aften, der endte med at give en delt 2. plads!!
Peter Grau endte også på en delt andenplads, men for ham var det lidt af en deroute, efter at have startet med 5 af 5, for i de sidste 4 runder blev det kun til et enkelt point, og det gik ud over Robert i sidste runde.
3. mand på den delte 2. plads blev Per, der lige som John også vandt de sidste 3 runder.
Jakob røg ned på en 5. plads, da det kun blev til 50% i de sidste 3 runder, men han var helt klart med til at præge de sidste 3 runder med meget spændende skak!
Ud over John, så var der ikke rigtigt nogen store overraskelser denne sidste aften.
 
 
Augustturneringen
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I alt
Plac.
1.
Robert Vollertsen
2153
02/1
03/0
0/09
0/08
1/12
15/1
½/14
11/0
0/05
8-10
2.
Villy Nielsen
1190
0/01
09/0
0/10
12/0
17/0
1/06
0/16
19/0
1/20
2
13-17
3.
Thomine Stolberg-Rohr
1844
04/1
1/01
05/0
0/09
14/½
0/13
10/0
0/08
1/19
8-10
4.
John Nielsen
1696
0/03
06/1
1/07
0/11
1/13
0/14
15/1
05/1
09/1
6
2-4
5.
Peter Christian Grau
1974
06/1
07/1
1/03
14/1
09/1
0/11
0/08
0/04
01/1
6
2-4
6.
Jens Peter Møller
1000
0/05
0/04
13/0
15/0
0/18
02/0
19/0
1/-
0/12
1
18-20
7.
Johnny Holler
1876
08/1
0/05
04/0
0/13
0/15
1/18
-
-
-
2
13-17
8.
Per Stentebjerg
2192
0/07
13/1
1/12
01/1
0/11
09/0
05/1
03/1
14/1
6
2-4
9.
Erik Mathiesen
1878
10/½
1/02
01/1
03/1
0/05
1/08
11/0
14/0
0/04
6-7
10.
Mads B Svendsen
2133
½/09
11/0
02/1
-
-
-
1/03
13/1
1/15
6-7
11.
Carsten Bank Krøldrup Friis
2300
12/½
1/10
½/14
04/1
08/1
05/1
1/09
1/01
13/1
8
1
12.
Brian Kristiansen
1583
½/11
0/14
08/0
1/02
01/0
17/0
1/13
0/15
06/1
8-10
13.
Peter Frank Jørgensen
1318
14/0
0/08
1/06
07/1
0/04
03/1
12/0
0/10
0/11
3
11-12
14.
Jakob Rathlev
2169
1/13
12/1
11/½
0/05
½/03
04/1
01/½
1/09
08/0
5
15.
Jannick B Skow
1983
-
-
-
1/06
07/1
0/01
0/04
12/1
10/0
2
13-17
16.
Jacob Grauslund
1725
-
-
-
0/17
-
-
02/1
20/1
-
2
13-17
17.
Claus Børsen
1344
-
-
-
16/1
1/02
1/12
-
-
-
3
11-12
18.
Kurt Ploug
1723
-
-
-
-
06/1
0/07
-
-
-
1
18-20
19.
Jeppe Jørgensen
1348
-
-
-
-
-
-
1/06
1/02
03/0
2
13-17
20.
Lene Kuntz
1410
-
-
-
-
-
-
1
0/16
02/0
1
18-20

kursiv: vundet/tabt uden kamp

Top

GP-lyn

af Robert Vollertsen

På grund af sidste sæsons faldende deltagertal i GP-lyn besluttede bestyrelsen, at GP-lyn skulle spilles i to grupper. Spillere i den nedre gruppe (under 1500) kunne dog også vælge at spille i den øvre. Men der var desværre ikke nok deltagere, som opfyldte kravet under 1500 og derfor spillede vi igen i én stor gruppe. (Måske skulle skillegrænsen snarere være 1700?!)
 

Mads var ret suveræn denne aften. Han havde et par vanskelige stillinger undervejs, men han holdt spillet i gang og udnyttede sine chancer. Mads tabte kun et parti, hvilket på sin vis var både unødvendig og meget grotesk. Kim havde lanceret et rigtig farligt angreb på kongefløjen og var ved at vinde materiale i en klar gevinststilling, da han missede en kombination. Mads vandt ikke blot et tårn, men tilmed også Kims dronning. Men så begyndte tiden at presse på, og Mads formåede at sætte en springer, en løber, et tårn og en dronning i slag, før vingen faldt. Av!
Kim fik andenpladsen, kun et halvt point foran Jannick. Erik og Robert kunne begge have blandet sig i topstriden, men havde i de kritiske situationer ikke altid heldet med sig.
Pierre og Søren H. kæmpede om præmien for den bedste spiller under 1700, og deres indbyrdes parti viste sig at være afgørende. Søren havde en springergaffel i åbningen og var tæt på at tage et tårn. Han opdagede dog i tide, at springeren ikke måttte slå, fordi den skulle dække en lumsk mat. I midtspillet lykkedes det dog alligevel for Pierre at ofre sit tårn. Det gav ham et par bønder og et farligt matangreb. Søren var nød til at give dronningen for en løber, og så var Pierres bondemajoritet afgørende.
Bedst under 1500 blev også afgjort i det indbyrdes parti mellem Villy og Claus. Villy vandt en officer i midtspillet og selv om Claus prøvede at fuske, så var Villy aldrig rigtig ikke i fare for at tabe.

Top


Klubturneringen
af Carsten Bank Krøldrup Friis
ELO : (rundeskema) - basis : (rundeskema)


ELO-gruppen:

2. runde blev en spændende runde, hvor der blev spillet friskt på gevinst alle steder.
Først færdig blev Mads, der totalt overså et yderst snedigt træk fra Erik, trækket kostede blot Mads en officer, og selv om der blev forsøgt lidt fusk derefter, så var det helt håbløst.
Derefter skulle vi helt hen til 1. tidskontrol, hvor Jørn og Carsten delte - naturligvis siger alle straks, men Carsten var faktisk utroligt tæt på at få hele pointet, men han spillede for sikkert i de kritiske stillinger.
I tidnøden var Robert ved at blive totalt udspillet af John, men Robert nøjedes med at tabe en kvalitet, og i det efterfølgende slutspil, var han så heldig, at han oven i købet vandt!! Men som John så sagde: " Det er derfor, at jeg ikke har mere i rating!"
Mortens og Renés parti var længe om at blive spændende - set ud fra tilskuernes synsvinkel - men så fik Morten overspillet René efter gennem hele partiet at have været den spiller, der eventuelt ville have chancen, så det var rimeligt nok, at Morten fik hele pointet med hjem.
Jannick kom hurtigt til at stå rigtigt godt mod Johnny, men Johnny forsvarede sig godt, så der kom til at gå rigtig længe inden Jannick begyndte at have noget der lignede fordel, men til sidst blev pointet kørt hjem.

3. runde blev endnu en kompromisløs runde. Morten spillede et nydeligt parti, hvor et bondefremstød på et tidspunkt skabte total ravage i Johnnys stilling.
John stod rimeligt, da han pludselig blev lidt for optimistisk, for bondefremstødet endte med at give Mads en bonde, og derefter en fordelagtig stilling, en smart kombination gav så en bnde, der kunne selv og dermed 1-0 til Mads.
Carsten stod hurtigt rigtigt fint mod Erik, der ellers meget tidligt kunne have fået terrænovervægt, men Carsten spillede ikke det rigtige (fandt det egentligt, men valgte så det dårligste af 3 ca. "lige" gode træk - et gennerelt problem i gode stillinger), og så havde Erik et fint modtræk, og da Carsten blev ved med at spille tvivlsomt, så var det pludselig Erik, der begyndte at stå godt. Men partiet endte med pointdeling, da Erik tilbød i en stilling med merbonde, som Carsten intet reelt havde for, men respekt giver jo også lidt i ny og næ.
René mod Jørni var nok det parti, der hele tiden var tættest på remis, men René afslog alligevel Jørns tilbud, dog kun for et par træk senere at tilbyde, hvilket Jørn tog imod.
I det sidste parti kom Jannick ret hurtigt meget kraftigt bagud på klokken, ligesom Robert kom til at stå ganske behageligt, men så var der lige en enkelt dum overseelse, der endte med at koste Robert en officer, men pga. Jannicks tidnød blev partiet alligevel lidt spændende, for kunne Jannick vinde slutspillet, hvor de efterhånden var nede på at have 2 bønder hver, med 2 springere til Jannick og kun en til Robert? Men det lykkedes alligevel til sidst for Jannick, der dermed stadig har maksimum!!

I 4. runde var topopgøret mellem Jannick og Morten desværre udsat.
Næsttopopgøret - hvis der er noget der hedder sådan - mellem Erik og René blev en drabelig affære:

Erik Mathiesen - René Rauer Hansen

I opgøret mellem Jørn og Johnny fik Johnny ret hurtigt udlignet, og det var da også ham, der havde nogle små chancer, men spillet endte med at blive totalt lukket af, hvilket gav pointdeling, så Johnny kom på tavlen!
Mads havde ikke en af de bedste dage, pludselig røg der bare en bonde, og så var løbet mere eller mindre kørt.
I det sidste parti, blev John ved med at bevare en lille fordel med de hvide brikker langt ind i partiet mod Carsten, men så så han syner og forsøgte et kongeangreb, der slet ingen chancer havde, Carsten hapsede bonden og vandt derefter planmæssigt - men ikke specielt sikkert...

5. runde:
Mads kom hurtigt til at stå godt mod Jannick, men det var nok mere objektivt end reelt. Jannick blev presset til at lave en masse gode træk og efterhånden stod han helt fint, Mads kom til at sætte en officer i slag, men da Jannick kun havde 19 sekunder til 7 træk tilbød han remis, hvilket blev modtaget.
Carsten og Robert spillede en helt anden åbning end de plejede, Robert kunne have udlignet, men lidt unøjagtigt spil gav Carsten et godt initiativ. Men Robert er god i pressede stillinger, flere gange så det ud til, at han var på vej ud over kanten, men så var der lige en feberredning og stadig kun lille fordel til Carsten, men så satte Robert en officer direkte i slag og så var det løb kørt - stillingen viste sig efterfølgende at være meget vanskelig for Robert, så helt urimeligt var det ikke.
Morten fik hurtigt initiativet mod Jørn, der på et tidspunkt gav en bonde, det så ud til at være en god idé, da Jørn dermed kom ud af de værste problemer, partiet fortsatte længe, og med ca. 3 minutter tilbage af den samlede spilletid enedes de om remis!
Johnny og Erik spillede et ret roligt parti, men efterhånden lykkedes det for Erik at erobre en bonde og senere partiet.

Erik passerede Jannick og kom op på en udelt 1. plads!

Efterårsferien gav mulighed for at spille udsatte partier, men i ELO-gruppen udnyttede man chancen til at komme foran, idet hele 3 ud af 5 partier fra 6. runde allerede blev afviklet!!
John kom på tavlen med et pænt parti, hvor han stille og roligt byttede stillingsfordel til materialefordel, og da damerne så også blev byttet, så var det løb egentligt kørt.
René fik stillet sig lige lovligt passivt op mod Robert:

Robert Vollertsen - René Rauer Hansen

Jannick spillede lidt underligt i starten mod Jørn, men alligevel kom de ret hurtigt til at stå ret lige, og partiet endte da også remis.
Dermed kom Jannick op på en delt 1. plads sammen med Erik - og nu har de spillet lige mange partier...

Der er spillet et enkelt udsat parti, Carsten og Morten spillede remis efter ca. 2 timer i en interessant stilling.
Endnu et udsat parti er afviklet, Morten vandt over Jannick.

7. runde:
Erik Mathiesen, som indtil nu har klaret sig yderst imponerende, fik virkelig ørerne i maskinen mod Jørn, da han i en ret ufarlig sitiation tabte bonde og kvalitet og så gav op.
Carsten pressede Jannick godt, men han forsvarede sig rigtigt godt, så det flød ud til en remis.
Mads fik klar fordel mod René, vandt to bønder, men så fik René noget aktivt spil på banen, kom mere ind i partiet igen. Men efter tidnøden var Mads stadig oppe med en bonde og gevinsstilling, men tilbød remis, da han "så" en remis, men det var der faktisk ikke, så René fik et noget heldig halvt point.
Johnny gav ret tidligt en bonde mod Robert, men da fortsættelsen var alt for passiv, så kørte Robert sikkert pointet i hus.
Dagens helt store sensation stod John for, da han besejrede Morten, det var ellers efter at Morten havde haft rigtig gode chancer for selv at vinde.

8. runde:
Mads og Johnny tog meget hurtigt remis.
Robert satsede kraftigt i en af Mortens foretrukne åbninger, partiet blev interessant, men nok mest for Morten og tilskuerne, for i det lange løb var Roberts idé ikke den rigtige, så Morten fik et helt point ind på kontoen.
Jørn viste hvilken forskel der er i styrken, da han positionelt nedspillede John. Men John kom noget ind i spillet igen med et officersoffer, men i det lange løb var det spil til et mål.
Carsten spillede åbningen ret ringe mod René, faktisk skulle partiet helt hen til omkring træk 25 før Carsten kom til at stå ok. René havde rigtig gode chancer undervejs til at komme til at stå bedst. Men i slutfacen fik Carsten trods alt bevist, at han godt kan flytte klodserne, så det endte med en ikke speciel fortjent gevinst.
Jannick lavede et officersoffer, som Erik slet ikke havde set på, det bragte Eriks konge ud på brættet, men hele tiden fandt Erik de rigtige træk og stille og roligt kom kongen ud af problemerne og stadig havde Erik officeren i overskud, så til sidst måtte Jannick acceptere sit nederlag, selv om han forsøgte mange interessante muligheder!

I et udsat parti vandt Morten lidt heldigt mod Erik.
Der er spillet endnu et udsat parti. Carsten vandt et interessant parti mod Mads, for en gangs skyld spillede Carsten ret hårdt, og da Mads så pludselig havde en springer uden felter, så var det løb kørt.

9. runde:

Robert udlignede ret hurtigt med de sorte klodser mod Jørn, og ret hurtigt derefter tog de remis.
Morten forsøgte ikke så vildt længe mod Mads inden de tog remis, men det så efterfølgende også ud til, at den, der ville forsøge et eller andet ville få problemer.
Erik, der hidtil har spillet en flot turnering, startede fint mod John, og stod umiddelbart overlegent (nu ikke noget Fritz er imponeret over, men den mener jo også, at de fleste stillinger er ca. lige), men da Erik absolut ikke fortsatte med det rigtige, så kom John mere og mere ind i partiet, vandt en bonde og derefter var det nærmest spil til et mål, nemlig Eriks. Det lykkedes da også for John at vinde.
Johnny spillede forholdsvis passivt mod Carsten, og det blev straffet. Johnny gav fornuftigt nok en bonde for til gengæld at få uligefarvede løbere i et midtspil med alle de tunge på brættet. Stillingen blev rimeligt lukket, men til aller sidst, da Johnny begyndte at blive lidt presset på tiden brød Carsten igennem.
Det sidste parti stod mellem René og Jannick, René stod helt ok, men spillede så lige lovligt passivt. De endte i et tårnslutspil, hvor René fik sat sin konge lige lovligt aktivt/passivt - den var nemlig for langt væk fra jannicks farlige fribonde, så det til slut lykkedes Jannick at vinde.

Dermed lykkedes det for Carsten, at sikre sig mindst omkamp om klubmesterskabet:
 
Mesterskabsklassen
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
I alt
1.
FM Carsten Bank Krøldrup Friis (4)
2300
2300
X
½
½
½
½
1
1
1
1
1
7
2.
Morten Topholm Rud (7)
2156
2163
½
X
½
1
1
1
½
0
1
1
3.
Jørn Moestrup (8)
2046
2058
½
½
X
½
1
½
½
1
½
½
 
Jannick B Skow (10)
1983
2016
½
0
½
X
0
1
½
1
1
1
5.
Erik Mathiesen (9)
1878
1940
½
0
0
1
X
½
1
0
1
1
5
 
Robert Vollertsen (2)
2153
2131
0
0
½
0
½
X
1
1
1
1
5
7.
Mads B Svendsen (3)
2133
2085
0
½
½
½
0
0
X
1
½
½
8.
John Nielsen (1)
1696
1750
0
1
0
0
1
0
0
X
0
1
3
 
René Rauer Hansen (5)
1897
1893
0
0
½
0
0
0
½
1
X
1
3
10.
Johnny Holler Johansen (6)
1876
1819
0
0
½
0
0
0
½
0
0
X
1

Ratingsnit ELO: 2140 (FM  Carsten Bank Krøldrup Friis 2335 (-0,15), Morten Topholm Rud 2206 (+1,70), Robert Vollertsen 2197 (-0,70), Mads B Svendsen 2162 (-1,75), Jørn Moestrup 2149 (+0,35), Jannick B Skow 2102 (+0,95), Erik Mathiesen 2065 (+1,85), Rene Rauer Hansen 2047 (-0,90), Johnny Holler Johansen 1995 (-1,35) - John Nielsen har intet ELO-tal)

Karakterbogen:
Carsten Bank Krøldrup Friis vandt som forventet, men spillet var absolut ikke lige godt i hvert parti, gennerelt blev der spillet lidt for passivt, men i de sidste par runder var spillet mere energisk. Morten Topholm Rud var vel nok den, der spillede bedst og han havde fortjent at vinde turneringen, men et dumt nederlag til John efter at have haft den bedste stilling kostede dyrt. Jørn Moestrup spillede som sædvanligt for mange remiser til at komme helt til tops, men resultatet gav et lille ratingplus, og det var vist ikke mange gange, at Jørn var i problemer. Jannick B Skow spillede meget friskt til, det gav mange gevinster, men også et par nederlag, hvor der blev satset fuldt ud. Et flot "tilbagebrud" for Jannick, der vandt en del rating tilbage! Erik Mathiesen er helt vild med at spille Læseforeningens klubturnering, det giver hver gang et resultat pænt over forventet, og sådan var det også denne gang. Spillet er friskt, det giver nogle fejl i ny og næ, men da han kæmper godt, så får han tit redet sig ud af vanskelighederne. Robert Vollertsen havde en lidt skidt turnering, men sådan vil det gå engang imellem når man er på vej fremad. Det blev til rent bord mod bunden, men kun 2 remiser mod de første 5. Mads B Svendsen overraskede ved at spille næst flest remiser, men der var ligesom ikke samme bid i hans spil, som der plejer at være, kun en enkelt gevinst blev det til. John Nielsen havde en fantastisk turnering, 5 nuller i de første runder slog ham absolut ikke ud, da det i de sidste fire runder blev til 3 streger, godt forsvarsspil krydret med nogle interessante træk gav nogle yderst overraskende gevinster. René Rauer Hansen klarede sig stort set som forventet, men det kunne nok have blevet til mere, for mange gode stillinger blev ved lidt for forsigtigt spil passive og dermed gik flere af dem unødvendigt tabt. Johnny Holler Johansen spillede stort set helt uden optimisme og så er det svært, for hans spil fejler i bund og grund ikke noget, der skal bare lidt mere tro på det!

Basisgruppen:

2. runde var ikke ret gammel, da Karl Aage vandt over Dan efter længe at have stået klart bedst.
Christian vandt rimeligt nemt over Jens Peter.
Peter Frank kom bare til at stå bedre og bedre mod Villy og til sidst var det altså nok til en sejr!
Jens kom i et slutspil med et par merbønder og så var der ikke længere noget at spille om der.
Både Brian og Kurt forsøgte godt på at vinde deres indbyrdes parti, men dronningeslutspil er jo ret tit remis!
Niels Henrik var yderst heldig med at bogføre et helt point mod Peter, der havde fortjent det halve!

I 3. runde var man tilbage ved første rundes problem med et hav af afbud.
Peter kom bedst fra åbningen og havde fordel mod Villy, men Villy forsvarede sig godt, og til sidst endte de i et slutspil, der var vundet for Villy og den chance lod han ikke gå fra sig.
Jens Peter kæmpede flot mod Claus, men til sidst var overmagten alligevel for stor, så han måtte ned.
Jens havde kun en minimal fordel mod Peter Frank, men det var nok...
Rundens helt klart mest spændende parti stod Kurt og Dan for:

Kurt Ploug - Dan Wulff Kristensen

4. runde:
Første afgørelse kom efter en time, da Christian vandt over Niels Henrik uden kamp.
Men meget længere tid brugte Villy ikke mod Jens Peter, der ikke havde mange chancer mod Villys taktiske spil.
Dan kom fint fra åbningen, men så fik Peter snydt ham, men efterfølgende blev der ikke fulgt rigtigt op og derefter var Dan skånselsløs.
Karl Aage fik lidt initiativ mod Kurt, men det var som om det aldrig rigtig var nok, så partiet endte med remis.
Således gik det også i Jens' parti mod Brian, men det var efter mere drastisk spil, hvor Jens ofrede en officer for 3 bønder, men efterfølgende fandt han ikke det rigtige og måtte som sagt nøjes med remis.

5. runde:
Christian kom til at stå ganske pænt mod Karl Aage, men da han ikke spillede det bedste, så overtog Karl Aage teten, men det uligefarvede løberslutspil med merbonde var og blev remis.
Brian fik en fin skalp ved at vinde over Niels Henrik.
Dan fik let spil og vandt helt uden problemer mod Jens Peter.
Peter vandt ret overraskende over Peter Frank - flot!

Efterårsferien blev brugt til at få afviklet en del udsatte partier.
Christian fik hurtigt fat i Brian, der tabte en officer, og derefter hurtigt partiet.
Karl Aage, der kunne komme i spidsen, kom i menneskehænder hos en velspillende Niels Henrik, der fik et godt initiativ og senere en bonde med fortsat initiativ og det overlevede Karl Aage ikke.
Hverken Villy eller Jens Peter havde de store chancer mod henholdsvis Claus og Peter.

6. runde:
Niels Henrik tabte lidt unødvendigt til Kurt. I åbningen spillede Kurt meget passivt, så Niels Henrik kunne have fået tårn og to bønder for 2 lette. I stedet fik Kurt det bedste spil, han vandt en kvalitet, og efterhånden var det kun et spørgsmål om tid inden Kurt vandt - Niels Henrik forsvarede sig tappert, men til sidst gik det galt.
Jens vandt over Peter, men igen forsvarede Peter sig flot, men til sidst fik kongen for store problemer.
Børsen vandt et fint parti over Christian, selv om Christian vanen tro forsøgte mange små snedigheder for at undgå tab!
Peter Frank vandt over Jens Peter.
Og så var Dan meget heldig mod Villy, der undervejs vandt een officer, men da Villy på et tidspunkt blev lidt for grådig og slog en bonde, så åbnede det for Dans tårn, og så blev Dans fribønder pludselig meget aktive.

7. runde:
Niels Henrik vandt over Jens Peter.
Peter Frank spillede alt for passivt mod Dan, pludselig var der et dumt kvalitetstab, og selv om Peter Frank derefter forsøgte sig godt, så var løbet kørt.
Christian kom til at stå yderst aktivt mod Jens, men da Jens forsvarede sig godt, så blev Christian efterhånden utålmodig, og først tog jens en bonde, og det endte med at han tog hele pointet!

Stillingen i toppen inden de udsatte partier er:
Dan fører med 5 af 7, men det kan ikke undgås, at der er flere, der får mindst 5 point. Jens ligger på 2. pladsen med 4½ og et udsat mod Kurt, der har 4 og 2 udsatte, det andet mod Claus, der har 4 og 2 udsatte, det andet mod Niels Henrik.
Brian og Karl Aage har begge 3, de mangler det indbyrdes og så mangler de henholdsvis  Peter og Villy, så ved en indbyrdes gevinst er der en stor chance for, at en af dem ender med 5 point.
Resten af deltagerne i feltet er uden chance for at rykke op i mesterskabsgruppen.
 
Nr.
Navn
Rating
1
2
3
4
5
6
7
I alt
Placering
1
Kurt Ploug
1723
06/1
04/½
1/10
03/½
1/05
02/1
½/07
5½/7
1
2
Niels Henrik Cappelen
1706
07/-
1/11
1/03
06/0
04/0
0/01
1/12
3/6
7-8
3
Karl Aage Thomsen
1607
08/1
1/10
02/0
½/01
½/06
04/0
-/09
3/6
7-8
4
Brian E. Kristiansen
1583
09/1
½/01
06/0
05/½
1/02
1/03
11/1
5/7
2-3
5
Jens Skjoldborg Jensen
1561
10/0
1/07
08/1
½/04
01/0
1/11
06/1
4½/7
4-5
6
Christian Winther Christensen
1549
0/01
12/1
1/04
1/02
03/½
07/0
0/05
3½/7
6
7
Claus Børsen
1344
-/02
05/0
1/12
08/1
09/1
1/06
01/½
4½/6
4-5
8
Peter Frank Jørgensen
1318
0/03
09/1
0/05
0/07
11/0
12/1
0/10
2/7
9-11
9
Villy Nielsen
1190
0/04
0/08
11/1
12/1
0/07
0/10
03/-
2/6
9-11
10
Dan Wulff Kristensen
1188
1/05
03/0
01/0
1/11
1/12
09/1
08/1
5/7
2-3
11
Peter Madsen
1035
1/12
02/0
0/09
10/0
1/08
05/0
0/04
2/7
9-11
12
Jens Peter Møller
1000
11/0
0/06
07/0
0/09
10/0
0/08
02/0
0/7
12

Top

Holdturneringen
Læseforeningen 1
af Robert Vollertsen
I anden division kæmper Læseforeningens førstehold igen om at undgå nedrykning. Men situationen i Unionens fineste række giver god grund til at spå, at hele fire hold må tage afsked på den kedelige måde. (Nørresundby har ingen realistiske overlevelseschancer, men Århus kan måske godt gentage de seneste års fremragende resultater og give sorteper videre til K41.) Desværre er der med Jetsmark, Nordre, Aalborg og Skolerne 2 også fire favoritter, således at det ikke kræver et geni for at regne ud, at det meget vel kan gå ud over de resterede hold - Læseforeningen, Kjellerup, Sydøstfyn og Evans.

Sæsonens første kamp spilledes den anden november. Kjellerup var kommet til Odense for at få en vigtig sejr, og undervejs så det da også rigtig godt ud for Nordjyderne.

Carsten, Michael og Jørn spillede forholdsvis hurtige og sikre remisser. Mads og Jannick var derimod gået gruelig galt i byen. Mads' tropper manglede allerede enhver form for koordination, da han var nød til at ofre en løber for tre bønder, og med fire aktive officerer mod to havde Erik Nilsson ingen problemer med at opstille afgørende trusler. Kim Lund havde også fået tre bønder, men han havde altså i første omgang ikke ofret en officer for dem! Det gjorde han så til gengæld senere og med renter, da Jannick fik noget fusk.

Omkring tidnøden var stillingen altså lige, men på de resterende brætter så det ikke særlig lovende ud: Pers farlige angreb, som havde kostet et par bønder, var gået helt i stå; Robert havde tabt en vital bonde i et slutspil med uligefarvede løbere; og Morten havde en god og solid stilling, men ikke helt nok til at vinde af egen kraft.

I overtiden vendte heldet, og det lykkedes ikke Kjellerup at lukke kampen. Søren Ladegaard overså en evigskak, og så havde Morten vundet; Johnni Veng tænkte i 59 minutter over, hvordan han bedst vandt over Robert, tabte et afgørende tempo og måtte nøjes med en halv; Paw Christensens konge fandt ingen fornuftig vej ud af Pers skakker og gav remis.

Det var en heldig sejr, og vi skal afgjort spille på et højere niveau for at holde os i anden division. Næste kamp blive imod Jetsmark. Så må vi se, om ikke vi kan udnytte vores potentiale lidt bedre.

Enkeltresultater

I anden runde stod Jetsmark på programmet. Vi havde en revanche til gode for sidste års pinlige nederlag, men på den anden side har Jetsmark ikke tabt på udebane de sidste tre år.

Det startede skidt. Robert blev deklas-seret af Allan Stig Rasmussen og efter knap to timer var kampens mest sandsynlige nederlag en kendsgerning. Samtidig så det ikke overvældende godt ud på de øvrige brætter. Men billedet skiftede stille og rolig.
Carsten havde en lille time mere på uret end Jens Ove Fries Nielsen og måske også et lille plus i stillingen. Han valgte meget fornuftigt at udnytte situationen ved at tilbyde remis, hvilket Jens Ove ikke turde afslå. Mads spillede remis mod Anders, men ærgrede sig lidt bagefter, da de ud fra efteranalyserne konkluderede, at Mads nok ville have haft bedre chancer. Per delte point med Stefan Christensen, fordi han syntes så godt om Jørns og Michaels stillinger, at han ikke ville tage nogen unødvendige chancer og ødelægge et godt holdresultat. Morten satsede lidt for hårdt mod Jakob Rathlev og kom til at stå til tab. Men Jakob spillede lidt for skødesløs, og Morten tøvede ikke længe med at ofre en kvalitet for dynamisk spil mod kongen. Det rakte til en remis ved trækgentagelse. Jørn spillede et meget godt parti og kørte Christian Grubert over i et tårnslutspil, hvor Christians konge var alt for blottet.

Christian Grubert - Jørn Moestrup

Dermed var der udlignet til 3-3 og en overgang så det ud, som om vi i de resterende to partier ville få halvanden point. Jannick havde dog et lidt svært slutspil mod Tobias Hoffmann, ikke mindst fordi han var ved at løbe tør for tid. Men Jannick har som bekendt hurtige fingre og efter præcist forsvarsspil kunne han høste et velfortjent halvt point. Michael havde fået en god stilling mod Henning Lau Rasmussen. Han fik desværre ikke noget materielt ud af det, og brugte tilmed en masse tid på det. Flere af os var alvorlige bekymret for, at han ville gå i koma som imod Nørresundby. Men det skete heldigvis ikke. Michael tilbød gentagne gange remis i tidnøden, hvilket Henning hårdnakket afslog. Han satsede vist på, at han kunne spille hurtigere. Det skulle Henning ikke have gjort. Ikke alene tabte han en springer, men med tre imod fire sekunder (Sic!) kom han også til at lave et ulovligt træk og så fik Michael jo lige to dejlige minutter som kompensation. Herefter opgav Henning straks.

4½-3½ mod Jetsmark er et rigtig godt resultat, og i en sæson, hvor marginalerne formentlig vil være altafgørende, kan denne smalle sejr vise sig at være guld værd. Men vi må være realistiske; vi har stadigvæk fem meget hårde kampe, og der er ikke råd til en fiasko. Næste gang, den 7. december, skal vi til Århus for at spille topopgør mod Nordre. (Ja, det lyder lidt underligt, men det altså nummer 1 og 2 som mødes!)

EnkeltresultaterLæseforeningen 2 og Læseforeningen 3
af Carsten Bank Krøldrup Friis
1. runde i Fynsserien bød - meget logisk - på opgøret mellem LF 2 og LF 3, naturligvis med førstnævnte som storfavorit, men tredjeholdet kæmpede utroligt godt!
Og undervejs så det faktisk meget godt ud for underhundene.
Det startede skidt for 3. holdet med et hurtigt nederlag til Christian, der egentlig så ud til at have interessante chancer, men spillede for hurtigt, og dermed gav Johnny let spil.
Men rundt omkring så det faktisk rimeligt ud, Jeppe var vel nok den eneste, der stod klart næstbedst. Men han fik faktisk rettet op på stillingen, fik vundet bonden tilbage, men Niels Henrik havde stadig en garderet fribonde og til sidst gik det galt for Jeppe.
Jacob vandt over Søren, men undervejs så det nu ikke alt for sikkert ud.
Lidt før tidskontrollen var situationen vel stort set:
Jens stod vel nok lidt bedre. René stod lidt bedre, Erik og Brian stod meget lige, John havde absolut intet mod Lene - lige bortset fra tid..., Claus havde haft megafordel, men Kurt var absolut ved at komme bedre med igen.
René beviste, at fordelen var lidt større end det umiddelbart så ud til, et midlertidigt offer gav Palle endnu flere problemer og kort efter faldt hans stilling sammen.
Erik forsøgte og forsøgte, men slutspillet var dødt remis - hvis der var nogen, der stod bedst, så var det Brian, men tilsidst tog de remis.
Lenes eneste problem, tiden, endte med at gøre det af med hende, da hun kom til at lade damen stå i slag i en vel nok bedre stilling.
Kurt fik fusket sig tilbage, men det havde kostet så megen tid, at de til sidst enedes om remis i en stilling, hvor det var Kurt, der stod bedre.

Og så til dagens afslutning:

Jens Rasmussen, LF 3 - Peter Christian Grau, LF 2

Enkeltresultater


Læseforeningen 2
af Jakob Grauslund
Det er altid svært at spille kampe, hvor man er tvunget til at skulle vinde stort. Man presser oftest citronen for hårdt, og så kan det gå helt galt. Derfor var målsætningen at få et sted mellem 5 og 6 point. Vi vidste jo, at Årslev var et hold, der holder styrken helt ned til 8. brættet.
Jørgen spillede på førstebrættet en fredelig remis mod vort gamle klubmedlem Mikkel Clausen. Der var vist ikke så meget i den. ½-½.
Herefter fik jeg vor første sejr. Nogle små positionelle fordele gennem hele partiet kastede pludselig et par bønder af sig. I det efterfølgende slutspil med tårn og to merbønder mod tårn og bønder, valgte jeg dog lidt hovedløst at give den ene bonde tilbage for at få byttet tårnene af. Problemet var blot, at Knud pludselig havde mig i træktvang – troede jeg! Det viste sig dog, at det i virkeligheden forholdt sig stik modsat. Det hele endte med, at jeg fik dronningen et træk før Knud, hvorefter han ikke nåede sin forvandling. ½-1½.
René kom i et tårnslutspil med merbonde og aktiv konge, som sikkert blev kørt hjem. ½-2½.
Erik havde ikke så meget ud over en masse tid. Det var dog nok, da modstanderen kiksede i tidsnøden og til sidst overskred. ½-3½.
Johnny vandt en kvalitet, men modstanderen fik lukket alt af. Fra sidelinien var vi lidt nervøse over om Johnny blev nødt til at give officeren tilbage for et par bønder og ende i et slutspil med ulige farvede løbere. Det lykkedes dog for Johnny vha. en god portion stædighed og lidt træktvang at trænge igennem. ½-4½.
Niels Henrik stod bedst hele vejen og pludselig havde han en officer mere i posen. ½-5½.
Brian fik et superfelt til sin springer og kunne herefter trænge igennem med det tunge kavaleri. Det kostede modstanderen en officer, men han fik dog et par bønder for den. Dette var dog intet problem for Brian, som spillede slutspillet yderst fornuftigt, hvorefter bønderne kunne plukkes som modne frugter. Til sidst faldt vingen også for Årslev-manden. ½-6½.
Peter var hovedpersonen i dagens absolut mest dramatiske parti. Han lagde ud med at tabe en kvalitet, men fik dog stillet sine officerer så godt, at det til dels kunne opveje tabet. Herefter begyndte det vilde tidsnøds drama, hvor Peter pludselig kunne tromle igennem med sine bønder. Eneste problem var dog at, hvis han forvandlede sin sidste bonde gik han mat! Hovsa. Så var det pludselig modstanderen, der var ovenpå, men han tabte straks sin sidste bonde, hvorefter der blev delt i porten. Godt kæmpet af Peter, der bl.a. afslog remis på et tidspunkt, hvor han var nede med kvaliteten. 1-7.

Enkeltresultater

Hvad skal man sige? Et superresultat, der virkelig sætter pres på de andre tophold. 13 point i to kampe er bestemt godkendt. Næste gang får vi besøg af Nordvestfyn. Det kan godt gå hen og blive en forbudt-for-børn kamp.


Læseforeningen 3
af Kurt Ploug


Holdkaptajn Søren var den første der var færdig. Han kom ud i et voldsomt uvejr mod Michael Nord, som fik et kraftigt angreb med mattrusler. Søren måtte ofre løber, men matten var udækkelig 0-1.
Dernæst var det Christian Winthers parti som var i fokus. I modsætning til Christian brugte hans modstander Erik Hansen oceaner af tid. Da referenten kunne se at Erik ville få svært ved at klare tidskontrollen ved de 40 træk, fik jeg underrettet holdleder Søren som sad i kantinen og analyserede på sit parti. Inden vi nåede tilbage var de 40 træk passeret med - 29 sekunder på Eriks ur. Partiet fortsatte som om intet var hændt. Christian havde 4 spredte bønder i overvægt derudover havde begge 2 tårne + en uligefarvet løber hver, på Eriks ur resterde nu ca. 5 minutter. Jeg tør næsten ikke oplyse hvor meget tid Christian havde, men vel ca. 1 time og 25 minutter! Men så flyttede Christian sit ene tårn til f2. og da kongen står på c5 får han en løberskak på a7, og tårnet er tabt, men hvad der går let kommer let, i næste træk kan Christian med sit andet tårn give skak på g2 og løber på f2 falder! og næsten samtidig vandt Christian på tid - for anden gang! - og nu blev det påtalt.
Nu gik det godt, holdet fik 1 point - men det kunne jo være gået galt.
Jeg var selv i tvivl om der var andre end holdlederen der måtte gribe ind, når et parti er tabt på tid. Jeg vil foreslå at nogen fra bestyrelsen, sammenkalder de tre holdledere, for at oplyse hvad det forpligter af vore holdledere.
Så til de resterende partier.
Der blev kæmpet bravt over hele linien, og min vurdering undervejs i kampen var 2½-3 point. Næsten alle de resterende 6 partier blev spillet tiden ud.
På 1. brættet var Niels Henrik nede med 2-3 bønder, og måtte se i øjnene at slaget var tabt.
Jens stod udmærket, men det var svært at trænge igennem Bennys forsvar. Mod partiets slutning ofrede Jens en kvalitet, det gav chancer på 7. række, men der blev taget remis ved trækgentagelse.
I næsten alle resterende partier var der mange bønder på brættet, for nogle svære at holde styr på - for andre ikke til at komme til for.
På 3. brættet tilbød Palle remis som blev afslået, modstanderen som også hed Palle var lege ved at trampe igennem med sine bønder på dronningefløjen, men godt forsvarsspil af vores Palle holdt partiet remis.
Brian stod rimelig godt igennem hele partiet - og var en af de få - foruden Christian selvfølgelig - som havde mere tid på uret - men Ole fra Svendborg er en solid spiller, og også dette parti blev remis-
Lene på bræt 7 havde chancen for at bryde igennem på kongefløjen, med tårn i g-linien kunne Lene slå bonde h4 md dronningen, da modstanderens konge stod på g1. Men stillingen var meget kompliceret, og modstanderen som også var en ung pige, havde modspil og var godt spillende.
På bræt 8 havde Claus i midtspillet vundet vundet tårn for springer og bonde, begge spillere havde også deres dronning på banen, men også her var der alt for mange bønder til at tårnet kunne aktiveres - kun h-linien var åben, men det var svært at få tårnet dertil, Modstræbende måtte Claus acceptere Jens Eriks remistilbud.

EnkeltresultaterLF 4 vandt uden kamp, da Søndersø 3 ikke dukkede op.

"Enkeltresultater"LF 4 vandt overbevisende 5-0 over Nr. Åby 4, men det var nærmest også spil til et mål, f.eks. havde Dan allerede vundet en officer efter under 10 træk...

Enkeltresultater

Top

Pokalskak
Af Carsten Bank Krøldrup Friis (1. holdet), Jakob Grauslund (2.holdet) og Jens Rasmussen (3. holdet)
1. holdet:
Første runde blev afviklet af Midtfyn, hvor vi trak værterne - og et umiddelbart forventet resultat ville værre 4-0 til os!
Per kom lynhurtigt til at stå klart bedst, og materialet rullede ind til ham, bønder, kvalitet for så til sidst at have 5 bønder, tårn og springer mod, øh konge... Men dette fik nu ikke modstanderen til at give op, så Per fortsatte med stille og roligt at rykke bønderne frem - undervejs var der flere gange mat i eet træk!
Men Per var faktisk ikke den første der vandt, for Mads nåede at overhale ham indenom, da hans modstander fik stillet sig noget for passivt op, og med udsigten til en bonde, der ret vanskeligt kunne stoppes, valgte han at give op.
Den tredje gevinst stod Robert for, men hans modstander var nu også noget mere solid, men i det lange løb var Robert bare for stærk.
Det klart mest interessante parti var opgøret på førstebrættet, hvor Midtfyns bedste spillede friskt til, og da jeg tilbød remis, da Robert lige var blevet færdig, da stod jeg måske nok lidt under, men remistilbuddet blev promte modtaget!
 
 
Læseforeningen 1 Midtfyn 1
½
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis Karsten Frederiksen
½
½
2.
Robert Vollertsen Martin Hansen
1
0
3.
Per Stentebjerg Vagn Hansen
1
0
4.
Mads B Svendsen Kim Theill
1
0

2. holdet:

Blandt de mulige modstandere i hatten var Søhus ikke den værste, vi kunne trække. Søhus’ fynsseriehold havde dog netop overrasket med 5½-2½ over Tårnet, så vi var advaret om, at der ventede os en hård kamp.
Trods de hvide klodser kom jeg skidt fra start. Min modstander lukkede dronningefløjen af, og i et desperat forsøg på at åbne kongefløjen opnåede jeg blot, at han fik placeret en superspringer på e5 samtidig med, at jeg blev meget svag på de hvide felter.
Johnny kom også til at stå lidt på hælene. Rent basalt havde modstanderen en god løber – Johnny en dårlig.
Derimod stod Jannick behageligt lige fra start. Modstanderen havde rokeret kort, og da Jannick samtidig valgte at kaste kongen til den anden side, stod det hurtigt klart, at det blev et spørgsmål om, hvem der først trængte igennem med sit angreb.
Moestrup spillede med sort en lang teorivariant i slavisk. Han kom til at stå lidt passivt, men fik nogle gode diagonaler til sine løbere.
Samlet stod vi altså lidt i underkanten efter de første par timer. Herefter vendte lykken dog.
Først færdig var Jannick, der fik åbnet g-linien til sit tårn, hvorefter det hurtigt gik mod endestationen. 1-0.
Johnny fik et tårn ned på anden linie, hvilket kostede modstanderen en kvalitet. Så var Johnny i vælten, og han vandt sikkert. 2-0.
Moestrups modstander overså en lille kombination, og pludselig manglede der 2-3 bønder, hvorefter det bal var forbi. 3-0.
Min modstander valgte nok en lidt forkert plan. I stedet for at udbygge sin positionelle fordel satsede han på at gå efter kongen. Det medførte, at jeg kunne få byttet de værste brikker af (inkl. springeren på e5). I det følgende kom jeg endda til at stå bedst. Jeg byttede en tyk for to tynde og stod til gevinst, men det lykkedes Torben at få aktiveret sit tilbageværende tårn, hvorefter vi røg fredspiben. Det havde bestemt heller ikke været retfærdigt, hvis jeg havde vundet. 3½-½.

Samlet en fin indsats trods vanskelighederne. Det lover godt for den videre færd.
 
 
Læseforeningen 2 Søhus 1
½
1.
Jørn Moestrup Ken Rasmussen
1
0
2.
Jannick B. Skow Jørn Nymand
1
0
3.
Johnny Holler Anders Sørensen
1
0
4.
Jakob Grauslund Torben Dalvad
½
½

3. holdet:
LF 3 vandt i 1. rd. 3-1 over Frem 5 ved stævnet hos Frem den 3.nov.
Bræt 1:  Niels Henrik Cappelen hyggede sig i lige stilling, faldt i staver og tabte unødvendigt.
Bræt 2:  Jens Rasmussen  mødte med sort en spiller der stillede sig op med Colle som bekendt er jeg expert i den åbning og havde vundet efter ca. tja 20 min.
Bræt 3:  Palle Halkier Jørgensen spillede vist nok blot 'bare' stille og roligt sejren hjem!
Bræt 4:  Søren Kristiansen fik foræret kvalitet af Peter Kinggård, legede lidt førend han trods et par slappe træk gjorde sig færdig!
Altså undervejs  1-0, 2-0, 2-1 og 3-1 gik LF 3 videre med.
 
 
Frem 5 Læseforeningen 3
1
3
1.
Torsten Baden Niels Henrik Cappelen
1
0
2.
Peter Morling Jens Rasmussen
0
1
3.
Yann Le Besq Palle Halkier Jørgensen
0
1
4.
Peter Kinggård Søren Kristiansen
0
1

4. holdet:
 
 
Frem 3 Læseforeningen 4
3
1
1.
Jonas Nilsson Lene Kuntz
½
½
2.
Alex Sørensen Claus Børsen
1
0
3.
Lean L Petersen Peter Frank Jørgensen
½
½
4.
Anton Kjeldsen Villy Nielsen
1
0

Top

Styrkeliste for Læseforeningens Skakklub 2003/2004


1. Carsten Bank Krøldrup Friis
2. Torben Østergreen-Johansen
3. Robert Vollertsen
4. Per Stentebjerg-Hansen
5. Morten Topholm Rud
6. Mads Bilde Svendsen
7. Michael D. F. Sørensen
8. Jørn Moestrup
9. Jørgen Lynggård
10. Jannick Benneth Skow
11. Peter Christian Grau
12. Renè Rauer Hansen
13. Erik Mathiesen
14. Johnny Holler Johansen
15. Jakob Grauslund
16. Jørgen Kvisthøj
17. John Erling Nielsen
18. Kurt Ploug
19. Niels Henrik Cappelen
20. Jens Rasmussen
21. Esben Andersen
22. Palle Halkier Jørgensen
23. Karl Aage Thomsen
24. Niels W. Andersen
25. Brian E. Kristiansen
26. Jens Skjoldborg
27. Christian Winther
28. Søren P. Kristiansen
29. Lene Kuntz
30. Claus Børsen
31. Jeppe Jørgensen
32. Peter Frank Jørgensen
33. Dan Wulff Kristensen
34. Villy Nielsen
35. Peter Madsen
36. Jens Peter Møller
37. Søren Andreas Just Hansen
38. Niels Andersen
39. Anders Fischer
40. Axel Nielsen
Top

Nyborg Open
af Carsten Bank Krøldrup Friis
I mesterklassen startede Peter Grau meget flot med 3 af 4, men så blev tempoet desværre sat kraftigt ned, da de sidste 3 runder kun gav 2 remiser - de 4 point gav et mindre ratingtab på 7 - det var ikke nok til en førsteplads, den blev delt af Kristoffer W Pedersen, OS og Jørgen Hansen, Nyborg begge med 4½, så det var tæt på - ærgerlig afslutning, Peter måtte tage til takke med en delt 3. plads. René Rauer Hansen tabte for mange partier og måtte nøjes med 2½ og må lade 28 rating point blive i Nyborg.
I basis 1 begyndte og endte vores spillere helt ens, men de mellemliggende runder var helt forskellige, for Jens Rasmussen gav runde 2-6 50%, hvilket sammen med runde 1 og 7 gav 4 points og en delt 2. plads og et lille ratingplus på 12. For Esben Andersen udviklede runde 2-6 sig som et sandt mareridt, da de slet ikke gav point, Esben måtte derfor nøjes med 1½ point og lade 65 gode ratingpoint tilbage på Østfyn.
Jeppe Jørgensen fortsætter fremgangen, i basis 2 blev det til 3½ points og en ratingfremgang på 38.
ELO-liste

IM Lars Borbjerggaard 2376
FM  Carsten Bank Krøldrup Friis 2335
Per  Stentebjerg-Hansen 2247
Torben Østergren-Johansen 2228
Morten Topholm Rud 2206
Jakob Rathlev 2203
Robert Vollertsen 2197
Kim Skaanning 2192
Mads B Svendsen 2162
Michael D. Sørensen 2153
Jørn Moestrup 2149
Martin Skov Jakobsen 2148
Lars Andersen 2125
Jannick B Skow 2102
Per Arnt Rasmussen 2090
Erik Mathiesen 2065
Uffe Petersen 2054
Rene Rauer Hansen 2047
Peter C Grau 2043
Per Lundbech 2005
Johnny Holler Johansen 1995
Jens Rasmussen 1980
Marie Frank-Nielsen 1895

Spillerne med fed skrift er A-medlemmer

Snittet i ELO-gruppen er dermed 2140 for de 9 med ELO-tal, idet John ikke har ELO.


Undervisning

Grundet en dejlig tilgang af nye medlemmer tilbyder bestyrelsen nu:
undervisning i tidsrummet 17:30 - ca.18:45.
Der vil blive undervist i ting som åbninger, gode huskeregler, bondestrukturer, kunsten at finde en plan m.m.
Undervisningen er primært henvendt til de nye inden for skakken, men klubbens medlemmer med max. 1250 i rating er også velkomne.
Hilsen underviserne
Palle og Mads

Julefrokost


Invitation til Læseforeningens Julefrokost 2003!

Lørdag d. 13 december 2003 kl. 14 afholder vi Læseforeningens Julefrokost i Konferencelokalet v/ indgang F.

Arrangementet starter kl. 14 med lidt julegodt, øl og en lynskakturnering.

Kl. 17 påregner vi at spise julefrokost, herefter er der fest til vi ikke gider mere.

Pris: 100 kr. for mad. Drikkelse – vand, vin, øl og lign. kan købes i løbet af dagen.
Betaling til en fra festudvalget senest torsdag d. 11. december, gerne før.

Med venlig hilsen Festudvalget

Mads B. Svendsen - Erik Mathiesen - Morten Rud


3. Søhus Skakmatch

 
Mester - 1988
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Robert Vollertsen, LF
2169
X
0
1
1
1
1
1
1
6
2.
Carsten Bank Krøldrup Friis, LF
2300
1
X
1
0
1
1
½
1
3.
Peter Christian Grau, LF
2021
0
0
X
1
1
1
1
1
5
4.
Mads B Svendsen, LF
2133
0
1
0
X
1
0
1
1
4
5.
Johnny Holler Johansen, LF
1876
0
0
0
0
X
1
1
1
3
6.
Knud Åge Rasmussen, O.S.
1803
0
0
0
1
0
X
0
1
2
7.
Jens Mott, Kalundborg
1863
0
½
0
0
0
1
X
0
8.
Bjarne Lindenskov, Fåborg
1757
0
0
0
0
0
0
1
X
1

Basis 1:

Brian Kristiansen blev nr. 1 med 6 af 7, Kristoffer Dyrgaard, Tjele blev nr. 2 med 5½.

Basis 2:
Lene Kuntz blev nr. 2 med 4½ af 7, Jeppe Jørgensen blev nr. 4-6 med 3 point. Vinderen af gruppen havde bare 0.25 korrektionspoint mere end Lene...


OK Gulve
af Robert Vollertsen

(Hele nedenstående artikel om Søhus Skakmatch er taget direkte fra FSU-bladet (2003, Nr. 10, 19.December) og er derfor ikke at finde i det oprindelige nummer af Læsehesten)

Søhus Skakklub er et imponerende eksempel på, hvad der er mulig, hvi!s man råder over den rette drivkraft. Klubben er blot fire år gammel og er i den tid gået direkte fra serie 3 til Fynsserien, hvor de efter to runder igen har formået at spille over forventning - i åbenlys modsætning til "over evne"! Men det er ikke alene gode resultater, som har skaffet klubben Unionens initiativpræmie og en betydelig medlemsfremgang. Søhus Skakklub viser, at en velfungerende klub er godt for det lokale skakmiljø, hvilket også gavner os andre! Søhus' hurtigskaktumering er et lysende eksempel på et godt arrangement. l to år har den været en velarrangeret, hyggelig og præget af de mange sponsorpræmier, som klubben har skaffet. Men i takt med at det lykkedes Søhus at flytte turneringen fra en halvmørk skole til Eventyr Golfens formidable lokaler i Sanderum, er den for alvor ved at udvikle sig til en af Danmarks Bedste. Når man sidder ved brættet og samler sine tanker eller slapper lidt af, så kan man nu nyde naturen eller følge golfernes spil. Det er langt mereere interessant end at stirre på et par nedslidte geometribøger! Søhus' formand har antydet, at klubben ønsker at forbedre turneringen lidt hvert år. Jeg kan forestille mig, at de blandt andet ønsker at trække stærkere, altså betitlede, spillere til, men det er nok mest afhængig af førstepræmiens størrelse. (Jeg er sikker på, at Søhus har følerne ude og stiller de relevante spørgsmål til den ønskede "målgruppe".) Jeg er ret spændt på, hvad de ellers har i tankerne, fordi rammerne efter min mening er perfekte. For et par måneder siden har jeg set den tidligere verdensmester Anand deltage i SIS-MH-Masters på Kongebrogården, og han havde ikke bedre spilleforhold!

Mestergruppen:
I mestergruppen var Læseforeningen for tredje år i træk overrepræsenteret, og denne gang blev kampen om pengepræmierne for alvor en sag mellem læsedrengene, som stillede med de fem (Sic!) højestratede. Det blev imidlertid en meget spændende trekamp mellem Carsten, Robert og Peter. Carsten lagde en formidabel start for dagen, idet han i de første to runder vandt over Robert og Peter. Men i fjerde runde begyndte han allerede at snuble lidt, idet han ikke fik mere end en halv mod Jens Mott. Robert og Peter, som havde vundet alle deres øvrige partier inden sidste runde, begyndte for alvor at lugte blod, da Mads viste, at han er farlig, selvom han måske ikke er i topform. Mads ofrede mere eller mindre utilsigtet en bonde i åbningen, men fik meget aktivt officersspil, da Carsten forsvarede sig lidt for forsigtig. I tidnøden løb Carstens konge løbsk og blev fanget i et matnet. Afgørelsen skulle altså træffes i opgøret mellem Peter og Robert, men Carsten var ikke helt ud af løbet, idet han havde langt den bedste korrektion og kunne profitere af en remis. Robert ofrede lidt tvivlsomt to lette for tårn og to bønder for at bringe stillingen ude af balance, men Peters lette officerer havde gode felter i centrum og Roberts bønder var lidt svage. Peter kom dog til at give endnu en bonde og så var slutspillet lige igen. I den afgørende fase lykkedes det Robert at aktivere sine tårne og vinde både materiale og partiet.

Her falder afgørelsen: Bagerst er Robert i færd med at vinde over Peter med Morten Rud som interesseret tilskuer, mens Carsten forrest tager hele pointet mod Johnny.

Billede fra turneringen

En vigtig sejr:

Robert Vollertsen - Mads B. Svendsen


Indbydelser
Læseforeningens 5. Årsskifteturnering

Læseforeningen Skakklub indbyder til Årsskifteturneringen

Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej, 5200 Odense V

Spilledag: Torsdagene 8-22-29. januar, 12-19. februar samt 4-11. marts.

Spilletid: Alle dage 19.00 til 00.00

Turneringsform: En stor gruppe efter Nordisk system (modificeret).
Nordisk system foregår på den måde, at man opdeler deltagerne i 2 grupper - de
højestratede og de lavestratede. I første runde spiller så nr. 1 i den øverste gruppe
mod nr. 1 i gruppe 2 et cetera. I de følgende runder er det spillere med samme antal
point, der mødes på samme vis.
Spørg, hvis I vil vide mere!!!

Betænkningstid: 40 træk i 2 timer derefter 1;2 time + opsparet tid til resten af partiet.

Indskud: 50,-

Præmier: Hele indskuddet - EMT-afgift

Tilmeldingsfrist: Senest 5. januar 2004

Tilmelding og indskud til:
Palle Halkier Jørgensen


Læseforeningens
Skakklub