Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 1 - 1989/90:
21. august 1989

Læsehesten - Aktivitetskalender - Forsiden
Fra redaktionen - Formanden skriver - Sommerturnering - Omkamp - Lundeborg - Hyttetur
Fra redaktionen

af Claus Rossen
Som drøftet på generalforsamlingen har der været udkig efter et endnu bedre spillested, der kunne rumme alle vore medlemmer. Nu er der fundet et fint sted i havnekvarteret, nemlig Odense Bridge Center, hvortil vi flytter allerede den 4. september. På forsiden er stedet forsøgt anbragt på et tillavet bykort, så enhver skulle kunne finde dertil, spillestedet forefindes i bygningens 2. sal. Flytninger har åbenbart kun sjældent gavnet skakklubber, men i vores tilfælde er der virkelig tale om flytning til et bedre sted, så hjælp os med at gøre flytningen problemfri.
Efterårsturneringen bliver den første skaklige aktivitet på stedet. Den afvikles som sædvanlig over 7 runder med 45 minutters betænkningstid, de to første runder den 4/9, de efterfølgende runder spilles 11/9, 18/9 og 25/9.
Kender I interesserede skakspillere, da slæb dem endelig med, for turneringen er også åben for ikke-medlemmer.
LÆSEHESTEN eksisterer stadig, denne gang lay-outet af Carsten Bank Friis.
Næste nummer udkommer 2. oktober med bl.a. foromtale af holdturneringen, skemaer til klubturneringen og resultater af efterårsturneringen.
Formanden skriver
af Niels Henrik Cappelen
Nye lokaler:

På bestyrelsesmødet 14. agust blev det besluttet at vores klub flytter til nye lokaler pr. 4. september. De nye lokaler er beliggende i Odense Bridge Center, Kottesgade 25. Vi får rådighed over et stort lokale, hvor der er opstillet 20 bridgeborde af samme type, som vi kender fra vores nuværende lokaler. Det skulle altså blive muligt at spille 2 hjemmekampe i holdturneringen uden at skulle til at bakse med opstilling af ekstra borde. Et absolut plus ved de nye lokaler er at der fra udlejers side ikke er fastsat nogen lukketid. Dette vil sikkert glæde mange natteravne. Dog skal den sidste person, der forlader spillestedet være udstyret med nøgle og således i stand til at aflåse lokalerne. Bestyrelsen og Helge Sundsted vil blive udstyret med nøgler. Et andet plus er, at der bliver adgang til køkkenfaciliteter. Vores klubaften vil selvfølgelig fortsat være mandag aften.
Udgiften til leje af det nye lokale vil stort set være uændrede. Huslejen i sig selv er lidt dyrere, men til gengæld er der ingen ekstra udgifter til rengøring m.m.
Ved dette skridt kappes enhver økonomisk og juridisk forbindelse til Fyens Stifts Læseforening. Samtidig nedlægger Helge Sundsted og undertegnede deres poster i bestyrelsen for FSL. Ovenstående er sket i fuld forståelse med bestyrelsen i FLS, der heller ikke ser noget til hinder for, at vi fremover stadigvæk hedder Læseforeningens Skakklub.

Ny klubturneringsform:

Klubturneringen vil i år blive afviklet inddelt i 10-mandsgrupper, der spiller alle mod alle over 9 runder. Op- og nedrykningsregler er fastsat som følger:
Nr. 1 og 2 i gruppen rykker op i næste gruppe. Nr. 3 til 6 er sikker på at spille i samme gruppe i næste klubturnering. Nr. 7 til 10 kan risikere at rykke ned. Det endelige antal nedrykkere kan først fastlægges når tilmeldingerne til næste års turnering foreligger, idet nye medlemmer vil blive placeret ind efter bestyrelsens skøn over pågældendes spillestyrke. Antallet af nedrykkere afhænger selvfølgelig også af, hvor mange gamle medlemmer, der deltager i næste års klubturnering.

Top

Sommerturnering
af Claus Rossen
Efter enkelte problemer med arrangementet lykkedes det at stable en sommerturnering på benene i Højstrup. Gennem Mogens Bak lykkedes det endda at få adskillige tyskere med i fornøjelsen, to af disse blev placeret i mester 1, hvor ratinggennemsnittet blev bragt et pænt stykke over de 2100, så det endte med at se meget flot ud. Heldigvis var tyskerne venligt indstillede overfor deres gæstgivere, og voldte mun få at disse større kvaler ved skakbrættet, mens ELO-ratede Stöckmann tillige formåede at aktivere turneringsledelsen til mere end det sædvanlige driveri. desværre kom topløbet til at foregå uden deltagelse af læsedrenge, jeg var vist med indtil 4. runde, da jeg efter et upræcist åbningshiv kom i Moestrups kværn, I stedet styrede Steen Brydegaard lige mod turneringssejren og kandidatresultat, ligesom Jan Nordenbæk, der ikke kunne forliges med mit upræcise åbningsspil og efterfølgende tab af overlegen stilling i næstsidste runde, der spolerede både sejr og kandidatmulighed for ham. Rendboe sled også energisk i topstriden uden at få noget særligt ud af det, blot nogle ratingpoints. jeg havde en fin turnering, 4 points var udmærket i det selskab, og ratingtallet blev højere end i de seneste år, Carsten Buch løftede en svag start op til 3,5, og Moestrup havde det hårdt og nøjedes med 2 points, deraf halvdelen mod mig (skurk!) i sit eneste gode parti.
I mester 2 var tyskerne stærke, og besatte topplaceringerne efter overbevisende indsatser, især Volker Jakob viste blændende spil og sejrede fuldt fortjent.
Særligt gode præstationer af vore medlemmer blev især leveret af Peter Tagesen, der sejrede fra en en underrated position, og Johnny Holler, der forsvarede sit nytilkæmpede ratingtal med bravour.
Turneringen bragte os arrangørerer en del erfaringer, så et tilsvarende initiativ næste år stensikkert bliver endnu bedre!

Ialt deltog der fra Læseforeningen 15 spillere, og de klarede sig således:
 
 
I alt
Ro
Rn
Mester 1: Claus Rossen
4
2039
2077
Carsten Buch
2178
2168
Jørn Moestrup
2
2032
2023
Basis 1: Johnny Holler Johansen
1863
1874
Per Lundbech
1766
1751
Mogens Laursen
1774
1753
Basis 2: Peter Tagesen
5
1589
1701
Bo Jensen
1739
1742
René Rauer Hansen
1739
1742
Basis 3: Lars Bo Sørensen
4
1564
1497
Brian Nielsen
4
1354
1404
Leo Rasmusssen
4
1438
1440
Morten Jannik
1329
1356
Steen Jakobsen
2
1389
1292
Peter Rasmussen
0
964
935

Det var så resultateren fra vore spillere.

Lad os se et enkelt parti:

Jørn Moestrup - Claus Rossen

Dette parti ødelagde Claus' chance for at komme helt til tops, samtidig med at det skaffede Jørn halvdelen af hans points!
Så det var altså lidt af et atypisk parti at slutte af med!!

Top

Omkamp
af Carsten Bank Friis
I efteråret var jeg lige ved ikke engang at komme med i slutspillet om klubmesterskabet, men det lykkedes alligevel. Men i slutspillet var jeg dermed et point efter Henrik Madsen, som jeg havde tabt til i den indledende gruppe, men så blev mit spil bedre og Claus Rossen vandt heldigvis over Henrik, så vi til slut havde lige mange points i toppen.
Omkampen blev udsat gang på gang, og Henrik var tæt på at opgive uden kamp, da der var nogle eksamener, der skulle overstås. Men til sidst blev det til noget, og det blev til en omkamp over kun 2 partier.
Det første parti blev det mest spændende, (desværre kan jeg ikke finde partiet i mit flytterod!) hvor Henrik lavede et meget interessant offer, som jeg ikke turde modtage, selv i analyserne er det ikke helt simpelt! Vi kom i kraftig gensidig tidnød, hvor jeg fik snydt Henrik, så slutspillet var fordelagtigt for mig, og kan 7 træk efter at hængepartiet var blevet genoptaget lykkedes det for mig at sætte Henrik mat!
Henrik skulle dermed i sagens natur vinde det andet parti for at sikre sig omkamp, partiet gik således:

Carsten Bank Friis - Henrik Madsen

Og dermed endte begge partierne med matsætning!! Men som Henrik sagde bagefter, at hvis partiet var blevet remis, så havde folk bare troet, at henrik ikke havde forsøgt noget! Dermed vandt jeg altså omkampen med 2-0, og fik "mit" klubmesterskab tilbage!!

Top

Lundeborg
af Carsten Bank Friis
8 Læsedrenge trodsede det lidt morgensure vejr og tog til Lundeborg for at deltage i Lundeborgturneringen, egentligt lidt underligt, at der kun deltager 8 fra læseforeningen, for det er virkelig en sjov turnering - en turnering, hvor godt humør er sat i højsædet, præmier og indskud er små og spillet nok knapt så seriøst. Til næste år må vi se om vi ikke kan komme op og snuse til Nyborgs deltagerrekord på 20! Det er nok mest i breden i klubben, der skal findes frem, for f.eks. i mester 1 var de 4 fra Læseforeningen. Nå men over til facts:
I mesterskabsklassen stillede jeg op som forsvarende mester i et felt, hvor der kun var 3 over 2100 - alle 3 fra Læseforeningen - og minsanten om jeg ikke i første runde skulle møde den næsthøjest ratede Esben Hove, og det blev en lynremis i 0 træk! Og da Esben og jeg tabte i anden runde og Carsten Pedersen (3. højst ratede) havde tabt de første 2 runder var der ikke mange, der troede på ratingsystemet!! Ne, vi måtte sætte vores lid til, at Henrik Madsen kunne forsvare de læseforenske farver (sådan kan man vist ikke skrive!), han vandt bl.a. over mig i 2. runde, hvor jeg havde 2 tårne og 2 bønder mod tårn plus løber, men jeg ville ikke nøjes med den remis Henrik sportsligt tilbød, og så vandt han på tid!! Esben tabte ret ærgeligt til Tom Frantsen, og derefter var Tom faktisk ikke til at styre, efter 5 runder havde han 5 points. I tredie runde var det Henrik det gik ud over - og med den ærgelse Henrik lagde for dagen, kunne man godt få den opfattelse at det ikke havde været helt rimeligt! Rimeligt var det absolut ikke, at jeg vandt over Henning Nielsen effter at have været helt nedspillet bl.a. med kvalitet for lidt og 4-5 minutter tilbage mod Hennings 10-11!! (15 minutters betænkningstid). Men til sidst lykkedes det mig at snyde ham, og i en klart vunden stilling, tabte Henning på tid! Esben kom endelig igang med en streg, og så lykkedes det Carsten P at få sit første halve. Carsten havde en rigtig dårlig turnering, hvor der blev sat rigtig mange officerer i slag, sit halve points i 4. runde fik han efter i en rigtig god stilling at have en officer i slag. I 5. runde tabte han til mig i ca. 12 træk, da han satte en officer direkte i slag og opgav! Men i 6. runde gav han turneringen lidt spænding, da han tog et halvt point fra Tom Frantsen, dermed kunne jeg med en sejr i 6. runde nå op til kun at vlre ét points efter Tom, som jeg skulle møde i sidste runde!! Det blev et lidt underligt parti, vi kom ud af teorien, Tom byttde af hver gang der var en chance - det gør han jo faktisk altid når man spiller mod ham! Men på et tidspunkt lykkedes det mig at få snydt ham, så jeg fik 2 lette for et tårn, oh med meget lidt tid tilbage, da jeg var tæt på at sætte ham mat, opgav han. Altså nåede jeg op på en delt 1. plads - men jeg må nok indrømme, at jeg undervejs var lige ved at tro, at han havde fået for meget snor!! Henrik og Esben sluttede begge på en delt 4-5. plads med 4 points, det var der ikke rigtig nogen af dem, der var tilfredse med. Og så sluttede Carsten P. på 2 points efter 4 remiser.

Mesterskabsklassen

Erling Rasmussen var den eneste fra Læseforeningen i Mester 3, hvor han havde det lidt svært og måtte nøjes med 2 points og en 7. plads. Men Erling var også i hårdt selskab, bl.a. var den tidligere læsedreng Gert Møller Pedersen med og han fik en del i førstepladsen.
I basis 1 havde vi en enkelt med, nemlig Jens Rasmusse, der startede som lyn og torden med to af to, men så var der stort set udsolgt, for det blev kun til yderligere 1 points og dermed sluttede Jens med 3 poits på en 5. plads.
Niels Henrik Cappelen deltog i basis 2, hvor han med sin ringe kondition - ja, for skulle man tro stævneledelsen, så er Niels Henrik en af de 8, der har dårligst kondition under Lundeborgturneringen, godt nok kun i år, men han "vandt" dog ikke - udbyttet af turneringen blev på 2½ points og én delt 5-7. plads.
Læseforeningens sidste repræsentant var Steen jacobsen, der efter en miserabel start kæmpede sig godt op med 4 points i de sidste 5 runder, det indbragte Steen en tur på sildekasserne som en delt nummer 3-4.
Grunden til, at der kun var 8 med og ikke 9 med fra Læseforeningen skal muligvis findes i en samtale jeg havde med Peter Tagesen nogle dage før turneringen, hvor jeg prøvede at overtale ham til at deltage, men da vi så kom ind på opdelingen i lynturneringen ved 1700, så skulle Peter øjensynlig ikke med, han er jo lige kommet op på 1702!!!
Favoritter til at vinde lynturneringen var nok Esben og mig, og alligevel var der ingen af os, der var i stand til at vinde vores indledende gruppe! Jeg havde endda meget store problemer, først blev jeg nedspillet af en godt spillende Martin Hedes, der så heldigvis tilbød remis med 2 bønder i overskud! For derefter at tabe til Morten Hansen, i et parti, hvor jeg spillede alt for meget på fusk. Det blev så til, at jeg måtte ud i omkamp mod Carsten Lund om hvem af os, der skulle videre, og her vandt jeg 2-0, men der var igen problemer, nemlig i det andet parti, hvor jeg var en bonde ned i et tårnslutspil, men som jeg plejer at sige: Tårnslutspil er ikke det værste man har!". Esbens problemer var meget mere begrænset, for han tabte først i sidste runde, hvor han ikke længere kunne undgå en af de 2 første pladser, men et nederlag til Mülleren er jo aldrig rart!!!
Henrik Madsen blev nummer 2 i sin gruppe fordi han tabte til carsten Pedersen i sidste runde, det var til gengæld Carstens eneste hele point den dag.
I kvartfinalen tabte Henrik til Tom Frantsen, medens Esben vandt over Martin Hedes og jeg vandt over Jakob Bjerre Jensen ved at fange hans dame. I semifinalerne vandt Esben over Michael Jacobsen, medens jeg tabte til Tom Frantsen efter at have haft kvalitet og bonde i overskud, men så var der en smart kombi. Men tre læsedrenge i træk var altså alligevel for meget for Tom, for i finalen vandt Esben sikkert 2½-½ og forsvarede dermed Læseforeningen!!
Eneste fra Læseforeningen i basisgrupperne var Niels Henrik Cappelen, men han måtte nøjes med 3 points og en tredieplads og dermed ingen videre kvalifikation.
Et gådt råd til alle: Deltag i næste års Lundeborgturnering og få en rigtig sjov dag ud af det!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Top

Hyttetur
af Carsten Bank Friis
Efter Lundeborgturneringen tog jeg med Nyborgfolkene om til Kissendrup, hvor de havde lejet Nyborg Gymnasiums hytte for weekenden, og så ellers rigtigt fik tiden til at gå med skak og kammeratligt samværd foruden aktiviteter.
Jeg spilled simultan mod dem - det gik ret godt, idet jeg gjorde rent bord - og var med til at kigge på partier, under hvilke jeg kom med gode råd, og desuden havde vi lidt teori/skakpsykologisnak.
Det var en virkelig hyggelig afslutning på weekenden jeg her fik.
Hvorfor laver vi ikke noget tilsvarende - det kan både være for juniorer og for voksne. I Nyborg var der halvt af hvert!
En sjov sæsonstart!
Læseforeningens
Skakklub