Læseforeningens Skakklub
Holdskak 2012-2013
ved Ken Rasmussen

1. runde

2. Division, gruppe 2 (28. oktober 2012)

Læseforeningen 1

Ringsted

4-4

Peter Christian Grau (2031) Jens Abildlund (2152)

0-1

René Rauer Hansen (1961) Hans Henrik Hansen (2113)

0-1

Alex Sørensen (1802) Hans-Henrik Madsen (2091)

0-1

Jørgen Lynggård (1888) Poul Buhl (2011)

½-½

Lars Munk Jensen (2048) Lasse Appelquist (1894)

1-0

Jørn Moestrup (1988) Karsten Jensen (1835)

1-0

Ken L. Rasmussen (1800) Morten Henrik Olsen (1815)

½-½

Niels Henrik Cappelen (1761) Vagn Larsen (1565)

1-0


Andre resultater : Holbæk - Frem 2  4-4
                             Sydøstfyn - Svendborg  6-2
                             Køge - Præstø  3-5

Fynsserien (25. oktober 2012)

Læseforeningen 2

Odense 1

5½-2½

Per Arnt Rasmussen (2010) Jørgen Dalsgaard Hansen (1910)

1-0

Michael Linde Larsen (1890) Kristoffer W. Pedersen (1830)

1-0

Jørgen Kvisthøj (1762) Håkan Lane (1781)

1-0

Niels Henrik Cappelen (1761) Erik Frandsen (1711)

½-½

Michael Hansen (1655) Johannes Videsen (1697)

0-1

Jens Skjoldborg Jensen (1691) Ingrid Fløe Pedersen (1767)

1-0

Christian Winther Hust (1608) Keld Boysen (1774)

0-1

Peter Frank Jørgensen (1435) Morten Emil Jannik (1437)

½-½


Andre resultater : Fåborg 1 - Sdr. Nærå 1  5-3
                             Frem 3 - Nyborg 1   4½-3½
                             Sydøstfyn 2 - Nr. Åby 1 Junior 3½-4½

Serie 1 kreds 2 (Uge 43)

Læseforeningen 3

Oversidder

+


Andre resultater : Frem 4 - Ullerslev 6½-1½
                             Odense 2 - Midtfyn 1  5-3
                             Svendborg 2 - Årslev  4½-3½

Serie 2 (Torsdag 25. oktober 2012)
 

Læseforeningen 4

Odense 4

2½-1½

Niels Andersen Thomas Kier

½-½

Claus Børsen Palle Andersen

1-0

Villy Nielsen Poul Andersen

0-1

Kristen Sørensen Orhan Galesic

1-0


Andre resultater : Sydøstfyn 3 - Oversidder  +
                             Kerteminde - Nyborg 2  1½-2½
                             Fåborg 2 - Frem 5  2-2
                             Nr.Åby Junior 3 - Midtfyn 2  4-0


2. runde

2. Division, gruppe 2 (18. november)

Læseforeningen 1

Præstø

6½-1½

Peter Christian Grau (2031) Finn Andersen (1981)

0-1

René Rauer Hansen (1961) Morten Frank Jensen (1940)

1-0

Alex Sørensen (1802) Erik Olsgård Hansen (1883)

1-0

Jørgen Lynggård (1888) Morten Madsen (1867)

1-0

Lars Munk Jensen (2048) Torben B. Jensen (1848)

1-0

Jørn Moestrup (1988) Uffe Stenberg Christensen (1771)

½-½

Ken L. Rasmussen (1800) Thomas Wesche (1764)

1-0

Niels Henrik Cappelen (1761) Bjarne Petersen (1691)

½-½


Andre resultater : Holbæk - Svendborg   6½-1½
                             Ringsted - Frem 2  4½-3½
                             Sydøstfyn - Køge  5½-2½

Fynsserien (12. november)

Sdr. Nærå 1

Læseforeningen 2

5-3

Janus Christensen (2145) Per Arnt Rasmussen (2010)

1-0

Mikkel Clausen (1981) Jørgen Kvisthøj (1762)

1-0

Sven Judas (2039) Niels Henrik Cappelen (1761)

1-0

Martin Jørgensen (1871) Erling Rasmussen (1638)

1-0

Jacob I. Christensen (1704) Michael Hansen (1655)

0-1

Jakob Jensen (1643) Kurt Ploug (1626)

0-1

Mark T. Johansen (1582) Esben Andersen (1639)

0-1

Jacob Buur (1692) Michael V. Nielsen (1444)

1-0


Andre resultater : Sydøstfyn 2 - Frem 3   2½-5½
                             Fåborg 1 - Nyborg 1  3½-4½
                             Odense 1 - Nr. Åby Junior 1  3-5

Serie 1 kreds 2 (Torsdag 15. november 2012)

Læseforeningen 3

Frem 4

3-5

Jens Skjoldborg Jensen Sophus Mechlenburg Møller

0-1

Kurt Ploug Søren Christensen

0-1

Esben Andersen Thor Bendix

0-1

Christian Winther Hust Alexander Le Besq

0-1

Peter Frank Jørgensen Jacob Foged Christensen

0-1

Per B. Nielsen André Friis Møller

1-0

Dan Wulff Kristensen Claus Christensen

1-0

Per Bjerre Anders Frederiksen

1-0


Andre resultater : Ullerslev - Odense 2 1 3-5
                              Midtfyn 1 - Svendborg 2  3½-4½
                             Årslev - Oversidder  +

 
Serie 2 (Mandag 12. november 2012)
 

Midtfyn 2

Læseforeningen 4

3-1

Lau Toft Christoffersen Niels Andersen

½-½

Mads Tange Claus Børsen

1-0

Kurt Fransen Villy Nielsen

½-½

Ejler Knudsen Kristen Sørensen

1-0


Andre resultater : Sydøstfyn 3 -Kerteminde  2½-1½
                             Nyborg 2 - Fåborg 2  2½-1½
                             Frem 4 - Nr.Åby Junior 3  3-1
                             Odense 4 - Oversidder  +


3. runde

2. Division, gruppe 2 (2. december)

Holbæk

Læseforeningen 1

5-3

Tom Juul Andersen (2103) Peter Christian Grau (2031)

½-½

Preben Schavitshy Dalberg (2073) René Rauer Hansen (1961)

½-½

Palle Bratholm (1992) Alex Sørensen (1802)

½-½

Samuel Eddy (1976) Jørgen Lynggård

1-0

Svend-Erik Christensen (1965) Lars Munk Jensen

½-½

Flemming Skjoldager (1877) Jørn Moestrup (1988)

½-½

Peter Stein Holst (1867) Niels Henrik Cappelen (1761)

½-½

Lars Åman Jensen (1780) Peter Frank Jørgensen (1435)

1-0


Andre resultater : Ringsted - Svendborg   3½-4½
                             Øbro - Furresø  4½-3½
                             Allerød - Næstved  3-5

Fynsserien (6. december)

Læseforeningen 2

Nyborg 1

5-3

Per Arnt Rasmussen (2010) John Frederiksen (2081)

½-½

Michael Linde Larsen (1890) Stig Gorm Jensen (2030)

1-0

Per Elbæk Jørgensen (1881) Svend Veise (1730)

½-½

Jørgen Kvisthøj (1762) Jimmy F. Sørensen (1611)

½-½

Niels Henrik Cappelen (1761) Sefik Pandzic (1569)

½-½

Jens Skjoldborg Jensen (1691) Jan Saxtorff (1599)

1-0

Kurt Ploug (1626) Jens Frederiksen (1312)

1-0

Esben Andersen (1639) Jørgen Christiansen

0-1


Andre resultater : Sydøstfyn 2 - Fåborg 1  5½-2½
                             Frem 3 - Nr. Åby Junior 1   5-3
                             Sdr. Nærå 1 - Odense 1   4-4

Serie 1 kreds 2 (Mandag 3. december 2012)

Odense 2

Læseforeningen 3

3½-4½

Ingrid Fløe Pedersen Kurt Ploug

0-1

John G. Madsen Esben Andersen

1-0

Viggo Christensen Peter Frank Jørgensen

0-1

Lars Petersen Michael V. Nielsen

1-0

Cipriano Sande Caceres Dan Wulff Kristensen

0-1

Jerry Rosenberg Per Bjerre

1-0

Simon Porsager Sune Zimmerman

0-1

Thomas T. Andersen Claus Børsen

0-1


Andre resultater : Svendborg 2 - Ullerslev 6½-1½
                             Årslev - Midtfyn 1  3-5
                             Frem 4 - Oversidder  +

Serie 2 (Torsdag 6. december 2012)
 

Læseforeningen 4

Frem 5

2-2

Claus Børsen Aske Scott Graulund

½-½

Benny Rod David Smith

½-½

Villy Nielsen Anders Frederiksen

1-0

Kristen Sørensen Jacob Frederiksen

0-1


Andre resultater : Fåborg 2 - Sydøstfyn 3 2-2
                             Nr.Åby Junior 3 - Nyborg 2  0-4
                             Odense 4 - Midtfyn 2  2½-1½
                             Kerteminde - Oversidder  +

4. runde
 
2. Division, gruppe 2 (13. januar 2013)
 

Læseforeningen 1

Frem 2

3-5

Peter Christian Grau (2031) Jannick Benneth Skow (1985)

½-½

René Rauer Hansen (1961) Tobias Ilsøe Jensen (1878)

½-½

Alex Sørensen (1802) Mathias Aalbæk Meunier (1981)

0-1

Lars Munk Jensen (2048) Niels Henrik Sørensen (1910)

½-½

Jørn Moestrup (1988) Sofia Henriques (2008)

½-½

Ken L. Rasmussen (1800) Johnny Holler Johansen (2010)

½-½

Jørgen Kvisthøj (1762) Michael Bæhring Madsen (1895)

0-1

Niels Henrik Cappelen (1761) Emil Hammerich Deleuran (1813)

½-½


Andre resultater : Holbæk - Præstø   5-3
                             Ringsted - Sydøstfyn  2½-5½
                             Svendborg - Køge  1½-6½

Fynsserien (15. januar)

Sydøstfyn 2

Læseforeningen 2

3½-4½

Jeppe Frederiksen (2022) Per Arnt Rasmussen (2010)

½-½

Henning Nielsen (1657) Michael Linde Larsen (1890)

½-½

Erik René Nielsen (1640) Per Elbæk Jørgensen (1881)

0-1

Jørgen Kiel (1706) Jørgen Kvisthøj (1762)

½-½

Mathias Nielsen (1601) Erling Rasmussen (1638)

0-1

Allan Hallgren Hansen (1470) Kurt Ploug (1626)

½-½

Jan Nielsen (1361) Peter Frank Jørgensen (1435)

½-½

Ulla Hansen (1407) Per Bjerre (1461)

1-0


Andre resultater : Frem 3 - Fåborg 1   5-3
                             Sdr. Nærå 1 - Nr. Åby Junior 1  4½-3½
                             Odense 1 - Nyborg 1  4-4

Serie 1 kreds 2 (Torsdag 17. januar 2013)

Læseforeningen 3

Svendborg 2

4½-3½

Jens Skjoldborg Jensen Morten Thor Rasmussen

½-½

Kurt Ploug Jens Erik Pedersen

1-0

Esben Andersen Jens Eriksen

0-1

Christian Winther Hust Frank Bendtsen

0-1

Michael V. Nielsen Erling Bech Andersen

0-1

Dan Wulff Kristensen Jørn Knudsen

1-0

Sune Zimmerman  

1-0

Claus Børsen  

1-0


Andre resultater : Frem 4 - Odense 5-3
                             Ullerslev - Årslev  1½-6½
                             Midtfyn 1 - Oversidder  +

 
Serie 2 (Mandag 14. januar 2013)
 

Nyborg 2

Læseforeningen 4

3½-½

Bjarne Brunhøj-Esbensen Sune Zimmerman

1-0

Erik G. Andresen Benny Rod

½-½

Kenan Hodzic Villy Nielsen

1-0

Ajanthan Veeravaqu Kristen Sørensen

1-0


Andre resultater : Sydøstfyn 3 - Nr.Åby Junior 3  4-0
                             Kerteminde - Fåborg 2  2-2
                             Frem 5 - Odense 4   3-1
                             Midtfyn 2 - Oversidder  +

5. runde
 
2. Division, gruppe 2 (27. januar)
 

Svendborg

Læseforeningen 1

1½-6½

Ulrik Larsen (1971) René Rauer Hansen (1961)

0-1

Michael Nord (1957) Alex Sørensen (1802)

1-0

Ib Lynæs Hansen (1793) Jørgen Lynggård (1888)

1-0

Benny Brinch (1777) Lars Munk Jensen (2048)

0-1

Ole Eik Jørgensen (1770) Jørn Moestrup (1988)

0-1

Erik Hansen (1721) Ken L. Rasmussen (1800)

0-1

Niels-Peter Mangor Jansen (1635) Niels Henrik Cappelen (1761)

½-½

Nicolai Lejlann Jensen (1608) Kurt Ploug (1626)

0-1


Andre resultater : Holbæk - Sydøstfyn   4½-3½
                             Ringsted - Køge  4-4
                             Præstø - Frem 2  4-4

Fynsserien (7. februar)

Læseforeningen 2

Frem 3

3-5

Per Arnt Rasmussen (2010) Jonas Gøsta Nilsson (1899)

½-½

Michael Linde Larsen (1890) Jess Nykjær (1839)

½-½

Per Elbæk Jørgensen (1881) Tommy Knoth (1927)

0-1

Jørgen Kvisthøj (1762) Anton Kjeldsen (1684)

1-0

Erling Rasmussen (1638) Erik Pedersen (1642)

0-1

Kurt Ploug (1626) Jens Rasmussen (1604)

½-½

Christian Winther Hust (1608) Sophus Mechlenburg Møller (1782)

0-1

Peter Frank Jørgensen (1435) André Friis Møller (1324)

½-½


Andre resultater : Sydøstfyn 2 - Odense 1   1½-6½
                             Fåborg 1 - Nr. Åby Junior 1  6-2
                             Sdr. Nærå 1 - Nyborg 1   4½-3½

Serie 1 kreds 2 (Mandag 4. februar 2013)

Årslev

Læseforeningen 3

4-4

Jens Lund Michael Hansen

½-½

Lean Lønne Petersen Christian Winther

1-0

Johannes P. Almar Peter Frank Jørgensen

½-½

Knud Koudahl Niels Lund

0-1

Bent Hansen Michael V. Nielsen

0-1

Niels Nielsen Dan Wulff Kristensen

1-0

Jan Nielsen Per Bjerre

½-½

Aksel Hansen Sune Zimmerman

½-½


Andre resultater : Svendborg 2 - Frem 4 5-3
                             Midtfyn 1 - Ullerslev  5-3
                             Odense 2 - Oversidder  +

Serie 2 (Torsdag 24. januar 2013)
 

Læseforeningen 4

Sydøstfyn 3

2-2

Claus Børsen Ulla Hansen

0-1

Benny Rod Josh Kallestrup Madsen

0-1

Villy Nielsen John Sørensen

1-0

Kristen Sørensen Johannes Andersen

1-0


Andre resultater : Nr.Åby Junior 3 - Kerteminde  0-4
                             Odense 4 - Nyborg 2  1-3
                             Midtfyn 2 - Frem 5  ½-3½
                             Fåborg 2 - Oversidder  +

6. runde
 
2. Division, gruppe 2 (17. februar)
 

Sydøstfyn

Læseforeningen 1

4½-3½

IM Lars Borbjerggaard (2264) René Rauer Hansen (1961)

1-0

Thomas Stausholm Jepsen (2152) Alex Sørensen (1802)

1-0

Christian Furrer (2010) Jørgen Lynggård (1888)

½-½

Martin Strandby Hansen (2128) Lars Munk Jensen (2048)

½-½

Arne Andersen (2023) Jørn Moestrup (1988)

½-½

Per Smidt Sørensen (1943) Ken L. Rasmussen (1800)

½-½

Kris Munk (1889) Kris Klausen (1631)

0-1

Jeppe Frederiksen (2022) Niels Henrik Cappelen (1761)

½-½


Andre resultater : Holbæk - Køge   4-4
                             Ringsted - Præstø  6-2
                             Svendborg - Frem 2  3½-4½

Fynsserien (Uge 9)

Fåborg 1

Læseforeningen 2

1-7

Bent Warncke (1968) Per Arnt Rasmussen (2010)

0-1

Mikael Rask (1875) Michael Linde Larsen (1890)

0-1

Ove Matras (1756) Per Elbæk Jørgensen (1881)

0-1

Hans Peter W. Hansen (1587) Jørgen Kvisthøj (1762)

½-½

Preben Stücker (1620) Erling Rasmussen (1638)

0-1

Ole Hald (1488) Jens Skjoldborg Jensen (1691)

½-½

Jørgen Krog (1609) Kurt Ploug (1626)

0-1

Svend Aage Hansen (1455) Peter Frank Jørgensen (1435)

0-1


Andre resultater : Sydøstfyn 2 - Sdr. Nærå 1  1½-6½
                             Nyborg 1 - Nr. Åby Junior 1   2-6
                             Frem 3 - Odense 1  3½ -4½
 

Serie 1 kreds 2 (Torsdag 28. februar 2013)

Læseforeningen 3

Midtfyn 1

5-3

Esben Andersen Kim Theill

1-0

Christian Winther Martin Hansen

1-0

Peter Frank Jørgensen Per Andersen

1-0

Niels Lund Ole E. Pedersen

0-1

Dan Wulff Arne Pedersen

0-1

Per Bjerre Andreas Vahl-Møller

1-0

Sune Zimmerman Hans-Jørn Nielsen

0-1

Claus Børsen Gunner Andersen

1-0


Andre resultater : Frem 4 - Årslev 5-3
                             Odense 2 - Svendborg 2  5½-2½
                             Ullerslev - Oversidder  +

Serie 2 (Tirsdag 5. februar 2013)
 

Kerteminde

Læseforeningen 4

2-2

Anders Thygesen Michael V. Nielsen

1-0

Peter Andersen Niels Andersen

1-0

Christian Thrane Benny Rod

0-1

Verner Nielsen Villy Nielsen

0-1


Andre resultater : Frem 5 - Oversidder  +
                             Sydøstfyn 3 - Odense 4  3-1
                             Fåborg 2 - Nr.Åby Junior 3  1½-2½
                             Nyborg 2 - Midtfyn 2  2-2

7. og sidste runde
 
2. Division, gruppe 2 (3. marts)
 

Køge

Læseforeningen 1

5-3

Sandi Stojanovski (2186) Peter Christian Grau (2031)

0-1

Hans Dahl Pedersen (2140) René Rauer Hansen (1961)

1-0

Bjarne Hjorth Andersen (1987) Alex Sørensen (1802)

1-0

Niels Georg Larsen (1969) Jørgen Lynggård (1888)

1-0

Erik Carlsen (1930) Jørn Moestrup (1988)

0-1

Jesper Pondal 1894 Ken L. Rasmussen (1800)

½-½

Klaus Hestehauge 1851 Niels Henrik Cappelen (1761)

½-½

Henrik Smidt-Nielsen (1827) Claus Børsen (1370)

1-0


Andre resultater : Holbæk - Ringsted   4½-3½
                             Sydøstfyn - Frem 2  4½-3½
                             Svendborg - Præstø  2½-5½

Stillingen efter sidste runde :
1. Sydøstfyn 		36½	12 MP OP
2. Holbæk		33½	12 MP
3. Frem 2		30½ 	8 MP
4. Læseforeningen 1	29½ 	5 MP
5. Ringsted		28 	6 MP
6. Køge			27 	6 MP
7. Præstø		22 	5 MP NED
8. Svendborg 1		17 	2 MP NED
Spillernes scorer efter sidste runde : 1. Jørn Moestrup 5½/7 79% 2. Lars Munk Jensen 4½/6 75% 3. Niels Henrik Cappelen 4/7 57% 4. Ken Lentz Rasmussen 4/6 67% 5. René Rauer Hansen 3/7 43% 6. Jørgen Lynggård 3/6 50% 7. Peter Christian Grau 2/5 40% 8. Alex Sørensen 1½/7 21% 9. Kris Klausen 1/1 100% 10. Kurt Ploug 1/1 100% 11. Peter Frank Jørgensen 0/1 0% 12. Jørgen Kvisthøj 0/1 0% 13. Claus Børsen 0/1 0%

Fynsserien (Uge 12)
 

Læseforeningen 2

Nr.Åby Junior 1

2-6

Per Arnt Rasmussen (2010) Martin Jørgensen

½-½

Michael Linde Larsen (1890) Andreas Jakobsen (1833)

0-1

Jørgen Kvisthøj (1762) Thomas S. Christensen (1807)

½-½

Jens Skjoldborg Jensen (1691) Arne Bech Madsen (1756)

0-1

Kurt Ploug (1626) Emil Harndal (1568)

½-½

Esben Andersen (1639) Kasper Larsen (1699)

0-1

Christian Winther Hust (1608) Niels M. Bommersholdt (1676)

1-0

Peter Frank Jørgensen (1435) Martin Thimsen (1435)

0-1


Andre resultater : Odense 1 - Nyborg 1   3-5
                             Frem 3 - Sydøstfyn 3  5-3
                             Næsby/Søndersø - Tårnet Svendborg 1  2-6

Stillingen efter sidste runde :
1. Sdr. Nærå 1		34	11 MP
2. Frem 3		32	10 MP
3. Nr.Åby Junior 1 	31 	10 MP
4. Læseforeningen 2	30 	8 MP
5. Odense 1		27½ 	6 MP
6. Nyborg 1		24 	5 MP
7. Fåborg 1		24 	4 MP
8. Sydøstfyn 2		21½ 	2 MP
Spillernes scorer efter sidste runde : 1. Kurt Ploug 4½/6 75% 2. Per Arnt Rasmussen 4/7 57% 3. Jørgen Kvisthøj 4/7 57% 4. Michael Linde Larsen 4/6 67% 5. Peter Frank Jørgensen 3/5 60% 6. Jens Skjoldborg Jensen 2½/4 63% 7. Per Elbæk Jørgensen 2½/4 63% 8. Erling Rasmussen 2/4 50% 9. Niels Henrik Cappelen 1½/3 50% 10. Esben Andersen 1/3 33% 11. Michael Hansen 1/2 50% 12. Christian Winther Hust 0/3 0% 13. Michael V. Nielsen 0/1 0% 14. Per Bjerre 0/1 0%

Serie 1 kreds 2 (Mandag 18. marts 2013)

Ullerslev

Læseforeningen 3

4½-2½

Knud Nielsen Christian Winther

1-0

Hans Christian Nilsson Niels Lund

0-1

Steen G. Andresen Michael V. Nielsen

½-½

Svend Jacobsen Dan Wulff Kristensen

0-1

Allan Wagner Petersen Per Bjerre

1-0

Finn Schouw Jensen Claus Børsen

1-0

Arne Crown Rasmussen  

1-0

   

 


Andre resultater : Midtfyn 1 - Frem 4 3-5
                             Årslev - Odense 2  3½-4½
                             Svendborg 2 - Oversidder  +

Stillingen efter sidste runde:
1. Svendborg 2		26½	 8 MP
2. Frem 4		24½	 8 MP
3. Læseforeningen 	24 	 7 MP
4. Odense 2		21½	 6 MP
5. Årslev		20 	 3 MP
6. Midtfyn 1		19½	 4 MP
7. Ullerslev		15	 2 MP
Spillernes scorer efter sidste runde:
1. Dan Wulff Kristensen 4/6 67% 2. Claus Børsen 3/4 75% 3. Per Bjerre 2½/5 50% 4. Peter Frank Jørgensen 2½/4 63% 5. Sune Zimmerman 2½/4 63% 6. Kurt Ploug 2/3 67% 7. Niels Lund 2/3 67% 8. Michael V. Nielsen 1½/4 38% 9. Christian Winther Hust 1/5 20% 10. Esben Andersen 1/4 25% 11. Per B. Nielsen 1/1 100% 12. Jens Skjoldborg Jensen ½/2 25% 13. Michael Hansen ½/1 50%

Serie 2 (Torsdag 14. februar 2013)
 

Læseforeningen 4

Fåborg 2

3-1

Benny Rod Svend Pedersen

1-0

Villy Nielsen Svend Aage Hansen

1-0

Kresten Sørensen John Gunn

0-1

Jens Peter Møller  

1-0


Andre resultater : Midtfyn 2 - Sydøstfyn 3 0-4
                             Odense 4 - Kerteminde  2-2
                             Frem 5 - Nyborg 2  2½-1½
                             Nr.Åby Junior 3 - Oversidder  +

8. runde (Serie 2)

Serie 2 (Torsdag 28. februar 2013)
 

Nr.Åby 3

Læseforeningen 4

2-2

Kaare Veng Basse Michael V. Nielsen

½-½

Emil Kriklywi Benny Rod

½-½

Mads Hansen Villy Nielsen

0-1

Thea Veng Basse Jens Peter Møller

1-0


Andre resultater : Nyborg 2 - Oversidder  +
                             Sydøstfyn 3 - Frem 5  1-3
                             Kerteminde - Midtfyn 2  3-1
                             Fåborg 2 - Odense 4  2½- 1½

9. runde (Serie 2)

Serie 2 (Torsdag 28. februar 2013)
 

Læseforeningen 4

Oversidder

+


Andre resultater : Nyborg 2 - Sydøstfyn 3  2½-1½
                             Frem 5 - Kerteminde  2-2
                             Midtfyn 2 - Fåborg 2  4-0
                             Odense 4 - Nr.Åby Junior 3  2-2

Stillingen efter sidste runde:
1. Nyborg 2		20	11 MP
2. Frem 5		19	12 MP
3. Sydøstfyn 3		18½ 	10 MP
4. Læseforeningen 4	13 	7 MP
5. Kerteminde		13 	5 MP
6. Fåborg 2		11½	5 MP
7. Odense 4		10½	3 MP
8. Nr.Åby Junior 3	7½ 	4 MP
9. Midtfyn 2		7	3 MP
Spillernes scorer efter sidste runde : 1. Villy Nielsen 5½/8 69% 2. Benny Rod 3½/6 58% 3. Kristen Sørensen 2/6 33% 4. Claus Børsen 1½/4 38% 5. Niels Andersen 1/3 33% 6. Jens Peter Møller 1/2 50% 7. Michael V. Nielsen ½/2 25% 8. Sune Zimmerman 0/1 0%

Læseforeningens Logo

  forsiden | tilbage | til toppen

  Siden redigeret 12/4/2014 af webmaster