Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 2 - 1989/90:
2. oktober 1989

Læsehesten - Aktivitetskalender - Forsiden
Redaktion:
Claus Rossen

Bestyrelse:
Formand: Niels Henrik Cappelen, Næstformand: Claus Rossen, Kasserer: Jens Rasmussen, Sekretær: Peter Tagesen, Menigt medlem: Carsten Buch


Fra redaktionen - På besøg i Jernbanen - Efterårsturneringen - Klubturnering - Korrespondanceskak - Holdturneringen - Indslev 40 år
Fra redaktionen

af Claus Rossen
Flytningen er nu realiseret, og der har været særdeles positive ytringer om det nye sted, blot en enkel kraftig protest, nemlig fra klubbens æresmedlem, Axel Nielsen, for hvem Læseforeningen var synonymt med huset på Gerhasvej. I betragtning af, at vi efterhånden er blevet en stor klub, der gerne vil være endnu større, var flytningen derfra imidlertid næsten uomgængelig. Så det er rart, at det nye sted er blevet godt modtaget.
Dette er årgangens andet nummer af klubbladet. I Haderslevs klubblad blev der i sommeren bragt en smigrende sanmeldelse af bladet, blot med den anke, at for få skriver i det. Lad mig her følge det op og melde, at klubbladet ønsker sig mange flere indlæg, partier (gerne kommenterede) og usædvanlige betragtninger fra klubbens medlemmer. Ellers ender det jo bare i Rossens sprøjte, som da sikkert er udmærket, men som vil være lidt utilfredsstillende for samme Rossen.
Her i nummeret lægges op til en spændende klubturnering, hvor der bringes turneringsprogrammer, og til en spændende holdturnering, hvor der bringes forhåbningsfulde foromtaler. Pokalturneringen går også i gang, her har vi i år tilmeldt ni hold...

Næste nummer udkommer        mandag, den 6. november
og indeholder bl.a.                    - første resultater i klubturneringen
                                                - spændende referater fra holdturneringen
                                                - partier, naturligvis


På besøg i Jernbanen
Medarbejdere ved DSB-stationen i Odense opretholder en idrætsforening, ved hvilken der også spilles skak. En tjekkisk venskabsforening blev inviteret i forrige uge, og da disses skakmæssige formåen er de brave jernbanefolk temmelig overlegen, hidkaldes assistance hos os gennem Helge Sundsted. Et stærkt hold blev samlet, og trods enkelte foræringer (hm!) blev det til en klar hjemmesejr. Resultatet blev:
 
 
J I F MIX ODENSE
11½
LOKOMOTIVA NYMBURK  
1.
Stentebjerg, Per - M
1
0
Knizek, Jan - M
1.
2.
Nielsen, H, Jens - M
1
0
Hora, Milan - 1.
2.
3.
Pedersen, Carsten - 1.
1
0
Judr Sobotka, Jiri - 1.
3.
4.
Madsen, Henrik - 1.
1
0
Dudek, Jeromir - 2.
4.
5.
Rossen, Claus - 1.
0
1
Ing Vagenknecht, Josef - 2.
5.
6.
Moestrup, Jørn - 1.
1
0
Ing Dudek, Jaromir - 2.
6.
7.
Vaag, Andreas - 1.
1
0
Zima, Tomás - 2.
7.
8.
Jørgensen, Bruno - 1.
1
0
Wagner, Karel - 3.
8.
9.
Johansen, H, Johnny - 1.
0
1
Ing Hanus, Karel - 3.
9.
10.
Sundsted, Helge - 1
1
0
Martan, Martin - 2.
10.
11.
Jensen, Bo - 1.
½
½
Martan, Frantisek - 2.
11.
12.
Iversen, Axel - 1.
½
½
Pruchová, Olga - 3.
12.
13.
Thomsen, P E - 1.
½
½
Vinecký, Jiri - 4.
13.
14.
Espersen, Orla - 1.
1
0
Zima, Antonin - -
14.
15.
Hansen, V S - 1.
1
0
Martanova, Helena - 4.
15.
Top

Meddelelse fra kasseren:
Da en del medlemmer har spurgt til økonomien ang. nyt spillested contra nuværende udgift, så kan jeg oplyse flg.:
 
Farvelbeløb til Fyens Stifts Læseforening blev 4000,00
Rengøring for august måned blev   200,00
Udgift nyt spillested oktober kvartal 89 bliver ca. 3300,00
IALT, 2. halvår 1989 7500,00
Gl. spillested, udgift 2. halvår 1989 6200,00
Rengøring 2. halvår ca. 1050,00
IALT 7250,00

Efterårsturneringen
af Claus Rossen
 
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Bruno Jørgensen
1/03
1/02
1/11
½/06
1/08
1/07
½/05
6
2.
Jens Rasmussen
1/04
0/01
1/10
1/21
1/14
1/03
1/07
6
3.
Poul Søndergård
0/01
1/04
1/22
1/15
1/13
0/02
1/06
5
4.
Thomas Buur
0/02
0/03
1/24
1/23
1/20
1/15
1/09
5
5.
Johnny Johansen
½/09
1/25
0/16
1/17
1/21
1/10
½/01
5
6.
Jørgen Kvisthøj
1/22
1/10
1/20
½/01
0/07
1/08
0/03
7.
Lars Bo Sørensen
1/--
½/20
1/09
1/13
1/06
0/01
0/02
8.
Helge Sundsted
1/12
1/17
½/13
1/19
0/01
0/06
1/14
9.
Klaus Johansen
½/05
1/18
0/07
1/20
1/19
½/14
0/04
4
10.
Bo Jensen
1/23
0/06
0/02
1/11
1/12
0/05
1/16
4
11.
Erling Rasmussen
0/17
1/12
0/21
0/10
1/23
1/24
1/22
4
12.
Bjørn Kæmsgård
0/08
0/11
1/25
1/22
0/10
1/17
1/19
4
13.
Leo Rasmussen
1/18
1/16
½/08
0/07
0/03
½/19
½/15
14.
Per Lundbech
1/24
0/19
1/17
1/16
0/02
½/09
0/08
15.
Jan Kielstrup
0/20
1/--
1/18
0/03
0/16
1/21
½/13
16.
Morten Jannik
1/25
0/13
1/05
0/14
1/15
0/04
0/10
3
17.
Claus Børsen
1/11
0/08
0/14
0/05
1/22
0/12
1/21
3
18.
Peter F Jørgensen
0/13
0/09
0/15
1/25
0/24
1/--
1/23
3
19.
Steen Jakobsen
1/21
1/14
0/01
0/08
0/09
½/13
0/12
20.
Leif B Pedersen
1/15
½/07
0/06
0/09
0/04
0/22
1/--
21.
Villy Pedersen
0/19
1/24
1/11
0/02
0/05
0/15
0/17
2
22.
Brian Hansen
0/06
1/23
0/03
0/12
0/17
1/20
0/11
2
23.
Kenneth Jensen
0/10
0/22
1/--
0/04
0/11
1/25
0/18
2
24.
Poul Strøyer
0/14
0/21
0/04
1/--
1/18
0/11
0/25
2
25.
Peter Rasmussen
0/16
0/05
0/12
0/18
1/--
0/23
1/24
2

Herover ses slutstillingen i efterårsturneringen, der lidt skuffende ikke havde deltagelse af divisionsspillere. Spillet blev der, og Bruno sejrede foran Jens Rasmussen, der havde godt styr på det felt.

Top

Klubturnering
af Claus Rossen
I aften starter så den egentlige klubturnering, der har haft vældig tilslutning, og i den forbindelse bør nedenstående især bemærkes:
- afbud gives til både modstander og turneringsleder (Claus Rossen), og samtidig aftales ny spilledag.
- urene startes senest 19.30 medmindre andet er aftalt spillerne og turneringslederen imellem.
- der spilles med 2 timer til 40 træk, derefter 20 træk i timen i alle grupper, der er noteringspligt. Ved hængepartier aftales ny dato for genoptagelse af partiet.

Spilledatoer: 2/10, 30/10, 20/11, 11/12, 15/1, 5/2, 26/2, 19/3, 26/3

Lodtrækningsorden:

Gruppe 1:
1. Helge Sundsted, 2. Carsten Bank Friis, 3. Poul Søndergaard, 4. Carsten Pedersen, 5. Jan Nordenbæk, 6. Carsten Buch, 7. Jørn Moestrup, 8. Jesper Ulrich, 9. Claus Rossen, 10. Henrik Madsen.

Gruppe 2:
1. Andreas Vaag, 2. Jens Rasmussen, 3. Jørgen Kvisthøj, 4. Erling Rasmussen, 5. Per Lundbech, 6. René Rauer Hansen, 7. Kurt Ploug, 8. Bruno Jørgensen, 9. Johnny Johansen, 10. Per Jørgensen.

Gruppe 3:
1. Niels Henrik Cappelsen, 2. Jannick B Skow, 3. Niels Andersen, 4. Lars Bo Sørensen, 5. Thomas Buur, 6. Jens Skjoldborg, 7. Claus Øgendahl, 8. Claus Børsen, 9. Bo Jensen, 10. Peter Tagesen.

Gruppe 4:
1. Bjørn Kæmsgård, 2. Klaus Johansen, 3. Villy Pedersen, 4. Steen Jacobsen, 5. Michael Nielsen, 6. Leif B Pedersen, 7. Peter Rasmussen, 8. Jan Kielstrup, 9. Kenneth Jensen, 10. Morten Jannik, 11. Leo Rasmussen, 12. Michael Hansen, 13. Carsten Christiansen, 14. Peter F Jørgensen, 15. Henrik Gils, 16. -, 17. Poul Strøyer, 18. -.

Top

Korrespondanceskak
af Claus Rossen
Fjerdebrættet Jens Rasmussen har desværre måttet indkassere tre nederlag, Per ET nederlag og en sejr, og jeg har vundet et parti, så stillingen nu er således:
1. Nørresundby 6 af 6, 2. Ålborg 5½/13, 3. Randers 3½/5, 4. Læseforeningen 3½/9, Frem 3½/10, 6. AS 04 3/5, 8. SK 1968 3/8.

Særlig flot var min sejr ikke, den illustrerer nærmest bare, at også i korrespondanceskak indtræder forholdsvis enkle fejl:

Claus Rossen - Lars Meyer, Ålborg

Spillet i gr. EU-H-976:

Jens Rasmussen - Nicolae Pripoae, Rumænien

Top

Holdturneringen
af Claus Rossen
1. holdet


Vi står over for en spændende sæson, førsteholdet især! På papiret er vores hold særdeles frygtindgydende, stærkere end oprykkere almindeligvis er, og da kun Skolernes hold ser frygteligt ud, er en topplacering absolut mulig. Enkelte førsteholdspillere antyder fra tid til anden noget om oprykning, i første omgang må vi nok anse en sæson uden nedrykning som vellykket. Det afhænger altså i høj grad af, hvor få afbud, holdet må acceptere, af den årsag foreslog Esben, at da han velle deltage i hjemmekampe så at blive placeret uden for holdet, så det nu består af folk, der spiller omtrent hver gang. Holdet rykker ikke ned!
 
 
Holdet er: Terminerne er:
1. Per Stentebjerg 29/10 mod Herning 1 ude
2. Carsten Bank Friis 19/11 mod Nordre 2 hjemme
3. Carsten Buch 10/12 mod Randers 1 hjemme
4. Jan Nordenbæk 14/01 mod Skolerne 2 ude
5. Carsten pedersen 04/02 mod Ringkøbing 1 hjemme
6. Thomas Jepsen 25/02 mod SK 1968 ude
7. Henrik Madsen 18/03 mod Hammershøj i Århus
8. Søren Rix

2. Holdet
Også andetholdet går en spændende sæson i møde, for selvom reserver til førsteholdet naturligvis tages herfra, ser holdet såmænd ud til at kunne ende i øverst halvdel. Oprykningskampen kommer til at stå mellem Haderslev og et kraftigt forstærket Fremhold, men vi må være et godt bud på 3. pladsen. Det afhænger dog også af, hvor mange afbud vi bliver budt. Esben og Axel spiller ikke syv kampe, og Ulrik Larsen kan først benyttes fra jul. Vi får se.
 
Holdet er: Terminerne er:
1. Esben Hove 29/10 mod Kerteminde 1 ude
2. Claus Rossen 19/11 mod Søndersø 1 hjemme
3. Jørgen Lynggård 10/12 mod Tårnet 1 hjemme
4. Jørn Moestrup 14/01 mod Frem 1 ude
5. Jesper Ulrich 04/02 mod Alssund 1 hjemme
6. Jan Stage 25/02 mod Tønder 1 ude
Axel Nielsen 18/03 mod Haderslev 1 i Odense
7. Andreas Vaag
8. Ulrik Larsen

3. holdet
Sidste år var løbet næsten kørt efter 2 runder, da disse bragte nederlag til de to eneste alvorlige topkandidater, herefter blev trediepladsen hentet uden problemer. En tilsvarende placering må absolut være mulig i denne sæson, da vores mandskab synes lidt stærkere. Med i oprykningsdysten er igen Søndersø 2, nedrykkerne fra Sydøstfyn og der forstærkede Frem 2-holm, der er lidt uberegneligt. Til gengæld regner Deres Ringhed ikke med Munkebo som oprykker, afgang og små ambitioner derude lader dem nøje med en midterplacering. I en jævnbyrdig række med kun Bellinge som formodentlig pontdonor kan man godt forvente en flot placering til vores hold.

4. holdet
Fjerdeholdet tog førstepladsen sidste år, en tilsvarende placering i år giver oprykning, mindre er dog klart tilfredsstillinde. Nedrykkerne fra Middelfart er et klart topbud, fjerdeholdet, Assens og Strib kan måske blande sig, så vi må nok ikke være helt utilfredse med en placering herimellem. En førsteplads vil være overraskende (jo, den vil, Peter!) redaktøren lader sig gerne overraske...
5. holdet
Som oprykker må det i første omgang dreje sig om at bide sig fast i rækken, dog kan man pege på et par hold, der i hvert fald ikke er stærkere end vores. Frem 3 vil sikkert være et godt bud til en topplacering, Glamsbjerg og Bellinge ligeledes, så en midterplacering vil være godt for os.
6. og 7. holdet


Her er to hold, der er ret nye i holdturneringssammenhæng, så de må prøve atmosfæren og muligvis tage imod drøje hug, sikkert også prøve at vinde! 6. holdet kan måske endda ende i toppen, men det er meget svært at spå om de hold.

Hovedkredskampe for Læseforeningens Skakklub 1989/90
 
Hold Dag Dato Sted Modstander
III M 23/10 hjemme Indslev 1
M 13/11 ude Nyborg 1
M 04/12 hjemme Bellinge 1
M 08/01 ude Frem 2
Ti 30/01 ude Sydøstfyn 1
M 13/02 hjemme Søndersø 2
S 11/03 i Bellinge Munkebo 1
         
IV M 23/10 ude Middelfart 1
M 13/11 hjemme Odense 1
M 04/12 ude Assens 1
M 08/01 hjemme Tommerup-Vissenbjerg 1
M 29/01 hjemme Søndersø 3
Ti 13/02 ude Søndersø 4
M 05/03 hos OS Strib 1
V M 23/10 hjemme Middelfart 2
M 13/11 ude Bellinge 2
To 07/12 ude Glamsbjerg 1
M 08/01 hjemme Frem 3
M 29/01 ude Tommerup-Vissenbjerg 2
M 12/02 hjemme Assens 2
M 05/03 i Assens Indslev 2
VI Ti 24/10 ude Sydøstfyn 4
M 13/11 hjemme Midtfyn 2
M 04/12 hjemme Kerteminde 3
M 08/01 ude Frem 4
M 29/01 hjemme Vejle-Allested 2
M 12/02 ude Nyborg 3
M 05/03 hos Frem Tårnet 4
VII M 23/10 ude Assens 3
M 13/11 hjemme Strib 3
M 04/12 hjemme Korup-Ubberud 1
Ti 09/01 ude Marslev-Holev 1
M 29/01 hjemme Odense 2
M 12/02 ude Frem 5
To 08/03 ude Strib 2
Top

Indslev 40 år
af Peter Tagesen
23/9 indfandt 4 læsedrenge sig til Indslev Skakklubs 40 års jubilæumsturnering, som blev afholdt som en 7 runders monrad med 20 minutter pr. spiller.
I 3. klasse havde vi Henrik Giels med. Ratingtallet 1297 gav ham adgang til u/1300-gruppen og efter en start med 2 af 5 points gav slutspurten 2 af 2 en 4. plas til 50 kroner.
De resterende 3 spillere var med i den kombinerede mester- og 1.-klasse.
Erling Rasmussen opnåede adskillige megt gode stillinger, bl.a. førte han med et tårn i første runde, men uret er en hård modstander for Erling, så der blev kun til 1 point, men der var stillinger til mindst 2-3 points mere.
I mesterklassen blev Henrik Madsen næstsidst..? Heldigvis var der kun 3 deltagere og 2 præmier, så selv efter 1 af de første 3 scorede Henrik 3½ af de sidste 4, bl.a. remis med den senere vinder Uffe V Nielsen 2274.
Peter Tagesen startede med 3 af 3, men tabte så pusten med 1½ af de sidste 4. Ialt 4½ af 7 og en 3. plads. I sidste runde overså jeg en mat i 2 og gik dermed glip af 500 kroner, men var alligevel godt tilfreds med mit resultat som lavestratet i hele gruppen. Sejre over rating 2013, 1746, 1871 og 2087! Indbyrdes mødtes de to læsedrenge Henrik og Peter i første runde og da Henrik er den højst ratede jeg har slået, vil jeg her vise partiet:

Henrik Madsen 2087 - Peter Tagesen 1701
1. Tid! 0-1 !!!!!

Top

Læseforeningens
Skakklub