Indkaldelse til generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Læseforeningen d. 16/6 kl. 19 i klubbens lokaler.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2021 + budget for 2022
4. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
○ Formand (Lars Munk modtager genvalg)
○ Materialeforvalter (Niels Sandmann modtager genvalg)
○ 3. bestyrelsessuppleanter (nuværende Niels Henrik Cappelen, JacobJensen og Jørn Moestrup)
○ 2 revisorer (nuværende Ole Sørensen og Jannick B. Skow)
○ 1 revisorsuppleant (nuværende Kurt Ploug)
7. Evt

 

Indkaldelse og dagsorden kan også hentes som pdf til udskrift.