Læseforeningens Skakklub

Holdturneringen:
Den fynske holdturnering - Divisionsturneringen


Sæsonen 2003 - 2004:

Læseforeningen 1:
2. division
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 2:
Fynsserien
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 3:
Fynsserien
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 4:
Serie 3
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorerSæsonen 2002 - 2003:

Læseforeningen 1:
2. division
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 2:
3. division
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 3:
Fynsserien
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 4:
Serie 3
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorerSæsonen 2001 - 2002:

Læseforeningen 1:
3. division
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 2:
Fynsserien
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 3:
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 4:
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorerSæsonen 2000 - 2001:

Styrkeliste

2. division, gruppe 2

Læseforeningen 1:
2. division
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorerSæsonen 1999 - 2000

Læseforeningen1:
Holdinformation - herunder holdopstilling
3. division
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 2:
Holdinformation - herunder holdopstilling
Fynsserien
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforeningen 3:
Holdinformation - herunder holdopstilling
Serie 1
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - 6. runde - 7. runde - stilling - topscorer

Læseforenignen 4:
Holdinformation - herunder holdopstilling
Serie 3
1. runde - 2. runde - 3. runde - 4. runde - 5. runde - stilling - topscorerSæsonen 1998-1999:

3. division: 1. holdet - Fynsserien: 2. holdet og 3. holdet - Serie 1: 4. holdet


Læseforeningens
Skakklub