Læseforeningens Skakklub
 
Samlet stilling i Grandprix-lyn 2010-2011
 

 

Navn

Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

Ialt (3 bedste)

Carsten Bank Friis 100 100 100 100 300
Per Stentebjerg_Hansen 85 70 85 85 255
Peter Grau 65 - 70 70 205
Jonas Nilsson 70 65 65 - 200
Jørn Moestrup 55 55 45+v 65 175+v
Michael Hansen 50 60 45+b  55 165+b
Erling Rasmussen 40 40 30+k 45 125
Claus Børsen 35 50 - 40 125
Johnny Holler Johansen - - 60 50 110
Villy Nielsen 30 35 - 30 95
Mads Hansen - 85 - - 85
Anders Jensen

-

45

30+p

-

75+p

Christian Winther

-

-

-

-

60

Kristoffer Dyrgaard 60 - - - 60
Niels Henrik Cappelen - - 45+m - 45+m
Alex Sørensen 45 - - - 45
Per Bjerre

-

-

-

35

35

Jens Peter Møller

-

-

30+i

-

30+i

Poul Jacobsen - 30 - - 30
Frederik Kromann - - - 28 28
Jakob Jensen

28

-

-

-

28

Resultatet fra afdeling 1, afdeling 2, afdeling 3 og afdeling 4

Vinder: Carsten Bank Friis
Bedst under 1900: Jonas G. Nilsson
Bedst under 1500: Michael Hansen