Læseforeningens Skakklub
 
Serie 1, kreds 2 2007 - 2008, LF 3 - Næsby
Af Johnny Holler Johansen

 

Torsdag 25. oktober spillede vores tredjehold hjemme i Brugerhuset mod Næsby, der stillede med tre mesterspillere i toppen. Til gengæld var vores spillere mere eller mindre favoritter på de 5 nederste brætter. Så trods forventelige 0-3 i toppen, lignede det på forhånd en jævnbyrdig match.

Læseforeningen 3

Næsby

3½-4½

Niels Andersen Per Arnt Rasmussen

0-1

Jacob Jensen Lars Munk Jensen

0-1

Jens Skjoldborg Michael Larsen

0-1

Dan Wulff Kristensen Per Nielsen

0-1

Peter Frank Jørgensen Kristen Bjørn Christensen

1-0

Claus Børsen Vagn Hansen

½-½

Flemming Schmidt Kristen Sørensen

1-0

Villy Nielsen Casper Hvemon

1-0

På de tre topbrætter var Jacob den, der bed mest fra sig, idet han længe var med i partiet mod Lars Munk. Men til sidst måtte han strække våben efter at have overset et tab af en bonde. På topbrættet blev der spillet Prøjsisk, hvor Per Arnt med hvid tog gambitbonden på d5 (1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lc4, Sf6 4. Sg5, d5 5. exd5, Sa5). Denne bonde fastholdt han i hele partiet, der kun var lidt kompliceret ind i mellem. Og til sidst vandt han yderligere en bonde i denne stilling, hvorfor Niels opgav:
For på 48.- Tc6 kommer 49. a6, Tc8 50. a7, Ta8 51. Kxc5.

Det mest omskiftelige parti på de tre topbrætter var Jens Skjoldborgs. I starten havde Jens en bonde mere, men senere komplikationer var til Michaels fordel (styrke). Det endte med sejr til Næsby-spilleren.

På fjerdebrættet havde Dan en god mulighed i denne stilling efter 10.- Dd7:
Nemlig 11. Lxf7+!, idet der på 11.- Dxf7? følger 12. Dxb7 med dobbeltangreb på a8 og c6. Bedst for sort havde her været 11.- Kd8, men hans konge står dårligt og han er bagefter i udvikling. Stor hvid fordel. Dette overså Dan og som tiden gik kom Per mere og mere i fordel og vandt.

Også Villy på 8. brættet fik muligheden for at slå på f7 med skak, dog uden at skulle ofre. Denne mulighed udnyttede han og fik siden hen bare mere og mere materiale, inden han til sidst vandt.

På bræt 5 svækkede Peter Franks modstander sig på dronningfløjen med et tidligt b7-b5-b4 uden at følge op med c5. Det efterlod en svag bonde på c6. Denne svaghed blev udnyttet i den følgende stilling:
23. Tac1, Te6 24. Sf4, Td6 25. Dc4, Dc7 26. Lxf6, Txf6 27. Sd5 gav Peter Frank en kvalitet. Herefter var der ikke tvivl om udfaldet og 32 træk efter kom følgende mat:
Claus Børsen spillede langt hen ad vejen et glimrende parti på bræt 6. Efter 17. Th1 havde Claus denne dejlige stilling:
Her vandt Børsen en bonde med 17.- Tf6 18. f4, Sxd3 19. Dxd3, Lxf4. Kun tre træk senere havde han følgende slutspil med to bønder mere:
Men Børsen formåede at formøble fordelen. Det skete 16 træk senere:
Vagn Hansen har lige spillet 38. Tf8+, hvorpå Børsen trak kongen til g7. Med 38.- Ke6 havde han kunnet dække c-bonden og derved fastholdt fordelen. Nu blev den hvide c-bonde i stedet en farlig fribonde, som Børsen måtte give tårnet for. Herefter sikrede Claus sig remis grundet sine bønder på kongefløjen og den hvide konges placering omkring c7.

På 7. brættet fik Flemming med sort denne stilling:
Her spillede Chresten det uheldige 17. Se5, der tabte en bonde efter 17.- Lxe5 18. Sxc5. Herefter var Flemming hele tiden i fordel og vandt med matsætning :
Stillingen er efter 22.- c5. Her åbnede Chresten op på kongefløjen, hvilket svækkede hans stilling kraftigt. Der fulgte 23. g4?, De7 24. Kh3, hxg4+ 25. Kxg4, Kg7 26. h5, gxh5+ 27. Kxh5, Th8+ 28. Kg4, Dh4+ 29. opgivet. Der er mat i næste træk.

Alt i alt et nederlag på 3½-4½. Men der var stillinger til mere, så en 5-3-sejr havde ikke været ufortjent.

De andre resultater fra 1. runde var: Assens - Højfyn  4-4, Søndersø - Nr. Aaby 2  5-3 og Gelsted 1 - Middelfart 3½-4½.