Læseforeningens Skakklub
 
1. Division, 1. runde, LF1 ude mod Esbjerg
Af Torben Østergreen-Johansen, 10. november 2009

 

1. holdets åbningskamp mod Esbjerg

Sidste sæson overlevede vi som bekendt i 1. division med det yderste af neglene efter en miserabel pointhøst i de første runder. I år var vi opsatte på ikke at bringe os selv i en så vanskelig situation, og det var derfor kun naturligt, at vi stillede i stærkeste opstilling.

 

1. bræt: Carsten Bank Friis hvid mod Ove Weiss Hartvig

Carsten spillede vanen tro en solid opstilling med de hvide brikker, og det så ud til, at han fik en behagelig stilling med lidt terrænovervægt, omend modstanderen stod solidt. Efter åbningen øjnede Carsten en mulig bondesvaghed på a7, og da chancen bød sig, huggede Carsten "The Materialist" selvfølgelig til og guffede bonden, som var den en frisk flødebolle. Vi andre var allerede optimistiske på Carstens vegne, fordi Carsten har vundet utallige partier på den måde. Pointen i denne spillestil er i virkeligheden mere snu, end ved første øjekast, for ofte vil modstanderen straffe Carstens "grådighed", hvorefter modstanderen forcerer stillingen mere, end den kan bære. Da Carsten samtidig er en rigtig dygtig og koldblodig variantberegner, ender det ofte med, at han har vundet længe før, at det røvede materiale har gjort sig gældende. Og hvis modstanderen engang imellem holder stand indtil slutspillet, fører Carsten med usvigelig sikker hånd materialefordelen til gevinst. Når Carsten røver materiale, vinder han måske 9 ud af 10 gange. OK, måske falder der et par remiser af. Og måske 1 ud af 10 gange går det galt. Dagens parti hører desværre til i sidstnævnte kategori. Carsten havde nemlig svækket sin kongestilling op til bonderovet, og langsomt men sikkert fik modstanderen med kreativt spil manøvreret sine brikker over mod Carstens kongestilling. Carsten brugte megen tid på at dæmme op for modstanderens angrebsopbygning, og det blev dyrt, da der i Carstens tidnød blev åbnet linjer ned mod hans konge. Pludselig gik der hul på bylden, og Carsten var nødt til at give dronningen for 2 lette officerer. Det var selvfølgelig håbløst, men hvem har nogensinde opnået point ved at give op? I hvert fald kæmpede Carsten videre også efter tidnøden var overstået, men modstanderen førte med sikker hånd gevinsten i (Esbjerg?) havn.

 

2. bræt: Torben Østergreen-Johansen sort mod Gunnar Pedersen

Morten, som er født i Esbjerg og kender byens skakspillere, fortalte mig op til partiet, at min modstander er en hidsig, men også meget farlig herre, som gerne spiller gambitter. Det var derfor en nem beslutning at droppe Grünfeld-inderen og andre varmblodige alternativer og i stedet spille en solid modtaget dronninggambit mod hans 1. d4. Tro mod sin natur besvarede min modstander den modtagne dronninggambit med et hurtigt Sc3 fulgt af e2-e4, hvor jeg fik lov at dække bonden på c4. Jeg kom i tanker om en bundsolid forsvarsopstilling opfundet af den nu afdøde engelske stormester Tony Miles, hvor sort hurtigt giver merbonden tilbage, men til gengæld tvinger hvid til at kompromittere sin bondestilling og give sort et dejligt springerfelt på d5. Det viste sig, at idéen fungerede perfekt, idet min modstander ikke kendte opstillingen, men straks brugte en masse tid på at finde en eller anden måde at angribe mig på. Han forsøgte sig med et hurtigt springerudfald til g5, hvor springeren gjorde klar til at kaste sig med dødsforagt over f7, eller evt. et ærefuldt tilbagetog til det centrale felt e4,  og da den idé var helt ukendt for mig i netop denne stilling, måtte jeg også en ordentlig tur i boksen. Heldigvis fandt jeg efter en halv time en rigtig stærk forsvarsidé, som forhindrede begge springerens håbefulde missioner, og pludselig var det min modstander, der skulle bevise, at springeren ikke bare var sprunget ud i kviksand. Ikke overraskende fandt han på endnu et bondeoffer for at holde gryden i kog, men da jeg på forhånd havde besluttet mig for at afslå alle gavmilde - men formentlig forgiftede - gaver, modstod jeg fristelsen og fremtvang i stedet en afvikling, som fjernede ethvert realistisk håb om en smuk angrebssejr for den hvide ridder. Således tvunget til tilbagetog kunne han ikke forhindre mig i at opnå komfortabel udligning, og da jeg fornemmede, at udsigten til et langt og roligt positionelt parti slet ikke var den arena, som han havde håbet på, tilbød jeg af matchtaktiske årsager en fristende remis. Det kom på ingen måde som en overraskelse, da han hurtigt stak det stækkede sværd i skeden og accepterede fredstilbuddet.

 

3. bræt: Per Stentebjerg-Hansen hvid mod Torsten Lindestrøm

Per spillede sin patentopstilling mod hollandsk med et hurtigt Sc3 uden c2-c4. Jeg har set ham vinde flere stilrene partier med denne opstilling, der har som grundidé, at sort meget hurtigt må efterlade et stort hul på e5,  hvis han med d7-d5 vil forhindre hvid i at opnå en favorabel åbning af stillingen med e2-e4. Per boltrer sig som en (Esbjergensisk?) fisk i vandet, når han med sin fine positionsforståelse straffer den slags svækkelser. Hans mesterlige nedspilning af en kendt hollandsk-ekspert, Søren Peschardt, i sidste runde af holdturneringen 2008-2009 med netop denne variant var kraftigt medvirkende til, at vi overlevede i divisionen. Denne gang valgte hans modstander dog en opstilling, som forhindrede e2-e4, og som samtidig kæmpede for at bevare kontrollen over e5. Per stillede sig fint op, men med præcist forsvarsspil lykkedes det modstanderen at få gennemført e7-e5 med en række afbytninger og en lige stilling til følge. Per tog et kraftigt sug på fredspiben og tilbød modstanderen at gøre det samme, og det tilbud kunne modstanderen ikke afslå. Per vil helt sikkert påstå, at han ikke inhalerede, men den historie må han over på den anden side af Atlanterhavet med (der er nok en ekspræsident, som forstår den slags snak).

 

4. bræt: Morten Topholm sort mod Michael Maarup

Morten spillede sin elskede Stonewall med det moderne Ld6 (OK, det blev vist populært for 20 år siden - tiden går hurtigt!). Modstanderen spillede en opstilling med et hurtigt Db3, og desværre valgte Morten en opstilling, som ikke så ret effektiv ud mod den idé. Dette kom i sig selv som noget af en overraskelse, da Morten må siges at være en virkelig stor kender af hele Stonewall-systemet. Mortens åbningsrepertoire er snævert, men særdeles godt gennemarbejdet. Morten kom bagefter med en ordrig forklaring på, hvorfor han valgte en tvivlsom opstilling, men det lød i mine ører som lidt af en søforklaring. Hvilket dog straks bør tilgives Morten, da vi jo befandt os i Esbjerg, og da Morten som tidligere nævnt er født i netop Esbjerg. Ja, skak er et logisk spil. Inden Morten fik udviklet sin dronningefløj ordentligt, lykkedes det modstanderen at fremtvinge en åbning af stillingen, som satte Morten under et ubehageligt pres. Pludselig røg der en kvalitet, og vi var på dette tidspunkt ikke mange, der turde nære de store forhåbninger om, at Morten skulle komme på tavlen i denne 1. runde. Det lykkedes dog Morten at få stillingen stabiliseret efter materialetabet, og da han samtidig fik placeret både sit tårn og sin springer meget aktivt, var det ikke så let for modstanderen at komme videre. Umiddelbart efter begyndte Morten at rulle med sin g-bonde, der var godt understøttet af hans aktive konge. Modstanderen tænkte, så det knagede, og Morten opbyggede en klar fordel på uret, især da Mortens g-bonde så småt gjorde klar til kønsskifteoperation og kroning. En kort overgang så det således ud til, at g-bondens fremskudte position kombineret med modstanderens truende tidnød måske ligefrem kunne udmønte sig i en højst overraskende sejr til den hårdt kæmpende Morten, som da også havde smidt skoene i kampens hede. Det lykkedes dog modstanderen at hive i nødbremsen og ofre kvaliteten tilbage ved at give sit ene tårn mod Mortens springer og g-bonde. De to merbønder, som modstanderen herefter sad tilbage med, stod helt tilbage på a2 og e3, og da Morten konge og tårn stadig var meget aktive og derfor hurtigt gjorde kål på den ene af bønderne, blev der straks efter taget remis. En fantastisk flot fight af Morten! Selv om jeg vist ikke var den eneste, der en kort overgang håbede på miraklet og hele pointet, må remisen siges at være et stort resultat under de givne betingelser. I betragtning af åbningsvarianten og slagets gang kan intet være mere på sin plads end at citere den berømte amerikanske sydstatsgeneral "Stonewall" Jackson: " My troops may fail to take a position, but are never driven from one!".

 

5. Peter Christian Grau hvid mod Ole Bønnelykke

Peter havde besluttet sig for at besvare modstanderens sicilianer med en rolig, positionel variant, men da modstanderen valgte en snedig trækfølge, lod Peter sig lokke frem på brættet med en åben sicilianer. Det kom han vist hurtigt til at fortryde, for det viste sig snart, at modstanderen havde flere snedigheder gemt i ærmet. Modstanderen spillede hurtigt Dc7, Sc6 og Sf6, og da Peter ubekymret rokerede kort, hvilket modstanderen straks besvarede med h7-h5, havde jeg den store fornøjelse at iagttage, hvordan Peter et øjeblik fik samme ansigtsudtryk som Kasparov, når denne blev præsenteret for et overraskende træk (et ansigtsudtryk a la: "Er du da fuldstændig vanvittig, mand?"). Jeg kunne huske, at jeg havde set trækket før, og jeg vidste derfor også godt, at sorts tilsyneladende primitive idé med Sg4 efterfulgt af Dxh2 mat faktisk var ganske giftigt. Jeg blev derfor noget bekymret, især fordi Peter tydeligvis ikke var på hjemmebane (nej, vi var jo i Esbjerg?!). Peter valgte en spændende, men også ret risikabel idé, og jeg  blev bekymret for, om han havde regnet de mange skarpe varianter helt til ende. Det viste sig dog hurtigt, at Peter havde fuldstændig styr på det, og som en anden tyrefægter, der kækt løber rundt med en rød klud, fik han lokket modstanderen til et meget smart udseende skinoffer med en springer på h2. Det mundede dog blot ud i en materielt lige stilling, hvor hele modstanderens initiativ var forduftet, og hvor Peter i stedet kunne gøre sig håb om en god positionel fordel pga. en bedre bondestruktur. Da modstanderen tilsyneladende havde brugt al sin energi på at jagte Peter rundt i arenaen, fik han spillet nogle lidt slappe træk, som tillod Peter at opnå sin idealopstilling med stærkt pres mod modstanderens svage bønder. Omkring dette tidspunkt havde Peter desværre brugt en masse tid, og der begyndte derfor at indsnige sig nogle unøjagtigheder. Da modstanderen blev ved med at finde forsvarsressourcer, herunder et meget overraskende fremstød med g-bonden, gik Peter desværre helt galt i byen i sekunderne lige op til tidskontrollen. Pludselig var det modstanderen, der angreb Peters bønder, og rollerne var nu byttet om, så det var tyrefægteren Peter, der var ved at få sig en ufrivillig ridetur på tyrens store horn. Det mundede ud i et tårnslutspil, som så temmelig kritisk ud for Peter. Vi andre, som kender Peters "teknik" i slutspillet, hang utvivlsomt med skuffen på dette tidspunkt, men muligvis pga. tidligere års drillerier (undskyld, Peter - fra os alle sammen) må Peter have givet sig til at studere tårnslutspil, for på forunderlig vis lykkedes det ham hele tiden at finde forsvarsmuligheder. Jubelen/lettelsen var derfor stor, da modstanderen til sidst måtte indstille sig på en pointdeling. Jeg måtte søge at råde bod på tidligere års (venlige, bevares) kritik af Peter slutspilsteknik, og mente derfor, at den legendariske cubanske verdensmester Capablancas ord passerede perfekt til lejligheden: "Jeg var aldrig blevet verdensmester, hvis ikke jeg havde studeret mindst 1000 tårnslutspil!". Peter blev ganske vist ikke verdensmester, men en hårdt tilkæmpet remis på en råkold aften i Esbjerg lunede unægtelig en del.

 

6. Jannick Benneth Skow sort mod Henrik Tranberg Jensen

Jannick spillede den moderne udgave af slavisk med et tidligt a7-a6, hvilket modstanderen besvarede med det principielle og indsnævrende bondetræk c4-c5. Det er en opstilling, som Jannick kender, og han stillede sig ubekymret op på en sådan måde, at modstanderen før eller siden ville skulle forholde sig til murbrækkeren b7-b6 og/eller e7-e5. Modstanderen forsøgte at indsnævre Jannick dronningefløj yderligere med a2-a4, hvilket Jannick besvarede med det meget stærke positionelle træk a6-a5. Straks stod det klart, at modstanderen nu bare havde et grimt hul på b4, og at Jannick snart ville kunne åbne b-linjen med b7-b6 med en rigtig fin stilling til følge. Desværre fik Jannick øje på et tilsyneladende spændende bondeoffer på kongefløjen, som han lod sig forlede af, men det viste sig hurtigt, at der kun var tale om et kortvarigt initiativ. Jannick prøvede derefter at vende tilbage til den rigtige idé med b7-b6, men modstanderen diskede nu op med en højst overraskende og meget kreativ offeridé på dronningefløjen, som fuldstændig spolerede det initiativ, som Jannick håbede at skabe ved at åbne b-linjen. Jannick burde muligvis som det mindste onde have accepteret det officersoffer, som ville give modstanderen to forbundne fribønder, men det lignede unægtelig et valg mellem pest eller kolera. I stedet valgte Jannick at lade modstanderen kontrollere spillet på dronningefløjen samt bevare merbonden, og selv om Jannick på opfindsom vis alligevel fik skabt noget modspil, havde modstanderen desværre fint styr på begivenhedernes gang. På trods af, at Jannick vred sig som en ål på en stegepande, lykkedes det derfor modstanderen at få afviklet til et slutspil med en merbonde, der oven i købet var en farlig, fremskudt fribonde i d-linjen. Da Jannick prøvede at stoppe bonden, fandt modstanderen en meget stærk fortsættelse, som var indledningen til et matangreb, som vi - selv om det var os, det gik ud over - ikke kommer uden om at betegne som en smuk afslutning på et parti, som modstanderen ikke uden grund så ud til at være svært tilfreds med bagefter.

 

7. Jørn Moestrup hvid mod Poul Flemming Fries Nielsen

Jørn fik opbygget en rigtig stærk stilling i sin vanlige rolige, positionelle stil, og da Jørn plejer at være sikkerheden selv i den slags stillinger, glædede vi os allerede til at klappe Jørn på skulderen over, at ikke kun Korchnoi spiller med næsten usvækket styrke i pensionsalderen. Desværre høstede Jørn nok frugterne af sit gode spil på en lidt forkert måde, da han omsatte positionsfordelen til en bondegevinst. I hvert fald fik modstanderen pludselig særdeles aktivt modspil i form af et tårn på 7. række kombineret med løber og springer, der rådede over det centrale felt d4, hvorfra officererne havde gode muligheder for at lægge pres på Jørns stilling. Jørn fornemmede selvfølgelig, hvad der var ved at ske, og han tilbød derfor remis på det helt rigtige tidspunkt, hvor han endnu havde merbonden i behold. Modstanderen må trods alt have været lettet over at være sluppet af krogen (og så endda i Esbjerg!), og jeg tror, at der var gensidig tilfredshed med pointdelingen.

 

8. Christian Furrer sort mod Ragner Hansen

I år har vi været så heldige, at vi endelig har fået tilført holdet noget talent i form af vores nye, unge mand, Christian. Vi andre, der hverken har talent eller flid, er sikre på, at Christian, som har begge dele, er en stjerne i svøb. På trods af sine kun 15 år og 2-3 år på skakscenen har Christian allerede erhvervet mestertitlen. Det bliver spændende at følge hans udvikling fremover, og vi kan kun håbe, at han vil bruge sin tid på at kaste lidt glans over vores hold af håbløse amatører (bortset fra Carsten, den mand kan faktisk spille skak!), men trods alt ægte skakelskere. I sin debut for holdet spillede Christian en kongeindisk opstilling, som dog blev stækket lidt af modstanderens kongefianchetto. Måske indså modstanderen, at det ville være en dårlig idé at invitere en ung, skarp mand som Christian til at spille de kendte varianter, og i så fald må man rose ham for et klogt variantvalg. I hvert fald var Christians opstilling vist ikke helt sund, men inden det første ægte kampråb havde lydt, var man alligevel blevet enige om remis. Fint af Christian at debutere med at komme hurtigt på tavlen, og jeg er helt sikker på, at han høster en del flere point i løbet af turneringen.

 

Slutfacit: Et nederlag på 3-5 til et hold, som vi på papiret var stort set jævnbyrdige med, men som på dagen bare spillede bedre end os. Vi kan ikke tillade os at ærgre os over, at det ikke blev til mere end 3 point, for både Morten og Peter reddede remis i stillinger, der undervejs var meget kritiske.  Ganske vist burde Peter måske have vundet tidligere i partiet, ligesom Jørn også stod meget lovende, men samlet set må resultatet siges at være nogenlunde retfærdigt. Der herskede da heller ikke nogen tung nederlagsstemning på hjemturen, hvor Jørn kækt spøgte med, at vi skam havde fået en meget bedre start end sidste sæson, hvor vi i 1. runde tabte 2-6 til Furesø. I 2. runde møder vi Skødstrup hjemme, og så skulle vi meget gerne score flere point, end det lykkedes os mod velspillende Esbjerg