Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 4:

Tirsdag 27. juni 2000, Årgang 27


Papirversionen udkommer som et nr. 4-5 i slutningen af juli!


Ny redaktør - Generalforsamling - Klubmesterskabet - Omkamp om klubmesterskabet - Frem Open -

Juniorkvalifikation - DSU-pokal - Hour-Glas turnering - Vedtægter - Skak på Carlsens Kvarter


Forside - Læsehesten - Læsehesten 5/00

Ny redaktør
af Carsten Bank Friis
På generalforsamlingen blev der under eventuelt spurgt om hvem der ville være ny redaktør, og til alles store glæde, så påtog Christian Winther sig hvervet.
Carsten Bank Friis vil fortsat stå for internetdelen af Læsehesten.
Indlæggene vil blive samlet af både Christian og Carsten, Carsten sætter det op på nettet, og Christian sætter bladet op så det er klar til trykningen!
Top

Generalforsamlingen
af Carsten Bank Friis
Generalforsamlingen havde deltagelse af ca. 20 medlemmer, måske nok lidt skuffende, da der bl.a. skulle tages stilling til om vi skulle have nye spilledag?!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og næste års budget til orientering.
4. Behandling af indkomne forslag
    a) Vedtægtsændringer.
    b) Tirsdag eller torsdag som klubaften.
5. Valg af
    a) Kasserer - Robert Vollertsen - modtager genvalg
    b) 2 bestyrelsesmedlemmer - Johnny Holler Johansen og Jørn Moestrup - modtager ikke genvalg
    c) 1 bestyrelsesmedlem - René Rauer Hansen - modtager ikke genvalg
    d) 2 bestyrelsessuppleanter
    e) 2 revisorer
    f) 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt

Valg af dirigent:

Formanden Morten Rud bød velkommen, og forslog Per Stentebjerg som dirigent.
Per blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
Derefter blev Claus Børsen og Carsten Bank Friis valgt som stemmetællere.

Top
Formandens beretning:

Jeg vil starte med at byde velkommen til de nye A- og B- medlemmer i klubben.
A: Mads Auning (hjemvendt til Kjellerup i juni), Niels W. Andersen, Rasmus Borring, Mikkel Clausen, Jakob Grauslund, Rasmus Guldberg, Martin Jakobsen, Jeppe Jørgensen, Benjamin, Mads, Troels og Emil (stoppet pga. fodbold) Kjersgaard, Michael Madsen, Mads B.Svendesen (hjemvendt fra tjele), Lars Bo Sørensen, Karl Aage Thomsen, Allan Madsen, Christian Winther og Per Arnt Rasmussen. 19 nye A-medlemmer, hvoraf dog et par flytter til andre byer og derfor stopper efter sommeren.
Derudover 6 nye B-medlemmer: Kim Skaanning, Lars Christensen, Martin Kristiansen, Martin Jørgensen, Jon Bonde Eriksen og Lars Phillip Knudsen.
I alt 25 nye aktive medlemmer. Vi mistede dog mange sommeren over, idet der var en del spillere som var i restance med kontingent og ikke respondere på rykker, så de blev slettet af medlemslisten. Herudover flyttede de sædvanlige par stykker til ”udlandet”. Vi holder os dog over 50 nu for sommerferien i A-medlemmer, mod knap 40 for sidste sommer!!
I holdturneringen var succes’en total 4 hold = 4 oprykninger. 1. holdet vandt 3. division, 2. holdet fynsserien, 3. holdet serie 1 og 4. holdet serie 3.
Følgende spillere blev topscorere: (1 flaske rødvin til hver)

1. holdet: Jannick Skow 6/7
2. holdet: Mikkel Clausen 6½/7
3. holdet: Thomine Hansen 6½/7
4. holdet: Jeppe Jørgensen 3/3

En succes for klubbens unge spillere, ingen over 25 år.

Fynspokalturnerigen, som igen i år var kvalifikationsturnering til DSU’s pokalfinale, deltog Læseforeningen med 5 hold i pokalen. I kvalifikationstunden gik 1. til 4. holdet videre. 5. holdet var ved at lave en kæmpe overraskelse mod Nr. Aabys 5. hold, men de tabte den 2. lynomkamp efter 2 x 2-2. 3. og 4. holdet røg ud i 1. runde. Herefter mødte 2. holdet 1.holdet i kvartfinalen, 1. holdet var heldige og vandt 3½-½, men kunne let have tabt den kamp. 1. holdet nåede finalen efter 3-1 mod Frem I., men uden Curt Hansen i finalen blev 1. holdet udraderet 3½-½ uden chance mod Sydøstfyn I.

I klubturneringen deltog der 34 i efterårsmesterskabet og efter 2 spillere faldt fra i forårsmesterskabet også 34 i forårsmesterskabet. De havde indimellem trange kår, idet vi blev smidt rundt i alle mulige forskellige lokaler i forbindelse med turneringen. Jeg synes de fleste tog de indimellem kaotiske spilleforhold godt og vi fik nogle spændende turneringer. Resultat blev, at Carsten vandt klubmesterskabet efter 2. plads i efterårsmesterskabet, efter = bedste A-medlem af LF, så vandt Jannick forårsturneringen med 6½/9 på deling med IM Lars Borbjerggaard. Carsten tog omkampen med sikre 2-0.
Andre bemærkelsesværdige resultater i klubturneringen 1999/2000 er:
I efterårsturneringen Peter Grau’s forrygende efterår, vinder af basis 1 7/7.
Jon Bonde vinder af basis 3 i efterårsmesterskabet og næsten ved at tage turen direkte i mesterklassen med en sejr i basis 1, blev dog her 3.
I forårsmesterskabet kan nævnes René Rauers 4½/9, lå efter 7 runder på 1. pladsen, efter sejr over IM’eren, og på ny mesterspiller. Uffe’s comeback med kvalifikation til mesterklassen i efteråret foran de unge løver. Tomine endelig 2. klassespiller efter sikker 6/7 i basis 2. I samme klasse fik en af vores nye spillere, som ikke før har spillet med ratingtal Jacob Grauslund en flot 3. præmie og en god ratinggevinst.

Følgende får præmier:

Mesterklassen efterår 1999
1. Lars Borbjerggaard 7½/9
2.- 4. Carsten Bank Friis, Morten Rud og Michael D. Sørensen 5½/9

Basis 1:
1. Peter Grau 7/7!!
2.-3. Kurt Ploug og Lars Bo Sørensen 4/7.

Basis 2:
1. Mads B. Svendsen 6/7
2. Johnny Holler Johansen 5/7

Basis 3:
1. Jon Bonde Eriksen 6½/7
2. Christian Winther 5½/7

Mesterklassen forår 2000
1.-2. Lars Borbjerggaard og Jannick Skow 6½/9.
3. Carsten Bank Friis 6/9.

Basis 1:
1. Uffe Petersen 5½/7
2. Martin Skov Jacobsen 5/7

Basis 2:
1. Thomine Hansen 6/7
2. Esben Andersen 4½/7

Basis 3
1. Palle Jørgensen 7/7!
2. Villy Nielsen 5/7

Klubmester 1999/2000 Carsten Bank Friis

Lynmesterskab / GP-lyn.

Et nyt tiltag, nemlig afviklingen af lynmesterskabet som en GP-lyn turnering blev en stor succes. En af gangene var vi helt oppe på 27 deltagere. I alt deltog 36 forskellige spillere i turneringerne, heraf 9 af spillerne alle 4 gange. Turneringen blev helt klart et tegn på at mange gerne vil have de lidt mere uforpligtende lynturneringer på flere klubaftener og turneringen vil blive gentaget i sin nuværende form næste år. Vi overvejer at gøre den åben for alle spillere uanset klubtilhørsforhold, blot kan disse så ikke vinde klubmesterskabet samlet til sidst, det vil som nu være bedste A-medlem af Læseforeningen.

Vinder af Læseforeningens 1. GP-lyn turnering:
1. Lars Borbjerggaard  285 points.
2. Carsten Bank Friis   270 points. (klubmester i lyn)
3. Jannick Skow  230 points.

Bedste 1. klasses spiller: 11. Jon Bonde Eriksen  111 points.
Bedste 2. klasses spiller: 13. Niels W. Andersen    87 points.
Bedste 3. klasses spiller: 22. Claus Børsen       52 points.

Peter’s handicapturnering blev ikke en stor succes, men alting tager tid, vil du forsøge igen næste år?

Læseforeningen afviklede for 2 gang Årsskifteturneringen og den er ved at etablere sig godt. Stadigvæk med overvægt af spillere fra Læseforeningen, men alligevel nu med 10 spillere fra andre klubber og et hav af B-medlemmer, i alt 38 spillere. Præmierne er uddelt, men det kan nævnes at turneringen blev vundet på deling:
1. – 4. Carsten B. Friis, Kim Skaanning, Jannick Skow og Jørn Moestrup.

Her overraskede flere positivt, herimellem kan nævnes Jon B. Eriksen med 4½/7 og sejre over bl.a. Jannick og Johnny Holler.
Niels W. Andersen blev 2. klasses spiller og vandt over 100 ratingpoints. Gruppens lavest ratede Leo Rasmussen overraskede også med 3/7 og ligeledes over 100 ratingpoints til kontoen.
I Basisgruppen vandt et af vores mange nye medlemmer Troels Kjersgaard med 6/7.

Udover klubaktiviterne har klubbens medlemmer deltaget i diverse turneringer rundt om. Af de resultater som er bemærkelsesværdige her er:

Peter Grau’s flotte og overraskende Fynsmesterskab 1999 foran Carsten B. Friis og Lars Borbjerggaard.
Carsten B. Friis 2. plads i den stærke Nyborg turnering, som var den stærkeste på fyn lange tider, med ratingsnit over 2250. Carsten vandt ligeledes Frem Open og som sædvanlig Fynsmesterskabet i lyn.
Johnny Holler har vendt formkrisen og vandt basis 1 i Frem Open med 6/7 og er stærkt påvej tilbage mod mestertitlen. Det samme er Uffe Petersen, som med sejr  i sidste runde af Frem Open mod Johnny, ville være blevet mesterspiller, men tabte.
Ligeledes i Frem Open blev Rasmus Borring nr. 2 i basis 4 og vandt over 150 ratingpoints.
Mikkel Clausen DM i gymnasieskak for hold.
Fyns hovedkreds juniorhold 2. plads ved DM 1999/2000 med en del Læseforeningen juniorer med.

Den organisatoriske udvikling i Læseforeningen:
Fået en hjemmeside, meget besøgt = medlemmer + stigende aktivitet.

Bestyrelsens arbejde i år. Problemfyldt, lokalesituation, afvikling af turneringerne, holdkampene, fremover selvbetjenings konceptet. En mand = flere mands arbejde.
Uddelegering, systematisering, opgave definering. Flere politisk aktive medlemmer, formanden skal friholdes for praktiske opgaver – adminitrere. Der er masser af fonde ol. kommune, som kan bruges, kræver tid, det har der ikke været. Desuden yderligere politisk udviklings arbejde.Flere opgaver lægges i de nye år ud til medlemmerne.

Næste år 2001 100 års jubilæum, dato – hurtigskakturnering og festbanket for medlemmer med vedhæng. Her eller skal vi ud i byen?????

Vi har forsøgt juniorundervisning med succes, stor styrkemæssig spredning.
Næste år differntieret undervisning i fælles Odense regi, fynske klubber afviste med et spinkelt flertal en 10 kr. kontingentstigning årligt, et forslag fra LF om fælles træning i FSU regi, derfor bliver denne idé med brugerbetaling i sæsonen 2000/2001. Vi vil forsøge at fremsætte idéen til næste år. Af en eller anden grund tror nogle klubber åbenbart at vores eneste formål med at arrangere regional styrketræning er at kapre medlemmer til klubben, så vi må overbevise dem om andet i løbet af det næste år.

Samarbejde med FSU lidt trægt i begyndelsen af denne sæson, afvikling af Fynsmesterskabet nær i vasken, svært da formand bosat på Sjælland. Samarbejdet er dog bedret betydeligt i foråret og FSU har fået ny formand og betyrelsen er blevet mere handlekraftig pga. kortere afstandene. Vi håber samarbejdet det bliver bedre i den nye sæson – jeg er optimistisk herom.

DM år 2001 til fyn, FSU har valgt at påtage sig arrangementet, da Rønne skakklub trak sig for DSU’s delegeretmøde, ser ud til at blive i Odense. Vi opfordrer forlk til at melde sig som frivillig arbejdskraft til: Kantine, TL, bulletin, oprydning, opsætning ol.

Afvikling af Pinseturneringen – for mange turneringer generelt i Odense. Turneringen stoppet efter kun 16 deltagere sidste år.

Dannelse af Odense skakring med samarbejde med de øvrige Odense klubber = Frem får fynsmesterskabet i 4 år, OS odensemesterskabet i en periode fremover. Vi skal have arbejdet til at klappe i klubben før vi vil påtage os andre opgaver i nær fremtid.
Der ligger fortsat en del diplomatisk arbejde forud for at få klubberne i Odense til at samarbejde for skakkensfælles interesser. Af en eller anden grund, så snubler Læseforeningen og Frem tilsyneladende over hinanden, når der skal samarbejdes. Det er en problemstilling vi ønsker at få løst i den nye sæson. Samarbejde er den eneste vej frem for skakken i Odense.

Medlemsforøgende aktiviteter. – PR. udvalg – Logo etc. (se evt.)

Kommentarer:

Chistian Winther: Enkeltmedlemmer der udfører ekstraordinært arbejde for klubben bør hædres f.eks. blive årets Læsehest.

Per: Hvorfor nej til at deltage i det organisatoriske arbejde ved DM - kan menige være med?

Morten: Menige må gerne være med - vi mener, at der er væsentligt færre, der er stærke nok på det organisatoriske område i Odense. Det bliver let userriøst. Vi vil ikke risikere et dårligt DM, der kan medføre, at bestyrelsen går af. Morten er sammen med Michael D F Sørensen med til at finde lokaler til DM. Morten fortalte derefter om alle de ting, der skulle tænkes på ved så stort et arrangement.

Chrisitan mente vi burde have mindst 1 mand med i DM-organisationsudvalget.

Per vil gerne med i et organisationsudvalg.

Per blev støttet af bestyrelsen og af forsamlingen.

Derefter blev beretningen ensstemmigt godkendt.

Top
Regnskabet:

Robert Vollertsen fremlagde regnskabet, og idet han henviste til at det havde været offentliggjort i Læsehesten (Regnskabet), kom han med følgende bemærkninger:

Af regnskabet fremgår et voldsomt underskud på 17.745,73, hvilket dog ikke er helt reelt. Det forudbetalte kontingent og udestående præmier fra regnskabsåret 1998 indgår nemlig i ”Egenkapital primo 99”, mens de burde være bogført under ”Indtægter 99”. Det kan dog ikke lade sig gøre på grund af fejl i regnskabet fra 1998. Indtægterne mindskes altså med et beløb på 5.120,- + 1.920,-, fordi jeg har valgt at bibeholde forudbetalt kontingent og udestående præmier 99. Ved at ændre kontingentperioderne undgås den slags problemer fremover, selv om det i først omgang måske var mere ønskværdig at
regnskabet ikke indeholder fejl. Af regnskabet fremgår altså - mellem linierne – et underskud på 10.705,73 kr.
I mit resumé fra 01.01.1999 til 31.12.1999 har jeg dog valgt kun at se på beløb som enten blev ind- eller udbetalt. Jeg har trukket det imaginære beløb kontingentrestance på 820,- fra, fordi det jo ikke er sikker, at klubben får de penge. Underskuddet i mit resumé er derfor 11.525,73.

Hvad har ændret sig i forhold til sidste år?
Vi har købt nye brætter, brikker og ure. Klubben har brugt 11.000,- og Odense Kommune har givet 11.000,- i tilskud. Langt størstedelen af underskuddet forklares herved. Resten udgøres af en stigning i udgifter for kontorartikler.

Hvad ændrer sig i det nye år?
1) Kassereren vil gerne ændre kontingentperioderne, sådan at de følger året.
2) Klubbens udgifter til kørsel vil stige gevaldigt, fordi vi har fire oprykkere i år. Det vil betyde, at vi stort set har sidste års udgifter plus kørepenge for et hold i anden division.
3) Vi har planlagt at afholde både en sommer- og en vinterafslutning.
4) Klubben burde stå for forplejningen ved bestyrelsesmøder, hvoraf der cirka er 6.
5) De ovennævnte punkter vil føre til et underskud, med mindre kontingentet øges.  Det kan måske undre, at bestyrelsen for anden år i træk fremlægger et sådant foreslag, men den sidste skyldtes jo en stigning i unionskontingentet. I denne sammenhæng er det tankevækkende, at vores kontingent for allerede for hele 15 år siden har ligget på 225 kroner per halve år. Det er knap nok steget gennem årene. Det skyldes, at bestyrelsen har arbejdet rigtig hårdt for at holde kontingentet nede – selv om det måske ikke lige var det, bestyrelsen havde i tankerne. For eksempel har Esben slidt hårdt for at en kantine med et bragende overskud. Idéen var, at klubben så ville have råd til at lave nogle ekstra eller ekstragode arrangementer. Det blev pengene desværre ikke brugt til, og i sidste ende kan man sige, at Esben har arbejdet mange lange timer for at hver enkelt medlem kunne spare en latterlig havltredser om året. Nu råder vi ikke længere over kantineoverskudet og hvis jeg lytter til Esbens beretninger, så er jeg heller ikke specielt ked af det. Et andet eksempel er Carsten, som har betalt en stor del af udgifterne for administrationen ud af egen lomme. Selvom det måske er nemmere i praksis, burde det selvfølgelig ikke være sådan. Det har jeg i hvert fald ikke råd til. Jeg undrer mig over, hvorfor klubben økonomisk skal sultes ihjel. Godt nok er der balance mellem
indtægter og udgifter, hvis der ses bort fra investeringen i det nye materiale. Men det er jo ikke nok til at drive en klub. Med de stadig stigende benzinpriser kan vi for eksempel være tvunget til at øge kørselsgodtgørelsen atter en gang til 2 kroner per kilometer og hvis DSUs tilbud om at uddanne trænere og bestyrelsesmedlemmer skal udnyttes, så bør klubben også give økonomisk støtte. Vi skal spare nogle penge sammen og danne en formue, sådan at vi har råd til nye tiltag  og at vi om en fem til
ti år kan købe nyt materiale, nye skabe eller hvad der nu skal til. Derfor foreslår jeg en stigning på 25,- for juniorer og 50,- for ungseniorer, seniorer samt pensionister.

Kommentarer:

Karl Aage Thomsen: Hvorfor skylder klubben kassereren penge?

Robert: Jeg lagde ud ved indkøb til juleafslutning.

Christian: Man burde nok have et punkt i regnskabet, der hedder afskrivninger, netop når man har investeret så mange penge i nye materialer.

Kurt Ploug: Var enig med Christian, men sagde også, at det ikke var så almindeligt for foreninger.

Robert: Årets resultat hænger også sammen med det pludselige kassererskifte, der efterlod en masse rod.

Morten: 24.000,- er brugt til indkøb af materialer, heraf har Odense Kommune betalt 11.000,-.

(Ang. regnskab og budget, så kommer der også mere på nettet om det, men Robert skal lige have afsluttet sine eksamener!)

Kontingent:

Der var forslag fra bestyrlesen om at sætte kontingentet op med 25,- for juniorer, 50,- for pensionister og ungseniorer, og med 50,- for seniorer, b-medlemskab uændret. (alle pr. ½ år)

Kontingentstigningen blev vedtaget.

De nye kontingentsatser er hermed: Seniorer: 325,-, Ungseniorer/pensionister: 250,-, Juniorer: 150,-.

Top
Indkomne forslag:

Fra bestyrelsen var der kommet en del ændringsforslag til vedtægterne - offentliggjort i Læsehesten 2/00

(alle ændringer er i det følgende markeret med fed skrift - farvet skrift angiver at disse ord er slettet)

Første ændring kom nu fra Chrisitan, så §2 fik et enkelt ord ændret fra invalidepensionister til førtidspensionister

§ 2. Foreningens formål.
Læseforeningens Skakklubs formål er at virke for skakspillets udbredelse i Odense Kommune, at øge spillestyrken hos foreningens medlemmer og at skabe fællesskab og kammeratskab blandt disse. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid, og skal ligeledes give folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere mulighed for at spille skak.

Ensstemmigt vedtaget.

§ 3. Virkemidler.
Til fremme af ovennævnte formål skal bestyrelsen arrangere turneringer, der er åbne for alle klubbens medlemmer. Desuden kan der arrangeres turneringer, der er åbne for ikke-klubmedlemmer.
I divisions-, hovedkreds- og pokalturneringer deltager foreningen med så mange hold, som praktisk mulig.
Foreningen kan opmuntre og yde tilskud til deltagelse i skakarrangementer samt i kursus for ledere og turneringsledere.  På de vedtagne klubaftener spilles hovedsageligt skak, men der må også afholdes andre aktiviteter, som gavner klubben.

Ensstemmigt vedtaget.

§ 4. Medlemskab af sammenslutninger.
Foreningen skal være medlem af Dansk Skak Union og Fynsk Skak Union.

Til denne § spurgte Christian om ikke vi også skulle være medlem af Odense Skakring, men Morten kunne fortælle, at Odense Skakring kun er en interessekreds.

§ 5. Optagelse af medlemmer.
Som medlem af Læseforeningens Skakklub kan optages enhver, der ønsker at spille skak. For ikke-myndige skal indmeldelsen bekræftes ved værgens underskrift. Indmeldelsen sker ved henvendelse til kassereren, der
registrerer navn, adresse og fødselsdato. Udmeldelse sker ligeledes ved kassereren, men kan kun ske til et her i klubben 01.01-30.06 eller 01.07-31.12 halvår med mindst 1 måneds varsel, dvs. senest 31. maj eller 30. november for at være gældende det følgende halvår. Et medlem er selv ansvarlig for at melde ændringer i adressen eller telefonnummer til kassereren.

13 for, 1 imod 5 blanke - vedtaget.

§ 6. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårsvis ved udsendelse af girokort i henholdsvis januar og juni måned med sidste betaling 10. februar og 10. juli respektive. Er betalingen ikke registreret to uger efter sidste indbetalingsdato, sendes et rykkerbrev med et gebyr på kr. 50,-.
Kontingentrestance medfører, at personen slettes som medlem, dog kun efter forudgående påmindelse fra kassereren, samt vedtaget bestyrelsesbeslutning i hvert enkelt tilfælde. Ved indmeldelse 01.04 eller 01.10 betales et kvartal frem, hvorefter de sædvanlige terminer følges.

16 for, 2 imod, 1 blank - vedtaget.

§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og af næste års budget.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
a. Formand og materialeansvarlig (ulige år).
b. Kasserer, Næstformand og sekretær (lige år)
c. Bestyrelsessuppleanter.
d. 2 revisorer.
e. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Dagsordenen kan suppleres med punkter om emner, som efter bestyrelsens skøn eller efter ønske fra en forslagsstiller kræver en speciel behandling.

Enstemmigt vedtaget.

§ 11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er Læseforeningens Skakklubs daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Under ansvar for generalforsamlingen disponerer den til foreningens bedste og formålets fremme. Foreningen tegnes af formanden og ved økonomiske dispositioner af såvel formand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og består af mindst 5 medlemmer, der afgår hvert andet år med henholdsvis formanden og materialeforvalteren i ulige år og kassereren, næstformanden og sekretæren i lige år. Formanden og kassereren kan kun vælges af generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse kan konstituere sig såfremt nødvendigt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden; den er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed, ved ligestilling er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen mener, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den indstille vedkommende til eksklusion ved næste generalforsamling.
Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes fravær næstformanden.
Sekretæren skal protokollere forhandlingerne i klub og bestyrels og arkivere dem i underskreven tilstand.
Bestyrelsen som helhed sørger for videreformidling af oplysninger, invitationer og lignende til klubbladsredaktionen og web-masteren, såfremt disse forefindes og udfærdiger en lukkeordning. Derudover påhviler følgende faste opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem:
1) Formanden er kontaktperson i repræsentative anliggender og er ansvarlig for koordinering af hold- og pokalturneringer samt lokaler.
2) Kassereren repræsenterer klubben i økonomiske anliggender og udfærdiger et revisorgodkendt årsregnskab.
3) Næstformanden er stedfortræder i repræsentative anliggender og ansvarlig for arrangement af koordinerede turneringer i klubregi.
4) Sekretæren indkalder rettidig til bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger og skriver referat om disse forhandlinger.
5) Den materialeansvarlige kontrollerer klubbens materiale og er ansvarlig for arrangement af klubmesterskabet i lyn og relaterede turneringer.

Den praktiske drift i klubben er ALLE medlemmer ansvarlige for.

Ensstemmigt vedtaget

§ 13. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 kritiske revisorer og en suppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

Forslaget faldt - så der står stadig kritiske!

De nye vedtægter i deres helhed

Næste punkt på dagsordenen var spørgsmålet om spilleaften - indlæg i Læsehesten 1/00

Morten gennmgik ovenstående indlæg, og konstaterede, at hvis vi ikke ændrer klubaften, så må vi finde et helt andet spillested.

Christian gik ind for forslaget, men mente, at man burde lave en kovending, hvis der var for mange medlemmer, der efterfølgende protesterede.

Morten: Det er enten eller, vedtages det nu, så er det fast af hensyn til Brugerhuset.

Kurt: Kan vi vende tilbage til tirsdag, hvis vi får mulighed for igen at få lokalerne.

Morten: Ændringen kan først ændres på næste generalforsamling.

Palle Halkier Jørgensen: Vores rettigheder i huset er ret dårlige, kan de blive bedre?

Morten: Vi har undersøgt mulighederne, men vi er en interessegruppe uden rettigheder.

Derefter gik man over til afstemningen:

16 for, 1 imod og 1 blank - forslaget vedtaget.

Morten: Vi vil være fleksible med at folk evt. kan starte partierne kl. 19.30.

Carsten: Vi kan evt. bruge tirsdag som alternativ spilledag ved helligdage på torsdage, hvor huset normalt er ret tomt.

Top
Valg:

Kasserer: Robert Vollertsen blev genvalgt

Materialeforvalter: Peter Christian Grau blev valgt for 1 år

Sekretær: Mads B Svendsen

Næstformand: Palle Halkier Jørgensen

Bestyrelsessuppleanter:
1. Thomine Hansen
2. Mikkel Clausen

Revisorer: Jørgen Kvisthøj og Niels Andersen

Revisorsuppleant: Kurt Ploug

Bestyrelsesfacts

top
Eventuelt:

Klubblad:

Morten fortalte, at Carsten stopper som klubbladsredaktør.

Carsten fortalte, at han fortsat vil arbejde med internetversionen af klubbladdet.

Christian ville gerne være redaktør - hvilket blev modtaget med kyshånd!

Kørselsafregning:

Robert: Frem over afregner kassereren med holdlederen ved starten af sæsonen.

Palle mente, at der kan være en risiko ved dette.

Robert: Der kan også være mulighed for afregning to gange om året.

DM-folk:

Morten: Der skal bruges en hel del til DM 2001, er der nogle, der har lyst og til hvad?

Carsten: Bulletin og internet o.l.

Mads: Turneringsleder

Kurt: Andet end turneringsleder

Palle: Vil gerne, men vil også gerne spille med.

PR-udvalg:

Morten: Vi vil gerne have nedsat et PR-udvalg, der kan tage sig af logo, klubtrøjer, reklamere for klubben.

Morten og Palle ville gerne med i udvalget.

100 års jubilæum i 2001:

Morten Vi vil gerne have nedsat et festudvalg, der kan tage sig af evt. fest, hurtigturnering mm. Og derefter arrangementer som juleafslutning og sommerfest.

Der var ikke nogle, der meldte sig til udvalget, så man enedes om at lave en annonce i Læsehesten, hvor man søger efter personer til udvalget.

Derefter sluttedes generalforsamlingen med et trefoldigt hurra for Læseforeningen

Top

Klubmesterskabet
af Carsten Bank Friis
ELO-gruppen:

Sidste runde af klubmesterskabet gav ingen ændringer i gruppen, men stort set alt var også afgjort allerede. Men dette forhindrede absolut ikke en flok seværdige partier! Morten opgav enhver chance for at komme på ligestilling med Carsten, da han tog remis med Peter Grau uden kamp. Det skulle nu vise sig, at Carsten godt kunne have klaret det selv, da han vandt over Per Lundbech i et meget spændende parti, hvor Per tog en hel del interessante chancer, men den gik altså ikke denne gang!
Lars Borbjerggaard mod Mads B Svendsen var nok aftenens mest spændende parti, og Mads var utroligt tæt på at vinde, men som det så ofte sker, så trak favoritten alligevel det længste strå og vandt! René - den store favoritdræber - sluttede skidt af, i sidste runde spillede han over optimistisk mod Per Arnt, og det tabte bare en officer!

ELO-gruppen

Karakterbogen:
Jannick B Skow spillede en meget flot turnering, hvor der skal være lidt medvind, men der var også partier, hvor han fik for lidt. Men det er netop kampevnen, der tit giver noget ekstra, og det var Jannick en sand mester i i denne turnering! Lars Borbjerggard spillede slet ikke op til sit normale niveau, dog blev det til et enkelt meget fint parti mod næstfavoritten! Carsten Bank Friis havde visse vanskeligheder med at få noget ud af sine partier, spillede under daglig vande og var absolut ikke uheldig! René Rauer fik sit gennembrud i klubben med gevinst over både Lars og Jannick, men Renés problem er når han skal skabe partierne, medens han er god til at holde balancen og god til at udnytte, når modstanderen oversatser! Morten Rud startede superflot, men gik spilletræt og gik ned i anden halvdel af turneringen. Per Arnt Rasmussen viste, at resultatet i årsskifteturneringen ikke var en engangs præstation. Mads B Svendsen havde absolut fortjent at få lidt flere point. Peter Christian Grau spillede som sædvanligt både op og ned, nu hvor han var kommet så højt op i rating skal der altså bare scores flere points! Jørn Moestrup havde ikke rigt tur i den, nogle store fejl kostede. Per Lundbech fik midt i turneringen lagt sit spil helt om fra at være nervøst, roligt spillende, hvor intet lykkedes gik han over til at spille "tigerskak" og det gav straks gode resultater, et ratingtab på blot 4 er nok meget bedre end Per og vi andre havde troet!

Top

Omkamp om klubmesterskabet
af Carsten Bank Friis
Da Jannick B Skow vandt forårsdelen og Morten Rud og Carsten Bank Friis, der delte efterårsdelen, havde aftalt at den af de 2, der klarede sig bedst i forårsdelen skulle med i slutspillet, blev det altså Carsten, Jannick skulle møde.
Første parti gav Carsten hvid efter lodtrækning. Ret hurtigt lavde Jannick en åbningsfejl, der gav Carsten initiativet i resten af partiet, men som sædvanlig forsvarede Jannick sig flot! På et tidspunkt så det kraftigt ud til, at Jannick var ved at tabe en kvalitet, men så fandt Jannick en superredning. Men Carsten bibeholdt presset, og til sidst endte de i et lidt bedre slutspil for Carsten. Carsten vandt en bonde, og et øjeblik efter var der en smart kombination, der vandt en officer.
2. parti blev lidt mere spændende end det tegnede til i begyndelsen af partiet, hvor Carsten med sort lynhurtigt fik fordel efter et fremstød i centrum, Jannick valgte at give en kvalitet. Men i fortsættelsen skulle det vise sig, at Jannick var nødt til at give yderligere en officer for fortsat at holde liv i stillingen, og pludselig begyndte det at ligne nogle chancer for Jannick, der som kompensation for tårnet havde givet Carsten en mystisk kongestilling med kongen på f8 og tårnet stadig på h8, og desuden stod Carstens dame stadig på a1, hvor den havde hapset tårnet! Jannick forsøgte det bedste, men så gav Carsten en officer for at få damerne byttet af og dermed var det kun et spørgsmål om tid inden Carsten kunne bogføre pointet og dermed klubmesterskabet! Carsten vandt dermed 2-0.

Klubmester 1999-2000: Carsten Bank Friis

Top

Frem Open
af Carsten Bank Friis
Carsten Bank Friis blev en flot vinder af årets hidtil stærkeste turnering.

 
 
Frem Open - Mester - 2165
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
2255
2261
X
½
½
½
½
1
1
1
5
2.
Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn
2396
2372
½
X
½
½
½
1
½
1
 
John Rendboe, Frem
2212
2222
½
½
X
½
½
½
1
1
 
Kim Skaanning, Frem
2130
2156
½
½
½
X
½
½
1
1
5.
Svend Jepsen, Frem
2118
2137
½
½
½
½
X
½
½
1
4
  Morten Rud, Læseforeningen
2072
2080
0
0
½
½
½
X
½
1
3
  Tom Frantsen, Frem
2051
2058
0
½
0
0
½
½
X
1
8.
Peter Christian Grau, Læseforeningen
2082
2029
0
0
0
0
0
0
0
X
0


Johnny Holler Johansen vandt basis 1.

 
Frem Open - Basis 1 - 1820
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Johnny Holler Johansen, Læseforeningen
1852

1902

X
1
½
1
1
½
1
½
2.
Uffe Petersen, Læseforeningen
1745
1799
0
X
0
1
1
½
1
1

3.

Erik Mathiesen, Frem
1902
1890
½
1
X
1
0
1
0
½
4
4.
Jens Rasmussen, Frem
1706
1742
0
0
0
X
1
½
1
1
5.
Alfred Andersen, Frem
1890
1853
0
0
1
0
X
1
0
1
3
  Lars Bo Sørensen, Læseforeningen
1783
1780
½
½
0
½
0
X
1
½
3

7.

Knud Aage Rasmussen, Odense
1748
1741
0
0
1
0
1
0
X
½
8.
Hans Hansen, Frem
1934
1853
½
0
½
0
0
½
½
X
2

Mere skal følge!

Turneringsskemaer

Top

Juniorkvalifikation til DSU-pokalfinale
af Mads B Svendsen
Forud for dette finalestævne, deltog vi i et kvalifikationsstævne i Nr. Aaby. Her var vi i stærkeste opstilling, hvilket vil sige:
1. Mads Svendsen, 2. Mikkel Clausen, 3. Niels W. Andersen og 4. Thomine Hansen. Der var to pladser, der gav adgang til DM-stævnet at spille om. En kvalifikation, der lignede en ren formalitet, men elendigt spil på især det øverste bræt, (der kun scorede ½ /3) gjorde at der var spænding til det sidste.
I den første runde spillede vi mod Indslev. Niels og Thomine vandt  uden besvær, men Mikkel og jeg var i tidnød. Først gik jeg mat i bunden to bønder oppe. Mikkel tabte på tid i en stilling, hvor han truede en mat modstanderen ikke havde set. I anden runde mod Nr. Aaby solgte jeg hurtigt en officer mod Martin Jørgensen og tabte, Thomine vandt igen uden problemer, Niels fik med sin Black”NAR”-Diemar en heldig halv. Nu skulle Mikkel, der endnu en gang var i kæmpe tidnød, have point, hvis vi skulle videre. Det lykkedes at få afviklet til en stilling, hvor selv modstanderen fandt det forkert at spille videre. I sidste runde mødte vi Nyborg, hvor kravet var en sejr på 3-1. Kampen endte udramatisk 3½-½

Resultater:
Læseforeningen- Indslev    2-2
Læseforeningen- Nr. Aaby 2-2
Læseforeningen- Nyborg 3½-½


DSU-pokalfinale

af Carsten Bank Friis

Pinsesøndag var Nyborg Skakklub vært for Dansk Skak Unions landspokalfinale. Vi havde kvalificeret os til eliterækken og til juniorrækken.

Eliterækken:
Her var vi med på en andenplads efter Sydøstfyn efter den fynske pokalfinale - hvor vi tabte meget stort i finalen - så forhåbningerne var ikke så store, vi var med for at lære! Holdet bestod af Carsten Bank Friis, Per Stentebjerg, Jannick B Skow og Peter Christian Grau.
Vi startede med et af de hårde hold, nemlig Nordre med IM Klaus Berg i spidsen, men vi ydede faktisk meget pæn modstand, jeg spillede remis mod Klaus efter nok at have haft de bedste chancer. Jannick havde nedspillet Nina Høiberg, men i de sidste minutter er det jo ikke altid man får det hele med, så pludselig var det Jannick, der gik mat. Grau havde det svært mod Jan Christensen. Og til sidst måtte Per ned mod Poul Erik Nielsen efter, at han ellers havde stået meget aktivt, men tiden...
2. runde gav et af de "lette" hold, nemlig Nordfalster, hvor deres første bræt har ca. 2000, hvor Nordres 4. bræt har ca. 2200-2250! Det gik ganske fint på bræt 3 og 4, hvor vi vandt ret sikkert. Per havde lidt større problemer, undervejs kunne han have tabt en officer, men modstanderen så det ikke! Carsten spillede e l e n d i g t - åbningen gik klart tabt, så røg der en bonde - man kan jo ikke se alt - så lykkedes det at redde stillingen, for derefter at give modstanderen lov til at få en garderet ekstrabonde! Med 3-1 avancerede vi igen.
3. runde gav Kalundborg som modstandere. Peter og Jannick vandt igen, Jeg var meget tæt på at vinde over Kim Pilgaard, men da jeg havde fået gevinststillingen frem spillede jeg galt, og det kostede bare en officer, ( i stedet for at jeg kunne have vundet en officer, som Per bagefter fortalte, men hverken jeg eller Kim havde set på trækket). Per spillede et vildt parti, som han til sidst tabte, det skulle nok have været remis, men Pers tid var meget dårlig.
I 4. runde mødte vi Kjellerup og vandt 3-1, og det kunne igen have været blevet bedre, og igen var det mig, der var synderen! Jeg mødte Leif Kristensen og fik klar fordel, men jeg så syner, og ved snedigt spil fik Leif mig presset tilbage og vandt med ca. 45 sekunder tilbage på klokken!
Ålborg - som bliver en af vores modstandere i 2. division - stod på programmet i 5. runde, og vi må håbe på, at det gamle ordsprog med en dårlig prøve giver en god forestilling! Blot 2 remiser blev det til, Jannicks helt i orden, min svineheldig, 2 bønder nede i et slutspil, men stille og roligt brugte Lars Venø en masse tid og pludselig fik jeg chancen, og de 2 bønder blev hentet tilbage, og nu var det mig, der faktisk havde de bedste chancer, men mere end remis havde været endnu mere urimeligt!!
I sidste runde var vi mest opsatte på en flok remiser, så vi kunne fortsætte med at se Frankrig - Danmark på TV-et i forhallen! Men det var K41 absolut ikke indstillet for, og specielt for Flemming Fuglsang kunne man godt forstå, at han ikke ønskede 4 remiser, han havde chancen for at score 5/6 og dermed muligvis blive topscorer på bræt 3. Så K41 spillede og når man kiggede på stillingerne, så kan man godt forstå hvorfor! Jeg var ved at blive savet midt over, der røg en officer allerede i åbningen, men mirkalernes tid var øjensynlig ikke forbi, for stille og roligt blev der byttet en masse brikker af, og til sidst endte vi i et slutspil, hvor mine bønder faktisk blev meget farlige, han ofrede en officer for 2 bønder og dermed fik en helt lige stilling - men så ville Roland Greger vinde - og det skulle han ikke have forsøgt, for nu var det mig, der fik et vundet slutspil. Endnu en gang dybt urimeligt! Per spillede remis, medens vores 2 sidste havde det hårdt, Grau var oppe mod Eric Brøndum, medens Jannick som sagt var oppe mod Flemming Fuglsang, og til sidst skulle Jannick både kæmpe med en dårlig stilling og meget få sekunder!
Alt i alt blev det til 11 point, altså lige under 50%. Jannick blev topscorer med 3½, Peter fik 3, Per 2½ og Carsten 2.


Juniorrækken
af Mads B Svendsen
Til finalesævnet var vi blevet ramt af et irriterende afbud. Thomine fandt mandag ud af, at hun vist nok skulle ud og løbe på en bro. Så forsvandt alle vores forhåbninger om at blive danmarksmestre, og det at finde et fjerdebræt, der gad at finde til Nyborg alene, så svært ud. Jeg fik dog overtalt min lillebror, Anders, der i mange år kun har spillet skoleskak, men nu skulle prøve hvordan det var at spille med de lidt hårdere drenge.

1. Runde: LF- Nr. Aaby 2½-1½
Lodtrækningen ville, at vi skulle op mod Nr. Aaby, dette opgør gjaldt ikke kun point, men også prestige. Niels fik en hurtig remis efter at have stået miserabelt i åbningen. Jeg fik ligeledes en halv i et meget rodet parti, som jeg grundet tiden ikke turde fortsætte. Tidsnarkomanen på andetbrættet (Mikkel) måtte endnu engang kæmpe for remisen, der blev givet med kun 15 sek. tilbage på Mikkels ur. Anders overså en mat i to, satte i stedet et tårn i slag, men vandt på tid og blev dermed matchvinder.

2. Runde: LF- Kjellerup 4-0
Her var der ikke så meget at bemærke, kun Anders måtte igen tage uret til hjælp for at kunne proklamere sejr. Resten af holdet vandt uden de store armbevægelser.

3. Runde: LF- Evans 2-2
Dette var efter frokostpausen,og da Niels er så godt kendt i Nyborg fandt vi (efter en omvej), en McDonals for at få fyldt energidepoterne op. Da jeg skulle vente cirka 15 min på min kyllingeburger, kom vi 10 min for sent til runden.
Vi fik ellers en drømmestart, da Anders vandt sit tredje parti i træk (!!) –en  kvalitet nede fandt han en flot mat.
Jeg satte en kvalitet i slag og tabte fortjent. Niels gav nok en for hurtigt remis i et lovende slutspil, hvor han med en god springer nok burde have forceret. ”Tidsnød Clausen” fik endnu en gang remis i med meget lidt tid tilbage.

4. Runde: LF- Tjele 1 ½-3½
Mødet med de senere danmarksmestre gav os en unødvendig lussing. Anders tabte sit første parti regulært nok.
Jeg tabte i en harmløs stilling, hvor min modstander fandt et flot offer, og jeg spillede den blødeste forsættelse.
Niels satte sin dronning rent i slag, i et remisslutspil. Mikkel afviklede til en fortjent remis. Et nederlag mod Tjele var dog ventet, da deres gennemsnitsrating lå på omkring 1900!

5. Runde: LF- Tjele 2  2-2
Det var fuldstændigt latterligt kun at få uafgjort mod dette hold. Anders kom til at røre den forkerte løber hvilket kostede knaster. Niels skulle endnu engang spille sin Black”NAR”-Diemar (hvornår har han sidst vundet et parti med den??) tabte en kvalitet og stod under til han tabte. Der var dog heldigvis ikke den store tvivl om hverken Mikkels eller min sejr.

6. Runde: LF- Tåstrup 2-2
Endnu et pinligt resultat! Mikkel og Niels vandt ellers i stor stil. Anders fortsatte desværre sin stime med endnu et nul. Så skulle jeg bare have et point i en dårlig stilling. Heldigvis satte min modstander et tårn og en løber i slag. Så burde det ikke være så svært at vinde, med mindre man sætter sin dronning i slag – hvilket jeg gjorde.

Individuelle scorer af 6 partier:
1. Mads Svendsen  2½
2. Mikkel Clausen   4½
3. Niels W. Andersen 3
4. Anders Svendsen 3

Top


Hour-Glas turnering


af Carsten Bank Friis

For første gang spillede vi en turnering, hvor vi udnyttede vores nye elektroniske ure på en af de funktioner, man ikke kan med de almindelige ure! Turneringen blev spillet efter Hour-Glas princippet, den samlede betænkningstid er hele tiden 1 minut, og så går det ellers på den måde, at når tiden går ned for den ene, så går den op for den anden!
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
I alt
1
Carsten Bank Friis
X
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2
Jon Bonde Eriksen
1
X
½
½
½
1
0
1
1
1
1
1
3
Mads B Svendsen
0
½
X
1
1
0
1
1
1
1
1
1
4
Thomine Hansen
0
½
0
X
0
1
1
1
1
1
1
1
5
Jannick B Skow
0
½
0
1
X
½
1
0
1
0
1
1
6
6
Robert Vollertsen
0
0
1
0
½
X
1
0
0
1
1
1
7
Niels W Andersen
0
1
0
0
0
0
X
1
1
0
1
1
5
8
Claus Børsen
0
0
0
0
1
1
0
X
0
1
1
1
5
9
Lars Christensen
0
0
0
0
0
1
0
1
X
1
½
1
10
Johnny Holler Johansen
0
0
0
0
1
0
1
0
0
X
0
1
3
11
Martin
0
0
0
0
0
0
0
0
½
1
X
1
12
Rasmus 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0

Som man kan se af turneringstabellen herover, så er der byttet lidt op og ned på de "normale" placeringer, men det skete f.eks. nogle gang, at folk "faldt i søvn" og pludselig var tiden gået selv om man sad med kæmpe stilling, for mig selv skete det mod Jon! Robert oplevede det et par gange! Men som man tydelig kan se af toppen, så er det de unge, der er mest glade for denne betænkningstid, kun jeg gamle rotte kunne hamle op med dem!

Top

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted - § 2. Foreningens formål - § 3. Virkemidler - § 4. Medlemskab af sammenslutninger -

§ 5. Optagelse af medlemmer - § 6. Kontingent - § 7. Ordinær generalforsamling - § 8. Dagsorden -

§ 9. Generalforsamlingens ledelse - § 10. Ekstraordinær generalforsamling - § 11. Bestyrelsen - § 12. Regnskab -

§ 13. Revision - § 14. Vedtægtsændringer - § 15. Opløsning                                                           Til organisatoriskVEDTÆGTER
 for
Læseforeningens Skakklub, Odense

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Læseforeningens Skakklub, og er hjemmehørende i Odense.
Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2. Foreningens formål.
Læseforeningens Skakklubs formål er at virke for skakspillets udbredelse i Odense Kommune, at øge spillestyrken hos foreningens medlemmer og at skabe fællesskab og kammeratskab blandt disse. Foreningsarbejdet skal give børn og
unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid, og skal ligeledes give folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere mulighed for at spille skak.

Top
§ 3. Virkemidler.
Til fremme af ovennævnte formål skal bestyrelsen arrangere turneringer, der er åbne for alle klubbens medlemmer. Desuden kan der arrangeres turneringer, der er åbne for ikke-klubmedlemmer.
I divisions-, hovedkreds- og pokalturneringer deltager foreningen med så mange hold, som praktisk mulig.
Foreningen kan opmuntre og yde tilskud til deltagelse i skakarrangementer samt i kursus for ledere og turneringsledere.  På de vedtagne klubaftener spilles hovedsageligt skak, men der må også afholdes andre aktiviteter, som gavner klubben.

§ 4. Medlemskab af sammenslutninger.
Foreningen skal være medlem af Dansk Skak Union og Fynsk Skak Union.

Top
§ 5. Optagelse af medlemmer.
Som medlem af Læseforeningens Skakklub kan optages enhver, der ønsker at spille skak. For ikke-myndige skal indmeldelsen bekræftes ved værgens underskrift. Indmeldelsen sker ved henvendelse til kassereren, der registrerer navn, adresse og fødselsdato. Udmeldelse sker ligeledes ved kassereren, 01.01-30.06 eller 01.07-31.12 halvår med mindst 1 måneds varsel,
dvs. senest 31. maj eller 30. november for at være gældende det følgende halvår. Et medlem er selv ansvarlig for at melde ændringer i adressen eller telefonnummer til kassereren.

§ 6. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårsvis ved udsendelse af girokort i henholdsvis januar og juli måned med sidste betaling 10. februar og 10. august respektive. Er betalingen ikke registreret to uger efter sidste indbetalingsdato, sendes et rykkerbrev med et gebyr på kr. 50,-.
Kontingentrestance medfører, at personen slettes som medlem og spærres hos DSU, dog kun efter forudgående påmindelse fra kassereren, samt vedtaget bestyrelsesbeslutning i hvert enkelt tilfælde. Ved indmeldelse 01.04 eller 01.10 betales et kvartal frem, hvorefter de sædvanlige terminer følges.

Top
§ 7. Ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel samtidig med, at dagsordenen bekendtgøres. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for det forløbne år og kassereren forelægger beretning for det forløbne år og næste års budget. Desuden foretages valg, træffes bestemmelse om såvel spillested som –tid samt kontingent og behandles spørgsmål, som er af almindelig interesse for foreningen, herunder eventuelt indkomne forslag under det punkt.

§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse og af næste års budget.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af:
a. Formand og materialeansvarlig (ulige år).
b. Kasserer, Næstformand og sekretær (lige år)
c. Bestyrelsessuppleanter.
d. 2 revisorer.
e. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Dagsordenen kan suppleres med punkter om emner, som efter bestyrelsens skøn eller efter ønske fra en forslagsstiller kræver en speciel behandling.

Top
§ 9. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmelighed; ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Indkaldelsesproceduren er den samme som ved den ordinære generalforsamling.

Top
§ 11. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er Læseforeningens Skakklubs daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Under ansvar for generalforsamlingen disponerer den til foreningens bedste og formålets fremme. Foreningen tegnes af formanden og ved økonomiske dispositioner af såvel formand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og består af mindst 5 medlemmer, der afgår hvert andet år med henholdsvis formanden og materialeforvalteren i ulige år og kassereren, næstformanden og sekretæren i lige år. Formanden og kassereren kan kun vælges af generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse kan konstituere sig såfremt nødvendigt. Bestyrelsen
fastsætter selv sin dagsorden; den er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed, ved ligestilling er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen mener, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den indstille vedkommende til eksklusion ved næste generalforsamling.
Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes fravær næstformanden.
Sekretæren skal protokollere forhandlingerne i klub og bestyrelse og arkivere dem i underskreven tilstand.
Bestyrelsen som helhed sørger for videreformidling af oplysninger, invitationer og lignende til klubbladsredaktionen og web-masteren, såfremt disse forefindes og udfærdiger en lukkeordning. Derudover påhviler følgende faste opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem:
1) Formanden er kontaktperson i repræsentative anliggender og er ansvarlig for koordinering af hold- og pokalturneringer samt lokaler.
2) Kassereren repræsenterer klubben i økonomiske anliggender og udfærdiger et revisorgodkendt årsregnskab.
3) Næstformanden er stedfortræder i repræsentative anliggender og ansvarlig for arrangement af koordinerede turneringer i klubregi.
4) Sekretæren indkalder rettidig til bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger og skriver referat om disse forhandlinger.
5) Den materialeansvarlige kontrollerer klubbens materiale og er ansvarlig for arrangement af klubmesterskabet i lyn og relaterede turneringer.

Den praktiske drift i klubben er ALLE medlemmer ansvarlige for.

§ 12. Regnskab.
Foreningens regnskab er kalenderåret. Revisionsgodkendt regnskab udfærdiges inden kommunens ansøgningsfrist for aktivitetstilskud udløber. Regnskabet bekendtgøres senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Top
§ 13. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 kritiske revisorer og en suppleant. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

§ 14. Vedtægtsændringer.
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på hver generalforsamling, når mindst 2/3 af de opgivne stemmer er for forslaget.

§ 15. Opløsning.
Opløsning af Læseforeningens Skakklub kan kun besluttes ved to på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget om opløsning. Foreningens eventuelle midler og materialer overdrages til Fyns Skak Union med den klausul, at de skal anvendes til fremme af skakspillet blandt børn og unge under 25 år i Odense
Kommune.

Tvivl om disse love afgøres af generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen 13-06-2000.
Alle tidligere love bortfalder hermed.

Top

Skak på Carlsens Kvarter
Hver mandag i juli måned er der skak på Carlsens Kvarter!
Vi starter mandag den 3. juni kl. 19.30, normalt spilles der en turnering alle mod alle med ca. 6-8 spillere pr. gruppe og med en betænkningstid på 10 til 15 minutter pr. parti.
Mød op og vær med til nogle timers underholdende skak!

Carlsens Kvarter ligger i starten af Hunderupvej, Odense C

Omtale af Carlsens Kvarter 1999

Top
Forside - Læsehesten