Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 7:

Tirsdag 29. September 1998, Årgang 24


Bestyrelsesmøde 23/8 - Bestyrelsesmøde 9/9 - Horsens Lang Weekend - Klubmesterskabet - Læseforeningens Forårsturnering Lundeborg - HoldturneringenForsiden - Læsehesten

Bestyrelsesmøde hos Robert den 23. august 1998

1. Referat. Referatet fra generalforsamlingen godkendes.
2. Siden sidst. Der er nogle, der efter flere rykkerbreve endnu ikke har betalt kontingent. Formanden bedes kontakte disse.
3.  Konstituering. Det rygtes at Jan Stage tager til Ålborg og derfor ikke kan tage vare på sin post som sekretær. Bestyrelsen har flere gange forgæves forsøgt at kontakte Jan. Skulle det vise sig at være nødvendigt, er Robert parat til at overtage denne post. Esben beslutter sig af personlige grunde at trække sig som kasserer, dog har han intet imod at fortsætte i bestyrelsen som menigt medlem. Carsten har flere gange forgæves forsøgt at kontakte Brian Kristiansen, som er første suppleant. (Vi har virkelig brug for en opdateret adresseliste!!)
4. Sæsonkalender. Sæsonens aktiviteter planlægges. Formanden fremhæver, at kun få medlemmer møder op, når der for eksempel spilles hurtig- eller temaskak. Derfor fokuseres hovedsageligt på koordinerede turneringer, således at det er muligt til at spille knap 30 ratede partier denne sæson.
5. Styrkelisten. Bestyrelsen er enig, at ratingtallet skal være det afgørende kriterium for styrkelisten. Der laves kun få og velbegrundede undtagelser.
6. Holdturneringen. Læseforeningen melder 5 hold til holdturneringen 98/99, heraf et divi-sionshold. Dog har klubben kun omtrent 40 spillere, hvilket er dømt til at give problemer. Bestyrelsen satser dog på nye medlemmer, når det nye semester på Odense Universitet stater.
7. Klubturneringen. Klubturneringen afvikles som sidst med en ni runders elogruppe og flere syv runders basisgrupper, som grundet den snævre sæsonkalender desværre ikke kan afvikles indenfor ti uger. Carsten sørger for at melde spillerne til ratingkartoteksføreren i tide.
8. Pokalturneringen. Der stilles autonome hold, som altså selv skal have styr på spillere og kørsel!
9. Reklameplakater. Robert laver reklameplakater og hænger dem op ude på Odense Universitet.
10. Adresseliste. Esben opdaterer adresselisten til klubbens opslagstavle. Medlemmern bedes at kontrollere, om deres adresse og telefonnummer (!) er korrekt.
11. Odense Mesterskabet. I år står Læseforeningen for denne turnering, som afholdes over tre weekender (29/01, 30/01, 31/01, 13/02, 14/02, 26/02, 27/02). Om fredagen spilles fra 19.00 til 01.00, om lørdagen og søndagen fra 12.00 til 18.00. Carsten vil sørge for at reservere lokaler i Brugerhuset.
12. Eventuelt. Robert vil med et opslag gøre opmærksom på den 13. september, når Bolbro Brugerhus holder åbent hus. Bestyrelsen beslutter at blive medlem af "skolekredsen". Det går ud på at understøtte Tjele Efterskole med 100 danske kroner årligt.
Top

Bestyrelsesmøde hos Carsten den 9. september 1998:

1. Konstituering. Efter Jan Stages ophør i bestyrelsen overtager Robert Vollertsen arbejdet som sekretær; Esben Andersen bliver som menigt medlem i bestyrelsen; Brian Kristiansen, som er første suppleant, overtager arbejdet som kasserer. Konstitueringen godkendes enstemmigt. (Carsten Bank Friis er formand og Johnny Holler Johansen næstformand.)
2. Referat. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde (23-08-1998) godkendes.
3. Medlemsliste. Esben har udleveret en opdateret medlemsliste.
4. Styrkelisten. Med medlemslisten til hånden finpudser vi styrkelisten.
5. Klubturneringen. Indtil nu er det kun elogruppen, der er gået i gang, og den kører fint.
6. Holdturneringen. Vi forudser, at det sandsynligvis vil opstå problemer med at stille fem hold på grund af manglende interesse.
7. Pokalturneringen. Der ser ud til at Læseforeningen i år kun stiller tre pokalhold, hvilket er ret magert.
8. Eventuelt. Der gennemgås papirer, som giver Brian fuldmagt til at overtage Esbens kassererjob.
Top

Horsens Lang Weekend

af Johnny Holler Johansen

Jeg spillede selv med i Mester 2 (1903), der bestod af 3 mesterspillere, den ene over 2000 og 5 spillere mellem 1827 og 1884. Jeg var selv en af de sidste og allerede i 1. runde mødte jeg en af mesterspillerene og det kom der en god gevinst ud af.
I 2. runde spillede jeg med sort remis mod Henrik Mortensen, Fredensborg (2003) og efter denne torsdags flotte partier lå jeg på en delt 1. plads.
Starten gav løfter om noget stort: kunne mestertitlen spilles hjem? Dertil krævedes 3 ud af 5 i de sidste runder og der var kun en mesterspiller tilbage.
I fredagens 2 partier havde jeg heldet, begge burde være tabt - i det første var jeg i slutspillet nede med 2 lette for et tårn, men fik remis. I det andet mod Jetsmarks unge talent Allan Rasmussen var jeg spillet ned under gulvtæppet, men i en klar gevinststilling, hvor alt andet vandt overså modstanderen et smart springeroffer og det gav mig en ufortjent sejr.
Efter disse heldige 1½ p. troede jeg for alvor på mestertitlen inden lørdagens 1. og turneringens 5. parti, der også gav sejr.
Efter dette point manglede jeg blot ½ af 2 for at blive mesterspiller og det lykkedes i første forsøg, da partiet mod Eigil Straarup, Haderslev, der indtil da kun var noteret for ½ af 5 endte remis, selv om jeg kunne have vundet. Det sidste, mod Morten Jensby blev taget remis hurtigt, hvorved min score på 5 point rakte til minimum en delt 1. præmie. Da så nærmeste konkurrent spillede remis 3-4 timer senere, kom den udelte 1. plads oveni sammen med en slutrating på 1927.
 
 
Mester 2 (1903)
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Johnny Holler Johansen, LF
1870
1927
X
½
½
½
1
1
1
½
5
2.
Henrik Mortensen, Fredensborg
2003
1978
½
X
½
1
1
0
1
½
3.
Jesper Momme, Aalborg
1880
1904
½
½
X
½
0
1
½
1
4
 
Morten Jensby, Horsens
1827
1869
½
0
½
X
½
1
½
1
4
5.
Claus Støvring, Skive
1974
1953
0
0
1
½
X
½
½
1
6.
Allan Rasmussen, Jetsmark
1839
1845
0
1
0
0
½
X
½
1
3
7.
Allan Hye, Haderslev
1969
1918
0
0
½
½
½
½
X
½
8.
Eigil Straarup, Haderslev
1884
1832
½
½
0
0
0
0
½
X

(NB: Begge de følgende partier er taget fra Fynsk Skak, 1998, Nr. 7 og var således ikke oprindeligt med i Læsehesten)

Johnny Holler Johansen - Claus Støvring

Johnny Holler Johansen - Allan Hye

Top


Klubmesterskabet

af Carsten Bank Friis

Klubturneringen er kommet godt i gang, og der bliver spillet mange interessante partier – har DU et interessant parti, så aflever det til mig, så kan det være det kommer i bladet!

I mesterskabsklassen er det meget småt med overraskelser, den suverænt største er Roberts gevinst over Morten, som vi lige så herover, men ellers går det stort set efter professor ELO’s hoved!
Men det er nu ikke alle partierne, der har været lige sikre, Lars har haft sine problemer, og som man så i Carstens parti mod Peter, så kunne der godt have sket visse ubehagelige ting. Carsten stod direkte dårligt mod Kent, men fik vendt det, partiet bliver måske bragt i næste klubblad?!

Elo-gruppen (færdigspillet)

I basis 1 var der 2 pæne overraskelser i anden runde, da Kurt vandt over Jørgen og Jens over Jannick, i første runde var det også en pæn overraskelse, at Niels Henrik var i stand til at vinde over vores nye mesterspiller Johnny!

Basis 1 (færdigspillet)

Basis 2 byder ikke på de store overraskelser. Masaud har lagt sig i spidsen skarpt forfulgt af Børsen.

Basis 2 (færdigspillet)

Top

Læseforenigens Forårsturnering

 af  Carsten Bank Friis

Læseforeningen afholdt traditionen tro en forårsturnering, som afslutning på sæsonen. Deltagerantallet var i år ret skuffende kun 16 spillere, og heraf kun en spiller over 1900.
Da der kun deltog en enkelt mesterspiller i basis 1, så var der naturligvis en klar forhåndsfavorit, men det skulle vise sig, at Peter Grau slet ikke kunne finde sine egne ben, turneringen blev faktisk lidt af en katastrofe for Peter, der måtte efterlade ikke færre end 61 ratingpoint på slagmarken.
Jannick B Skov blev en fortjent vinder at turneringen, og med 1889 i ny rating, så er der ikke langt op til mestertitlen – så nu er det bare med at komme i gang. Johnny Johansen var også meget tæt på mestertitlen, for begge var det blot ½ point, der spolerede mesterdrømmene, men Johnny har i sommerferien formået at hente de manglende ratingpoint, idet han i Horsens blev mesterspiller.
Se artiklen andetsteds i bladet.
 
 
Basis 1
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Jannick B Skow, LF
1845
1889
L
0
1
1
1
1
1
1
6
2.
Johnny Holler, LF
1871
1892
1
F
½
1
0
1
1
1
3.
Peter Haslund, LF
1783
1785
0
½
-
1
1
½
0
1
4
4.
Peter Grau, LF
1966
1905
0
0
0
F
1
½
1
1
 
Bo Sørensen, LF
1647
1673
0
1
0
0
O
1
½
1
6.
Mads B Svendsen, LF
1732
1719
0
0
½
½
0
R
1
1
3
7.
Esben Andersen, LF
1487
1519
0
0
1
0
½
0
Å
½
2
8.
Rune Christensen, LF
1548
1492
0
0
0
0
0
0
½
R
½

Hvor Læseforeningen var helt sikker på førstepladsen i basis 1, så skulle det vise sig, at således skulle det ikke gå i basis 2, hvor det var Anton Kjeldsen, Frem, der yderst fortjent vandt basis 2, og dermed scorede en fin ratingtilvækst. Også Leo M Rasmussen scorede en ordentlig bunke rating, medens Bennys andenplads kun formindskede hans ratingtab.
 
 
Basis 2
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Anton Kjeldsen, Frem
1273
1361
L
1
0
½
1
1
1
1
2.
Benny Sørensen Nr. Åby
1438
1409
0
F
½
1
1
1
0
½
 
Leo M Rasmussen, LF
1173
1261
1
½
-
½
0
1
1
½
4.
Thomine Hansen, LF
1263
1288
½
0
½
F
1
0
1
1
4
5.
Villy Nielsen, LF
1062
1130
0
0
1
0
O
1
0
1
3
 
Gunnar Andersen Midtfyn
1378
1306
0
0
0
1
0
R
1
1
3
7.
Harry Lund Midtfyn
1177
1150
0
1
0
0
1
0
Å
0
2
8.
Claus Børsen, LF
1374
1237
0
0
½
0
0
0
1
R

Top


Lundeborg

Af  Carsten Bank Friis

Lundeborgturneringen havde meget få deltagere fra Læseforeningen i år, nemlig kun 5, men til gengæld tog vi 2 førstepladser!
For vores 2 deltagere i mesterskabsklassen blev det en meget blandet fornøjelse, vi fik ca. 50% tilsammen, men for mig lykkedes det endnu engang at blive Lundeborgmester, denne gang med 7 af 7, jeg ved ikke, om den er første gang jeg får maksimum, måske er det sket en enkel gang tidligere, hvor i mod Robert måtte nøjes med ½.
 
 
Mesterskabsklassen (2111)
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Carsten Bank Friis, Læse
2303
X
1
1
1
1
1
1
1
7
2.
Claus Rossen, Tjele
2197
0
X
½
1
1
1
1
1
3.
Kim Skaanning, Frem
2089
0
½
X
½
1
0
1
1
4
 
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn
2231
0
0
½
X
½
1
1
1
4
5.
John Frederiksen, Nyborg
2042
0
0
0
½
X
1
1
1
6.
Jørn Schmidt, Nyborg
2056
0
0
1
0
0
X
1
½
7.
Niels Erik Nielsen, Frem
1973
0
0
0
0
0
0
X
1
1
8.
Robert Vollertsen, Læse
2000
0
0
0
0
0
½
0
X
½

Carsten Bank Friis - Jan Nordenbæk (fra Fynsk Skak, 1998, nr. 6. Ikke med i papirudgaven af Læsehesten)

I basis 2 fik Bo en stabil placering i midten med 4 point.


 
  Basis 2 (1619)
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Claus Skjærning, Frem
1698
X
1
0
1
½
1
1
1
2.
Erwin Jensen, Nyborg
1581
0
X
0
1
1
1
1
1
5
3.
Kent Heegaard, Frem
1639
1
1
X
0
½
1
1
0
4.
Bo Sørensen, Læse
1673
0
0
1
X
0
1
1
1
4
5.
Jens J Jensen, SIF
1530
½
0
½
1
X
0
0
1
3
6.
Søren Pedersen, Marslev
1549
0
0
0
0
1
X
½
1
 
Jørn F Hansen, Tårnet
1629
0
0
0
0
1
½
X
1
8.
Jimmy Sørensen, Nyborg
1654
0
0
1
0
0
0
0
X
1

Basis 3 gav endnu en sejr til Læseforeningen, da vores nye kasserer Brian Kristiansen var meget tæt på at følge formanden til dørs, men et enkelt ½ point måtte Brian af med!
 
 
Basis 3 (1395)
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Brian Kristiansen Læse
1388
X
½
1
1
1
1
1
1
2.
Danny Rasmussen Sydøst
1354
½
X
½
1
1
1
1
1
6
3.
Kaj Pedersen Vejle-Allested
1464
0
½
X
1
1
0
1
1
4.
Anton Kjeldsen Frem
1496
0
0
0
X
1
1
1
1
4
5.
Bjarne Brunshøj SIF
1279
0
0
0
0
X
0
1
1
2
 
Allan Hansen Sydøstfyn
1370
0
0
1
0
1
X
0
0
2
 
Niels Nielsen Årslev
1525
0
0
0
0
0
1
X
1
2
8.
Poul Hansen Årslev
1283
0
0
0
0
0
1
0
X
1

I Basis 4 kom Leo Rasmussen også på sildekasserne, da han besatte 3. pladsen!
 
 
Basis 4 (1243)
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Peter Kinggaard, Frem
1276
X
0
1
1
1
1
1
1
6
2.
Preben Sig, Kerteminde
1225
1
X
1
½
1
0
1
1
3.
Leo M Rasmussen, Læse
1250
0
0
X
½
1
1
1
1
4.
Jakob K Dahl, Sydøstfyn
1228
0
½
½
X
0
1
1
1
4
5.
Jørgen Hansen, Sydøstfyn
1261
0
0
0
1
X
1
1
0
3
 
Nis Svenstrup, Sydøstfyn
1250
0
1
0
0
0
X
1
1
3
7.
Knud Hvilsted, Fåborg
1200
0
0
0
0
0
0
X
1
1
8.
Erik Nielsen, Sydøstfyn
1268
0
0
0
0
1
0
0
X
1

Den efterfølgende lynturnering blev ikke nogen stor succes for Læseforeningens spillere. I den øverste halvdel vandt jeg den ene gruppe med 6½/7, men så røg jeg ud i semifinalen mod John Frederiksen, Nyborg, der vandt 1½-½ over mig. Finalen blev vundet af vores tidligere medlem Jan Nordenbæk.
I gruppe 2 røg Bo Sørensen ud i semifinalen.

Top

Holdturneringen

1. Carsten Bank Friis 2303 (1998)
2. Morten Rud 2161 (1998)
3. Carsten Buch 2139 (1997)
4. Per Stentebjerg 2220 (1991)
5. Kent Poulsen 2106 (1998)
6. Jørn Moestrup 2078 (1998)
7. Robert Vollertsen 2000 (1998)
8. Jens Otto Pedersen 2254 (1986)
9. Laurits Knudsen 2043 (1994)
10. Jørgen Lynggård 2075 (1997)
11. Gert Aagaard 1954 (1995)
12. Rene Rauer Hansen 1933 (1997)
13. Peter Christian Grau 1929 (1998)
14. Johnny Johansen 1927 (1998)
15. Jørgen Kvisthøj 2005 (1998)
16. Jørn Vesterdal ------ (------)
17. Allan Drost 1907 (1998)
18. Axel Nielsen ------ (------)
19. Jannick Benneth Skow 1889 (1998)
20. Per Heine Lundbech 1884 (1998)
21. Bruno Jørgensen 1849 (1997)
22. Peter Haslund 1785 (1998)
23. Espen Slavensky 1780 (1998)
24. Jesper M. S. Nielsen 1756 (1998)
25. Jens Skjoldborg 1748 (1998)
26. Jens Rasmussen 1736 (1998)
27. Lars Uffe Petersen 1713 (1998)
28. Kurt Ploug 1710 (1998)
29. Niels Henrik Cappelen 1689 (1998)
30. Lars Philip Knudsen 1675 (1997)
31. Bo P Sørensen 1673 (1998)
32. Niels Andersen 1622 (1997)
33. Esben Andersen 1562 (1998)
34. Ole Larsen 1490 (1998)
35. Helge Madsen 1485 (1998)
36. Masaud Sharif Tavalli 1411 (1998)
37. Brian Kristiansen 1388 (1998)
38. Peter B Rasmussen 1383 (1998)
39. Benny Pedersen 1369 (1998)
40. Danny Rasmussen 1368 (1998)
41. Leo M. Rasmussen 1360 (1998)
42. Thomine Hansen 1252 (1998)
43. Claus Børsen 1237 (1998)
44. Palle H. Jørgensen 1200 (1998)
45. Peter F Jørgensen 1173 (1995)
46. Villy Nielsen 1130 (1998)
47. Børge Petersen 1000 (1997)
48. Carsten Ploug Olsen ------ (------)

Dette er vores holdopstilling til den kommende sæson.
Vi har desværre mistet et par medlemmer og da vi jo har en hel medlemmer, der er ret passive, så ser vi os desværre nødsaget til at trække femteholdet, ellers ville 10-kampsreglen vist ikke være nok for os…

På førsteholdet har vi den store glæde at kunne byde Carsten Buch tilbage til klubben, desværre spiller Michael D Sørensen endnu en sæson for Århus – men han skal nok blive mør (banket)…

Vores forhåbninger til sæsonen:
Førsteholdet skal gerne op i anden division!
Andetholdet skal gerne op i tredje division!
Da der kun er en oprykker fra Fynsserien, så kan tredjeholdet altså ikke rykke op, så vi håber på en andenplads…
Fjerdeholdet skal gerne rykke op i Fynsserien (igen…), og når andet eller tredjeholdet rykker op, så er det jo helt lovligt!
Og næste år skal vi gerne have et nyt femtehold!

En optimistisk formand!
Carsten Bank Friis


Forsiden -Top