Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling i Læseforeningens Skakklub d. 13. august 2020

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent kl. 19.00.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og næste års budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

(Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 29. juli 2020)

 

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg:

 

a) Formand Lars Munk Jensen                                (På valg)

b) Kasserer Kristen Sørensen                                 (Ikke på valg) 

c) Næstformand Arne Christiansen                        (Ikke på valg)

d) Sekretær Niels Lund                                           (Ikke på valg)

f) Materialeansvarlig Peter Frank Jørgensen          (På valg)

e) 3 stk. Bestyrelsessuppleanter

f) 2 stk. Revisorer

g) 1 stk. Revisorer suppleant

 

7. Evt. (Hvor alt kan diskuteres men intet besluttes)

 

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op til Generalforsamlingen.

 

 

Vel mødt i Læseforeningens Skakklub

Bestyrelsen