Bestyrelsen
af Morten Topholm og Robert Vollertsen

Bestyrelsen er som helhed ansvarlig for, at klubbens drives på en fornuftig og formålstjenlig måde. Det må dog understreges, at dette ikke er ensbetydende med, at bestyrelsen også skal udføre al det praktiske arbejde. For eksempel er har bestyrelsen ansvaret for at lokalerne efterlades i en ordentlig tilstand, men det må være op til hver enkelt medlem selv at rydde kaffekoppen op. Det praktiske arbejde må altså gerne uddelegeres til menige medlemmer.

Efter valget ved generalforsamlingen bør den afgående bestyrelse skriftligt bekræfte skiftet. Formanden sørger for at aftale tidspunktet for det første bestyrelsesmøde og sekretæren for fremsendelse af en dagsorden. På det første møde skal den næste sæson planlægges – i det mindste i grove træk.

Inden den nye sæson starter, checker bestyrelsen, om planlagte reklamekampagner er iværksat, især på uddannelsesstederne. En åbne/lukke-ordning, som dækker til og med januar måned, udfærdiges. (I januar skal ordningen udarbejdes frem til sæsonafslutningen.) Sæsonkalenderen planlægges og udgivelsen af klubbladet afstemmes, således at sæsontilmeldingen, girokort, indbydelsen til generalforsamlingen et cetera kan sendes samtidig. Bestyrelsen vedtager reglerne for sæsonens turneringer og berammer godtgørelser i forbindelse med arbejde for klubben. Derudover skal bestyrelsen tage stilling til aftaler omkring café-pasning i Brugerhuset.

Medio september laves en styrkeliste både for hold- og pokalturneringen. (I december kan styrkelisten, som gælder for FSU’s holdturnering, revideres. Det gælder dog ikke for DSUs divisionsturnering.)

Bestyrelsen står for, at generalforsamlingen indkaldes rettidig og at indkomne forslag diskuteres. Generelt sørger bestyrelsen for at information omkring klubben bringes videre. Dette glæder især for nye, skakinteresserede personer, som dukker op i klubben. De bør i det mindste modtages venlige og få en velkomstfolder.

Kort oversigt

- Reklamekampagne i sæsonstart, især på uddannelsesstederne.

- Åbne-/lukkeordning planlægges i august og i januar. Evt. cafépasning.

- Sæsonkalenderen fastsættes (bemærk især kassereren og sekretærens datoer for
   girokort, indbydelse til generalforsamling et cetera.) samt klubbladets datoer.

- Styrkeliste medio september; husk revision i december.

- Styrkeliste til pokalhold (bemærk: ikke identiske).

- Fastsættelse af reglerne for sæsonens turneringer, klub, årsskifte, lyn, hold, ELO,
   rygning, indskud, præmier et cetera.

- Fastsættelse af holdudgifter, holdledervederlag, kørepenge, telefongodtgørelse...

- Indkaldelse til generalforsamling, gennemgang af emner til diskussion og vedtagelse
   ved generalforsamling.

- Information gives videre til klubblad og webmaster.

- Modtagelse af nye medlemmer.