Indkaldelse til Generalforsamling 2021.

Indkaldelse til Generalforsamling i Læseforeningen d.16/9 kl.19:00 i klubbens lokaler.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 + budget for 2021.

 

4. Behandling af indkomne forslag (skal være i bestyrelsen i hænde 14 dage før GF)

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

6. Valg af:

  • Kasserer: (Kristen Sørensen modtager genvalg)
  • Næstformand: (Arne Christiansen modtager genvalg)
  • Sekretær: (Niels Lund (modtager ikke genvalg)
  • Materialeforvalter for 1 år (Ruben ønsker at stoppe)
  • 3 bestyrelsessuppleanter (nuværende Peter Frank Jørgensen, Niels Henrik Cappelen og Jørn Moestrup)
  • 2 revisorer (nuværende Kurt Ploug og Jannick B. Skow)
  • 1 revisorsuppleant (nuværende Ole Sørensen)

 

7. Evt.