Bliv Sponsor i Bo.C.A Juniors

Bliv Sponsor i Bo.C.A Juniors

 

Hvem er vi  

Bo.C.A. Juniors (Bolbro´s Chess Academy) er ungdomsafdelingen i skakklubben Læseforeningen. Ungdomsafdelingen har siden januar, 2018, drevet et skak undervisningstilbud for børn og unge. Tilbuddet består af en bred vifte af aktiviteter i relation til skak undervisning, og er baseret på en moderne forståelse af motiverende læringsmiljøer. Vi arbejder ud fra mål som;

 

  • at skabe trivsel og god læringsadfærd
  • at arbejde med inkluderende fællesskaber
  • at skabe positive læringsoplevelser
  • at arbejde med den undersøgende tilgang og kritiske tænkning

 

Hvad søger vi

Ungdomsafdelingen – der i dag er i rivende udvikling og med et stadigt stigende aktivitetsniveau i forhold til efterspørgslen på skakundervisning – søger finansiering til materialer og andet for at kunne opretholde et stigende aktivitetsniveau i undervisningen. Bo.C.A. Juniors tilbyder skakundervisning til børn og unge 20 timer om ugen. Vi har på denne baggrund løbende behov for opgradering af klubbens materialer. Samt løbende behov for opgradering af den litteraturer del og digitale software til underviserne på akademiet som bruges i undervisningen. I og med at der tilbydes ambitiøs og professionel undervisning søger akademiet også midler i fonde og offentlige puljer, hvilket betyder at der er løbende behov for midler til fundraising.

 

Hvem kan blive sponsor?

Alle kan sponsere Bolbro Chess Academy, både private og firmaer.

 

Hvordan gør du?

Private:  kan donere et beløb ved at overfører til klubbens konto med teksten ”sponsorat Bo.C.A Juniors”.

Firmaer: kan ligesom private personer sponsere ved at overføre et beløb til klubbens konto.

  • Vi vil dog gerne gå i dialog med firmaer, da der er god mulighed for eksponering af firmaet på digitale platforme og evt. logo på spilletrøjer.

 

Klubbens konto:

Danske Bank

Kontonummer: 1551 -8224862

 

Ved spørgsmål vedrørende donationer eller sponsorater kan der rettes henvendelse til:

 

Formand:

Lars Munk Jensen                                                                         Ruben Jepsen

e-mail: lamujen@hotmail.com                                                    e-mail: r-jepsen@hotmail.com

 

 

Samarbejdspartnere