Læseforeningens Skakklub


Læsehesten nr. 5:

Tirsdag 14. september 1999, Årgang 26Bestyrelsesmøde    Styrkelisten     Augustturneringen    Ursimultan     Fyens Land Kop     Lundeborg    GP-lyn

Vejle Hurtigskak     Nordøstfyn Open     Klubmesterskabet

Tilbage til Læsehesten    Til Forsiden


Bestyrelsesmøde

af  Robert Vollertsen


Bestyrelsesmøde den 08.09.1999 hos Robert
Tilstede er formanden, næstformanden, kassereren og den første bestyrelsessuppleant.

1. Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde godkendes. Yderligere beslutter vi fremover at samle på de underskrevne referater. Det gør det nemmere at se, hvem der har besluttet hvad.
2. Efter at Jan Kuntz på grund af arbejde måtte stopppe som menigt medlem
3. Kassereren fremlægger den økonomiske situation. Klubben købte den 22.08.99 17 skaksæt, det vil sige brætter og brikker samt elektroniske ure, for 22.000,-. Samtidig søgtes tilskud fra kommunen til ”indretning af foreningslokaler m.v. under hovedområde II”.  Læseforeningen Skakklub bevilligedes 11.000,-. Desuden har klubben også modtaget aktivitetstilskud på knap 1.700,-. Klubbens økonomi har det således godt.
4. I forbindelse med overtagelsen af kassererposten undrerede Robert sig over, hvorfor
5. Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at formanden og kassereren får udbetalt en telefongodt-gørelse. Størrelsen mangler endnu at blive fastsat. Men den vil nogenlunde svare til en kvartalsafgivt ved TeleDanmark og være i størrelsesorden med det beløb, formanden og kassereren for Fyns Skak Union modtager.
6. Der indrettes en ny kasse med en beholdning på 500,- til formanden, som bruges til kalender, frimærker, breve og lignende.
7. Kørselsgodtgørelsen har været uændret i lang tid (1,- per kilometer) og svarer ingenlunde til standarden. Bestyrelsen beslutter enstemmigt at hæve kørselsgodtgørelsen til 1,50 kroner per kilometer. Det skal anmerkes, at den generelt kun udbetales i forbindelse med udekampe i hold- og pokalturneringen.
8. Der udfærdiges en plan over, hvilket bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for at åbne og lukke til de enkelte klubaftener.
9. Aktivitetskalenderen for sæsonen 1999/2000 revideres i forbindelse med det nye klubblad.
10. Tilmeldingsskemaet har været en succes (se artikel). Den vil således blive genbrugt ved lejlighed.
11. Klubben har A- og B-medlemmer, men ingen steder står der skrevet, hvad der er forskellen. Derfor laves følgende definition, som endelig skal vedtages ved generalforsamlingen næste år:

A-medlemmer er medlemmer af Læseforeningen Skakklub og betaler kontingent til FSU og DSU gennem Læseforeningen. Herved erhverver de ret til at deltage i hold-, pokal- og klubturneringer for Læseforeningen Skakklub. Ved deltagelse i koordinerede turneringer må de repræsentere klubben med navn. Foruden pengepræmier kan de vinde titler såsom Læseforeningen Skakklubs Klubmester og  Læseforeningen Skakklubs Lynmester.

B-medlemmer skal være A-medlem i en anden skakklub i Dansk Skak Union. De betaler et nedsat kontigent. Herved erhverver de ret til at deltage i klubbens lukkede turneringer. De kan ikke deltage i hold- eller pokalturneringen for læseforeningen. Ej heller må de i koordinerede turneringer repræsentere klubben ved navn.  er medlemmer af Læseforeningen Skakklub og betaler kontingent til FSU og DSU gennem Læseforeningen. De kan vinde alle pengepræmier, men ikke titler såsom Læseforeningen Skakklubs Klubmester og Læseforeningen Skakklubs Lynmester.
12. Styrkelisten fastlægges. Læseforeningen Skakklub stiller i år tre otte-mands-hold og et fem-mands-hold. Førsteholdet ledes af Morten Rud, mens Benny Pedersen tager sig af fjerdeholdet. Som leder af andenholdet foreslås Uffe Petersen eller Kurt Ploug, af tredjeholdet Esben Andersen eller Niels Henrik Cappelen. I pokalturneringen starter Læseforeningen Skakklub med 5 hold.
13. I klubturneringen er der i år igen 4 grupper. Mestergruppen er elo-ratet og er en 10 mands alle-mod-alle gruppe. Basis 1, 2 og 3 er 8 mands alle-mod-alle grupper. Der deltager altså i alt 34 spillere, hvilket passer perfekt med de 17 nye sæt, klubben har købt!
14. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18.11.1999. Sidste forslag til af dagsorden til sekretæren den 09. Fremsendelse den 10.
15. Eventuelt?

Top

Styrkelisten


1. Carsten B. Friis  (1)
2. Per Stentebjerg (1)
3. Jens O. Pedersen (P)
4. Morten Rud (1)
5. Teemu Laasanen (R)
6. Jørn Moestrup (1)
7. Laurits Knudsen (P)
8. Robert Vollertsen (1)
9. Jørgen Lynggård (P)
10. Axel Nielsen (P)
11. Jannick Skow (1)
12. René Rauer (1)
13. Jørn Vesterdal (1)
14. Peter C. Grau (R)
15. Kent Poulsen (2)
16. Jørgen Kvisthøj (R)
17. Allan Drost (R)
18. Per Lundbech (2)
19. Bruno Jørgensen (P)
20. Mads B. Svendsen (2)
21. Mikkel Clausen (2)
22. Johnny Holler (2)
23. Lars Bo Sørensen (2)
24. Kurt Ploug (2)
25. Uffe Petersen (2)
26. Jens Rasmussen (3)
27. Ebbe Mortensen (3)
28. Niels H. Cappelen (3)
29. Jens Skjoldborg (R)
30. Esben Andersen (3)
31. Bo Sørensen (R)
32. Lars P. Knudsen (P)
33. Niels Andersen sen. (P)
34. Niels Andersen jun. (3)
35. Mads Auning (3)
36. Hans-Ole Larsen (P)
37. Thomine Hansen (3)
38. Leo Rasmussen (R)
39. Peter B Rasmussen (R)
40. Palle H. Jørgensen (3)
41. Benny Pedersen (4)
42. Christian Winther (4)
43. Claus Børsen (4)
44. Peter F. Jørgensen (4)
45. Villy Nielsen (4)
46. Jeppe Jørgensen (R)

Nummeret i parentes står for holdet, vedkommende spiller for. R betyder reser-ve og P som passiv betyder, at medlemmet ikke deltager i holdturneringen i år. Reserverne tilknyttes de enkelte hold; således er Teemu Laasanen og Peter Grau reserver for førsteholdet, Jørgen Kvisthøj og Allan Drost for andenholdet, Jens Skjoldborg og Bo Sørensen for tredjeholdet og Leo Rasmussen, Peter B. Rasmussen og Jeppe Jørgensen for fjerdeholdet. Hvis der meldes afbud, så kan holdlederen ringe til "sine" reserver først. Hvis de ikke kan, så kan han spørge derefter de øvrige reserver, som efter styrkelisten må spille.

Top

Augustturneringen

af  Carsten Bank Friis

Årets Augustturnering er en af de stærkeste klubben længe har set, faktisk er alle de 5 faste fra første-holdet i sidste sæson med!
Og feltet kunne jo faktisk godt have været stærkere fra starten, for Lars Bor-bjerggaard og Michael D F Sørensen har været i klubben og kunne jo sagtens have været med! Men det gjorde de til sidst i turnerin-gen, og da Kim Skaanning og Faruk Hoxha også var med i de sidste 3 runder, så kan man da roligt fastslå, at denne augustturnering er den stærkeste i klubbens historie.

Carsten Bank Friis havde en helt utrolig god turnering og gjorde rent bord med 9 af 9 efter en turnering med meget optimistisk spil, se f.eks. det følgende parti:
(partiet mod Jannick Skow kommer i så snart jeg har fundet ud af CB7i)
 
 
Augustturneringen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I alt
nr.
1.
Jørn Moestrup
02/1
03/½
½/17
½/08
10/½
½/21
23/½
0/24
-
4
6
2.
Thomine Hansen
0/01
09/1
15/0
1/14
16/1
1/10
24/0
26/0
1/13
4
6
3.
Per Stentebjerg
04/1
½/01
10/1
1/11
06/0
½/08
19/1
1/21
0/25
6
2
4.
Jens Rasmussen
0/03
0/10
07/1
18/1
0/15
13/0
0/12
14/0
0/20
2
 
5.
Claus Børsen
06/0
07/1
½/12
1/16
19/0
0/15
-
-
-
 
6.
Carsten Bank Friis
1/05
08/1
11/1
17/1
1/03
1/19
21/1
10/1
1/24
9
1
7.
Villy Nielsen
08/0
0/05
0/04
13/0
22/1
1/14
0/18
20/0
0/16
2
 
8.
Kent Poulsen
1/07
0/06
14/1
01/½
1/17
03/½
-
-
-
4
6
9.
Jon Bonde
10/½
0/02
0/16
20/0
½/13
0/18
-
-
-
1
 
10.
Peter Grau
½/09
04/1
0/03
15/1
01/½
02/1
17/1
0/06
23/0
5
4
11.
Mikkel Clausen
12/1
1/14
0/06
03/0
0/21
17/0
-
-
-
2
 
12.
Mads Hansen
0/11
13/1
05/½
0/19
½/20
16/½
04/1
0/17
-
 
13.
Benny Pedersen
14/0
0/12
0/18
1/07
09/½
1/04
16/0
22/1
02/0
 
14.
Niels Andersen
1/13
11/0
0/08
02/0
1/18
07/0
20/1
1/04
-
4
6
15.
Uffe Pedersen
16/1
17/0
1/02
0/10
04/1
05/1
-
-
-
4
6
16.
Esben Andersen
0/15
18/1
09/1
05/0
0/02
0/12
1/13
0/23
07/1
5
17.
Morten Rud
18/1
1/15
01/½
0/06
08/0
1/11
0/10
12/1
21/1
3
18.
Christian Winther
0/17
0/16
13/1
0/04
14/0
09/1
07/1
0/27
0/19
3
 
19.
Jannik B Skow    
(1½)
12/1
1/05
06/0
0/03
0/25
18/1
3
 
20.
Palle H Jørgensen    
(1)
1/09
12/½
22/0
0/14
1/07
04/1
 
21.
Mads B Svendsen    
(1½)
1/22
11/1
01/½
0/06
03/0
0/17
 
22.
-
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
23.
Kim Skaanning
 
 
 
 
 
(3)
½/01
16/1
1/10
 
24.
Lars Borbjerggaard
 
 
 
 
 
(3)
1/02
01/1
06/0
2
 
25.
Faruk Hohxa
 
 
 
 
 
(3)
1/26
19/1
1/03
3
 
26.
Michael D F Sørensen
 
 
 
 
 
(3)
25/0
1/02
27/1
2
 
27.
Johnny Johansen
 
 
 
 
 
 
(3)
18/1
0/26
1
 

Tallene i parentes er det antal point som der blev tildelt for at få en mere fair lodtrækning, men de tæller ikke med i slutstillingen.

Top

Ursimultan

af  Carsten Bank Friis


Tirsdag den 31. august stillede IM Lars Borbjerggaard op til en gang ursimultan.
17 håbefulde spillere tog kampen op mod Lars, der fik 5 kvarter mod udfordrenes 3 kvarter. Feltet må siges at være meget stærkt, bl.a. var der 6 spillere med ELO-tal! Og uheldigvis for Lars var der ikke rigtigt nogle rigtigt svage spillere med, så der var ikke meget håb om nogle hurtige sejre!
Kampen kom i gang, og man kunne godt se, at ursimultan ikke er noget, som Lars beskæftigerer sig med så tit, der blev nok spillet for "pænt", nogle chancer ind i mellem er man nødt til at tage, ellers koster det for meget tid på klokken, og efterhånden begyndte tiden da også at trykke gevaldigt for Lars.

Enkeltresultaterne:
Vindere blev:
Jon Bonde, Niels Andersen, Mads B Svendsen, Carsten Bank Friis, Jørn Moestrup, Michael D F Sørensen, Jannick B Skow, Thomine Hansen, Johnny Johansen, René Rauer, Teemu Laasonen, Jens Rasmussen og Esben Andersen.

De fleste af partierne tabte Lars på tid, slutstillingen mod Michael og Carsten var helt lige, mod Jon, Niels, Thomine og Johnny stod Lars bedst.

Lars vandt over:
Mikkel Clausen, Kurt Ploug, Peter Grau og Claus Børsen.

Her var Claus meget tæt på at holde remis, men så ikke en evigskak.

Altså et nederlag for Lars Borbjerggaard på 4-13 - bedre held næste gang!

Top

Fyens Land Kop

af  Carsten Bank Friis


For tredje gang blev der spillet Fyens Land Kop, der for anden gang var det officielle Danmarksmesterskab i hurtigskak.
Curt Hansen kom ordentligt ud af starthullerne, hvor Curt de sidste par år har skullet kæmpe sig op, men i år var der ingen slinger i valsen. Det blev til 6 point og dermed var DM hjemme med en lidt bedre korrektion end Henrik Danielsen.
Lars Borbjerggaard havde en rimelig god turnering - hvis det da ikke lige havde været for hans frygtelige parti mod IM Karsten Rasmussen, for i en meget fordelagtig stilling, hvor Karsten kun havde ½ minut tilbage, satte Lars damen i slag… På dette tidspunkt var Lars ellers godt med fremme efter gevinst over IM Erik Jelling i første runde og remis med GM Lars Bo Hansen, men faldt så tilbage, og sluttede med 3½ som nummer 14 i det 32 mand store felt.
Carsten Bank Friis startede rimeligt skidt med 0 af 2, men det var så til gengæld også mod GM Henrik Danielsen og IM Carsten Høi, nu er det tredje år i træk, at jeg møder Henrik Danielsen med sort i første eller anden runde! Tættest på point var jeg sidste år. Turneringen blev for mig en turnering på det jævne, men jeg sluttede da som nr. 16 med 3½, og da jeg er blandt de absolut lavest ratede, så er det da ikke så dårligt endda… Som sidste år fik jeg lov til at spille et sjovt parti:
(partiet mod Jens Kristiansen kommer i så snart jeg har fundet ud af CB7i)

Tabel for Fyens Land Dalum Kop

Top

Lundeborg

af  Carsten Bank Friis

For 19. gang blev Lundeborgturneringen, og som det er det mest almindelige for turneringen på Havneppladsen i Lundeborg, så var det et strålende vejr - nok den sidste sommerdag i denne sommer!

Turneringen var meget skæv i år, for i toppen var øverste gruppe den næst stærkeste i turneringens historie, medens der ikke var så stor repræsation blandt de lavere ratede.

Mesterskabsklassen havde et snit på 2206, hvor vort tidligere medlem IM Steffen Pedersen, nu Sydøstfyn, selvsagt var favorit, men med mine egne præstationer i netop denne turnering - 19 år i øverste gruppe med dårligste resultat: delt andenplads! - var jeg naturligvis også blandt favoritterne.
Outsiderne var først og fremmest Jan Nordenbæk, Per Stentebjerg, Faruk Hoxha og Kim Skaanning. Medens de sidste 2 Henrik Madsen og Jørn Schmidt begge ville kunne skabe problemer, men næppe ville kunne vinde turneringen.

I første runde spillede jeg et spændende parti mod Per, hvor Per fik et krafigt angreb ind på min kongestilling, og jeg fandt ikke det rigtige, men tilsidst blev jeg absolut tilsmilet af heldet, da Per overskred med dame i overskud, ca. 20 sekunder efter at jeg havde "tabt" på tid!
De næste 5 runder var mit spil meget bedre, og det gav 5 pæne partier med 5 gevinster til følge. Specielt partiet mod Kim var meget spændende, og desværre meget svært at huske, der blev spillet mange interessante træk!
Per spillede lige lovligt mange remiser, men den ene var mod Steffen Pedersen, hvilket var Steffens eneste pointtab i de første 6 runder.
Kim havde ikke nogen speciel god turnering, og var aldrig med, hvor det er rigtigt sjovt.
Syvende runde blev så et opgør mellem Steffen og mig selv, og det blev faktisk længe et spændende parti, men efter en fejl - hvor jeg straks efter så hvad jeg lige skulle have indskudt, hvorefter partiet igen ville have været meget åbent -  faldt min stilling helt fra hinanden.
Men de 5½ gav så naturligvis en andenplads, så stadig er delt andenplads min ringeste placering i Lundeboorgturneringen!

Mesterklassen

I basis 1 var Mads feltets lavest ratede, men det lod ikke til at påvirke ham, for efter 3 runder havde Mads maksimum, men herefter gik han i stå, og det blev kun til et enkelt point mere. 4 point rakte lige akkurat ikke til en plads på sildekasseerne.

Basis 1

Så springer vi ned til basis 4, hvor vi havde 2 spillere med, det indbyrdes opgør mellem Leo og Thomine i første runde blev ikke rigtigt til noget, da Thomine, der sammen med Mads havde valgt at cykle til Lundeborg, men til sidst kunne Thomine ikke følge med, og tabte derfor uden kamp til Leo.
Leo skiftedes til at vinde og tabe de første 4 runder, så efter 4 runder havde Thomine med 2½ faktisk overhalet Leo med 2, men derefter var det Leo, der tog teten, da han vandt resten af partierne, medens Thomine måtte nøjes med 2 halve.
Leos 5 point rakte til en tur på sildekasserne som nr. 2, medens Thomine endte lige udenfor præmierækken.

Basis 4

I den efterfølgende lynturnering, blev der spillet 2 kvalifikationsgrupper både i den øvre og den nedre halvdel.
Per og jeg var placeret i den ene kvalifikationsgruppe, og her lykkedes det mig at vinde med 4½ af 5, medens Per måtte nøjes med 3½, og det rakte ikke til den anden kvalifikationsgivende plads, for her kilede Faruk Hoxha sig ind med 4 point.
I den anden gruppe havde vi Kim med, og han fik en andenplads med 4 af 5, efter Steffen Pedersen, der gjorde rent bord.
Jeg mødte Kim i den ene semifinale, og da det begge gange lykkedes Kim at sætte officerer over styr gik jeg videre til finalen med 2-0. I den anden semifinale måtte Steffen overraskende se sig besejret af Faruk med 1½-½.
Så i finalen mødte jeg Faruk Hoxha, og også her vandt jeg 2-0, men det var absolut heldigt, i det første parti havde jeg store kvaler, overlevede med en kvalitet i underskud, men med et par fribønder, da Faruk tabte på tid. I det andet parti overspillede jeg Faruk fuldstændigt i åbningen og vandt kvalitet og bonde, for derefter at spille rimeligt planløst, så det var tæt på, at han kunne have vundet, remisen var vist indenfor rækkevide! Men til sidst lykkedes det mig at vinde.

Lynturneringen

Til næste år har Lundeborgturneringen 20 års jubilæum, så lad os give Sydøstfyn en ordentlig jubilæumsgave ved at møde meget mere talstærk op næste år - 5. august 2000! (Indbydelse)

Tabeller fra Lundeborg

Top

GP-lyn


af  Robert Vollertsen

For første gang siden jeg har været medlem i Læseforeningen starter vi nu en-delig en lyngrandprix, som jeg var vant til det fra min gamle klub nede i Tyskland. Og mine barndomsminder tog da også helt overhånd; turneringen spilledes efter det mere eller mindre berygtede ”tyskersystem”. Berygtet er dog lidt meget sagt; mange sidestiller ”ikke at være så kendt” med at være dårlig. Det byder på to uimodståelige fordele:
1) Runderne lægges meget nemme. Teoretisk set kan der sagtens være tusind spillere med, uden at jeg på noget tidspunkt mister overblikket. (Men husk nu lige på, at det er en alle-mod-alle turnering. Med 1000 deltagere ville det godt og vel tage 3½ døgn.)
2) Deltagerne skal selv sørge for at notere resultatet. Det letter turneringslederens arbejdsbyrd og tvinger spillerne samtidig til at lære hinanden at kende (eller i hvert fald deres navne).

Til at starte med sætter spillerne sig bare tilfældigt ved brætterne. Herefter skal de bare flytte en plads med uret efter hver runde. Men der er en lille ting, man skal passe på med. Hvis der er et lige antal deltagere, så bliver én person (typisk turneringslederen) siddende på sin faste plads og drejer brættet  efter hver runde, således at han skiftevis får sort og hvid. (De øvrige brætter drejes ikke!) Hvis der er et ulige antal spillere, så sidder en spiller over hver runde efter at have spillet på en fast plads. (Se eksemplerne.)

Lige antal deltagere:
1.runde  2.runde   3.runde   4.runde   5.runde   6.runde   7.runde
1 2 3 4  1 8 2 3   1 7 8 2   1 6 7 8   1 5 6 7   1 4 5 6   1 3 4 5
m m m m  m m m m   m m m m   m m m m   m m m m   m m m m   m m m m
8 7 6 5  7 6 5 4   6 5 4 3   5 4 3 2   4 3 2 8   3 2 8 7   2 8 7 6

Ulige antal spillere:
1.runde  2.runde   3.runde   4.runde   5.runde   6.runde   7.runde
1 2 3 4  7 1 2 3   6 7 1 2   5 6 7 1   4 5 6 7   3 4 5 6   2 3 4 5
m m m m  m m m m   m m m m   m m m m   m m m m   m m m m   m m m m
- 7 6 5  - 6 5 4   - 5 4 3   - 4 3 2   - 3 2 1   - 2 1 7   - 1 7 6

Den første lyngrandprix var ret spændende. Lang tid så det ud, som om overraskelsen ville lykkes for Jannick. Han vandt blandt andet mod Carsten, Faruk og Kim. Men til sidst havde han ikke længere heldet med sig og så kunne Lars Borbjerggaard slå til. Men Lars mødte meget hård modstand. Blandt andet blev han flået af Faruk. Carsten og Temmu var også godt spillende.
 
Nr.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I alt
Korr.
GP
1
Lars Borbjerggaard
X
1
1
1
0
½
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16½
 
100
2
Carsten Bank Friis
0
X
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
148,5
85
3
Teeunu Laasauen
0
0
X
1
1
½
½
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
146,5
70
4
Jannick Skow
0
1
0
X
1
1
½
½
½
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14½
 
65
5
Faruk Hoxha
1
0
0
0
X
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
13
 
60
6
Kim Skaanning
½
0
½
0
0
X
0
1
½
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12½
 
55
7
René Rauer
0
0
½
½
1
1
X
0
1
0
1
0
1
½
1
1
1
1
1
11½
112
50
8
Per Stentebjerg
0
0
0
½
0
0
1
X
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11½
99,75
45
9
Lars Bo Sørensen
0
0
0
½
0
½
0
1
X
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
 
40
10
Robert Vollertsen
0
1
0
0
0
0
1
0
1
X
0
1
½
1
1
1
1
1
1
10½
 
35
11
Mikkel Clausen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
½
1
1
1
1
1
1
1
 
30
12
Niels Andersen
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
½
X
1
0
1
1
1
1
1
36,25
28
13
Jens Rasmussen
0
0
0
0
1
0
0
0
0
½
0
0
X
1
1
1
1
1
1
34,75
26
14
Jon Bonde
0
0
0
0
0
0
½
0
0
0
0
1
0
X
0
0
1
1
1
 
24
15
Johnny Johansen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
1
0
1
1
4
10,5
22
16
Christian Winther
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
X
1
1
1
4
8,5
20
17
Palle Halkier
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
X
0
1
2
4
18
18
Claus Børsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
1
2
2
16
19
Villy Nielsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
 
14

Reglerne for GP-lyn

Top


Vejle Hurtigskak


af  Peter Grau

Weekenden den 14. og 15. August drog de tre læsedrenge Esben Andersen, Lars Borbjerggaard samt undertegnede, i højt humør mod den traditionelle Evans Weekendturnering i Vejle.
Allerede 10 km efter starten af vores tur, begyndte ulykkerne at komme væltende. Pga. vejarbejde bestod motorvejen mod Jylland af en stor kø af biler, der i korte ryk af 5-10 km i timen sneglede sig frem. Dette var ikke blot en prøvelse af vores nerver, men også for Lars' bil, hvis køler ikke kunne klare presset. Efter en lille halv times ufrivillig pause og efter at en venlig gårdejer havde doneret en spand vand til bilen, kunne vi fortsætte. Trods alle anstrengelser nåede vi ikke frem til første runde og indkasserede alle et rundt nul.
I skak spiller psykologi som bekendt en stor rolle, og måske fungerede starten af denne dag som en kick-starter for os. I hvert fald rejste vi os oven på denne dukkert og spillede over evne vores modstandere af banen.
Dagen endte overordentligt tilfredsstillende, idet vi alle havde spillet os frem til de forreste brætter. Efter vi havde spillet runderne 2-4, havde læsedrengene 9/9(!) og efter 5. runde 10/12 dog inklusive et indbyrdes opgør (Peter - Lars 0-1).
Det der var startet som en klassisk Tycho Brahe dag, sluttede med at vi kunne returnere mod Odense i triumf. Selv bilen var der ikke problemer med!
På andendagen tog vi kloge af skade ingen chancer, skiftede bil og drog af sted en time før. Lars viste sit format ved, trods kun at have spillet otte runder, at besætte 2. pladsen, uden tabspartier, efter Allan Holst. Esben og Jeg kunne derimod ikke holde den høje kadance og præsterede begge en meget tam slutspurt og sluttede begge udenfor præmierækken med henholdsvis 4 og 3 ½.
Top

Nordøstfyn Open

af  Carsten Bank Friis

Med et snit på 2250 bliver Nordøstfyn Open nok Fyns stærkeste i år. Sandsynligvis er det den stærkeste lokale turnering på Fyn nogensinde, vores klubmesterskab da vi var i første division, da Curt Hansen og hele førsteholdet deltog kan også være en konkurrent - men den var ikke koordineret.

Mester      Basis 1        Basis 2     Basis 3        Basis 4      Basis 5     Stillingen efter 4. runde og frem

 
Mester              2250
Ro
We
1
2
3
4
5
6
7
I alt
3 runder
1.
Stig Gorm Jensen, Nyborg
2092
1.95
0/08
1/02
03/0
/04
05/
/06
07/
1
2.
Faruk Hoxha
2300
4.00
1/07
01/0
½/08
/03
04/
/05
06/
3.
John Rendboe, Frem
2218
3.15
0/06
07/u
1/01
02/
/08
/04
05/
1+u
4.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2249
3.50
½/05
06/½
1/07
01/
/02
03/
/08
2
5.
IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn
2427
5.20
04/½
08/½
1/06
07/
/01
02/
/03
2
6.
IM Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn
2409
5.05
03/1
½/04
05/0
08/
/07
01/
/02
7.
Morten Rud, Læseforeningen
2073
1.80
02/0
u/03
04/0
/05
06/
08/
/01
u
8.
Søren Ejdum, Sydøstfyn
2233
3.35
01/1
½/05
02/½
/06
03/
07/
04/
2

Vi har 9 spillere med i turneringen, 3 er med i øverste gruppe. Carsten er startet utroligt flot med remis mod de 2 IM'er Steffen Pedersen og Lars Borbjerggaard, og i tredje runde vandt Carsten en miniature - 8 træk - mod Morten! Lars har desuden vundet over John Rendboe og tabt til Steffen Pedersen. Morten har haft visse problemer og har tabt sine første 2 partier - men har et udsat mod John Rendboe.
 

 
Basis 1          1854
Ro
We
1
2
3
4
5
6
7
I alt
3 runder
1.
Svend Veise, Nyborg
1819
3.15
u/08
1/02
03/½
/04
05/
/06
07/
1½+u
2.
Claus Pedersen, Nyborg
1948
4.50
0/07
01/0
½/08
/03
04/
/05
06/
½
3.
Kristoffer Werning, O.S.
1788
2.80
1/06
07/0
½/01
02/
/08
/04
05/
4.
Jeppe Anker, Højby
1773
2.65
½/05
06/0
1/07
01/
/02
03/
/08
5.
Jess K Madsen, Nyborg
1810
3.05
04/½
08/½
0/06
07/
/01
02/
/03
1
6.
Uffe Pedersen, Læseforeningen
1772
2.65
03/0
1/04
05/1
08/
/07
01/
/02
2
7.
Peter Grau, Læseforeningen
1946
4.50
02/1
1/03
04/0
/05
06/
08/
/01
2
8.
Jørgen Hansen, Nyborg
1978
4.80
01/u
½/05
02/½
/06
03/
/07
04/
1+u

I basis 1 startede Peter Grau som lyn og torden med 2 af 2, men i tredje runde måtte Peter ned.
Uffe Petersen startede med at tabe, men har så scoret 2 af 2, så vores spillere i basis 1 nu ligger lige.
 

 
Basis 2           1679
Ro
We
1
2
3
4
5
6
7
I alt
3 runder
1.
Johnny Johansen, Læseforeningen
1741
4.20
1/08
1/02
03/½
/04
05/
/06
07/
2.
Esben Andersen, Læseforeningen
1647
3.20
0/07
01/0
½/08
/03
04/
/05
06/
½
3.
Kent Heegaard, Frem
1665
3.35
0/06
07/1
½/01
02/
/08
/04
05/
4.
Jesper Bruun, Frem
1611
2.80
u/05
06/1
1/07
01/
/02
03/
/08
2+u
5.
Viggo Christensen, Frem
1697
3.75
04/u
08/0
0/06
07/
/01
02/
/03
0+u
6.
Jørgen Kiel, Sydøstfyn
1673
3.40
03/1
0/04
05/1
08/
/07
01/
/02
2
7.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1730
4.05
02/1
0/03
04/0
/05
06/
08/
/01
1
8.
Erik Arnfast, Nyborg
1668
3.35
01/0
1/05
02/½
/06
03/
/07
04/

I basis 2 er Johnny startet meget flot med 2½ af 3. Jens Rasmussen har et enkelt point efter en flot gevinst over Esben Andersen, der må nøjes med ½ point.
 

 
Basis 3          1491
Ro
We
1
2
3
4
5
6
7
I alt
3 runder
1.
Erwin Jensen, Nyborg
1525
3.90
u/08
0/02
03/1
/04
05/
/06
07/
1+u
2.
Ole S Thygesen, Nyborg
1515
3.75
½/07
01/1
1/08
/03
04/
/05
06/
3.
Erling B Andersen, Tårnet
1435
2.85
½/06
07/½
0/01
02/
/08
/04
05/
1
4.
Erik G Andresen, Nyborg
1443
2.95
1/05
06/½
u/07
01/
/02
03/
/08
1½+u
5.
Anders Jensen, Nyborg
1562
4.30
04/0
08/1
u/06
07/
/01
02/
/03
1+u
6.
Erling Pedersen, Nyborg
1461
3.20
03/½
½/04
05/u
08/
/07
01/
/02
1+u
7.
Ivar Dørup, Højby
1535
4.00
02/½
½/03
04/u
/05
06/
08/
/01
1+u
8.
Jon B Eriksen, Frem
1450
3.00
01/u
0/05
02/0
/06
03/
/07
04/
u

 
 
Basis 4          1366
Ro
We
1
2
3
4
5
6
7
I alt
3 runder
1.
Jens Frederiksen, Nyborg
1371
3.60
1/08
1/02
03/1
/04
05/
/06
07/
3
2.
Thomas Jensen, Nyborg
1357
3.40
0/07
01/0
½/08
/03
04/
/05
06/
½
3.
Preben Sig, Nyborg
1396
3.80
0/06
07/1
0/01
02/
/08
/04
05/
1
4.
Lars Christensen, Søndersø
1364
3.50
½/05
06/1
u/07
01/
/02
03/
/08
1½+u
5.
Leo M Rasmussen, Læseforeningen
1435
4.30
04/½
08/½
0/06
07/
/01
02/
/03
1
6.
Brian Nielsen, Frem
1336
3.20
03/1
0/04
05/1
08/
/07
01/
/02
2
7.
Gunner Andersen, Midtfyn
1333
3.10
02/1
0/03
04/u
/05
06/
08/
/01
1+u
8.
Nis S Pedersen, Sydøstfyn
1336
3.20
01/0
½/05
02/½
/06
03/
/07
04/
1

I basis 3 har Leo M Rasmussen 1 point.
 

 
Basis 5
Ro
We
1
2
3
4
5
6
7
I alt
3 runder
1.
Leif Rasmussen, O.S.
1178
 
02/u
0/11
03/0
/09
/
/
/
u
2.
Bjarne Nymo, Nyborg
1307
 
u/01
03/1
11/½
/10
/
/
/
1½+u
3.
Rasmus Herlo, Nyborg
1000
 
04/0
0/02
1/01
/08
/
/
/
1
4.
Erik R Nielsen, Sydøstfyn
1318
 
1/03
05/0
1/07
/12
/
/
/
2
5.
Christian Winther, Nyborg
1259
 
06/1
1/04
1/10
11/
/
/
/
3
6.
Harry Lund, Midtfyn
1177
 
0/05
08/0
1/09
/07
/
/
/
1
7.
Bjarne K Jensen, Nyborg
1160
 
08/1
0/10
04/0
06/
/
/
/
1
8.
Richard Jørgensen, Nyborg
1320
 
0/07
1/06
0/12
03/
/
/
/
1
9.
Thomas Bondgård
1000
10/0
0/12
06/0
01/
/
/
/
0
10.
Jørgen Hansen, Sydøstfyn
1290
1/09
07/1
05/0
02/
/
/
/
2
11.
Martin Kristiansen, Søndersø
1281
12/1
01/1
½/02
/05
/
/
/
12.
Steen Andersen, Munkebo
1253
0/11
09/1
08/1
04/
/
/
/
2

Link til Nyborg Skakklub

Top

Klubmesterskabet

ELO-gruppen     Basis 1     Basis 2    Basis 3


ELO-gruppen:
 
 
 Navn:
Ro
We
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I alt
1.
 Jens Rasmussen    
10
2
3
4
5
6
7
8
9
 
2.
 Jørn Moestrup    
9
1
10
3
4
5
6
7
8
 
3.
 Robert Vollertsen    
8
9
1
2
10
4
5
6
7
 
4.
 Kim Skaanning    
7
8
9
1
2
3
10
5
6
 
5.
 Carsten Bank Friis    
6
7
8
9
1
2
3
4
10
 
6.
 Jannick Skow    
5
10
7
8
9
1
2
3
4
 
7.
 Teemu Laasanen    
4
5
6
10
8
9
1
2
3
 
8.
 Lars Borbjerggaard    
3
4
5
6
7
10
9
1
2
 
9.
 Michael D F Sørensen    
2
3
4
5
6
7
8
10
1
 
10.
 Morten Rud    
1
6
2
7
3
8
4
9
5
 
Top
Basis 1:
 
   Navn:  Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt Nr.
1.
 Kurt Ploug
 
8
2
3
4
5
6
7
   
2.
 Esben Andersen
 
7
1
8
3
4
5
6
   
3.
 Jørgen Kvisthøj  
6
7
1
2
8
4
5
   
4.
 Peter Grau
 
5
6
7
1
2
3
8
   
5.
 Lars Bo Sørensen  
4
8
6
7
1
2
3
   
6.
 Mikkel Clausen  
3
4
5
8
7
1
2
   
7.
 Uffe Petersen  
2
3
4
5
6
8
1
   
8.
 René Rauer Hansen  
1
5
2
6
3
7
4
   
Top
Basis 2:
 
   Navn:  Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt Nr.
1.
 Johnny Johansen
 
8
2
3
4
5
6
7
   
2.
 Mads B Svendsen
 
7
1
8
3
4
5
6
   
3.
 Niels Henrik Cappelen  
6
7
1
2
8
4
5
   
4.
 Ebbe Mortensen
 
5
6
7
1
2
3
8
   
5.
 Thomine Hansen  
4
8
6
7
1
2
3
   
6.
 Mads Auning Hansen  
3
4
5
8
7
1
2
   
7.
 Bo Sørensen  
2
3
4
5
6
8
1
   
8.
 Jens Skjoldborg  
1
5
2
6
3
7
4
   
Top
Basis 3:
 
   Navn:  Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt Nr.
1.
 Niels Andersen
 
8
2
3
4
5
6
7
   
2.
 Jeppe Jørgensen
 
7
1
8
3
4
5
6
   
3.
 Benny Pedersen  
6
7
1
2
8
4
5
   
4.
 Claus Børsen
 
5
6
7
1
2
3
8
   
5.
 Villy Nielsen  
4
8
6
7
1
2
3
   
6.
 Jon Bonde Eriksen  
3
4
5
8
7
1
2
   
7.
 Palle H Jørgensen  
2
3
4
5
6
8
1
   
8.
 Christian Winther  
1
5
2
6
3
7
4
   
Top

Tilbage til Læsehesten

Til Forsiden