Læseforeningens Skakklub

Læsehesten nr. 1 - 2004:
Torsdag 4. Marts

Læsehesten - Aktivitetskalender - Forsiden
Formandens Felt - Bestyrelsesmøde - 1/3: Holdturneringen - Pokalskak - GP-lyn - Øbro Nytårsturnering - 22/2: Årsskifteturneringen - 22/2: Fynsmesterskabet - Partiafdelingen - Kerteminde Weekend -
Odense Energi Cup - Indbydelser - Klubinformation -

Formandens Felt

"Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." - John F. Kennedy

Et bevinget citat, og faktisk også ord, som burde mane til eftertanke. Min leder i dette nummer kommer til at handle om Tordenskjolds soldater. Her tænker jeg ikke kun på bestyrelsen, men også på alle jer, der står for klubbladet, hjemmesiden, holdturneringen, pokalturneringen, julefrokosten og naturligvis også alle de, som er gode til at gå til hånde i klubben. Ingen nævnt, men ej heller glemt. Tak til alle jer tor et stort arbejde. Løfter vi i nok, bliver det ikke tungt for den enkelte

Desværre er der også mange, der kommer ind af døren, når partiet starter og går ud af den igen, når det er forbi. Heldigvis har vi også arbejdsopgaver til jer. Alle bør starte i det små: fjerne bræt og brikker (samt kaffekoppen!) efter partiet, men hvis man tillige skriver et holdkampsreferat, kom­ menterer et parti til klubbladet, hjælper med at lukke eller kommer lidt tidligere og stiller brikker op, gør man faktisk en forskel. Så er også I med til at gøre Læseforeningen til et godt sted at være.

I skrivende stund tilspidses situationen i holdturneringen. Aktuelt ligger 2. og 4. holdet til oprykning. Ingen af spillerne på de to hold har scoret under 50%!! Det ser godt ud. Værre er det straks for 3. holdet, som får svært ved at klare frisag, men som efter de første fem funder også har mødt alle de stærkeste hold. Måske en god slutspurt kan gøre underværker. Mest spændende bliver det at følge 1. holdet som på grund af nogle horrible nedrykningsregler kan risikere at blive blandt de 4 (fire!) nedrykkere fra 2. division. Det er jo en skandale, hvis en 5. plads er ensbetydende med en nedrykning. I så fald kan man kun henvise til hamlets vise ord: "there's something rotten in the state of denmark"

Der er i vinterens løb sket en enkelt rokade i bestyrelsen. Palle er blevet far of har tillige fået arbejde i København. Han har derfor ønsket at udtræde af bestyrelsen og sætte skakkarrieren i bero for i stedet at hellige sig rollen som bleskifter. Herfra skal lyde et stort tillykke til Palle og tak for en stor indsats for læseforeningen!
Som suppleant har Jeppe heldigvis indvilget i at træde i Palles sted som ny næstformand. Det vil derfor være Jeppe, som er ansvarlig for forårsturneringen. Tag godt imod ham.

Og netop klubtumeringen bliver næste punkt på programmet. Invitation forefindes andetsteds i bladet. Bemærk at vi - om tilmeldingsantallet vil - vender tilbage til tidligere tiders turneringsform med flere basisgrupper á 8 personer. Dette for at undgå for stort ratingspænd i basisgruppen, Som en ekstra gulerod har bestyrelsen betale EMT-afgiften, hvilket betyder en præmieforhøjelse på 40%, således at hele indskuddet nu betales tilbage i form af præmier.

Og apropos dagens tema kan jeg jo ikke undgå at gentage min bøn fra sidste nummer: Tag en cafevagt. Gør det gerne to sammen. Så kan I jo eventuelt spille lidt skak ved siden af. Det tager kun 2,5 timer, og vi skal kun stille med en vagt om måneden. Tager du en vagt, gør du en forskel for klubben. Så spørg da dig selv: Hvornår har jeg sidst gjort noget for din skakklub? Måske var det atter på tide at yde i stedet for at nyde.

Med venlig hilsen
Jakob Grauslund, formand

Bestyrelsesmøde 02-12
Af Jakob Grauslund

Til stede: Jens Peter, Palle. Peter og Jakob.
Afbud: Mads.

Juleafslutning:

Afholdes torsdag d, 18, december. Klubben er vært for en kasse øl og lidt vand. Peter sørger for indkøb af dette. Jakob finder på lidt julesjov, der varsles på hjemmesiden.

Julefrokost:

Festudvalget har ansøgt om et tilskud, som vi naturligvis gerne bevilger. Vi har afsat kr. 250,-, så den værste tørst kan blive slukket. Festudvalget må selv disponere over beløbet.

Nye medlemmer:

På baggrund af efterårets tilgang af nye medlemmer reviderer Palle og Jens Peter velkomstfolderen.

Klubbladet:

Der udkommer fire numre i år. Vi diskuterede antallet og blev enige om, at så længe kvaliteten er god - og det er den - er der ingen grund til at forcere antallet af udgivelser. De fleste holder sig alligevel orienteret via hjemmesiden, og det gør derfor intet, at der bliver lidt latenstid mellem de forskellige arrangementer og offentliggørelsen af referaterne herfra.

Ny næstformand:

Efter flere års stor arbejdsindsats i bestyrelsen - blandt andet en periode som formand - meddeler Palle, at han ønsker at stoppe i bestyrelsen pr. 31.12 2003. Grunden herfor er, at han netop er blevet far (tillykke!) og samtidig har fået nyt arbejde i København.
Jakob indleder jagten på en ny næstformand - i første omgang ved at rette henvendelse til vore to suppleanter.
Tak til Palle for et stort arbejde for Læseforeningenl

Årsskifteturneringen:

Indbydelse er sat i såvel Læsehesten som Fynsk Skak. Vi går tilbage til den klassiske betænkningstid (2 timer til 40 træk + ½ time til resten) .

Kørsel til holdkampe:

Jens Peter giver udtryk for, at kørselspengene lettest administreres, hvis medlemmerne afleverer dem snarest efter kampen i stedet for at samle alle årets kvitteringer sammen. Jakob lover at videregive budskabet i det næste nyhedsbrev.


Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 17. februar 2004 hos Jakob.

Holdturneringen
1. holdet - 2. holdet - 3. holdet - 4. holdet
1. holdet: 3. runde af Robert Vollertsen, 4. og 5. runde af Carsten Bank Krøldrup Friis, 6. runde af Mads B Svendsen
Den 7. december kørte førsteholdet til Århus for at spille topkamp mod Nordre. Vi havde mulighed  for at overvintre på førstepladsen for andet år i træk, hvis vi ville vinde med mere end 4½ point. Men da vi selv anså Nordre for klare favoritter var vi på forhånd ikke utilfredse med et lille nederlag på 5-3.
Ligesom imod Jetsmark var Robert igen først færdig. Denne gang fik han dog en remis med de sorte ud af det. Han udlignede ret hurtigt mod Poul Erik Nielsens tvivlsomme 1.Sc3, fik lov til at spille en Caro-Kann uden "tempotabet" c6 og tog imod remis, da dronningerne blev byttet. Per valgte samme strategi mod Nina Høiberg og fik remis ved at forfladige stillingen. 1-1.
To halve på topbrætterne var et godt tegn, men på dette tidspunkt så det faktisk knap så godt ud rundt omkring. Michael spillede lidt for sangvint i åbningen, og det udnyttede veteranen Karl Pedersen meget koldblodigt. Han ofrede en bonde for udviklingsforspring samt løberparret og aflivede Michaels konge i fin stil. 2-1.
Jannick ofrede en bonde mod Morten Johansen. I første omgang så det ud, som om der ikke var ret megen kompensation. Men stillingen var meget kompliceret, og der var rigelig muligheder for begge parter at gå galt i byen. Det lykkedes Jannick at få aktivt spil, og så blev man enig om at dele pointet. 2½-1½.
Morten var tæt på at blive offer for et af Jan Schleicher Christensen farlige angreb. Men selv om man havde en fornemmelse af, at der måtte være noget konkret for Jan, så holdt Morten hovedet koldt og fandt et par rigtig gode forsvarstræk. Herefter gik Jans angreb i stå, og så afgjorde Morten partiet i sit favør. 2½-2½
Erik spillede et godt parti imod Niels Danstrup, også selv om han undervejs måtte lave tyve træk på fem minutter. (Det bør ikke ske! Det må kunne forventes af holdspillere, at de er i stand til at holde nogenlunde styr på deres tid!) I tidnøden lykkedes det ham endda at vinde en kvalitet. Men til gengæld kom han også til at give to bønder, altså en bonde for meget, i kompensation. Det syntes dog, at han stadigvæk havde klar fordel. Erik prøvede længe at vinde, men overså desværre en meget stærk ressource. Herefter var der intet at gøre, og Niels havde ingen problemer med at vinde. 3½-2½.
Mads så ud til at have problemer mod Tom Petri Petersen i midtspillet. Men et par snedige træk sikrede Mads et lige slutspil. Tom afslog dog lidt overraskende remis og testede Mads' teknik, indtil selv de sidste bønder var byttet af. 4-3.
Carsten stod passivt mod Christian Kyndel Pedersen og måtte kæmpe for at holde sammen på stillingen. Det lykkedes Carsten at redde sig ind i et holdbart springerslutspil. Men i tidnøden overså han en irriterende mellemskak, som afgjorde partiet. 5-3.

Vi fik, hvad vi var kommet for. Men set i bakspejlet kan vi vel alligevel ikke være helt tilfredse. Vi havde undervejs en realistisk chance for at vinde matchen. (Det skal dog retfærdigvis siges, at det undervejs også så ud, som om vi ville få store klø.) Nu har vi brugt de reserver op, som vi har fået i de første to kampe. Den gode nyhed er, at vi med et matchpoint over 50% overvintrer over nedrykningstregen. Næste gang skal vi møde Evans, som er rækkens "svageste" hold. Her skal vi gerne skabe os lidt luft i kampem om at forblive i anden division.

Enkeltresultater

4. runde bød på mødet mod gruppens eneste helt sikre nedrykker, nemlig Evans, der indtil videre havde tabt alle deres kampe, så en stor sejr var et stort ønske!
Det startede ikke specielt imponerende, Robert havde ret hurtigt 2 bønder for lidt og det var en flok nervøse holdkammerater, men pludselig blev vi ret forundrede, da der var taget remis - hvordan havde Robert overlevet?? Robert fortalte efterfølgende, at efteranalyserne faktisk havde vist at stillingen var ret lige! ½-½
Næste afgørelse stod Michael for, da han i klar gevinststilling kom til at sætte et tårn i slag. ½-1½
Så måtte skribentet til at tage sig sammen, og det gav et helt point, da et spændende midtspil endte ud i et slutspil med mulighed for at skabe en fribonde, og det blev afgørende - men da jeg så tastede partiet ind, så fandt Fritz faktisk ud af, at Peder havde en yderst ubehagelig mulighed undervejs, da han i en stilling, hvor begge vore dronninger var truet, faktisk kunne have ofret sin dame med skak, i bedste fald havde jeg nok bare tabt en bonde rent. 1½-1½
Morten havde gennem hele partiet et pænt pres, og det blev omsat til et helt point. 2½-1½
Mads skulle først spille basketball, og da de havde fået tæv af de lokale vejlespillere, så havde han noget at hævne, og det kan man roligt sige, at han gjorde. Først kom han 30 minutter for sent, men efter max 1½ times spilletid var tiden i Mads' favør, og når man så partiet, så forstod Mads væsentligt mere end modstanderen, så det blev et ret sikkert point. 3½-1½
Moestrup havde problemer undervejs, men forsvarede sig fint, og derefter gik det den anden vej, så Jørn til sidst sad tilbage med et vundet slutspil. 4½-1½
De sidste 2 partier lignede 2 remiser, et, hvor vi skulle kæmpe for remis, og et, hvor vi havde gevinstchancer.
Per kom godt ud af åbningen, men interessant spil af modstanderen gav ham en lille fordel. Per kom til at stå lidt passivt, og kom til sidst ud i et slutspil, hvor hans brikker kun havde defensive opgaver, og det gik til sidst galt. 4½-2½
I det sidste parti stod Torben gennem det meste af partiet mest aktivt, men det kostede også tid, og til sidst i noget der så ud som en vundet stilling gik det helt galt med under 1 minut tilbage til resten af partiet. 4½-3½

Enkeltresultater

Det var jo naturligvis noget ærgeligt, at vi ikke gik hen og vandt noget større, men sådan er skak jo også, nu har vi jo ikke været specielt uheldige i de første 3 runder, så på heldbarometret er det nok ret lige!

5. runde stod på endnu et af de væsentlige dobbeltpoint opgør, denne gang mod Skolerne 2, der meget overaskende tabte stort til Jetsmark i 4. runde. Skolerne lå 2½ point efter os inden opgøret.
Skolerne havde et par afbud - hvilket faktisk er noget skidt, da de har nogle vildt stærke reserver, mod os var der bl.a. en tidligere danmarksmester med som reserve, nemlig Bo Jacobsen! Vi havde et enkelt afbud, da Per var erstattet af Peter Grau.
Kampen startede meget fornuftigt, da Morten i løbet af 1½ times tid havde fået remis mod Poul Rewitz, der flere gange har scoret max - i første division... ½-½
Næste afgørelse stod Robert for, netop mod Bo, da han lavede en fejlvurdering i en fordelagtig stilling, ddet kostede desværre en kvalitet, og da man de så endte i et slutspil, så var det håbløst. ½-1½
Jørn spillede et fint parti, hvor han bevarede sin hvide fordel gennem hele partiet til større og større fordel. 1½-1½
Næste afgørelse stod Peter for, da han holdt remis med de sorte klodser i et parti, hvor han holdt balancen fint. 2-2
Så kom vi bagud igen, da Carsten tabte på førstebrættet, en af de største syndere i det parti var Carstens lidt for store tidsforbrug, og så manglede modet på det rette tidspunkt, der var nemlig et meget interessant dronningeoffer - og å det rette tidspunkt havde det nok givet fordel. 2-3
Torben var presset det meste af partiet, hvor han havde meget svært ved at frigøre sin stilling, men till sidst fik han ofret damen for 2 tårne og sat tårnene sådan, at modstanderen intet kunne foretage sig. 2½-3½
Mads var vildt heldig undervejs kunne han have tabt 2 bønder, men hans modstander så det heldigvis ikke, og så reddede Mads sig ind i et svagt fordelagtigt slutspil, hvor der dog ikke rigtigt var noget alligevel. 3-4
I det sidste parti havde Michael haft problemer, da han havde ualmindeligt svært ved at frigøre stillingen, men modstanderen fandt ikke noget, der var godt nok, så trods alle problemerne lykkedes det Michael at holde remis 3½-4½

Enkeltresultater

Et smalt nederlag, som vi kun kan være tilfredse med - nu venter der 2 meget spændende kampe mod Sydøstfyn, der næppe klarer skærene efter deres store nederlag i 5. runde og så er der sidste runde mod Aalborg, hvis vi ikke taber nogle af de 2 opgør, så holder vi os nok i 2. division - det bliver spændende!

6. runde:

Der var indbudt til det store lokal- og nedrykningsdrama.
På forhånd var Sydøstfyn en frygtet modstander, selvom der rundt i krogene blev gasset lidt med, hvor meget vi skulle vinde med. Det skal dog ikke herfra lyde, som om kampen ikke blev taget seriøst, for det lykkedes for første gang at få gennemført et holdmøde, hvor det ikke var den gode mad og de våde varer, der tog alt fokus.
Selvfølgelig kunne ikke alle bruge forberedelsen, da nogen jo har et fast repertoire, men de kunne så agerer analysepartnere for de andre. Et af de store højtråbende spørgsmål var dog stadig om Sydøstfyn havde den tidligere danmarksmester Ulrik Rath med.
Taktikken var rimelig klar, Rath eller ej. Det var bunden som skulle hente pointene, mens toppen skulle prøve at begrænse de næsten uundgåelige pointtab.
Urene blev startet og.....ja hvor var vores modstandere egentlig? Efter fem minutter kom de dog ind og med Ulrik som bagtrop. Det var så de første åbningsforberedelser der blev krøllet sammen, og efter 10 min blev det ret klart at ingen havde fået noget af det ind der var forberedt....
Det så dog yderst fornuftigt ud rundt omkring, hvor der mange steder blev spillet yderst frisk til. Først færdig var Per, da havde fået en af de stillinger han ynder at spille – og mestrer -  en sund positionel stilling med et godt centrum og med rusk omkring kongen.
Kim lavede den afgørende fejl i et forsøg på at befri sig, det kostede i første omgang en bonde, men da Pers angreb for alvor slog igennem kostede det også damen. 1-0
Altid vigtigt med en sejr, der kan lægge pres på modstanderne. Desværre havde vores lovende start drastisk ændret karakter til noget af et skybrud over de nederste brætter.
Morten (der var halvsyg) havde tilsyneladende nemt udlignet, men pludselig manglede der en bonde, et centrum og en stilling. Mads havde tvunget sin modstander over i en mystisk ”stonewall”, og i sit forsøg på at straffe det, kom han til give sig selv en passiv og særdeles ringe stilling. Michael havde fået en åbningsfordel mod engelsk åbning, men i sit forsøg på at file sig igennem tabte han en bonde. Moestrup spillede yderst aggressivt,  og det samme gjorde hans modstander. I et virvar af aktive officerer på begge fronter og uden dronninger på brættet, ofrede Moestrup en løber, fik dog et par bønder, men desværre samtidig aktiveret Finns konge. Det så ikke ud som om han havde noget,  svindelnummeret udeblev, og der var udlignet. 1-1
Robert var endt i en klassisk drage, og spillede et rigtigt godt og særdeles kompliceret publikumsvenligt parti mod Nordenbæk, hvor han fuldt ud matchede ham, indtil han bukkede en supervigtig fribonde i et slutspil og tabte.....1-2
Carsten stod hele partiet lidt under, men spørgsmålet var om Lars virkelig havde nok. Forsvarsressourcer var der mange af i Carstens stilling, men desværre kom han til at tillade et giftigt bondefremstød ved at slå et tårn med en forkert brik, og så var det bare slut. 1-3
Morten havde til gengæld på mirakuløs vis fået sin bonde tilbage og byttede af til et lige slutspil, et ganske utroligt comeback når man tænker på, hvor ringe han stod. 1½-3½
Mads havde også overlevet noget der mindende om et par matchbolde. Modstanderen havde virkelig forsømt at spille aktivt og spillede i stedet en masse slappe træk. Så Mads fik åbnet op for stillingen (og godteposen), og partiet endte da Jakob i en håbløs stilling på gentlemanmanér tillod mat. 2½-3½. Torben prøvede at opstille en mur mod Rath, men tabet af c-linien og en binding i tidsnøden kostede en bonde. Der findes nok folk man hellere vil spille springerslutspil mod end Ulrik Rath og med en bonde mindre, havde Torben ikke en chance. 2½-4½
Sidste mand var som sædvanligt Michael, der også var kommet tilbage fra en meget ulden stilling, men sad nu tilbage med 6 minutter mod Martins ene i et meget lige slutspil. Michael er ved at have udviklet en vis rutine i vanvittige afslutninger, og afsluttede partiet med at vinde Martins tårn 3½-4½.
Inden sidste runde adskiller 1½ point fem hold, der kæmper om 2 pladser. Så det ligner at vi nok bliver nødt til at slå Aalborg, for selv af undgå degradering.

Enkeltresultater

Top

2. holdet af Peter Christian Grau (4.r.) og Erik Mathiesen (6.r.)


4. runde:

Tårnet - LF 2

Peter spillede hvid mod den accelerede drage, og det var ikke lige hans kop te. Heldigvis var det også ukendt terræn for modstanderen. I en ellers lige stilling vandt Peter en bonde og så faldt TÅRNET, 1-0 til LF.
Glæden var dog behersket, da en bekymret holdleder kunne se konturerne af et klart nederlag tegne sig. Tårnet var tydeligvis opsat på at vise at 2½-5½ nederlaget mod årets overraskelse Søhus ikke afspejlede holdets reelle styrke.
Jannick var uden tvivl dagens mest udfordrede mand. Han skulle med sort prøve at vinde mod London-Colle systemet. Det så ud til at gå meget godt, da Jannick indledte en bondestorm på kongefløjen, men Brinch fik godt modspil på dronningfløjen. Jannick neutraliserede stillingen og en mild tidnød (20 træk til 5 min) fornuftigt gennem afbytninger, der resulterede i to løberpar, som skulle dyste om magten. Med fjorten bønder, der stod i vejen, var remisen uomgængelig - 1,5 - 0,5.
Ploug tabte med de sorte brikker meget tidligt en officer. Som god holdspiller kæmpede han indtil nederlaget ikke betød at LF var bagud. Holdpsykologi skal man ikke ignorere. 1,5 - 1,5.
På førstebrættet spillede Jørgen mod hollandsk. Stille og roligt fik han et klart fordelagtigt slutspil tryllet frem af ingenting. Holdlederen stod stille og roligt og fordybede sig i slagets gang, der var absolut intet, der afspejlede tidnød. Lynggaard havde brugt et par minutter og skulle til at trække, da han til alles, og måske størst sin egen, overraskelse udbrød "Jamen du har jo tabt på tid?!" 2,5 - 1,5.
Johnny viste godt slutspilstaktik, da han vandt et slutspil med fire tårne og et par bønder. Johnny spandt gentagne gange et matnet, der hver gang forøgede fordelen. 3,5 - 1,5.
Mathiesen spillede et godt parti, der igennem aftenens første halvdel lignede  vores eneste sikre point. Der var vist noget med en positionel superstarløber på d3 (en mathiesenløber står på d3/d6), der trak i trådene bag hans bønder. Modstanderen fandt dog noget gigantfusk frem, og lige pludselig stod Mathiesen objektivt set med en tabt stilling. Lige så pludseligt fik han dog, fortjent, vendt det igen 4,5 - 1,5.
Aftenens sidste partier blev spillet helt ud.
Formand Grauslund  vendte modstanderens initiativ, afværgrede mindst en "matchbold" og vandt langsomt men sikkert en, to, tre bønder. 5,5 - 1,5
Rauers åbningsfase varede ca. fem træk, hvorefter han spillede slutspil resten af aftenen, idet modstanderen uden tøven byttede dronninger. Rauer satte dermed uofficiel Fynsserierekord, da han var i slutspil før Tårnets førstebræt havde besvaret Jørgens d4! Rauer er internt berømt i LF for slutspilsteknik, og det i den grad, at man ikke skulle tro han kunne få nok, idet han valgte en udmærket, men så absolut også den længste måde at afgøre det på. Aftenen ved Svendborg havn var åbenbart aftenen for fuld fordybelse. Ingen bemærkede at Renés modstander tabte på tid, på nær holdlederen, der havde lært lektien! 6,5 - 1,5

Konklusion: LF fik ufatteligt meget ud af meget lidt. Ønskescenariet for os før matchen var en 6-2 sejr, så vi kan så afgjort være tilfredse. Til Tårnets ros må det siges at de klarede det flot, da vi var klare ratingfavoritter.

Matchen fik for øvrigt et interessant efterspil, da holdlederen blev glemt(!) af holdkammeraterne, hvorfor holdlederen måtte løbe sprint til banegården for stakåndet at nå det sidste tog mod Odense. Resten havde fået kørselslejlighed.
Han vil gerne huskes en anden gang, tak!

Enkeltresultater

5. runde:

Enkeltresultater

6. runde:

Nu bør det ikke gå galt!

Nr. Åby Junior - Læseforeningen 2. 3½ - 4½

Jeg tror at der var bred enighed om at et uafgjort resultat mod Nr. Åby. Ville på forhånd være et godt udgangspunkt før sidste runde, hvor vi skal møde Odense skakklub. At vi så gik hen og vandt vores hidtil sværeste opgør, sætter jo kun vores aktuelle styrke i perspektiv. Nr. Åby har et stærkt hold med en blanding af rutine og ungdom, samt en god kampgejst. Så skulle vi have noget med hjem derfra skulle vi være klar alle mand: Og det var vi.
Vi havde et enkelt afbud idet Peter Grau for anden gang i træk måtte melde pas. Men vi håber han er klar til sidste runde på hjemmebane, så vi kan sikre oprykningen med maner.
Efter en lidt urolig start( problemer med lokale )så det meget fornuftigt ud på de forskellige brætter.
Men efter ca. en times spil begyndte skyerne at trække henover Formand Jakob og Kurts brætter.
Den gamle Fyns mester overså et bonde tab og Jakob overså en  snedig bondeskak i en Sicilianer og stod derefter nærmest til tab. Ydermere måtte han også aflevere en kvalitet. Men på de øvrige brætter så det fornuftigt ud. Johnny og John havde stillinger, der nærmest lignede afgørende fordel.
De resterende brætter var helt lige, så vi var stadig med. At Jakob snart er færdiguddannet læge vidste hans modstander naturligvis ikke noget om. Pludselig havde Jakob fundet noget godt medicin mod tabsfare: Ikke alene havde han fået udlignet, og måske endda med en lille fordel! Til gengæld må John have følt sig forpligtet til at sætte sin store fordel overstyr ved at miste en officer for ligesom at gøre det rigtigt spændende! Nede hos Kurt var en minus bonde blevet til to, så et nul på ottende brættet måtte være nært forestående, da Kurt intet kompens havde for de to bønder. Johnny var til gengæld ved at køre Jan Kaas ud af brættet, så det ville udligne Kurts nederlag. Og de fire øverste brætter var stadig lige: Vi var stadig med.
Om Jakob nyder spændingen ved tabte stillinger skal jeg ikke kunne svare på. Fakta er at Formanden igen havde formået at luske sig ind i en tabt stilling, men heldigvis var John på vej tilbage i sit parti. Kurt måtte ned med nakken, men Johnny udlignede kort efter og John havde en smart kombination, der straks vandt partiet og dermed to et til os. Jørgen spillede atter et solidt parti på første brættet, så da modstanderen tilbød remis, blev der taget imod iøvrigt i en helt lige stilling. Og minsandten om ikke Jakob igen havde fundet støtte gips og Anders And plaster frem og fik snørret sin modstander, så remis, blev der taget. Kort efter var det Renes tur til at tage remis i et parti, hvor Rene ikke på noget tidspunkt var i fare for noget som helst. Et godt og solidt parti af Rene, helt efter bogen. Som nævnt vandt Johnny, endda i stor stil. Johnny er tilbage i topform efter en længere nedtur, men nu er brikkerne monteret rigtigt igen. Flot parti af Johnny. Johns taktiske evner fornægter sig ikke, så da chancen bød sig slog han til med en smart kombi, der vandt modstanderens Dronning desuden er John jo en figther. Som sædvanlig, fristes man jo til at sige, sad Jannick og Erik tilbage. Jannick var oppe med en bonde og kunne, hvis tiden havde været til det sandsynligvis vundet partiet, men valgte fornuftigt at tage remis frem for at tage chancer. Et solidt parti af Jannick. Tilbage sad skribenten med en modstander, der forsøgte at vinde et remis parti indtil han langt om længe indså at det var håbløst og tilbød remis. 3½ - 4½
En god aften på en grå hverdag. Vi bør sikre oprykningen mod O.S i sidste runde, forspringet på seks et halvt ned til Nr. Åby skal i så fald sættes over styr, og det tvivler jeg på det gør.

Enkeltresultater
 

Top

3. holdet af Kurt Ploug (5.r.) og Jens Rasmussen (6.r.)
4. runde:

Enkeltresultater

5. runde:

Det var ved at være sidste udkald for LF3 i udekampen mod Nordvestfyn, såfremt holdet fortsat skulle have en chance for at undgå nedrykning.
Et kort resumé af kampen:
Christian var den første som opgav ævret. Christian forivrede sig med nogle springer - løberskakker, men hurtig var slaget tabt.
Jeppe havde slutspil med to lette + bønder - mod tårn + bønder. Der så ud til at være gevinst i det, men Jeppe mistede sin springer, men holdt trods alt remis.
Også Lene stod acceptabelt, prøvede at teste sin garvede modstander, men også her blev det remis.
Claus Børsen havde også fået to lette for tårn, der var også dronninger med i spillet, og modstanderen havde fremskudte bønder, så stillingen var ikke let for Claus, men han fik etableret pres på modstanderens kongestilling, og der blev taget remis efter trækgentagelse.
Så til de øverste brædter.
Kurt kom under stadig større pres på dronningefløjen, gav en bonde for at lette presset, men opgav kort før tidskontrollen.
Niels Henrik spillede een, synes jeg, risikabel åbning mod Svetlana. Med bønderne forrest kom der hurtig gang i "det russiske kavaleri".
Brian havde en 110 % stilling, men i stedet for at trække kongen frem og tilbage på 6. - 7. række, trak han sin løber væk fra en bondegardering. Ærgerligt, ærgerligt.
Så til aftenens sidste og bedste parti Jens mod Allan Bruhn.
Efter 4 timers spil var alle bønder og de fleste officerer stadig på brædtet. Jens havde stillingsfordel med alle officerer rettet mod Allans kongefløj, men der blev forsvaret godt med ca. 2 - 3 min. tilbage på begge ure, havde Jens chancen for at bryde igennem. Til sidst i de sidste splitsekunder blev der taget remis ved trækgentagelse!
Jens skal have stor ros for en fantastisk kampgejst.  Og da det jo er holdskak vi taler om, var der måske nogle af os andre på holdet, der kunne tage ved lære.

Enkeltresultater

6. runde:

Jeg har nedenunder skrevet resultaterne som definitivt gav nedrykning fra FS.
Som vanligt var jeg sidste mand i kamp her mod Jens Lund (1944), men når man bruger sin tid, ja så kommer der ofte nogle point's !!

LF3 - Aarslev 1     2   -  6       26. februar 2004
Holdopstilling:
1. Niels Henrik   0 men kæmpede godt
2. Jens R.         1 som i Middelfart, her omsat til sejr!
3. Brian K.        0 som vanligt var koncentrationen på gangen
4. Christian W   0 kom 35 min. for sent, færdig som nr. 3
5. Lene Kuntz   0 stod pænt men smed officer
6. Claus B.       0 kun 20 min. for sent
7. Jeppe J.       1 ganske godt spillet!
8. Dan Wulff     0 så jeg ikke meget af men gik ganske stærkt.

LF 3 er ude af FS, helt og aldeles selvforskyldt men som vor gæst fra Nr.Åby (Arne Beck Madsen) skrev i FS så er det næsten pinligt at køre fra Nr.åby til LF og sammenlagt se sin modstander ved brættet i godt og vel  6-7 min.  (Parti da også tabt for LF)
Som ses lidt malurt i bægeret her på falderebet men som jeg har set vores stillinger undervejs i turneringen så er det helt unødvendigt at LF 3 er sat af før sidste rd.

Enkeltresultater


4. holdet af Jeppe Jørgensen (4.r.) og Søren Kristiansen (6.r.)


4. runde:
Søhus 3 - LF 4

Besøget i Søhus blev lidt af en prøvelse for LFs hold, grundet en del forvirring. En kommunikationsfejl gjorde, at Peter Frank kom 10 min for sent, hvilket er meget flot, da han blev ringet op kl.19.
Velo Solex 45 kan bare det der! Det ene med det andet. Alt arbejdede for at bringe LFs drenge helt ud af fatning.
Hvor var det godt, at Dan holdkaptajn kunne holde hovedet koldt og nære læsedrengenes kampgejst gennem flammende komplimenter,  så de kunne tage sig sammen.
Peter Frank havde med garanti tabt, såfremt hans spil under matchen ikke var blevet betegnet som "en sæk pebernødder". Så kan han lære det, kan han.
Jeppe klarede ærterne, på trods af at have en IQ som en fodvorte. Det var en god medicin mod al form for skakslendrian.
Villy, soliditeten hamselv, blev grundigt bragt ud af fatning, da hans modstander proklamerede ud over hele lokalet: "må jeg ikke rokere, når min konge er i skak?". Da de var blevet enige om reglerne rullede Villy ham rutineret.
Om det var denne tvivlen på de elementære skakregler, der fik Lene til at lave stormesterfinten med officersoffer på c4, for efterfølgende at genvinde den med Da4+, står hen i det uvisse. Vi ved til gengæld med vished at søhusspilleren slog tilbage med en løber, og så kan man jo spille b5!, og sort fører med en officer. Men så tog Lene sig også sammen og vandt!
Dan var i højere grad i problemer, men det er jo klart, når man skal holde Lf-drengene i ørerne.
Trods slinger i valsen, vandt LF igen 4,5 - 0,5
Vi håber at Peter Frank, på trods af den alvorligt lange forsinkelse på 10 min., kan få lov til at spille videre på holdet.
Alt i alt et hyggeligt besøg i Søhus. Vi forventer at vinde serien, med fem gode spillere og Dan i spidsen skal det nok gå.

Enkeltresultater

5. runde - oversidder

6. runde:

Kampen mod Gelsted startede skidt idet der var problemer med at skaffe et fuldt hold. I sidste øjeblik blev Claus Børsen sat på i stedet for Dan Wulff. Ved ankomsten til spillestedet opdagede holdleder Søren Kristiansen, at det efter de nye regler kun er tilladt at bruge en reserve fra et højereliggende hold, og at det derfor ikke var lovligt at bruge Claus Børsen. Efter samtale med Kurt Ploug i sidte øjeblik blev det afgjort at skrive Jeppe Jørgensen på rent proforma. Dermed kunne vi spille efter stærkeste opstilling uden, at der på nogen måde kunne gøres indsigelse om ulovlige spillere. Synd for Claus, der dog kom en ½ time for sent pga. problemer med at finde Gelsted.
Herefter rullede det bare ind med points. Først vandt Villy ved hjælp af en snedig dronninge gevinst mod en modstander, der forsvarede sig bravt, men som til sidst næsten ikke kunne rykke sine brikker. Dernæst vandt Peter Madsen, der hurtigt fik en åben tårnlinie mod modstanderens rokadeside. Det gav et godt pres og modstanderen gav tårn for springer. Med et tårn og 5 bønder mod en springer og 5 bønder satte modstanderen sin springer i slag og opgav straks.Dernæst vandt holdleder Søren Kristiansen efter hurtigt at have vundet både et par bønder og en god stilling. Herefter kommer endnu et par bønder efter stærkt pres og langsomt men sikkert blev endnu et point kørt hjem. Peter Frank var halvsløj (læs syg) men fik dog remis efter lige spil.
Hermed er der 4 points ned til nærmeste konkurrent Søhus 2, der er modstanderen i sidste runde, hvor Søhus står for fællesafslutningen. En førsteplads og dermed en oprykning er nu nærmest en formalitet.

Enkeltresultater

Top

Pokalskak
1/8-finalerne - kvartfinalen - semifinalen

1/8-finalerne

Fremstævnet af Søren Kristiansen og Søndersøstævnet af Carsten Bank Krøldrup Friis


Taget i betragtning, at lodtrækningen kunne resultere i modstandere som Nr. Åby Junior 1, Nyborg 1, Frem 1 og 2 var vi ganske tilfredse med at trække Sydøstfyn 2, der på papiret har omtrent samme styrke som os selv, og hvor vi på forhånd havde tippet, at vi nok var svage favoritter idet vi er mere tuneringsaktive. En lynomkamp var vel heller ikke afskrækkende.

Åbningerne var ikke det mest spændende, der er set længe idet jeg selv havnede i en symmetrisk engelsk mens Palle prøvede sig med slavisk og Niels Henrik var
oppe mod noget der lignede en variant af en dronningegambit. Jens med hvid var ude mod en modstander, der forsvarede sig lidt utraditionelt, men som dog stod
solidt. Alt ialt lignede det efter åbningen fire lange partier uden nogle større fordele.

Undertegnede valgte efter 14 træk og en times spil at forlange remis på trækgentagelse i en meget kedelig stilling, hvor jeg ikke ville forcere noget. Endvidere så det ud til, at vi ville få 2 - 2 og dermed en omkamp, hvor jeg anså os for svage favoritter.

Palle kom herefter hurtigt til at stå bedst under et relativt stort tidsforbrug mens Jens bare brugte meget tid uden at få noget videre for det. Niels Henrik røg ud i en ret kompliceret stilling, og måtte til sidst ned mod en stærk modstander. Palle vandt sig en merbonde og en god stilling, og fik et velfortjent point i et parti, hvor det eneste virkelige pres opstod på grund af for lidt tid. Herefter lå presset på Jens, der i en meget lukket stilling med mange officerer i spil havde meget lidt tid idet han ca. havde et kvarter mod modstanderens 3 kvarter. Imidlertid spillede han stillingen godt og med ganske få minutter tilbage stod Jens med en lidt bedre stilling men det enorme tidspres førte til tab efter en del dramatik, hvor modstanderen dels ytrede, at han ikke kunne vinde partiet (desværre ikke helt et tilbud om remis, som
ville have givet omkamp), og dels længe overså, at han havde vundet på tid, mens deres holdleder ikke vidste, at han godt måtte gøre opmærksom på denne
væsentlige detalje.

Herefter kunne jeg som holdleder bare fortryde, at jeg tillod mig selv den tidlige remis, idet vi blev slået ud af et hold, der ikke var bedre end os.
 
 
Sydøstfyn 2 Læseforeningen 3
1.
Martin Strandby (1982) Niels Henrik Cappelen (1706)
1
0
2.
Michael Timling (1797) Jens Rasmussen (1700)
1
0
3.
Niels Højgård (1406) Palle H. Jørgensen (1626)
0
1
4.
Ulla Hansen (1369) Søren Kristiansen (1410)
½
½

Til stævnet i Søndersø var Læseforeningens 2 stærkeste hold trukket ud. Lodtrækningen gav det umiddelbart kedeligste udfald, idet de 4 stærkeste hold mødte de 4 svageste hold - ret utroligt!

Læseforeningen 1 trak Frem 4, hvor vi vel havde ca. 600 mere i rating alle steder - mindst...
Men det blev ikke så overlegen en sejr, som det umiddelbart så ud til. Per fik vel første matchbold, da han havde en skak, der havde vundet en officer, i stedet fik de en stilling, som Per ikke var helt tilfreds med, og så blev der taget remis efter ca. 1½ times spil. ½-½
Michael stod på dette tidspunkt glimrende og havde vundet et par bønder.
Carsten kunne heller ikke rigtigt finde noget rigtigt godt og ret hurtigt havde man en stilling, der var død remis, hvis den ene af spillerne ikke ville noget, så der blev taget remis efter ca. 2 timers spil. 1-1
Michaels fordel var efterhånden blevet endnu større, men der skulle gå rigtig lang tid inden pointet kom i hus, men rigtig nervøse nåede holdkammeraterne vist aldrig at blive! 2-1
Mads stod ret hurtigt ganske pænt, men så var han ved at spille noget smart, der alligevel ikke var der, og så stod han faktisk lidt under, men så røg modstanderen i en billig fælde, der kostede en bonde, og så blev partiet kørt hjem. 3-1
 
 
Læseforeningen 1 Frem 4
3
1
1.
Carsten Bank Krøldrup Friis Erling Jørgensen
½
½
2.
Per Stentebjerg Dan Terkildsen
½
½
3.
Mads B Svendsen Peter Klausen
1
0
4.
Michael D F Sørensen Christian Steen Larsen
1
0

Andetholdet trak Søndersø 3 og her havde vores folk vel "kun" 400 i ratingfordel...
Moestrup kom meget hurtigt til at stå rigtigt godt, Erling havde simpelthen alvorlige problemer med kongen, og det overlevede han aldrig. 1-0
Jannick spillede hårdt på i et interessant parti, han ofrede en bonde for en masse terræn og det overlevede hans modstander ikke, han fik simpelthen aldrig udviklet sine sidste brikker. 2-0
Johnny vandt ret hurtigt en officer for et par bønder og efterhånden begyndte Johnny også at vinde bønderne "tilbage", til slut var det en friløber, der satte punktum. 3-0
Jakob fandt aldrig det gode spil frem, der røg en bonde ret tidligt uden nævneværdig kompensation, og efterhånden lykkedes det for hans modstander at få et vundet slutspil, som han vandt. 3-1
 
 
Læseforeningen 2 Søndersø 3
3
1
1.
Jørn Moestrup Erling Rasmussen
1
0
2.
Jannick B Skow Henrik Friis
1
0
3.
Johnny Holler Johansen Niels Justesen
1
0
4.
Jakob Grauslund Michael Nielsen
0
1

Dermed har vi 2 hold med, når der bliver trukket lod til kvartfinalen.

Øvrige resultater:
Frem 1 - Nr. Åby 1 3-1
Frem 2 - Søndersø 2 3-1
Nyborg 1 - Frem 3 3-1
Sydøstfyn 1 - Nordvestfyn 1 3-1
Søndersø 1 - Fiber 3-1

Top

Kvartfinalen
af Carsten Bank Krøldrup Friis
Kvartfinalen blev spillet hos Frem, og begge vores hold trak hold, hvor vi begge steder var favoritter.
Størst favoritter var førsteholdet, der virkelig havde alletiders chance for at hævne sidste års nederlag til Frem 1. Fremmerne har jo fået lidt af en åreladning, så alt andet end sejr til os ville jo nærmest være pinligt...
Allerede efter ca. 1½ times spil kom første afgørelse, da Carsten og Tom spillede remis på førstebrættet uden at nogen af parterne havde haft noget som helst. ½-½.
På dette tidspunkt så matchen rimeligt lige ud, Roberts så ret rodet ud, Pers var ret lige, og Mads stod lidt underligt.
Ret hurtigt viste det sig, at det var Jørn, der stod underligt mod Mads, for Mads smækkede direkte igennem til en meget afklædt konge 1½-½
Næste afgørelse kom i Roberts parti, hvor Mathias spillede noget meget snedigt til sidst - uheldigvis havde Robert et endnu mere snedigt forsvar, og så var Mathias helt færdig. 2½-½ - og Læseforeningen 1 videre!
Det medførte, at de 2 gange Per ret hurtigt enedes om remis og slutresultatet 3-1

Enkeltresultater

Læseforeningen 2 trak Nyborg 1 til et umiddelbart ret lige opgør.
Først færdig var Johnny, der ofrede en kvalitet, og senere udnyttede en svag fortsættelse hos Jørgen Hansen 1-0
Ellers så det ud til, at matchen godt kunne ende ret lige, bræt 1 og 2 var ret lige, med en lille positionel fordel til Jannick, medens Jakob bare havde en kvalitet for lidt på bræt 4, og det så ud til at det bare var et spørgsmål om tid inden det gik galt. Der blev da også udlignet til 1-1
Stig spillede smart - heldigvis lidt for smart på bræt 1, og pludselig havde Jørn en bonde i overskud, og så begyndte det helt store bondekapløb, og nu var det Jørns tur til at spille smart, men denne gang var den god nok, Stig kunne ofre et tårn og så få dame med skak først - "problemet" var bare, at Jørn bare kunne sætte sit tårn i mellem, og så var der ikke flere skakker, og nu kunne stig ikke undgå, at Jørn kom foran med et tårn - flot spillet af Jørn! 2-1

Stig Gorm Jensen - Jørn Moestrup (Snuppet fra FSU-bladet og således ikke oprindeligt med i Læsehesten)


I det sidste parti havde Jannick helte tiden en lille positionel fordel, og den var stor nok til, at partiet til sidst endte remis og sikrede os den samlede sejr! 2½-1½

Enkeltresultater

Øvrige resultater:
Sydøstfyn 1 - Sydøstfyn 2 2½-1½
Frem 2 - Søndersø 1 0-4

Top

Semifinalen
af Carsten Bank Krøldrup Friis
I semifinalen trak Læseforeningen 1 og 2 hinanden, så det var helt sikkert, at vi ville få et hold i finalen.
Førsteholdet kom godt ud af starthullerne. Første afgørelse stod Mads for med en flot gevinst over Johnny - nyd bl.a. at Mads tillader at Johnny får lov til at boltre sig på 7. række!! 1-0
På dette tidspunkt stod Per klart til gevinst, da Erik havde lavet en total fejlberegning, der bare kostede en officer - og mod en rutineret herre som Per, så er det jo chanceløst. 2-0
Hermed var førsteholdet sikker på en lynomkamp, og kiggede man på partierne på dette tidspunkt, så kunne det godt blive resultatet! Michael havde alvorlige problemer i et helt vildt parti, hvor Michael på et tidspunkt førte med dame, tårn og let officer for et par bønder, men Jakob kunne tage en hel del tilbage og en af bønderne var nået frem til 7. række. Og da Jakob spillede resten yderst nydeligt, så var Michael chanceløs. 2-1
Så var der kun førstebrættet tilbage, hvor Jannick kæmpede for at få det udlignende point i en helt vild stilling med yderst lidt tid tilbage, og da Carsten også efterhånden fik tænkt sig i kraftig tidnød - havde vist 5-10 sekunder færre end Jannick - så gik det bare over stok og sten, Carsten spillede forfrdeligt satte nærmest alting i slag, men Jannick brugte øjensynlig tid på at tage alle disse brikker, så det endte med, at Jannick overskred i en stilling, hvor han havde slået alle Carstens brikker, dermed remis og Læseforeningen 1 videre til finalen! Efterfølgende, da jeg tastede partiet ind, så var Fritz nærmest ved at koge over i arrigskab over alle de fejl vi lavede - ind i mellem gik den fra +2 til -2 og tilbage igen, så begge parter havde et hav af muligheder!! 2½-1½

Enkeltresultater - Partier

Den anden match stod mellem Sydøstfyn og Frem 2 - øhhhh, var de ikke slået ud... jo, det var de, men så trak Søndersø 1 sig, og så fik Frem 2 - ret usædvanligt - lov til at overtage Søndersøs plads, Frem 2 var naturligvis chanceløse og tabte 3½-½.

Enkeltresultater - Partier

Finalen bliver dermed et opgør mellem de 2 for tiden 2 stærkeste klubber på Fyn: Læseforeningen og Sydøstfyn.

Top


GP-lyn

Anden afdeling af turneringen bød på en kæmpe overraskelse: Carsten, den regerende klubmester i lyn, var yderst uoplagt og kom kun på en skuffende ottende plads. Blandt andre kunne Jens glæde sig over en af de sjældne sejre over Carsten. Da Carsten ikke var med i den første afdeling bliver det meget svært for ham at genvinde titlen. Mads kunne desværre heller ikke helt få spillet til at køre og måtte nøjes med halvt så mange point som han fik sidst. Jørn og Robert var nok heller ikke helt tilfredse da de endte i feltets nedre halvdel. Nå, men nu til de mere positive placeringer. Per vandt afdelingen i mere eller mindre sikker stil - og om ikke andet, så var han da i hvert fald en tak hurtigere end mod- standerne. Erik fik en flot andenplads, mens Jørn B. Andersen fra Frem, som var en af de få deltagere uden mestertitel tilspillede sig en enorm flot tredjeplads (Peter havde også 10 1/2 point, men havde tabt det indbyrdes opgør).

Resultater fra 2. afdeling

Den tredje afdeling blev vundet af Kim, mens Per endte som nummer to. Det ser ud til at førstepladsen i sæsonens Grand Prix Lyn blever afgjort mellem disse to, men med lidt helt (såsom udeblivelse af Kim og Per!?) kan Mads of Erik måske stadigvæk nå at overraske på målstregen. Carsten nåede denne gang en tredjeplads, men det er altså for lidt i kampen om guldet.

Resultater fra 3. afdeling

Samlet stilling


Øbro Nytårsturnering
af Mads B Svendsen
I et forsøg på at rette op på en fuldstændigt miserabelt skakefterår, tilmeldte jeg mig Øbros traditionelle nytårs turnering. Under turneringen skulle gnisten, og det overblik jeg mistede et sted mellem Horsens og Nyborg, findes. Jeg deltog sammen med en af mine gamle venner fra Tjele Efterskole, Thomas Klitgaard, og vi boede hos hans søster på et par madrasser. Vi levede af en kombinatze af grillmad og havregryn, hvilket jo må siges at være næsten optimalt. Kun 48 deltagere var med, hvilket jo ikke er vildt mange set i forhold til tidligere, men dog var de 2 IM’ere Ole Jacobsen og Karsten Rasmussen mødt frem som favoritter. Feltet var udover disse titelaspirenter var feltet fyldt med juniorer fra den købehavnske talentmasse, krydret med den bedste kadet i landet Jacob Vang Glud fra Skolernes Skakklub. Det spændende var derfor om nogle af disse unge ville slå igennem, og måske true de etablerede.
Jeg var seeded 8, men det skyldes jo nok, at FIDE endnu ikke har tæppebombet mit ELO endnu som straf for min fantastiske klubturnering.
I første runde mødte jeg en af en af mine sommerlejrelever og hans tøjdyr. Efter en gang bluff, et par fejl (mest af ham) kunne jeg skrive et point på kortet, og slap dermed for at blive gennemmobbet i en hel uge næste sommer.
Min næste modstander nægtede at rokere, hvilket betød at jeg havde nemt spil, men det er jo desværre ikke det samme som at sige jeg vandt uden problemer.
En af mine målsætninger blev opfyldt i 3. runde, da Karsten Rasmussen skulle have de hvide mod mig. Jeg spillede et fantastisk ringe parti. Min dronning endte som den eneste brik, der nærmede sig midterlinien, dog uden at krydse den. Resten af brikkerne nåede sjette række, så det var et af de partier man efterfølgende følte at man ikke rigtigt havde deltaget i. Jeg stod omkring træk 20 så ringe at IM Rasmussen kunne tillade sig ikke at finde den nemmeste vej til kongen, men jeg tabte nu alligevel.
Runden efter spillede jeg ikke bedre - efterfølgende har jeg bedt om at få mit kørekort til nimzo-indisk fornyet - heldigvis var min modstander på mit niveau. I en kompliceret stilling blev vi enige om, at vi ikke fattede hvad det kommende slutspil ville ende med. Jeg synes egentligt at jeg havde stået godt, men havde ikke overblik eller styrke til at kontrollere stillingen.
Så havde vi en halv fridag, hvilket efter de to sidste runders ringe spil var tiltrængt. På sådan en fridag, kan man enten forberede sig vildt og blodigt til det kommende parti eller man kan se en kinesisk karate film, hvor 2 mand nedkæmper en hær på 3000 mand med sværdhug og håndkantsslag. Vi valgte selvfølgelig nummer 2.
Målet havde hele tiden været, at nå 5 point ligesom sidst jeg var med, derfor var det pænt nødvendigt at vinde i 5. runde:

Tom Skovgaard,Skovlunde - Mads Bilde Svendsen,LF

Jeg er stolt over at jeg var cool og ikke tog tårnet, men ellers var der vist ikke så meget i det parti.
Inden sidstedagens dobbeltrunde havde jeg altså 3½/5, og en overkommelig modstander på under 2000 i 6. runde. Derfor begyndte jeg så småt at overveje om 5½/7 måske var muligt.
Men ak! Han spillede nimzo...... Jeg endte i samme variant som tidligere i turneringen, og måtte tage en trækgentagelse. Godt at modstanderen kiggede mere på mit ratingtal end på hvor godt han egentligt stod. Jeg havde altså 3 hvide og opnåede en halv åbningsfordel (som jeg fik forærende).....ikke godkendt!
Nå men så var vi fremme ved sidste runde, og min kammerat Thomas havde fået kæmpet sig så langt frem i vognen, at han skulle spille med mig. Normalt ville sådan noget ende remis uden de vilde briksudgydelser, men såfremt en af os vandt, ville denne næsten sikkert få præmie. Derfor indgik vi den aftale at spille om det, men at dele en eventuel præmie.
Vi havde til trods for at vi havde tilbragt de sidste par dage sammen overhovedet ikke spillet mod hinanden, så starten var lidt nervøs.

Thomas Klitgaard Andersen,S - Mads Bilde Svendsen,LF

Jeg nåede altså mit mål, og fik en delt tredje plads med 5/7, men hvilket jo egentligt burde være tilfredsstillende nok. Desværre var mit spil, som det har været i de sidste par måneder, fuldstændig blottet for sammenhæng og overblik. Men ok det er vel også en styrke at få point, når man ikke spiller op til sit allerbedste.

Stillingen i toppen:
1.-2  Karsten Rasmussen      6
        Ole Jacobsen                6
3.-7  Jacob Vang Glud          5
        Nikolai Mikkelsen         5
        Mads B. Svendsen        5
        Bo Garner Christensen  5
        Lars Bo Rasmussen       5

Modstanderne:
1.r.: Frederik Møller, Skovlunde, 1643/1929, 1; 2.r.: Jacob Pallesen, TSF, 1959/2059, 1; 3.r.: Karsten Rasmussen, Skolerne, 2469/2454, 0; 4.r.: Steen B. Petersen, Brønshøj, 2100/2062, ½; 5.r.: Tom Skovgaard, Skovlunde, 1930/2076, 1; 6.r.: Søren G. Jensen, AS04, 1979/2096, ½; 7.r.: Thomas Klitgaard, Skolerne, 2012/2096, 1.

Efter turneringen er der et par traditioner, som også er med til at gøre deltagelsen ekstra attraktiv. Først champagne til alle, så præmier, derefter kåringer. (Blandt andet var der en der fik en pris for at have sat sig ved sort i tre første runder - han havde hvid i de 2). Til sidst lynturneringer hele natten lang. I løbet af disse tre opnåede jeg en præmie på en halvtredser samt en titel af ”LM”, der betyder lynmester i deres interne rangsystem.

Top

Årsskifteturneringen
Af Robert Vollertsen

Sædvanen tro bød Årsskifteturneringen på en stribe overraskelser lige fra første runde. Jens, Preben Sig og Søren spillede remis mod henholdsvis Robert, Jørn og Erling Rasmussen. Især Robert og Jørn kan være glade for at de slap med skrækken, idet de stod til tab begge to. I anden runde tabte Erik en tyk gevinststilling mod Jakob ved at sætte lidt for mange officerer i slag. I tredje runde slap Martin Lund med skrækken. Han havde udspillet Alex Sørensen og fået en klar positionel fordel, som dog med et enkelt træk blev sat over styr. Men Martin kæmpede godt og fandt nogle snedige planer i slutspillet og vandt i sidste ende fortjent. Jens leverede endnu en god præstation ved at spille remis mod Moestrup. Men ligesom mod Robert stod Jens også til gevinst her. Moestrup satte en løber i slag for at åbne Jens' kongestilling. Jens stolede på, at Moestrup havde regnet det hele igennem. Det skulle han ikke have gjort for Moestrup havde slet ikke nok kompensation for løberen. På den ene side kan Jens være tilfreds med 2 af 3 mod stærke modstandere, men på den linden side kunne han have haft 100%! Peter vandt et kampparti mod Robert og på dette tidspunkt 3 af 3 ligesom Jannick og Martin. I fjerde runde vandt Jannick topopgøret mod Peter, mens Martin på spillestedet måtte finde ud af, at Moestrup havde meldt afbud. Robert stod endnu en gang for rundens største overraskelse: Han fik en bonde og klar fordel mod Jeppe i åbningen, men begyndte så at blive bekymret for Jeppes muligheder. Jeppe satsede på aktivt officerspil og ruinerede Roberts bondestruktur. Robert kunne ikke finde en konstruktiv plan og fik en del sved på panden, da han pludselig opdagede, at han havde sat en officer i slag. Nu var det Jeppes tur til at se syner; han turde ikke give gaflen, fordi han troede, at Robert i så fald ville sætte mat. Men ligesom Jens mod Moestrup skulle Jeppe bare have taget officeren. I stedet fik Robert lov til at prøve noget fusk og redde en halv hjem. (Efterfølgende spurgte Robert, hvornår den næste runde i Årsskuffelseturneringen skulle spilles!) I femte runde fortsatte Jeppe med at score en god halv, denne gang gik det ud over Jens. Christian formåede ligeledes at tage et halvt point fra Erik. Topkampen mellem Jannick og Martin blev desværre udsat, og Årsskifteturneringen har faktisk fået en stribe afbud i de sidste to runder. Partierne bør afvikles hurtigst mulig. Der er jo trods alt kun to runder tilbage! Om bestyrelsen har fastsat skæringsdatoer, som beskrevet andetsteds her i bladet, ved jeg ikke. 
 
Navn
Ro
1
2
3
4
5
6
7
I alt
1.
Robert Vollertsen, LF
2147
½/15
08/1
0/05
22/½
u/18
-/16
-
2+u
2.
Jørn Moestrup, LF
2058
16/½
1/24
15/½
u/04
07/u
-/09
-
2+2u
3.
Jannick Skow, LF
2016
1/17
09/1
1/13
05/1
04/u
-/08
-
4+u
4.
Martin Lund, Nr. Aaby
2009
18/1
1/11
14/1
02/u
u/03
05/-
-
3+2u
5.
Peter Grau, LF
1994
1/19
12/1
01/1
0/03
11/½
-/04
-
6.
Erik Mathiesen, LF
1940
20/1
0/13
12/1
0/14
19/½
-/21
-
7.
René Rauer Hansen, LF
1865
1/21
14/0
½/16
28/1
u/02
-/13
-
2½+u
8.
Johnny Holler Johansen, LF
1797
22/1
0/01
18/1
13/1
u/14
03/-
-
3+u
9.
John Nielsen, LF
1750
1/23
0/03
19/½
1/15
16/½
02/-
-
3
10.
Erling Rasmussen, Søndersø
1735
24/½
½/16
20/0
½/21
1/23
22/-
-
11.
Kurt Ploug, LF
1731
1/25
04/0
1/21
20/1
½/05
14/-
-
12.
Theis Nielsen, Tommerup-Vissenbjerg
1726
26/1
0/05
0/06
16/0
1/25
18/-
-
2
13.
Jakob Grauslund, LF
1725
1/27
06/1
03/0
0/08
1/20
07/-
-
3
14.
Alex Sørensen, Frem
1700
28/1
1/07
0/04
06/1
08/u
-/11
-
3+u
15.
Jens Rasmussen, LF
1693
01/½
1/17
½/02
09/0
½/22
19/-
-
16.
Preben Sig, Nyborg
1668
½/02
10/½
07/½
1/12
½/09
01/-
-
3
17.
Cipriano Sande, Odense
1550
03/0
15/0
0/22
25/u
1/27
-/20
-
1+u
18.
Jens Skjoldborg, LF
1548
0/04
23/1
0/08
27/1
01/u
-/12
-
2+u
19.
Christian Winther, LF
1498
05/0
1/25
½/09
23/½
½/06
-/15
-
20.
Thomas Christensen, Nr. Aaby
1473
0/06
26/1
1/10
0/11
13/0
17/-
-
2
21.
Claus Børsen, LF
1452
07/0
1/27
11/0
10/½
1/28
06/-
-
22.
Jeppe Jørgensen, LF
1438
0/08
28/½
17/1
½/01
15/½
-/10
-
23.
Lene Kuntz, LF
1430
09/0
0/18
1
½/19
10/0
27/-
-
24.
Søren Kristiansen, LF
1410
½/10
02/0
udg.
-
-
-
-
udg.
25.
Morten Espersen, LF
1200
11/0
19/0
0/27
u/17
12/0
-/28
-
0+u
26.
Carsten Lindegaard, Ullerslev
1174
0/12
0/20
udg.
-
-
-
-
udg.
27.
Villy Nielsen, LF
1163
13/0
21/0
25/1
0/18
17/0
-/23
-
1
28.
Peter Frank Jørgensen, LF
1134
0/14
½/22
1
0/07
21/0
25/-
-
Top

Fynsmesterskabet
af Robert Vollertsen (1r.) og Carsten Bank Krøldrup Friis (2r.)
Mesterskabsklassen:

1. runde:

Jesper Knudsen spillede lidt unøjagtigt i en Kan Sicilianer. Det gav Morten Balle Hansen initiativet, hvilket han brugte til at gennenføre d5. Efter blot tolv træk havde Morten altså udlignet og tilbød remis, hvilket Jesper modtog. ½-½.

Mads Bilde Svendsen havde sort mod Kim Skaanning og valgte den Hyperaccelererede Drage for at undgå Rossolimo-angrebet. Kim valgte ikke at gå ind i de giftige - og måske lidt optimistiske - varianter med 4.Dxd4!? og spillede i stedet en klassisk Maroczy. Kim fik en god stilling, selv om hans 16.Sd5 måske kom en anelse for hurtig og han nok skulle have forberedt det lidt grundigere med 16.Tae1. Umiddelbart så det ud til, at Mads fik det, han var kommet for - et fordelagtigt slutspil med god springer mod dårlig løber. Men stillingen var nok mere kompliceret end som så og objektivt set stod Kim endda lidt bedre. Men hans stilling var til gengæld sværere at spille, og da Mads brød igennem på dronningefløjen, missede Kim chancen for at underminere den stærke springer med b4 og bukkede dronningen i en ellers lige stilling. 0-1.

Carsten Bank Krøldrup Friis havde hvid og spillede Engelsk mod Robert Vollertsen, som eksperimenterede i åbningen. Carsten fik en lille, men vedvarende fordel efter blot tre træk. (Han kunne også have prøvet det spændende 7.Sf3!, men hvis sort afstår fra at slå på c4, så er det næppe andet end en trækomstilling.) Dronningerne blev ret hurtig byttet, og de fleste tilstedeværende betragtede herefter partiet som værende kedelig. Det var dog alt andet end nemt, og begge to brugte (for) meget tid. Robert forsvarede sig godt, men netop som han havde udlignet, tillod han det meget stærke 19.Sd5+. Herefter blev der spillet stadig mere upræcist og i sidste ende kan begge parter være tilfredse med en remis. ½-½

Jesper Bruun spillede Skotsk mod Jens Lund, og det så rigtig flot ud undervejs. Jesper ofrede en bonde og fik et godt initiativ, efter Jens trådte forkert med det tvivlsomme 11.Dh4. Jesper vandt bonden tilbage og havde et stategisk plus. (15.De2 var dog nok endnu stærkere end 15.Db3.) Han konverterede fordelen til en vundet stilling, men i stedet for at vinde endnu en bonde, kom han øjensynlig til at sætte en officer i slag med bukken 23.Te1. Jeg ved ikke, om det var med vilje, at han ikke straks vandt officeren tilbage med 24.Dd2!, men det viste sig i sidste ende at være rigtig. Jesper fik to bønder for officeren og lidt initiativ. Jens lod de
hvide bønder på dronningefløjen komme alt for langt frem og undlod at ofre løberen tilbage for fribønderne, da han havde chancen for et remisagtig tårnslutspil. Jesper ofrede sit tårn for at få en dronning og vandt i sidste ende på tid i en vundet stilling. 1-0.

Partier 1. runde

Mads kom til at stå lidt bedre mod Morten, men til gengæld var hans bondestilling ikke så sund igen, men der var en enkelt bonde ekstra til Mads.
Morten pressede på for at få en bonde tilbage, men da det endelig lykkedes, så var det en gigantisk fejl, der tabte dronningen for et tårn.
Næste afgørelse faldt i partiet mellem Carsten og Jens, hvor tidsforbruget var helt vildt - da Robert på brættet ved siden af spurgte Jesper om de havde nået 40 træk, der havde Carsten og Jens endnu ikke udført 20 træk... Jens ofrede lidt ukorrekt en bonde i åbningen, men Carsten spillede ikke det bedste, men stille og roligt (tidsmæssigt MEGET roligt) kom Carsten til at opnå fordel, men så var der lige en kraftig overseelse (Tg7), der tillod Dh4, hvor Jens faktisk har fordel, men her forstod Carsten at lave et par interessante træk, der forstyrede Jens' spil, så Carsten kom tilbage igen, og ret hurtigt stod Carsten klart bedst, men i den vilde tidnød var der ingen af de 2, der fandt de rette træk. men til sidst lykkedes det Carsten at vinde.
I det sidste opgør vandt Robert en bonde mod Jesper Knudsen, men spillede så ikke aktivt nok i midtspillet, Jesper kom mere ind i spillet og til sidst endte de i et tårnslutspil, hvor Robert havde en fribonde i a-linien, Robert fandt ikke en gevinstplan, så partiet endte remis, men det var nu også spørgsmålet, om partiet overhovedet kunne vindes?!
Mads har bragt sig alene i spidsen med 2 af 2, men der er jo stadig 5 runder igen!

Partier 2. runde

Basis 1:

Basis 2:

Top

Partiafdelingen
Fra klubturneringen efteråret 2003:

Claus Børsen - Niels Henrik Cappelen


Kerteminde Weekend
af Robert Vollertsen (Grupperne) og Erik Matbiesen (Ris og Ros)

Mesterskabsgruppen:
I den første runde blev der kun spillet el rigtigt parti. Mens de øvrige 'kombattanter' sundede sig efter den hårde rejse, udfordrede Robert endnu engang Mortens franskmand i håb om at revanche for partiet i klubturneringen.

Tom Petri Petersen - Johnny Veng (remis)

Claus Rossen - Jan Nordenbæk (kort remis)

Robert Vollertsen - Morten Topholm Rud

Johnny Veng - Robert Vollertsen (kort remis)

Jan Nordenbæk - Morten Topholm Rud

Morten kan altså med sindro konstaterer, at fransk ikke er gendrevet endnu.

Claus Rossen - Tom Petri Petersen

Tredje runde bød på mere kamp skak, da Robert spillede unøjagtigt i åbningen mod Rossens grünfeld og Jan mente, at den bedste medicin efter tabspartier var ihærdige gevinstforsøg. Men lad os først starte lidt blidt ved at se på, hvilket fænomenalt parti Johnny spiller mod Morten, på trods af at Johnny er tydeligt mærket af de sidste to runders kraftanstrengelser:

Morten Topholm Rud - Johnny Veng (kort remis)

Tom Petri Petersen - Jan Nordenbæk

I fjerde runde kom både Jan og Jolmny meget forsinket til brættet, og de blev da heller ikke ret længe. I partiet mod Claus kom Morten til at glemme skakreglerne, og Robert kæmpede om turneringenssejren mod Tom.

Jan Nordenbæk - Johnny Veng (kort remis)

Claus Rossen - Morten Topholm Rud

Tom Petri Petersen - Robert Vollertsen

På grund af Toms sejr blev det sidste runde en meget spændende affære. Morten spillede en lukket sicilianer mod Tom og viste, hvorfor mange betegner det som antiskak: Han spillede først brikkerne baglens for efterfølgende at brase frem. Robert kom hurtigt til at stå godt mod Jans Tarrasch, men Jan forsvarede sig sejt. Johnny opdagede åbenbart for sent, altså efter træk fem, at han ikke længere kunne gennemføre sin hidtidige strategi, nemlig at spille hurtigere remis end runden før. Det kom særdeles bag på ham, og Johnny blev så lamslået, at han kom til at spille på gevinst.

Morten Topholm Rud - Tom Petri Petersen

Dermed var Tom ude af løbet, og nu kunne Robert med en sejr sikre sig en udelt førstesplads.

Robert Vollertsen - Jan Nordenbæk

Jan var nu sikker på at få en førsteplads, men Johnny kunne faktisk med en gevinst over Claus stadigvæk opnå en deling.

Johnny Veng - Claus Rossen

Karakterbogen:
Jan (3/5) har fortjent vundet turneringen, især fordi han viste viljen til at vinde. Det flotte springertræk mod Robert alene er en præmie værdig. Johnny (3/5) smølfede sig igennem turneringen. Men han er sådan set ikke alene skyld i, at vi andre udelukkende testede hans håndtryk. Mod Claus viste Johnny, at han faktisk godt kan spille udemærket skak.
Morten (2½/5) prøvede endnu en gang af om han kunne komme tilbage efter et nederlag. Det kan han sagtens. Men det kunne egentlig også være et forsøg værd at se, om ikke han også kan vinde I første runde. Men 50% er et fint resultat.
Robert (2½/5) var lidt uheldig med ikke at få mere ud af turneringen. I de sidste to runder blev det til skuffende 0 point. Men på den anden side prøvede han (mere eller mindre) konsekvent at spille på gevinst. Også for ham er 50% stadigvæk et acceptabelt resultat.
Tom (2½/5) levede ikke helt op til favoritrollen, men hans spil var lidt for stille og roligt (eller om man nu vil kaldet det solidt og positionelt). Heller ej for ham var det dog en katastrofe. Claus (1½/5) derimod kan absolut ikke være tilfreds. Der var alt for mange overseelser. Kun sejren mod Morten er et lille trøstplaster på såret.

De øvrige grupper:
Når redaktøren ser de øvrige grupper, så undrer han sig over, hvorfor han ikke har fået mange flere referater. Så dårligt gik det da heller ikke, at skrivelysten er helt væk.

Først og fremmest et stort tillykke til Johnny, som vandt sin gruppe suverænt med 5 af 5. I holdturneringen kører det også for Johnny, så mon ikke han snart generhverver den fortjente mestertitel.

Erik målte "nøjes" med 4 af 5, men kunne selvfølgelig også glæde sig over en førsteplads. Desuden er Erik den spiller, som har scoret flest point i den korte historie af Kerteminde Weekend EMT.

Rene vandt Basis 1 på deling med 3½ af 5 og også han er ligesom Johnny tæt på at blive mesterspiller igen.

Brian vandt også på deling med 3½ af 5 sammen med Charles McAleenan fra Skotland.

Lene fik en solid andenplads, mens Jeppe måske ikke en gang kan huske, at han har deltaget i turneringen. Der var simpelthen lidt for meget at fejre! (Peters fødselsdag, remissen mod Robert dagen før…)

Mads, Jan, Jens, Peter Frank og Villy fik ikke helt så mange point ud af weekenden, men så må man jo bare prøve igen til næste år!

Ris og Ros til Kerteminde:
Så er Kerteminde weekend atter overstået og denne gang med "forholdsvis" godt arrangement. Når jeg skriver forholdsvis indkapslet i gåseøjne, hænger det sammen med at de flittige og velmenende arrangører skal passe på med, at turneringen ikke bliver til en slags 'Egeskov marked' med for meget udenoms halløj, der intet har med skak at gøre; og så en lille opstramning af servicen.

Fredag, hvor skakfolket møder frem, er der som regel kaos, især med cirka 100 fremmødte, som alle skal indkvarteres, betale indskud, eller begge dele. Jeg hæftede mig ved, at der kun var en enkelt person til at tage mod alle de mennesker, hvilket betød en lang kø og lidt irritation blandt folk. Måske vil to indskudsmodtagere være på sin plads, hvis det samme deltager antal er til stede næste år (og det er det nok). Jeg var sulten, da jeg ankom til Kerteminde, men kunne kun få to kvarte toastbrød med tunsalat og æggesalat - ikke meget for en mavse af min kaliber og den er endda på skrump. l første omgang gik jeg ud fra, at det kun var fredagens menu, men det var den samme menu hele turneringen. Lidt skidt og temmelig ensformigt, og hver gang, jeg havde færdigspillet et parti, var der udsolgt, endda midt på dagen, og man er altså sulten efter fem timers skak. Det ville være dejligt, hvis tre håndmadder med lidt godt var tilstede næste år.

Der blev igen i år holdt tale af Kertemindes Borgmester Else Møller, hvilket viser, at der er vilje og opbakning bag arrangementet i den lille by. Og i år kom en ny tilføjelse 'Højskolesang', og med alt respekt for vor traditionelle sangskat bør man nok næste år skære lidt ned på versene. Seks lange vers er meget at synge, når folk sidder og venter på at komme i gang med at spille! Jeg følte næsten, jeg var i kirke. Lørdag aften var der arrangeret rockkoncert på spillestedet, fordi der var en del unge med!! Hmm, hvad med de ældre? Jeg mener ikke, at en rockkoncert og skak har meget med hinanden at gøre! Det er vel nærmest en opfordring til folk om at drikke flere bajer end normalt, hvilket også afspejlede sig søndag morgen med stort fravær og hurtige remiser. Hvad med næste år og arrangere noget skakligt lørdag aften, hvis der skal arrangeres noget. Heldigvis kommer flertallet for at spille skak, også selvom de har turet den hele natten. Jeg kunne godt tænke mig, at ratinglister igen blev indført i programmet, det er jo det, de fleste går op i, trods alt.

Derudover syntes jeg, at det er fint med sponsorpræmier, men det virker lidt tombolaagtigt den måde de bliver delt ud på. Måske kunne sponsorgaverne bruges til partipræmier, eventuelt for bedste parti i hver gruppe, bedste kombination og så videre og få nogle stærke bedømmere på (Borbjerggaard, Steffen Pedersen og Krøldrup Friis), dem har vi jo. Indgangsvinklen til den elektroniske verden må I heller ikke glemme, hvad med at få fat i nogle elektroniske brætter til næste år - en tre fire styk - "det kan lånes, den slags". Stil monitorer op i et lokale og vis dagens mest spændende partier. Nå, men alt i alt er det en fin turnering, men GM norm, som J. Rathlev giver den i DSU's blad september 2003, giver jeg den ikke, der er gode spilleforhold, men der mangler lidt for at få så fin en karakter, et 9 tal er vel mere passende. Men hvis noget af det ovennævnte bliver opfyldt]! Ja, så vil tingene måske se anderledes ud.

PS: Jeg glemte at nævne min aversion mod kvindepræmier. Drop dem! Man giver da heller ikke præmier til dem med de grimmeste næser. Vi spiller på lige fod alle sammen medmindre, der er andre forhold, der gør sig gældende!? Og det er der vel ikke!?


Herunder følger resultaterne fra de grupper, hvor Læseforeningen havde folk med:
 
 
Mester 1 - 2174
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn
2212
2216
X
½
0
1
1
½
3
 
Johnni Veng, Kjellerup
2176
2186
½
X
½
½
½
1
3
3.
Morten Topholm Rud, Læseforeningen
2152
2156
1
½
X
0
1
0
 
Robert Vollertsen, Læseforeningen
2147
2152
0
½
1
X
0
1
 
Tom Petri Petersen, Nordre
2227
2219
0
½
0
1
X
1
6.
Claus Rossen, Viborg
2128
2115
½
0
1
0
0
X

 
 
Mester 2 - 2073
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Thomas Svenninggård, Hillerød
2080
2099
X
½
1
½
½
1
2.
Christian K Jacobsen, Esbjerg
2027
2034
½
X
½
½
½
½
 
Hans Rasmussen, Nordre
2106
2100
0
½
X
1
0
1
 
Kristian K Jacobsen, Esbjerg
2039
2045
½
½
0
X
1
½
5.
Flemming Hansen, Herlev
2084
2072
½
½
1
0
X
0
2
 
Mads B Svendsen, Læseforeningen
2100
2085
0
½
0
½
1
X
2

 
 
Mester 3 - 1985
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Lars Nilsson, Hillerød
1968
2001
X
½
½
1
½
1
 
Michael Agermose, Brønshøj
2004
2000
½
X
½
½
1
0
 
Peter Christian Grau, Læseforeningen
1994
1993
½
½
X
0
½
1
 
Alex Hansen, Tåstrup
1959
1967
0
½
1
X
½
½
 
Leif Møller, Nordre
1974
1977
½
0
½
½
X
½
6.
Jakob K Jensen, Viby
2008
1976
0
1
0
½
½
X
2

 
 
Mester 4 - 1912
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Erik Mathiesen, Læseforeningen
1940
1978
X
1
1
½
1
½
4
2.
Peter Svendsen, Hillerød
1931
1940
0
X
1
1
0
1
3
3.
Jørn B Andersen, Frem
1894
1900
0
0
X
½
1
1
4.
Thomine Stolberg Rohr, Øbro
1932
1911
½
0
½
X
1
0
2
 
Henrik Dahl Andersen, SK 68
1886
1879
0
1
0
0
X
1
2
6.
Ove Matras, Fåborg
1891
1867
½
0
0
1
0
X

 
 
Basis 1 - 1840
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
René Rauer Hansen, Læseforeningen
1865
1889
X
½
½
1
½
1
 
Frode B Nielsen, Frederiksberg
1842
1872
½
X
½
½
1
1
3.
Svend Veise, Nyborg
1819
1840
½
½
X
½
½
1
3
4.
Morten Breiholt, Viby
1878
1869
0
½
½
X
½
1
5.
Uffe Pedersen, Odense
1805
1784
½
0
½
½
X
0
6.
Benjamin H Jacobsen, Viborg
1831
1788
0
0
0
0
1
X
1

 
 
Basis 2 - 1779
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Johnny Holler Johansen, Læseforeningen
1797
1890
X
1
1
1
1
1
5
2.
Michael Timling, Sydøstfyn
1797
1821
0
X
1
1
1
½
3.
Erik Hansen, Tårnet
1767
1770
0
0
X
½
1
1
4.
Bjarne Lindenskov, Fåborg
1757
1733
0
0
½
X
½
½
 
Dennis Hellegard, Viby
1767
1740
0
0
0
½
X
1
6.
Morten Olsen, SK 1927
1786
1740
0
½
0
½
0
X
1

 
 
Basis 3 - 1686
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Henning Reiths, Nordre
1690
1704
X
1
1
0
1
0
3
 
Alex Sørensen, Frem
1700
1712
0
X
½
1
1
½
3
 
Preben Sig, Nyborg
1668
1689
0
½
X
1
½
1
3
4.
Jan Kuntz, Læseforeningen
1739
1727
1
0
0
X
½
1
5.
Dorte B Jensen, Helsinge
1624
1626
0
0
½
½
X
1
2
6.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1693
1662
1
½
0
0
0
X

 
 
Basis 4 - 1572
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Brian Kristiansen, Læseforeningen
1622
1640
X
½
1
½
1
½
 
Charles McAaanan, Skotland
1602
1625
½
X
½
½
1
1
3.
Mads Auning, Kjellerup
1603
1611
0
½
X
1
1
½
3
4.
Torben E Hansen, Bornholm
1491
1498
½
½
0
X
0
1
2
 
Simon Juel, Assens
1619
1588
0
0
0
1
X
1
2
6.
Jan Svenssen, Fiber
1494
1456
½
0
½
0
0
X
1

 
 
Basis 6 - 1422
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Uffe Kallebach, Nordthy
1434
1497
X
½
1
1
1
½
4
2.
Lene Kuntz, Læseforeningen
1430
1450
½
X
½
½
1
½
3
 
Claus Andersen, Næstved
1420
1443
0
½
X
½
1
1
3
4.
Erik G Andresen, Nyborg
1407
1412
0
½
½
X
½
1
5.
Michael Frimodt, Assens
1403
1367
0
0
0
½
X
1
6.
Jeppe Jørgensen, Læseforeningen
1438
1366
½
½
0
0
0
X
1

 
 
Basis 10 - 1156
Ro
Rn
1
2
3
4
5
6
I alt
1.
Dennis Vejstrup, Fåborg
1175
1234
X
1
½
1
1
½
4
2.
Anders Thygesen, Kerteminde
1168
1186
0
X
1
1
0
1
3
3.
Jens Kornbæk, Espergærde
1170
1166
½
0
X
1
1
0
4.
Peter Frank Jørgensen, Læseforeningen
1134
1121
0
0
0
X
1
1
2
 
Ole Olsen, Espergærde
1126
1115
0
1
0
0
X
1
2
6.
Villy Nielsen, Læseforeningen
1163
1116
½
0
1
0
0
X
Top

Odense Energi Cup
Af Robert Vollertsen

Efter at have analyseret de femten partier i Kertemindes øverste gruppe er undertegnede lidt for træt til at skrive en kvalificeret beretning om en turnering, som han ikke har set noget som helst af, fordi han hellere ville holde ferie med familien. Jeg kan blot lykønske Lene med førstepladsen og såvel Per som Jan med andenpladsen.

Henning Nielsen - Per Stentebjerg (Snuppet fra FSU-bladet og således ikke oprindeligt med i Læsehesten)

 
Mester 1 - 2039
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Henning Nielsen, Nykøbing F
2164
X
1
1
0
1
1
1
1
6
2.
Per Stentebjerg, Læseforeningen
2192
0
X
1
1
½
1
1
1
3.
Mathias Meunier, Frem
1958
0
0
X
½
1
1
1
1
4.
Kim Skaanning, Frem
2178
1
0
½
X
½
1
0
1
4
5.
Jørn B Andersen, Frem
1894
0
½
0
½
X
½
0
1
 
Martin Strandby, Sydøstfyn
1982
0
0
0
0
½
X
1
1
7.
Erik Mathiesen, Læseforeningen
1940
0
0
0
1
1
0
X
0
2
8.
Michael Jensen, Brønshøj
2004
0
0
0
0
0
0
1
X
1

 
 
Basis 2 - 1714
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Jonas Nilsson, Frem
1715
X
1
1
1
½
1
1
1
2.
Jan Kuntz, Læseforeningen
1739
0
X
½
1
1
1
1
1
3.
Niels Justesen, Søndersø
1715
0
½
X
0
½
1
1
1
4
 
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1693
0
0
1
X
0
1
1
1
4
 
John Erling Nielsen, Læseforeningen
1750
½
0
½
1
X
0
1
1
4
6.
Alex Sørensen, Frem
1700
0
0
0
0
1
X
½
1
7.
Erling Rasmussen, Søndersø
1735
0
0
0
0
0
½
X
1
8.
Anton Kjeldsen, Frem
1668
0
0
0
0
0
0
0
X
0

 
 
Basis 4 - 1414
Ro
1
2
3
4
5
6
7
8
I alt
1.
Lene Kuntz, Læseforeningen
1430
X
0
1
1
1
1
½
1
 
Erik René Nielsen, Sydøstfyn
1431
1
X
½
1
0
1
1
1
3.
Henning H Rasmussen, Odense
1478
0
½
X
0
½
1
1
1
4
4.
Jeppe Jørgensen, Læseforeningen
1438
0
0
1
X
1
1
½
0
5.
Claus Børsen, Læseforeningen
1452
0
1
½
0
X
0
1
0
 
Bent Carl Rasmussen, Frem
1292
0
0
0
0
1
X
½
1
  Leif Rasmusen, Odense
1394
½
0
0
½
0
½
X
1
8.
Kaj Sørensen, Odense
1400
0
0
0
1
1
0
0
X
2
Top

Indbydelser
Stormatch 2004

For at fastholde den nye tradition i det odenseanske skakliv inviteres FREM til stormatch Lørdag den 15. maj i Læseforeningens næsten uindtagelige fæstning: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G, 5200 Odense V.

14:00 - 14:15 Velkomst, Lodtrækning
14:15 - 16:15 1. runde (lodtrækning)
16:15 - 16:45 Bestilling af aftensmad
16:45 - 18:45 2. runde (styrkeliste)
19:00 -  ??-?? Fællesspisning og hygge

Betænkningstiden er 1 time pr. spiller pr. parti, og i første runde trækkes der Iod om modstanderen, dog inddeles de to hold i to puljer for rimelighedens skyld.

Det vil i år igen være muligt for spillere med en tilknytning til en af de to klubber at gæsteoptræde i matchen. Dog foretrækkes det at man på forhånd giver klubberne besked, for hvem man ønsker at optræde.
Som det fremgår af programmet er der efter matchen fællesspisning som bestilles mellem runderne, og derefter er der fælles hygge.

Tilmelding sker på den ophængte liste i klubben eller hos Jeppe eller Mads senest torsdag den 13. maj.Klubturnering 1-04

Alle medlemmer af Læseforeningen Skakklub og FREM indbydes herved til Læseforeningens klubturnering.

Vi har valgt at gå tilbage til den gamle struktur med ti spillere i mestergruppen og otte spillere i hver basisgruppe. Antallet af basisgrupper afhænger af deltagertallet - tilmeldes for få, bliver vi dog nødt til at nøjes med en basisgruppe, der i givet fald afvikles efter Monradsystemet.

Der spilles ni runder i mestergruppen og syv runder i basisgrupperne. Vinderen af hver basisgruppe har ret til at rykke en gruppe op, og nummer to i hver gruppe er sikker på ikke at rykke ned.

Præmiepengene forhøjes med 40%, da klubben har besluttet at betale EMT-afgiften.

Turneringen ELO-rates, og der spilles i røgfri lokaler.

Spilletid:............…..Torsdag aften kl. 19.00 – 24.00
Tid:....................…..2 timer til 40 træk og herefter 30 min. samt opsparet tid til resten af partiet
Indskud:.............….50,-kr. (betales ved 1. rundes start)
Præmier:.............….100% af indskuddet tilbagebetales iform af præmier

Tilmeldingsfrist:…..Mandag d. 15. marts 2002

Spilledatoer: 18/3 (mestergruppen), 25/3, 1/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5 (mester.), 13/5 og 27/5.

Tilmelding og indskud til
Jeppe Jørgensen


Klubinformation

Spillested:
Bolbro BrugerhusStadionvej 50, G5200 Odense V65912209
Torsdage fra 19:30-24:00
 
Bestyrelse:
 
Formandnaestformand@lfskak.dk
Jakob Grauslundaddresse5000 Odense Ctlf.
 
Næstformandnaestformand@lfskak.dk
Jeppe Jørgensenaddresse5000 Odense Ctlf.
 
Kasserer:kasserer@lfskak.dk
Jens Peter Mølleraddresse5210 Odense NVtlf.
 
Sekretærsekretaer@lfskak.dk
Mads Bilde Svendsenaddresse5250 Odense SVtlf.
 
Materialeforvaltermaterialeforvalter@lfskak.dk
Peter Madsenaddresse5000 Odense Ctlf.
 
Læsehesten:
 
Redaktørklubblad@lfskak.dk
Robert Vollertsenaddresse5000 Odense Ctlf.
 
www.lfskak.dk
 
Webmaster:
 
Webmasterwebmaster@lfskak.dk
Carsten Bank Friisaddresse5000 Odense Ctlf.
 

WWW.LFSKAK.DK

Top
Læseforeningens
Skakklub